Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Магьосницата (част 3)

04.08.2020 | sexkupon
Категория: Групов, Фетиш

На другия ден беше поредния сеанс. Венера легна и започна да се унася. Доктора я държеше за ръката и редеше успокояващи слова. Скоро Венера се унесе в поредния си странен сън…

Младата жена, която тя сънуваше преди, се разхождаше със своята дойка, която ѝ шепнеше нещо на ухото. Дойката свали палтото и шапката на младата господарка. Жената полегна на леглото и се облегна на лакти на ръба на леглото и погледна с подканящ поглед. Жената с нея не се забави дълго. Тя се надвеси над полегналата млада жена сложи ръка на рамото и с другата ръка започна да вдига роклята. Показаха се прекрасните ѝ крака, които бяха обути в чорапи, които завършваха с прекрасни дантелени връзчици, които държаха краката на мадамата. Скоро Хилда, така я наричаше другата жена, която се казваше Мира. Хилда се излегна удобно и запридърпва роклята си още по-нагоре. Мира галеше голите ѝ бедра и се възхищаваше от меката кожа на Хилда. Мира леко пъхна ръце между краката, които галеше. Между тях се показа великолепна пещера. Хилда вдигна разтворените си крака, а Мира се зае да маже с благовонни масла вътрешната част на бедрата и сладката ѝ катеричка. Пещеричката ѝ започна да се разтваря пред ласките на пръстите. Самата Хилда вече стенеше от удоволствие. Пръстчетата на Мира вече целенасочено си играеха само с клитора на Хилда. Първоначално влезе само едно, но когато сипа от маслата върху ръката си изненадващо пое и четирите ѝ пръстчета. Щеше да поеме и цялата ръка, но реши че палеца ѝ трябва да се занимава с нейното цъфнало клиторче. Хилда беше затворила очи и облизваше устните си. Пещеричката ѝ вече не бе онова малко отворче, а се бе разтворила като мида пред езика на Мира. Самата Мира облизваше всичко, което излизаше от разтворилата се мида. Хилда държеше едната ѝ ръка, а с другата започна да съблича приятелката си. Свали забрадката, с която бе покрита, а хубавата ѝ дълга коса бе прибрана на кок и се придържаше от мрежичка. Самата Мира вдигна своята рокля на кръста. Нейните чорапи бяха същите, като на господарката ѝ, но голичкият задник, който се показа от долу бе малко по-закръглен. Цепката ѝ бе дълга и изящна, а под билото завършваше с малко кафяво кратерче. Хилда вече се освобождаваше изцяло от роклята, която и без това само ѝ пречеше. Гърдите ѝ се разляха настрани по тялото, но запазиха обема си. Под венериния ѝ хълм обаче не спираше да ври и кипи. Почти цялата уста вече се губеше в путето на Хилда. Мира много лекичко започна да прокарва показалеца си по ануса на Хилда, натисна и го вкара до края на нокътя. След това повдигна таза на Хилда на горе и я “прекърши на две”. Коленете на Хилда притискаха гърдите отстрани, а и самата Хилда си държеше краката за глезените. Мира вече бе заровила лицето си в путката на Хилда. Носът ѝ се отъркваше в клиторчето ѝ, а езикът ѝ вече обхващаше и отвора под пусито ѝ. Понеже се бе преместила напред по леглото за да може да лиже Хилда, Мира се бе изпънала на пръсти и вдигнатият ѝ задник държеше изправени двамата мъже скрити зад завесата на спалнята. Там ги бе вкарала лично Мира, обещавайки им да направи така, че хем да шибат господарката си, хем да не може после да се оплаче на никого. Бяха обути в кожени панталони опънати по краката им, но задникът и куровете им бяха свободни. Единствено имаха препаска за топките, която разделяше топките на две и подкрепяше куровете им да сочат нагоре. Бе ред и на Мира да получи полагащото се внимание за своята писана. Тя се освободи от роклята си. Докато го правеше се премести върху лицето на своята господарка. Гърдите ѝ се показаха и зърната им бяха издайнически твърди и сочеха към тавана. Хилда започна да целува косматото пиче на своята слугиня. Езикът ѝ започваше своя път от най-ниската точка, там където се намираше дупката, забиваше се навътре и тръгваше нагоре, като рало в размекната пръст разделяше срамните ѝ устни и удряше камбанката в края на браздата. Мира не искаше толкова бързо да достигне върха, въпреки че “столът” на който седеше ѝ бе изключително удобен и приятен. Тя стана от Хилда и се наведе над нея и впи своите устни в нейните. След това слезе от леглото и започна да търси нещо под него. Мира през цялото време я наблюдаваше и я питаше, какво е изгубила там, че така старателно го търси. Мира не се забави с отговора си. Тя държеше в ръцете си два восъчни члена. Първият бе нормален, но вторият бе с невероятни размери, около 30 см и ръката на Мира не можеше да го обгърне целия. Хилда ахна изненадана. Венера пъшкаше и се въртеше насън и разказваше всичко, което ставаше в съня си. Самата Силвия не можеше да повярва на ушите и очите си, че освен че Венера го сънува го преживява и наистина. Антоанета се зае да я успокои, като ѝ обясняваше, че това е най-обикновено моментно вълнение, и че няма нищо застрашаващо Венера. Докато мажеше двата члена с маслата с които преди това беше намазала