Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Магьосницата (част 6)

08.08.2020 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда, Фетиш

Венера седеше на голия под. Самата тя също бе гола. Ръцете ѝ бяха оковани над главата ѝ. Глезените на Венера бяха вързани с въже един за друг. Краката ѝ бяха свити в коленете и вързани независимо един от друг, пристягайки бедрата и прасците ѝ заедно и спирайки кръвта. Путето ѝ се търкаше по студения и мръсен под. До нея стоеше изправен с изваден хуй великият инквизитор и ѝ се подиграваше. Докато онанираше пред лицето на Венера, от време на време си го отъркваше по устните на девойката. Хвана я за косата и си го допря до устните на Венера, но тя се дърпаше с последните сили, които ѝ бяха останали. Колкото и да се дърпаше момичето разтвори уста, когато той стисна челюстта на Венера. Курът намери отворилото се пространство и се мушна в устата. Инквизиторът я хвана за косата ѝ с двете си ръце и започна да се движи напред назад търсейки сливиците на момичето. Дърпаше я за косата към себе си, когато целият му член раздираше нейното гърло. Тя се давеше и сълзите ѝ се стичаха свободно по бузите на момичето, но то не смееше да стисне със зъби и да отхапе члена в устата си. Удоволствието за инквизитора не закъсня. Той напълни устата на момичето със своята течност. Още не бе избърсал и прибрал кура си, когато влязоха кралицата и другите инквизитори. Самата Венера висеше на оковите на ръцете си, а от устата ѝ се стичаше спермата на инквизитора. Разпита скоро пак продължи. Кралицата се приближи към Венера, хвана вързаното момиче за брадичката и се загледа безизразно в очите ѝ. След това изненадващо впи устните си в тези на Венера и езиците им се вплетоха един в друг, но тя не го правеше за собствено удовлетворение или за това на Венера. Тя намери езика и го захапа изваждайки го от устата на Венера, стискайки го между зъбите. В същото време бе стиснала твърдите ѝ зърна между ноктите на палеца и показалеца и ги въртеше във всички посоки. Самата Венера виеше от болка пред тънките унижения, на които я подлагаха. Кралицата доволно избърса кръвта от устните си. На Венера продължаваше да се стича по брадичката тънка струйка от разкървавените ѝ устни. Инквизитора не ѝ остави да си поеме дъх. Той взе лично камшика и започна да я плющи с него през вирнатите ѝ гърди. Скоро тя изпадна в несвяст. Когато дойде в съзнание тя не знаеше, колко време е минало. Гърдите ѝ бяха целите на резки от плющелия през тях камшик. На входа към нея се приближи нисък гърбав човек с качулка на главата. Венера не го бе виждала досега. Той махна качулката си и тя го позна – това беше коняря, който се бе опитал да я изнасили преди година и тогава майка ѝ Хилда я бе спасила. По лицето на коняря имаше множество дупки, най-голямата от които бе вместо носа му. Инквизиторът я посочи на коняря и той каза:
- Да, тя беше!
Всичко бе прилежно описано от писаря. Кралицата каза гневно:
- Стига разпити за днес! – и стражите я отведоха по-скоро влачейки я по пода, отколкото самата тя да ходи.
Вкараха я в помещение, в което висяха девет жени. Всяка бе вързана сама за себе си, висейки по някакъв начин от тавана. Първата, която тя разгледа, висеше за кука на тавана. Основното въже бе закачено за нещо, като корсети на бедрата. Накрая имаше още две въжета, които я придържаха в равновесно положение. Устата ѝ бе запушена. Гърдите ѝ бяха овързани и стягаха ръцете ѝ за нейния гръб. Втората девойка също бе с такива корсети на краката, но те се съединяваха на гърба и от там тръгваше въже, което минаваше през сливата на момичето, след което стягаше китките и краката на момичето едни за други и от там продължаваше към тавана. На това момиче бяха вързани очите. Третата девойка бе с цъфнала пред погледа ѝ путка. На нея ѝ бяха вързани краката зад врата. Ръцете ѝ също бяха вързани за гърба на момичето. Циците ѝ бяха пристегнати от въже, като зърната ѝ бяха закачени щипки със синджир, който бе вързан за пъпа. От там почваше въже, което обхващаше бедрата и също подобно на втората минаваше през сливката на момичето. Това момиче имаше кожена маска на главата, която също бе направена като корсет и можеше да се стяга. Четвъртата девойка висеше надолу с главата на четири въжета. Две от въжетата бяха спуснати от тавана и държаха краката ѝ разкрачени. Те се увиваха спираловидно около глезените и бедрата и я стягаха под мишниците. Третото въже бе завързано за тавана от една страна и ръцете ѝ от друга. Четвъртото въже я опъваше за косата. Притеглянето бе оказало пълно влияние