Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Две сестри (част 2)

05.08.2019 | sexkupon
Категория: Аматьори, Инцест

Дължа на читателите си уточнението, че няма как да знам, какво изпитват две жени, когато правят любов. Без съмнение опитните ще се подсмихнат на фантазиите ми. Историята е напълно измислена, за разлика от донякъде правдивата първа част.

Чувството за вина се стовари върху Галя, причинявайки ѝ физическа болка. Нарушаването на две големи табута наведнъж само се утежняваше от удоволствието, което беше изпитала. Чувството за власт и контрол над по-малката ѝ сестра, ѝ докара зверски оргазъм, от който вече се срамуваше. Катя не можеше да разбере, защо кака ѝ се държи така студено, дори враждебно, и то след толкова страстен и интимен момент. Напротив, за нея това беше вълнуващо приключение, нещо което беше плувало в периферията на фантазиите ѝ и изведнъж се беше разкрило. А това, че се случи със собствената ѝ сестра, ѝ се струваше най-естественото нещо, та нали Галя беше един от любимите ѝ хора? Защо да не сподели дори и сексуалните си удоволствия с нея? Намусената и отказваща да говори Галя объркваше Катя и я караше да страда, а по-малката сестра нито знаеше как, нито можеше да намери думи да изрази чувствата си. Галя излезе да се поразходи и събере мислите си, а малката ѝ сестра, колкото от любопитство, толкова и от скука, запрелиства учебниците ѝ. Досадни безкрайни текстове, тук-таме някоя картинка. И тогава стигна до атласа по съдебна медицина. Сцените на брутално насилие я накараха да и се доповръща, но въпреки това я държаха с някаква невидима хватка. Караха я да отгръща все по-нататък, изследвайки невъобразими тъмни кътчета на човешките страсти. Имаше снимка на момиче с насилствено продупчени срамни устни и клитор, с халки в тях. Анус след брутално изнасилване. Жертва на групово изнасилване, завързана и безпомощна. Катя усети, как ѝ се завива свят от ужас, но същевременно слабините ѝ се присвиха от жестоко напрежение, едновременно болезнено и искащо удовлетворение. Катя спусна ръка между бедрата си, вече беше мокра и бавно загали изпъкналия нетърпеливо клитор с върха на пръстчето си. Дишаше тежко, с отворена уста, пълна със слюнка. Свободната ѝ ръка се пъхна под тениската, сграбчи малката, стегната гърда и я стисна силно. Замачка я и простена, търкайки клитора си все по интензивно. Очите ѝ гледаха хипнотизирано вързаното момиче, напрежението в мускулите му, изтерзаното изражение на лицето, вулгарно изложените на разположение полови органи. Катя се задъха на пресекулки, представи си себе си на нейно място. От влагалището ѝ потече бистър сок и момичето затърка бясно клитора си. Затвори очи и въображението ѝ нарисува картина, в която сестра ѝ се приближава до безпомощната Катя, играе си с отверстията ѝ, пъха вътре в нея плашещи на вид инструменти, пръстите си... Момичето стисна очи и с дълбоко стенание затресе таза си, отдавайки се на тъмната фантазия. Трябваха ѝ десет минути да успокои дишането си, а после ѝ се наложи да смени постелката на леглото, защото цялата беше подгизнала. С треперещи ръце подреди учебниците. Изниза се цяла седмица, а Галя се държеше, все едно нищо не се е случило и пресичаше в зародиш всеки опит за разговор по темата. Вътре в себе си се опитваше да се убеди, че просто е направила една медицинска процедура на сестра си. И въпреки това от подсъзнанието ѝ неканен изскачаше образа на покорно разтворилата крака Катя и фините ѝ, разтворени от нега срамни устни. Галя реши, че и трябва мъж, за да избие от главата си еретичните мисли и се обади на един свой колега, който я бройкаше вече четвърта година. Излязоха на среща, щяха да се позабавляват в една от дискотеките на плажа, а после щеше да му пусне в тъмнината на Морската градина, да я чука, докато се протрие до болка и спре да мисли за глупости. В заведението Галя беше нетърпелива и едва дочака да се стъмни напълно.
- М-м-м, малко е шумно тук, искаш ли да се поразходим?
- Какво? – опита се да надвика музиката Стефан.
- Хайде, да се чупим! – и без да дочака да разбере дали я е разбрал, тя го хвана за ръката и го дръпна.
Повървяха по алеята и щом мрака ги скри под покрива си, Галя обви ръце около шията на момчето и притисна устни в неговите. Стефан чак се стресна от агресивната целувка, езикът ѝ шеташе в устата му, като совалка. Хвана я с ръце за тънкото кръстче и веднага плъзна длани по едрото, кораво дупе. То започна да описва сластни нетърпеливи кръгове и момчето набра леката лятна рокличка нагоре и я сграбчи за путката през мокрите от желание прашки. Галя измуча докарана до полуда и ръцете ѝ задърпаха колана на панталона му. На свобода излезе приличен на размер кур, треперещ от желание.
- Ъ-ъ-ъ, аз такова... презерватив... не... н-нямам. – запелтечи Стефан.
“Естествено че нямаш, дори не си се и надявал, нали?”, помисли си Галя и без да каже нищо извади презерватив от чантичката си. Нахлузи го бързо на члена, завъртя се с гръб към момчето и се наведе, подпирайки се с ръка на една пейка. Протегна се и набра рокличката около кръста си, предоставяйки гледката на съблазнителното си сочно дупе, което тя завъртя подканящо. Стефан неумело ѝ смъкна прашките до коленете, и след два неуспешни опита накрая уцели пулсиращото от желание влагалище. То го всмука жадно в изгарящата си прегръдка и Галя изви гръб и стисна облегалката на пейката. От устните и се откъсна едно продължително “О-о-о”, щом твърдото парче се задвижи и момичето се приготви да се понесе на вълната, тръгваща от слабините ѝ. И всичко свърши. Членът в нея се стегна няколко пъти, Стефан изгрухтя и излезе. Галя продължи да стои наведена, дишаше тежко, опитвайки се да осъзнае защо той е спрял. Говедо! Овладя се да не каже нищо и си вдигна гащите. Стефан я изпрати и напразно се опита да завърже разговор по пътя, Галя отговаряше едносрично, а той така и не можа да разбере, защо момичето се нацупи. Като стигнаха до тях, той понечи да я целуне, а тя му подложи бузата си и с едно кратко “чао” се завъртя и го остави. “Ама, че курва. Използва ме и толкова!”, ядно си каза Стефан, останал сам пред блока.
- Како, ти ли си? – провикна се Катя от хола.
- Мама я извикаха нощна, каза да си направим нещо за вечеря!
“Аха, да направя нещо за вечеря, ясно. Ако я оставят сама, сигурно ще умре от глад пред телевизора.” Галя въздъхна, забърка омлет с шунка и двете сестри седнаха да вечерят. Катя бъбреше неспирен поток от глупости и голямата сестра усети как ъгълчетата на устните ѝ се повдигат нагоре, напук на лошото ѝ настроение. “Каква сладка празноглавка си, Кате!” – помисли си Галя. Момичетата си легнаха към полунощ и оставиха прозорците отворени, в задушната лятна нощ. Галя се унесе бързо и засънува голи тела, преплетени в любовен екстаз, по тях се стичаха едри капки пот от бясното им чукане, по мократа им кожа изплющя камшик и изтръгна писък на екзалтирано страдание, “Како! Моля те!”, бичуваното момиче беше Катя! “Да, искаш го, нали?! Харесва ти!”, изсъска в съня си Галя.
- Како! Моля те! – Катя разтърси отново сестра си.
- Събуди се!
Момичето проплака и гласът му де удави във водните струи на летния порой. Гръмотевица продра нощта отново и Галя седна в леглото, дишайки тежко между съня и реалността. Седнала на ръба на леглото ѝ, Катя хлипаше от ужас. Стаята светна неестествено ярко, и след миг удари и гръмотевицата. Беше много близко, прозорците задрънчаха изтерзано. Галя бързо скочи и ги затвори, в стаята стана много по-тихо, само едрите капки барабаняха неуморно в приглушено стакато. Раменете на Катя се разтърсваха от спорадични ридания и голямата сестра нежно я прегърна и замърмори успокоително. Малката се сгуши в нея, като коте. Точно така идваше при Галя, като беше мъничка и сънуваше нещо страшно. Топлата прегръдка и успокоителната мекота на тялото караха Катя да се унася в блажено спокойствие. Кожата на сестра и беше толкова нежна. И гореща. Малката уви ръце около Галя и прехвърли крак връз нейните. Отърка буза в гърдите на кака си, със сладко мъркане. Дъждът продължаваше да барабани, но сега монотонно, хипнотично. Голя повдигна крак и бедрото на сестра ѝ естествено се промуши между нейните, потърквайки започналата отново да пулсира женственост, вече мокра от доскорошния сън. Горещият дъх на Катя я пареше по гърдите и Галя простена тихичко. По-малката сестра докосна гърдата и едва доловимо с устни, плахо зачака, но кака ѝ не каза нищо и тя сложи устни на едрото зърно, изпъкнало през ефирния плат на нощницата. Голямата кафява пъпка набъбна още и се втвърди при допира. Катя, този път по-смело обви устни около зърното. Галя знаеше, че трябва да я спре, че това е нередно, слабините ѝ горяха, а в гърлото ѝ беше заседнала буца и не ѝ даваше да протестира. Сякаш по собствена воля ръцете ѝ извадиха голямата бяла гърда навън и я поднесоха към жадните момичешки устни. Те веднага обвиха зърното във влажната си, топла прегръдка и го замачкаха. Галя изстена и изпъчи още гръд, когато Катя засмука настойчиво, сякаш сучеше от нея. Малката сестра издаваше тихи звуци на доволство, докато си играеше с език с твърдото зърно. Момичето задвижи бедро и притисна с него катеричка на сестра си. Галя разтвори крака, давайки достъп до слабините си и Катя веднага се покатери отгоре ѝ. Пубисите им се докоснаха и малката се задвижи, търкайки се в сестра си, през ефирната материя на бельото. Нетърпеливо извади навън и другата ѝ гърда и жадно я нападна. Пируваше в лудо опиянение с пищната плът на сестра си, собствените ѝ малки зърна бяха щръкнали, като остри връхчета и бодяха похотливо. Катя бързо събу бикините си и седна между краката на кака си. Галя сви крака в коленете и повдигна дупето си, за да може сестра ѝ да събуе прашките ѝ, опънала ги до скъсване около сочния задник. След като свали гащите на сестра си, Катя се гмурна между краката ѝ, заравяйки лице в горещата, пулсираща от желание женственост, започна буквално да пие щедро изливащите се сокове, облизваше с език подутите, големи срамни устни, които сега бяха разтворени, като крилете на екзотична пеперуда. Клиторът на Галя беше набъбнал до размерите на малък лешник и тя подскочи, когато бързият език на сестра ѝ го парна с камшично движение. Голямото момиче стенеше и въртеше тяло, ръцете ѝ мачкаха собствените ѝ големи цици, щипеха и опъваха зърната, а дупето ѝ се повдигаше, натиквайки похотливо вулвата в устата на сестра си. Катя се вдигна рязко и прехвърляйки крак върху сочното бедро на Галя и подпъхвайки другия си крак отдолу, притисна собствената си деликатна женственост, към месестите срамни устни на кака си. Момичетата завикаха в унисон, страстно движейки се една в друга, премазвайки вагините си заедно в нежна преса. Телата им потръпваха във все по диви конвулсии, докато по бедрата потече сок и в слабините им избухнаха взривове на удоволствие. Двете продължиха да се движат съвсем бавно, разтягайки момента след оргазма, докато си поемаха дъх. Галя властно хвана Катя и я придърпа отгоре си, лицата им се озоваха на сантиметри едно от друго, двете усещаха горещия си дъх и без да продумат сляха устни. Целуваха се бавно, езиците им се докосваха изучаващо, като предпазливи пипалца на анемония, после по-смело се преплитаха и накрая Галя натика език в устата на сестра си и го завъртя бавно, нетърпяща възражение. Накрая тя прекъсна целувката и завъртя малката с дупе към лицето си. Катя разбра веднага и езикът ѝ отново заигра с големия, сочен клитор, докато собствената ѝ деликатна женственост беше засмукана в устата на сестра ѝ. Езиците работеха заедно в синхрон, като едната показваше на другата как иска да е докосвана, и с какво темпо. Катя сложи пръстче в горещото влагалище, беше широко и гостоприемно. Галя изхока с пълна уста и Катя добави още едно пръстче. Опипваше сестра си отвътре, изучавайки я с детинско любопитство. Намери малка грапава точка от горната страна на влагалището и я потърка, тялото на Галя отвърна с бурна тръпка. Катя лесно добави още едно пръстче, с върховете на пръстите си намери отново грапавото местенце и задвижи ръка. Устата около срамните ѝ устни засмука стръвно в отговор, а един пръст се опря на стегнатия ѝ анус и го заразтрива. Катя с любопитство добави пръстче и малката ѝ длан потъна с лекота в лакомото влагалище на сестра ѝ. Усещаше го огнено и толкова мокро, дали ако натисне още малко... сложи палец в дланта си и леко завъртя. Галя изохка, но надигна таз и сестра ѝ натисна още, малката ѝ ръка потъна бавно в утробата на сестра ѝ. Удивено гледаше месестите срамни устни, сключени около китката ѝ. Усети натиск отзад и аналната ѝ халка пропусна два от пръстите на Галя. Заболя я малко, но разпъването беше приятно, а когато пръстите в нея се размърдаха, заедно с езика върху клитора ѝ, Катя се разтопи от удоволствие. Движеше малката си ръка в сестра си, пъшкайки при всяко завъртане на пръстите в ректума си. Усети как влагалището на кака ѝ започна да се стяга, стисна силно и премаза в себе си ръката ѝ. В екстаза си Галя захапа малкия клитор на сестра си и стисна зъби. Катя запищя от болка, пръстите в задника и я задълбаха жестоко и в слабините ѝ сякаш избухна взрив. Момичето се замята отчаяно, неспособно да се освободи от насилствения оргазъм. Когато собственото ѝ удоволствие се уталожи, Галя отпусна изтерзаната плът, вагиналните ѝ мускули позволиха на Катя да извади ръка от нея. Борейки се за въздух двете момичета легнаха прегърнати. Тялото на Катя още дълго се сгърчваше в пост-оргазмени спазми. Галя я завъртя на страна и я прегърна изотзад, притискайки я с меката си, успокояваща плът. В поза лъжички двете се унесоха под успокоителната музика на дъждовните капки.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Майсторски написан разказ!