Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Две сестри (част 3)

06.08.2019 | sexkupon
Категория: Аматьори, Инцест

На сутринта Катя се събуди сгушена в сестра си, чувстваше се толкова уютно, че остана да си лежи така. Равномерното дишане на Галя във врата ѝ пръскаше топли вълни по цялото тяло. Внимателно, да не събуди сестра си, спусна ръка между краката си и бавно плъзна пръст между горещите си срамни устни. Влагата тутакси се процеди от нея и с потиснат стон момичето потърси с върха на пръстчето си клитора. Задиша тежко и си представи, как Галя разтваря дупето ѝ. Знаеше, че сестра ѝ ще вкара нещо много голямо отзад! Катя ще я умолява да не го прави, но кака ѝ ще изшътка строго и ще насили ануса ѝ. О, как ще я боли! Катя усети тръпките ниско в корема и затърка клитора си още по-ожесточено. Молбите не помагат, Галя твърдо е решила да разшири аналната халка на сестра си завинаги. Това, което набутва в задника и я разкъсва, плътта ѝ пищи в нажежена до бяло агония, огромният предмет безмилостно пътешества все по-навътре. Катя се сви, тръпнейки конвулсивно и стисна до болка бедра.
- Какво правиш, калпазанке? – измърмори в ухото ѝ Галя.
- Пипаш се, а? Как да те накажа?
- М-м-хм. – измърка доволно малката.
- Може да ме напляскаш! Или да ми направиш още една процедура в банята!
Галя се засмя тихо на предложението, изречено с явно обнадежден тон.
- Мама ще се върне скоро, нямаме време. Виж, за едно пляскане...
За нейна изненада Катя с готовност навири стегнатия си задник, и дори го врътна нетърпеливо. Галя я плесна игриво по голото бяло дупе и сестра ѝ простена с явно удоволствие. Голямата сестра седна в леглото и дръпна малката по корем на коленете си. Задникът ѝ се поклащаше подканящо и Галя залепи звучна плесница по него. Катя изохка от изненада, болка, но най-вече от електрическата тръпка, изстреляла заряд на удоволствие по цялото ѝ тяло. На бялата плът се появи ярко червен отпечатък от длан, а между краката на малката сестра се процеди капка мъзга. Галя усети собствената си възбуда да се надига, придружена от някаква садистична тръпка. Вторият шамар беше още по-силен. По дупето на Катя заваляха плесници, при всяка момичето изпъшкваше и още повече вирваше задните си части, разтваряйки крачета. Усещането за притежание се разля в Галя, като мощен наркотик. Можеше да наказва, но и да награждава... кого? Сестра си? Любовницата си? Робинята си? Катя скимтеше тихичко, навирила дупе и открила набъбналите от желание долни устни и тъмната точка на ануса си. Галя в прилив на нежност погали пламналото, зачервено дупе и плъзна пръст в цепката на сестра си. За нейно учудване Катя се завъртя и намести под галещия пръст ануса си, и дори се натисна в него. Отпуснатото от съня и разгорещено от похот тяло с лекота пое средния пръст и аналният пръстен любовно го стисна. Голямата сестра докосна с върховете на пръстите на дясната си ръка голия гръб на Катя. Опря нокти в кожата ѝ и бавно плъзна ръка от врата ѝ, надолу по гръбнака, докато същевременно изследваше дупето ѝ. Легналото по корем момиче се загърчи и нежните косъмчета по кожата ѝ се изправиха. Устата ѝ се отвори в безгласен писък и Галя зарови пръсти в косата ѝ, стисна и опъна силно назад, а пръстът в дупето ѝ се заби, колкото можа по-дълбоко. Катя разтвори бедра широко и пръстите на краката ѝ се свиха. Пръстът в ануса ѝ се движеше енергично, а с другата си ръка Галя ту я галеше любовно по гърба с отворена топла длан, ту заравяше пръсти в косата ѝ. Сестра ѝ напипа Г-точката и през тънката преграда, разделяща червата и влагалището ѝ и със силни кръгови движения започна да я масажира. Тялото в ръцете ѝ застина, вибрираше от напрежение и в следващия момент се разтърси в мощен гърч. От гърлото на Катя се откъсна дълбоко стенание и момичето изгуби контрол над мускулите си, краката ѝ ритаха безпомощно, а анусът ѝ ту се стягаше болезнено около пръста на сестра ѝ, ту се отпускаше. Краят на оргазма ѝ се съчета с отварянето на вратата на апартамента и прибирането на майка им. Момичетата застинаха, като сърни, стреснати и парализирани от появяването на опасност и в следващия момент всяка се хвърли в леглото си, завивайки се до шията. Майка им открехна вратата, и като видя че са будни, нежно им се скара:
- Хайде, сънливки! Ставайте, вижте кое време е!
