Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Две сестри (част 7)

05.10.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Фетиш

За Галя навряната в лицето ѝ путка беше напълно неочаквана, но преди мозъкът ѝ да успее да изкаже възражения или даде съвет, езикът на завързаното момиче се стрелна със скоростта на нападаща кобра и жадно заблиза вече влажната праскова. До ушите ѝ достигна доволен женски стон и слабините се притиснаха в лицето ѝ, омазвайки го с лепкавата си възбуда. Галя налапа срамните устни заедно с клитора, навря езика си, колкото можа навътре и засмука, сякаш от това зависеше живота ѝ. Вкусът и ароматът на другата жена я опияняваше, като силно вино и караше главата ѝ да се върти в сладка омая. Галя кръстоса и притисна бедра, опитвайки се да облекчи собствената си възбуда по един първичен момичешки начин, но силни мъжки ръце хванаха и раздалечиха краката ѝ, отнемайки ѝ търсеното удовлетворение. Вместо това възбудената ѝ путка разтвори пулсиращи устни и от нея се проточи капка мъзга. Пръстите на Пламен галеха нежната кожа по вътрешната част на бедрата, но ловко избягваха да докоснат по-нагоре, колкото и момичето да се извиваше, отчаяно желаещо ласката му между краката си. В неудовлетворената си възбуда Галя смучеше путката все по-настървено, дори започна да я хапе, едва сдържайки се да не впие зъби истински в нежните срамни устни. Жената над нея вече викаше невъздържано и движеше таза си напред назад, като да ебеше Галя в устата с цялата си путка. Леглото изскърца от тежестта на Пламен, той се намести и подаде твърдия си член в устата на завързаното момиче. Тя изплю срамните устни, жадно го пое и езикът ѝ се завъртя около голямата главичка. Беше нежна, като коприна отгоре, а контрастно корава, като стомана отвътре. Устните на Галя любовно се обвиха и стегнаха зад главата на пениса, а върхът на езика ѝ се притисна в отвора на коравия орган. Пламен измуча доволно, наслаждавайки се на топлата уста и напористия език. Когато връхчето му се завираше в пениса, по целия ствол се стрелкаха импулси, като малки мълнии. Тръгваха от върха на члена, караха ташаците му да се издуят и се разливаха назад, карайки чак ануса му да се свие болезнено. Мъжът почувства, че ще загуби контрол и за неудоволствие на Галя се дръпна назад, хвана другата жена за кръста и ръмжейки я наниза на твърдия си дебел хуй, с едно мощно движение. Тя извика от болка и възторг, разпъната до крайност от органа на удоволствието и първият тласък на Пламен притисна клитора ѝ в устните на Галя. Завързаното момиче стисна юмруци от възбуда, опъна веригите и езикът ѝ бясно зашиба клитора на обкрачилата я жена. Мощните тласъци на мъжа тресяха цялото масивно легло и от време на време забиваха слабините в устата на Галя, в един такъв момент тя без да иска захапа малкото топче свръхчувствителна плът и писъкът на жената над нея процепи нощта. Силният шок я беше хвърлил в болезнен оргазъм и тялото ѝ се мяташе, като трескаво, нанизано на хуя на Пламен, къпейки лицето на Галя в соковете на похотта. Постепенно неконтролируемите конвулсии се успокоиха и преминаха в бавни, сладострастни нанизвания на коравия член. Мъжът изпуфтя от кеф и се премести още нагоре, натъпквайки течащата, като река путка, до топките. Големите му тестиси се оказаха пред лицето на Галя и тя ги заблиза, а после се опита да ги налапа. Топките бяха масивни и тя отчаяно отваряше уста все по-широко и по-широко, докато накрая успя да лапне едната. До ушите ѝ достигна доволно ръмжене и тя засмука, желаейки да му достави удоволствие. С мъка изплю и я налапа пак. Омазана в слюнка, топката влезе по лесно. Пламен само леко се поклащаше, наслаждавайки се на горещата стегната путка около хуя си и пожара на жадната уста около топките си. Галя смука ташаците му известно време, после езикът ѝ се плъзна по-назад, в ноздрите ѝ нахлу тежка мускусна миризма и на момичето болезнено му се прииска някой да проникне в него. Вместо това лежеше разпъната на леглото, превръзката се беше смъкнала от очите ѝ и гледката на проникващия в жената член, на сантиметри от очите ѝ, я влудяваше, караше я да иска да направи неща, които дори би се срамувала да помисли. Искаше да я изчукат грубо, брутално! Няколко души, да я ебът зверски, да доведат куче, кон, да разкъсат плътта ѝ, да пируват с нея! Вместо това беше осъдена да лежи и да гледа и усеща екстаза на