върху свободните ѝ цици. Те стърчаха или по-скоро висяха надолу с цялата си тежест. Петата висеше на две въжета, като едно я държеше през кръста, а второто за косата. Първото въже бе закачено за колан, който минаваше през кръста на девойката. Той имаше три свободни края, които се спускаха към краката. Предните два бяха вързани за два чорапа с метални халки. Петите на девойката опираха в нейния задник и там ги връзваше третото въже. Цепката между краката ѝ се открояваше изпъкнала напред. Гърдите ѝ бяха оставени свободни да се полюшкват, но самият гръден кош бе пристегнат здраво от сутиен с дупки през които минаваха циците ѝ, а ръцете ѝ бяха вързани отзад. Физиономията на момичето бе доста изтерзана, но тъй като устата ѝ бе запушена не се разбираше какво точно се опитваше да каже. Шестата висеше почти по същия начин, но имаше набедреници и на тях въжета, за да държат краката ѝ постоянно разкрачени, а краката имаха и наглезенници чиито краища връзваха освен глезените и приковаваше и китките на момичето. Стегнат колан я пристягаше около кръста и именно на него бе закачено въжето. Седмата беше с топка в устата вързана зад главата. Имаше и въже за равновесие, което я държеше да не се завърти надолу. Ръцете ѝ бяха вързани на дупето. Краката ѝ се вееха свободно надолу, но бяха обути в чорапи с връзки, които стягаха и спираха кръвообращението в крайниците на момичето. Горе също имаха халки и висяха въжета, които я правеха все едно е сложена надупена в чувал. Двете ѝ дупки изпъкваха. Отделно имаше два колана, които връзваха краката ѝ един за друг при коленете и глезените. Следващото момиче клечеше вързана, като куче на каишка за стената. Нейните ръце също бяха вързани на кръста. Бедрата ѝ бяха опаковани в стегнати набедреници. Докато циците ѝ се поклащаха ритмично, пред завързаните ѝ очи се спусна една девойка чиито клитор се отърка в носа ѝ. Момичето инстинктивно зарови глава в отворилата се пред нея путка. Тя принадлежеше на момиче чиито глезени бяха вързани за въжето на което висеше тя. Другото въже беше хванато под двете ѝ гърди с колан. На главата си имаше кожена качулка, която скриваше лицето на момичето. Кралицата обясняваше как е завързала всичките тези момичета, поставяйки ги на ръба между отчаянието и екстаза. През цялото време Венера ахкаше и не можеше да повярва, че кралицата е извършила всичко това, но тя дори си нямаше представа какво я очаква нея. Отведоха я в друга стая. Кралицата се разположи удобно на един трон, запретна си полата и започна да търка своята сливка. Двама мъже хванаха Венера. Вързаха краката ѝ един за друг в областта на бедрата. Ръцете ѝ моментално бяха сложени на гърба и също вързани. След това двамата мъже я поставиха в цилиндричен уред, който бе отворен отпред и отзад, а в средата имаше трети за краката ѝ. Той бе сложен на средата на стаята и бе разделен на две. Сложиха я вътре и го затвориха. Сложиха го на поставка, така че да могат да го въртят в кръг. В началото краката ѝ стърчаха нагоре. От едната ѝ страна се подаваше главата на Венера, а от другата нейния свит задник с разтворена цепка. Единият моментално запуши устата на момичето с парчето, което изскочи изпод дрехите му. Другият ѝ мъчител също си го бе извадил и вече се отъркваше в пичето ѝ. Когато и двата кура проникнаха в предоставилите им се дупки, мъжете започнаха да въртят уреда. Така тя се навиваше като гайка на винт на техните курове. Когато в един момент тя вече не знаеше на кой свят се намира, лицето ѝ бе измито със сперма омесвайки се с нейните сълзи. В същото време и на задника ѝ се случи същото. Там мъжът си го извади. Сложи го между двете ѝ полукълба и изстреля своя сок по задника на Венера. Докато Венера се опомняше плюейки сперма, кралицата стигна до върха неспирайки през цялото време да си търка путето. Двамата ѝ мъчители я завлякоха към друга стая.

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Този разказ ми помогна. Показах го на жена ми, да го прочете. След това беше замислена. Питах я какво си мисли. Тя каза "не знам какво ми стана, но ми дойде желание да правим анален секс".

Анонимен | преди 3 години

Моята жена пък има кодов израз за пред децата. Казва ми, че довечера иска да пусне пералнята на дългата програма. Което значи, прави и се хубав секс, не само за кратко. В такъв случай, започваме с вагинален и продължаваме с анален секс. Понякога тя иска направо анален. Случва се и аз да я питам, няма ли скоро да перем. Тя се замисля, и казва: чудя се как да изперем. Май се събра доста пране. Мисля си за дългата програма.