Момичетата се закикотиха и майка им, без да разбира причината за тяхната веселост, поклати любящо глава и отиде да им приготви закуска. Докато лапаха горещите пържени филийки с мед, двете току се споглеждаха и се усмихваха съучастнически. Катя успя да прошепне тайна, че дупето я боли, като сяда и се ухили дяволито.

Двете сестри се отдаваха на ласки, във всеки възможен момент, дори с риск да събудят подозрение, едва се удържаха, когато не бяха сами. Галя ставаше все по-властна, обичаше да ляга по гръб, с широко разтворени крака, да хваща сестричката си за косата и да притиска лицето и месестите си срамни устни, омазвайки я със соковете си. А после да кара Катя да вкарва цялата си ръчичка в жадното влагалище. По-малката сестра тъкмо обратно – ставаше все по-послушна, разви апетит към умерената болка и към разпъването на ануса си. Само мисълта, как я разчекват и разкъсват отзад беше достатъчна да я доведе до ръба на мощен оргазъм, коктейл от страх, желание и похот. Тя започна да споделя, отначало със срам, а после с перверзен ексхибиционизъм, все по-откачените си фантазии. Галя пък се подмокряше от мисълта да си играе с тялото на покорното момиче, все едно е нейна собственост. На Катя ѝ харесваше сестра ѝ да ѝ прави клизма, колкото често беше допустимо. Чувстваше се уязвима и подчинена, а едновременно с това изпитваше физическо удоволствие от вътрешното изпълване, както и от разпъването и разширяването на аналната си халка. В главата на Галя се завъртя идея да използват играчки, но уви те не бяха по джоба на студентка и ученичка. Или пък да...

Галя излезе от къщи и се отправи към университетската болницата. В топлото лято сградата беше почти пуста, дори пенсионерките си бяха останали в къщи, заради жегата, пропускайки ежедневното удоволствие от висенето пред лекарските кабинети и оплакването една на друга. Положението не беше по-различно пред кабинета по гинекология. Д-р Козловски беше оставил там един отегчен стажант и сам беше заминал на обяд. Галя знаеше, че това означава, че нямаше да се върне, освен по спешност. В кабинета дремеше Еверест, макар че той произнасяше името си Еварис. Вечно ухиления, черен като въглен, голям като мечка и абсолютната еманация на мързела стажант от Нигерия. Галя го познаваше бегло и се зарадва, защото точно той не би и създавал проблеми.
- О-о-о, здрасти! Как не си заспал в тая жега?! – бодряшки подхвана момичето държейки се, като у дома си.
- За курсовия проект трябва да проверя нещо.
- А-ъ-а, ни съм, ни съм! – сънено затърка очи задрямалия стажант.
- Нъли съм на рабута, хъ-хъ! Ти за преглед ли...
- Не-не! Само за една справка, чакай, седи си. Аз ще погледна сама.
Всъщност изобщо не ѝ беше нужна справка в компютъра, а нещо специално за дупето на сестра ѝ, но как да се добере незабелязано до него?
- Гали, така ни можи! Ами ако някой види, аз съм отговорен! – месестите му устни се разтегнаха, разкривайки два реда неестествено бели зъби.
- Дай ми целувка и можи да ти пузвуля да погледнеш.
- Как не! А друго не щеш ли?! – засмя си момичето.
- Искъм! Как дъ ни искъм! – зарадва се Еверест.
- И ти ли искъш?!
Въпросът свари Галя неподготвена. Въпреки постоянната лесбийска игра със сестра си, всъщност мъжкото и липсваше. Един корав, работлив и издръжлив кур... ама къде ти! Обикновено беше малък и издържаше минута-две. А дали не беше вярно, каквото казваха за негрите? Докато мислите прелитаха през главата ѝ, Еверест вече беше станал и слагаше ръка на рамото ѝ. За друго го мързеше да диша, но пухкавото дупе и големите цици на бялото момиче го накараха да скочи.
- Бе, я бягай от тука! – усмихна се Галя и го бутна назад.
- Галичка! Що си толкова лоша? – умолително я заувещава той.
- Много щи ти хареса!
- Да, бе! Всички така разправяте... а после пълна скръб.
- Как скръб, не, не! Е, виж, виж! – той задърпа ципа, разтворил бялата престилка.
Чевръсто се разкопча и Галя се опули, когато пред очите ѝ се източи нещо, което дори не беше предполагала, че може да съществува. От бялата престилка се показа месест, тлъст черен хуй, който висеше тежко поне една педя. Сигурно беше по-дебел от китката на момичето и целия опасан в едри вени. Обрязаната му главичка увенчаваше това същество, като широк тюрбан. Галя усети, как устата ѝ се пълни със слюнка. Еверест се ухили още по-широко, много добре знаеше, какъв ефект произвеждаше сред дамите, щом веднъж покажеше феноменалния си чеп.
- А-а-ама, не... някой ще влезе... – неубедително спореше Галя.
- Никуй няма!
- Ако се върне Козловски...
- Щи заключим!
- Не, не... нямаме презервативи...
- Има, има! От кампанията!
Докато се препираха Еверест се приближаваше, а Галя отстъпваше, обаче без дори да мисли протегна ръка, искаше поне от любопитство да докосне този орган. Така де, от професионален интерес! Люлеещия се тежко черен питон имаше невероятно нежна кожа, като кадифе и беше парещо-горещ, още като го докосна и той потрепна под ласката ѝ, сякаш беше живо същество със собствена воля. “Боже, по-дебел е от китката ми!”, с възхитен ужас помисли Галя. Хвана го, но дори както още беше полу мек не можа да събере пръстите си около него. Дебелото парче месо подскочи в ръката ѝ, а Еверест, без да губи време издърпа тениската ѝ нагоре. Галя го пусна и вдигна ръце, за да може да я съблече.
- Заключи... – изпъшка момичето, с помътняващо от желание съзнание.
Докато той трескаво заключваше, тя се освободи от късите си панталонки, сутиена и прашките си. Когато Еверест се обърна изпъшка от възхита. Пред него се поклащаха тежки големи цици, с тъмни, едри зърна. Гладката бяла кожа преминаваше от тънко кръстче, към пищен ханш, момичето имаше пухкаво голямо дупе, точно каквото негърът харесваше. Той изръмжа зарадвано и смъкна панталона си, пускайки на свобода вече навирения грамаден пенис. Стволът беше тежък и дори еректирал стоеше напред, огънат под колосалната си тежест. Под него се поклащаха големи тежки мъде, като на коч, а от набъбналата до размера на детско юмруче глава се процеждаше лъстива капка. Галя беше едновременно уплашена и от проникването и отчаяна да усети този орган в себе си. Тя отстъпи крачка назад и се покатери на бюрото, намести сочното си дупе и разтвори крака в очакване. Колкото и разгонен да беше Еверест, не можа да не се възхити на месестите срамни устни, морави от възбуда и пулсиращия голям клитор. Негърът клекна и затворил очи жадно вдъхна аромата на младата женственост. Галя се беше изкъпала сутринта, но в жегата се беше изпотила и сега женският ѝ аромат беше още по-силен. Мъжът я душеше, като куче, а огромният му кур завибрира одобрително. Той изплези език и бавно и с наслаждение заблиза цепката на момичето, по цялата и дължина. Мляскаше възхитено от вкусните сокове и месестите му бърни захапваха набъбналия клитор и нежно го стискаха. Галя го остави няколко минути да пирува с плътта ѝ, но колкото и да ѝ беше приятно, орална любов получаваше и от сестра си. Тя хвана мъжа за яката и нетърпеливо го дръпна нагоре, разтваряйки широко крака. Еверест награби големите ѝ гърди и ги замачка с изненадваща нежност, докато с палците си разтриваше твърдите едри зърна. Галя се задъха, погледът ѝ се премрежи и с тя с трепереща ръка напипа неестествено големия мъжки член. Насочи го и със стегнато гърло зачака проникването. Еверест обаче не я прониза отведнъж. Вместо това натисна леко, разтваряйки срамните устни и задържа на входа, после една се дръпна назад. Изтезаваше я така, карайки влагалището ѝ да го облива в мъзгата си и я докарваше до полуда да се разтваря за него. Галя простена в болезнено очакване, обви крак около кръста му и силно го притисна към себе си. Лилави кръгове заплуваха пред очите ѝ от болка и напрежение, когато дебелото туловище напъна входа ѝ и насилнически раздели около себе си долните ѝ устни. Момичето изрева от болка, сякаш членът я разполовяваше, но същевременно в слабините ѝ ниско в корема ѝ пламтеше едно сладко усещане. Галя стисна зъби и се притисна още, влагалището ѝ пое още няколко сантиметра от мъчителя си, пръскайки по тялото ѝ вълни на болка и жажда за още. Еверест се задвижи внимателно, беше влязъл едва наполовина, но знаеше, че това е максимума, на който можеше да се надява. Големите тестиси се залюляха и тежко шляпнаха дебелото дупе на момичето, после пак и пак, в монотонен ритъм. Постепенно изтерзаното влагалище се предаде и отпусна, за да може венестия масивен ствол да се движи свободно и голямата обрязана главичка да прониква до дъно и да я притиска на границата на поносимото. В кабинета се чуваше само запъхтяното им дишане, тежкото мляскане на срамните устни и пляскането на грамадните ташаци по голото дупе. Галя усети кулминацията си да приближава със застрашителна сила, зърната на гърдите ѝ се втвърдиха и щръкнаха от набръчканите ареоли, сякаш невидима ръка я сграбчи отвътре и усука вътрешностите ѝ в агонизиращо очакване, на ръба. Момичето прехапа устни до кръв, отметна глава назад и миг по-късно тялото ѝ се разтърси, като ударено от електричество. Краката ѝ се замятаха отстрани, а ръцете ѝ се впиха в черната плът на мъжа, стискайки ги здраво и дърпайки го още по-навътре. Еверест почувства как мускулите на влагалището стискат члена му, пръскайки невероятно удоволствие по голямата главичка и с вик се освободи, изливайки на безкрайни тласъци гъсто семе в бялото момиче. Чак като почувства как пулсиращият член я пълни с парещото си съдържание Галя се сети, че така и не сложиха презерватив, но честно казано точно сега не ѝ пукаше. Черното и бялото тяло дълго потръпваха, докато младата жена не взе и последната капка от омекналия пенис. После той се изхлузи от нея с нежелание, а между краката ѝ потече гъст бял поток. Двамата се оправиха мълчаливо, като Галя чак в последния момент се сети, за какво беше дошла.
- Дай ми телефона си, може да измислим още нещо. – хвърли му тя един доволен поглед.
Докато негърът замаяно бъркаше из джобовете си, момичето ловко грабна един спекулум и го пусна в чантичката си.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Ухаа бяло маце разполовено от негърски гигантски чеп. Много яко

Анонимен | преди 1 година

Страхотно