щастливката над себе си. Само ако можеше да заслужи една мъничка ласка от господаря си! Едно единствено докосване щеше да и е достатъчно да я побутне в бездната на оргазма! Тя плъзна език и стигна до стегнати мускул на ануса. Когато го докосна той първоначално се стегна още, а после се отпусна леко. Галя забучи лице там, и започна да обикаля стегната халка с върха на езика си, мъжът възнагради усилията и с доволно ръмжене и момичето окуражено се опита да проникне навътре. Мускулът беше стегнат, но нахалното ѝ езиче успя да се натика малко в него и се завъртя палаво. Пламен изрева нещо нечленоразделно, мускулестите полукълба на задника му и ташаците се стегнаха и той заизстрелва откос след откос във викащата от удоволствие жена. Трябваше му цяла минута да се източи напълно и накрая с нежелание издърпа омекващия си хуй от преливащото влагалище. Като излезе хвана жената за кръста със силните си ръце и намести путката и над устата на Галя. Органът беше ален и разширен в неприлична похот, а от него се стичаха гъсти струи семе, примесени със соковете на жената. Завързаното момиче трябваше да започне бързо да преглъща, за да не се задуши. Харесваше ѝ, вкусът на Пламен, съчетан с този на свършилата няколко пъти жена, караше собственото ѝ тяло да се извива в желание. Когато изсмука всичко, което можа от жената, мъжът ѝ подаде пениса си да го почисти. Беше омекнал, но все така набъбнал и Галя го пое с удоволствие, защото сега можеше да налапа повече от него.
- Трябва да сравним, дали спермата е по-вкусна от моята или от твоята путка... мадам!
Галя стреснато вдигна глава, за първи път имаше възможност да погледне жената над себе си. Не, не жена, момиче. Катя, зачервена от преживяното удоволствие се хилеше похотливо над нея.
- К-ка-акво... ти? Ама как? – докато Галя заекваше невярващо, Пламен се изсмя и се пресегна за бутилката шампанско на нощното шкафче.
- Със сестричката ти се познаваме от известно време. – докато наливаше бълбукащата течност, протегна ръка и погали Катя по гърба, а тя се изви и само дето не измърка.
- Тя е послушна играчка, много ми помогна с камерата... както и с графика ти.
В главата на Галя се гонеха хаотични мисли, “послушна играчка”, снимките, ужасът от първия път в къщата до Морската градина, удоволствието, желанието да заслужи одобрението на този мъж. Това беше някакъв абсурд, луд сън, само трябваше да извика “Вие сте просто глупави карти за игра!” и всички щяха да се разлетят, като в книгата на Луис Карол и тя да се събуди. Вместо това Катя и Пламен седяха от двете страни на завързаната Галя и с доволни усмивки отпиваха от студеното шампанско.
- Жалко, че ръцете ти са завързани, щях да предложа и на теб. – насмешливо отбеляза мъжът.
- Чакай, сигурно си жадна, нали како? – Катя отпи голяма глътка, надвеси се над сестра си и притисва устни в нейните.
Галя застина, незнаеща как да реагира, но когато щипещата хладна течност се стече в изгарящото ѝ от жажда гърло, преглътна с благодарност. В устата ѝ се стече още от газираното вино. Катя отри отново и пак притисна устни в сестра си. Тази втора глътка се забави, докато устните на двете момичета се вплитаха, а езиците им се опипваха нежно. Галя затвори очи, оставяйки се на усещането. Четири ръце зашариха по тялото ѝ, опипвайки и стискайки, галеха любовно и щипеха алчно, карайки завързаното момиче да стене в отчаяно желание. Два чифта устни се впиваха в нея, хапеха я по ухото, за шията, налапваха едрите зърна на гърдите ѝ и ги смучеха безжалостно. Между краката на момичето течеше и под дупето ѝ се беше образувало голямо мокро петно на чаршафа. Пламен и Катя я хванаха за глезените и вдигнаха високо краката ѝ, като същевременно ги разтвориха широко. Сложиха кожени гривни на глезените ѝ и ги закопчаха за китките, така че Галя беше сгъната на две, а дупето ѝ вирнато, вулгарно изложила на показ отворите си. Катя взе възглавница и я подпъхна под задника на сестра си, после спусна ръка по бедрата ѝ и пръстите ѝ се спряха на отвора на ануса ѝ.
- Нали помниш, че в началото на вечерта обещах да се погрижа, аналният ти пръстен вече никога да не е така стегнат. – промърмори в ухото ѝ Пламен.
- Ммм?
- Мхм. Ммм. Д-да, п-помня...
- Трябва да ми кажеш, че го искаш. – думите му изгаряха шията ѝ, а пръстите на сестра ѝ нежно галеха и опипваха аналния ѝ пръстен, мокър от собствените ѝ сокове.
- Ах. Ох-х-х, в-м-мм. Д-да!
- Да, какво? Искаш ли да променим тялото ти завинаги?
- Искам! Искам го! – полу-изкрещя, полу-просъска Галя.
- Направи го, направи каквото искаш!
Натискът на аналния ѝ отвор се усили, пръстите обикаляха в кръг, карайки входа на дупето да се отпуска все повече. По-рано вечерта вече я бяха чукали там и сега халката ѝ послушно, дори с желание се отпусна. Ту Катя, ту Пламен се редуваха да се целуват с нея, докато единият изследваше устата ѝ с езика си, другият хапеше и смучеше гърдите ѝ. Затворила очи, тя чу шум, като от отваряне на запушалка. Мъжът беше извадил туба с лубрикант и беззащитното момиче скоро усети хладния гел на дупето си. Мускулът ѝ първо се сви, но скоро усети приятно затопляне и се отпусна отново. Сега към пръстите на сестра ѝ се прибавиха и тези на Пламен. Опипваха я много по-настойчиво и върховете им проникваха сантиметър-два в нея, преди да се отдръпнат. Анусът ѝ се раздразни и няколко минути по-късно вече не се стягаше обратно, след като излизаха от него. По два пръста от сестра ѝ и от мъжа се опряха в девственото до скоро дупе и бавно, но сигурно натиснаха. Плъзнаха се в тялото на Галя без болка, само карайки я да чувства напрежение и изпълване. Движеха се в нея леко, галеха и опипваха гладката и нежна плът, а момичето се задушаваше от букета емоции. Двамата ѝ мъчители опънаха аналната ѝ халка, всеки към себе си и я разтегнаха до скъсване, така че да я принудят да зее широко отворена. Галя замята глава, едновременно в агония и в желание за още. Задъхано стенеше, а от влагалището ѝ буквално изпръскваха капки секрет, докато то спазматично се свиваше в желание. Пръстите в нея ту оставяха ануса ѝ да се свие, ту го дърпаха и напъваха отново. От това упражнение накрая халката ѝ започна да се стяга все по-бавно и все по-малко. Двамата бяха добавили по още един плъст и сега я чукаха така, докато единият вадеше пръстите си, другият ги плъзгаше в нея. По тялото ѝ се разливаха вълни на гъдел, напрежение, облекчение и все по-отчаяно и непреодолимо желание да свърши. Катя се намести между широко отворените ѝ крака, притисна пръстите си заедно, допря върховете им в пулсиращия анус на сестра си, и след кратък миг ги притисна навътре. Четирите пръста и палецът влязоха лесно, през вече отворения анален пръстен, но дланта беше широка и неуспешно напъна, без да успее да проникне. Катя завъртя ръка, като същевременно я движеше напред-назад, а Пламен хвана големите бузи на дупето на Галя и ги опъна силно в страни. Катя натисна отново, кокалчетата на ръката ѝ се притиснаха болезнено в аналния пръстен и завързаното момиче изстена от напрежение и болка, после изведнъж по тялото ѝ се разля вълна на облекчение. Ръката на сестра ѝ се беше плъзнала през ануса ѝ и беше влязла до китката в тялото ѝ. Тримата останаха за минута така, дишаха тежко, накъсано, членът на Пламен се беше издул, все едно не беше ебал от един месец. Анусът на Галя направи няколко безнадеждни опита да изхвърли мъчителя си и покорно се отказа. Катя внимателно задвижи ръка, разтвори дланта си и опипа втория отвор. Пръстите ѝ проникнаха през него и Галя стисна зъби и затрепера. Ръката на сестра ѝ се движеше в нея, търкайки китката в опънатия анален ринг, а пръстите ѝ опипваха навътре, държейки Галя на ръба. Тя източи шия в желание да види, какво ѝ правят и видя, как на пухкавото ѝ коремче се очертава подутина, всеки път, когато Катя натиснеше навътре. Пламен, с горящо от възбуда лице, прекрачи и намести напрегнатия си, станал тъмно лилав хуй, на раззиналото се от отчаяние влагалище. Проникна в нея трудно, заради притискащата го ръка през ануса, беше възможно единствено заради нереалното количество мъзга от Галя. Тя изрева от възторг и облекчение, крещеше с цяло гърло, диво, първично, докато тялото ѝ се раздираше от унищожителни конвулсии. Зърната на гърдите ѝ стърчаха гротескно, като антени. Анусът ѝ стискаше китката на Катя, като менгеме. Малката сестра завъртя ръка и намести длан, така че дебелият член легна в ръката ѝ, през тънката нежна преграда на плътта и тя внимателно го обхвана, доколкото можа. Задвижи ръка, правейки чекия на Пламен през ануса на сестра си и мъжът с рев се напрегна и забълва семето си дълбоко в утробата на вързаната жена. Всичко това хвърли тялото на Галя в тръпки, които без малко да изкъртят здравите вериги, пред очите ѝ притъмня и тя с писък потъна в сладка, черна бездна.

Когато се свести, беше развързана, а мъжът и сестра ѝ загрижено я гледаха от двете ѝ страни. Немощно им се усмихна, връщайки витаещото си “Аз” в действителността. Искаше да им каже, че всичко е наред, но думите бяха излишни. Един поглед във възхитените очи на Пламен беше достатъчен, преди устните му да покрият нейните, а нежните ръце на сестра ѝ да я прегърнат любящо. Едно беше сигурно, помисли си Галя, докато се наслаждаваше на усещането, дупето ѝ със сигурност нямаше да се затвори повече.

Край

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Красив разказ. А малката сестра защо не я пробваха анално?

Анонимен | преди 3 години

Тя има подържаща роля, пък и нейното дупе беше разработвано от кака и в предишните глави :). Дядо Торбалан

Анонимен | преди 3 години

Това с китката отзад не ми се струва реално. Със сигурност дупето ми не може да понеса нещо по-голямо от члена на мъжа ми. Неговият е среден размер, но все така ме боли в началото, въпреки, че е внимателен.

Анонимен | преди 3 години

Уверявам Ви, че аналният фистинг е съвсем реална сексуална техника, проверено е в практиката. Все пак е екстремно преживяване и изисква подготовка и отдаденост. Дядо Торбалан

Анонимен | преди 3 години

Мисля, че и за мен не е фистинга. Най-перверзното нещо корто съм правила, е анален секс. И мисля с него да се огранича. Ж31

Анонимен | преди 1 година

Поздравления , разказа е невероятен. Дано да има повече подобни в сайта.

edinchervenpapur | преди 1 година

Майсторска работа, браво дядо! Много умел разказвач си! Жалко, че свърши!

Unstandart | преди 1 година

Разказа кърти. Перфектно написан и възбуждащ.

Анонимен | преди 1 година

Това описание е точно както става с жена ми. Въпреки, че отдавна правим анален секс, все още като и го вкарам в дупето, мускула и пулсира известно време, сякаш не се признава за победен.

Zvezda | преди 1 година

Ще се върна да прочета всички части бавно. В момента се опитвам да си изкарам ръката от... валентинката. Ако това е комплимент, без грам преувеличение (държа да отбележа), знай, че много рядко мастурбирам на разказ, докато го чета. Обикновено просто ползвам разказите за настроение. Но тук.. чиста възбуда и то с ескалация! Великолепно са описани физическите реакции. Фетишите, точната доза доминация и все пак възбудата на доброволното отдаване. Страхотно писане. Неочаквани обрати, надграждане на историята. Показно! Единственото, което не ми хареса, са умалителните. В това и аз съм като Вес, струват ми се не на място и ми предизвикват пристъп на кикот, което... мда, може да е търсено. Благодаря.

Анонимен | преди 1 година

Звезда, размаза ме от кеф... това не беше комплимент, а Комплимента. Забравил съм я тази поредица, даже не помня какво толкова съм наблъскал в предишните части! Честно. Трябва да ги прегледам, за да ти кажа защо има умалителни. Ако се сетя, де, преди две-три години съм го писал :). Може и да са там без причина, просто моментна приумица. Но този твой коментар си го слагам в рамка. Баси! Сега ще сънувам... валентинки! Д.Т.