пусито на Хилда, тя обясняваше каква е историята на тези членове и как са ги докарали до тази съвършена форма. Тя ѝ обясни че ги приготвят палачите, докато бесят жертвите си голи, взимали и мярката на члена. През цялото това време Хилда лежеше по корем, а коленете ѝ опираха на пода. Мира успя лесно да навре и двата члена в предложените ѝ дупки. Разбира се, огромният член изпълни катеричката на Хилда, но не влезе до край. Малкият се намести много качествено отзад на Хилда. Заради проблемите с члена, който Хилда не поемаше, се наложи тя да се качи на леглото, а под нея да се настани Мира. Тя държеше за основата двата кура и ги движеше навътре навън. С език ближеше клитора на Хилда и така най-накрая пое почти целия член. Хилда бе засмукала две от пръстчетата си и вече издаваше нечленоразделни звуци. Мира се измъкна изпод Хилда и я остави да се разположи удобно на целия креват. Хилда крещеше и стискаше възглавницата си. Мира изостави члена, който бе изпълнил пещерата на Хилда и се зае да движи само този, който я разполовяваше отзад. Двамата мъже зад завесата вече се бяха изправили и куровете им бяха изпъкнали нагоре с всичките си достойнства. Виждайки че мъжете вече са готови, Мира ги подкани да заповядат в спалнята. Мира извади восъчния член от задничето на Хилда и на негово място се настани единия от мъжете. Мира усети, че вече я изпълва нещо топло и пулсиращо, но понеже ѝ стана още по гот изобщо не се обърна да погледне, какво става. Просто продължи да се наслаждава на това, че дупките ѝ бяха пълни и продължи да крещи от кеф. Самата Мира умишлено държеше курът, който пронизваше Хилда, за да не би господарката ѝ да се усъмни, докато Хилда крещеше:
- Още, давай, не спирай да го набиваш дълбоко в мен, може още да влезне! – но скоро усети други ръце на задника си, а и усети нов полъх пред лицето си.
Усещаше, че отзад я пробиваше нещо огромно, но също така в путката ѝ бе по-големия член и Хилда отвори очи и видя, че точно пред себе си има мъж, който онанираше пред лицето ѝ. Мира отиде да я успокои, казвайки ѝ че нищо толкова не е станало, та на ли за това са мъжете. През цялото време мъжът зад нея, който вече спокойно я държеше за ханша, не спираше да я пробива с бавни и дълбоки тласъци. Мира бе прегърнала Хилда и започна да ближе главичката на коравия член пред лицата им. Хилда се престраши и плахо го гепи за топките и пое главичката му в устата си. Предразсъдъците за миг изчезнаха и скоро го поемаше дълбоко в своето гърло, което се оказа доста гостоприемно. Не след дълго страстите на всички бяха взели връх. Мъжът, чиито член бе в устата на Хилда, я бе гепил за главата и направляваше движенията на момичетата. Самата Хилда бе завряла едно от пръстчетата си в неговия анус. Другият беше разменил дупките. Сега пробиваше путката на Хилда, но играчката която извади от путката ѝ, за да си сложи кура, я бе заврял в задника ѝ. Мира бе мушнала едната си ръка под триъгълника на Хилда и си играеше с клитора ѝ. С другата ръка шляпаше по подскачащия ѝ задник. Шамарите отекваха в синхрон с пляскането, което идваше от путката ѝ с звучното мляскане, което издаваше устата ѝ. Въпреки червените белези, които се появиха по задника ѝ, тя не се възпротиви на шамарите, ами по-скоро им се зарадва, като че ли точно това не ѝ достигаше досега за да се почувства наистина напълно задоволена. Мира се отказа от раздаването на шамари и сложи короната на господарката си на главата ѝ. Хилда бе почти погълнала целия член на своя обожател и вече бе навряла две от пръстчетата си в неговия дирник. Пръстите му обгръщаха лицето ѝ, когато той изригна в гърлото на Хилда. Спермата бе повече отколкото Хилда можеше да поеме и част от нея се стече по кура му. Другият я бе стиснал за задните части и прокарваше между бузите му своя напращял член. Той притвори очи и фонтана изригна. Спермата падаше на вирнатия задник на Хилда и се стичаше по наклона към нейния ханш. Хилда извади члена от устата си и започна да целува Мира с пълната си със сперма уста. Скоро и лицето на Мира бе омазано с бялата лепкава течност. Изненадващо Венера скочи в съня си с около девет месеца по-късно…

Тя лежеше странично с огромен корем. Зад нея бе мъжът ѝ, който стискаше едната ѝ огромна като диня гръд. Те и преди да забременее си бяха големи, но сега бяха наедрели поне двойно. Другата му ръка бе на нейния клитор, а курът му дълбоко в нея. Той повтаряше, че има чувство, че усеща как бебето вътре го рита по главичката на члена. Същия ден тя роди без никакви усложнения. Бебето само излезе, без тя да изпита никаква болка, но Венера не го прие точно така – тя се бе изпотила цялата и крещеше, като обезумяла. Силвия се опитваше с всички сили да я успокои. Като видя, че не може да се направи нищо повече, доктора прекъсна хипнозата на Венера. Когато двете жени напускаха офиса прегърнаха, както винаги, доктора отново започна да се трансформира и скоро гепи за гушата своята асистентка.

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен