Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Магьосницата (част 5)

07.08.2020 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда, Фетиш

Точно се качваше на коня, когато роклята ѝ се повдигна и пичето ѝ се откри. Коняря не издържа и я сграбчи. С едната ръка я гепи за сливката, а с другата запуши устата ѝ за евентуалните писъци, които щяха да последват. Помъкна я надолу по стълбите и я вкара в стаята за мъчения, която сега бе празна. Окова я за едно магаре, а главата ѝ залости в дървена пранга специално пригодена за жертвите на мъченията. От дървената преграда се показваше само главата ѝ. Когато той извади кура си тя нямаше как да си я дръпне и сантиметър назад, понеже отворът бе колкото да не се задуши в затворено положение. Конярят извади своето парче и го размята пред лицето на младото момиче. Тя стискаше зъби с всички сили, но той хвана с ръка устата и я разтвори. Това също не помогна, за да може да напъха мазния си кур в сладката ѝ устичка. Той я гепи грубо за челото и натисна назад. С другата ръка натисна ченето ѝ надолу. Колкото и да се съпротивляваше, Венера не можеше да направи нищо повече. Тя надушваше вонята, която се носеше от члена на коняря. Когато главичката му премина през зъбите, той отново ѝ стисна устатата отстрани, за да не би тя да си науми, че може да му го отхапе. Той използваше устата ѝ вместо путка и с всички сили я шибаше без да се съобразява, че тя се давеше при неговите прониквания. Спермата, сълзите и слюнката се смесиха и потекоха по врата на момичето. За съжаление на коняря, кончето ги бе издало. Майката на Венера нахлу със своите жени-воини и прекъсна кефа на коняря. Той опита да се бори с тях, но скоро бе повален на земята. Хилда освободи дъщеря си и започна да издава нареждания, какво да направят с перверзника. Около врата му се стегна примка. Такива сложиха и на глезените му. Преметнаха въжетата, които стягаха глезените му на куки и го разчекнаха надолу с главата и започнаха да точат ножове допирайки ги до мръсния му член. Хилда попита Венера, дали иска и тя да се включи във веселбата, която вече си устройваха с него. Венера нямаше такова желание и двете жени напуснаха мазето. Докато се изкачваха по стълбите чуваха ясно писъците, които издаваше когато поредното парче месо падаше от неговото тяло. Хилда бе само леко загърната с един халат и гърдите ѝ намираха при всяко нейно движение път навън. Тя избърса лицето на дъщеря си, след което впиха устните си в страстна целувка...

Доктора записваше всяка дума на Венера, журналиста Пешо снимаше, Тони записваше на магнетофона, а Силвия наблюдаваше равномерното движение на гърдите на Венера които се движеха, когато тя си поемаше дъх, докато спеше поредния си хипнотичен сън. Доктора бая се беше изпотил, докато слушаше сънищата на Венера. Доктора и Тони си шушукаха и Тони даде касетата на журналиста. Венера продължаваше да спи, а Силвия изпадна в много особено състояние. Бе направо като зомбирана и гледаше напълно безучастно как щом се тръшна вратата, Тони показа езика си и започна да сваля потничето на Венера. Доктора също започна да мутира. Докато Тони разкопчаваше своята блузка той държеше пациентката за главата и облизваше лицето ѝ. Гърдите на Тони изскочиха изпод блузката. От нейната уста изскочи онзи куроподобен език. Доктора вече бе разтворил срамните устни с кокалестите си пръсти и езикът му се мяташе по бедрата на Венера. На нея това явно ѝ харесваше, макар че все още бе в съня си. Доктора си спомни за изпадналата в летаргия Силвия. Разбира се, единственото което бе останало от доктора бяха очилцата му. Той свали Силвия в мазето си и я сложи на една дървена маса, докато тя все така продължаваше да стои безучастно, на това което се случва около и с нея, въпреки че той я съблече. Остави само чорапите и обувките на Силвия. Преди да я сложи да легна на масата той ѝ върза ръцете на гърба и след това го уви същото това въже, което бе разделил на две, около лактите и продължи нагоре, като го прекара под мишниците и размина двата края на врата на Силвия. Спусна го надолу под гърдите и след това под масата връщайки въжето над гърдите. Започна да го увива около стомаха ѝ, като през цялото време го стягаше. Сви всеки крак поотделно с всеки край на въжето. Стегна крака в коляното от вътрешната страна, а след това придърпа и глезена към бедрото на Силвия. Същото нещо повтори и с другия крак. Така овързана тя вече бе готова за него. Дрехите се бяха свлекли от мутиралото тяло, куроподобната опашка се мяташе нагоре, а курът се мяташе малко над гърдите на Силвия. През цялото време езика не спираше да шари по овързаното тяло. Тогава той започна да брои и прекъсна своето успиващо действие над нея. В първия момент тя не можа да осъзнае къде се намира. Но бързо осъзна че е гола, вързана и над нея се е надвесило чудовище с огромен член и мятаща се подобна опашка. Освен това от езика му капеше слюнка върху тялото ѝ. Доктора се лензеше над крещящата от ужас Силвия и стискаше с всички сили бедрата ѝ, разтваряйки ги настрани. Силвия извърна невярващ поглед настрани и там видя нещо, което още повече я смая. В прегръдките на Тони лежеше Венера, но не това бе странното. Тони бе полегнала отстрани на Венера. Бе сложила главата ѝ на своята ръка. От устата ѝ излизаше нещо голямо и кръгло, което явно влизаше дълбоко в момичето. Имаше и две глави на змии. Едната змия бе захапала гърдата на Венера, а другата ближеше камбанката. На Тони бе поникнала опашка, която се увиваше и проникваше в утробата на жената. Краката на Тони също се бяха удължили и изтънели, като единият се увиваше около крака на Венера и след това се забиваше в задника ѝ. Другият увивайки се около тялото на Венера стигаше до ръката ѝ. Освен всички тези изменения, на Тони ѝ бе поникнал и кур на мястото на путката. Единствено прекрасните ѝ огромни гърди бяха запазили своята форма такава, каквато беше и като асистентка на доктора. Силвия забрави за миг за чудовището надвесило се над нея, но скоро се върна към своя ужас, когато с вирната опашка над главата си доктора ѝ го нацепи целия до откат изкарвайки неистов писък от гърлото на Силвия. Скоро целия се покачи отгоре ѝ. Опашката му се спусна под члена, който пълнеше вагината на Силвия и проникна в свободния отвор. Самата Силвия бе затворила очите и устата си, докато езика на доктора шареше по нейното лице, измокряйки го цялото. Той се изправи и опъна отново до край, сякаш искаше да си проправи път с двата члена, които я пробиваха директно към сърцето на Силвия. Едната му ръка беше на бедрото му, а другата така здраво бе стиснало едната ѝ гърда, като че ли искаше да я откъсне. Чудовището извади члена си от пусито и изстреля струя, като от пожарогасител срещу нейното лице. Ако тя не бе си затворила очите спокойно струята можеше да я остави без едно от тях. Когато гасенето на пожара приключи и Силвия отвори очи цялото ѝ тяло бе в спермата на доктора. Тя погледна към Венера и видя, че сега тя е върху своето чудовище и здраво бе захапала появилия се от нищото кур. Два от пръстите ѝ си проправяха път към правото ѝ черво, но доктора не мислеше така. Той надяна здрава плесница на своята асистента и положи Венера на задна прашка. Той буквално я яхна, гепи косата и я раздели на две, като юзди. Опашката му намери своето място в гърлото ѝ, а курът му запълваше правото ѝ черво. Този момент някой разби вратата и започна да стреля. Това бе журналиста, който каза че си забравил цигарите, и когато се върнал да си ги вземе чул писъците от към мазето. Чудовището умря в момента, в който се празнеше в задника на Венера. Същото се случи и с Тони. Той бързо развърза Силвия и изнесе Венера от мазето. Той ги качи в колата и ги откара към тях. Венера продължаваше да спи, като къпано бебе лапнала палеца си. Чудовищата обаче не бяха мъртви. Доктора се събуди и започна да се смее неистово. Най-после Венера се събуди, и заедно със Силвия се заеха да благодарят на своя спасител. Силвия разкопча панталона му и Венера веднага погълна главичката. Самата Силвия ближеше неговия член от основата към устните на Венера…

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен