Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Копеленцата (част 17)

02.09.2019 | sexkupon
Категория: Инцест

Когато на следващия ден се прибрах след обяд, заварих нашите в последния стадий на някакъв скандал. Татко мълчеше, а мама крещеше някакви фрази, от които разпознах "похотлив козел", "стар курвар" и други в същия дух. Явно с Ирена нещо се бяха издънили, но засега не знаех какво. По някое време татко се изниза от къщи, а мама се затвори в спалнята им. От нямане какво да правя, позвъних на Любо. Той ми каза, че тъкмо се канят да излизат някъде с майка му. По тежкото му дишане ставаше ясно, че се кани да излезе от тях с изпразнени топки и Людмила активно му помагаше в това. Ей така, от скука, реших да си легна да поспя. В полусън дочух, как баща ми се върна и получи поредната доза проклятия. Чух, как се тресна вратата на спалнята, после зашумя водата в банята. А когато този шум спря, на прага на моята стая се появи майка ми, с мокра коса, нощница и възглавница в ръка.
- Мръдни малко. Днес ще спя при теб!
Да, точно това изобщо не го очаквах. Явно въобще не искаха да спят заедно, а понеже вкъщи имаше само две стаи годни за спане, щях днес да деля леглото си с мама. Направих ѝ място, тя легна от вътрешната страна и постепенно утихна и задиша дълбоко. Одеялото беше едно за двама ни, но за това пък голямо. Аз се завих добре, обърнах ѝ гръб и заспах. Нещо ме разбуди посред нощ. Отворих очи и отбелязах пълната тъмнина около мен. Беше толкова тихо, че се чуваше как тече вода някъде нагоре по етажите. До мен тихо спеше мама. Тя продължаваше да лежи настрана, с гръб към мен. Обърнах се с лице към нея. Ръката ми я обгърна на нивото на корема. Сгънатия ми крак се докосваше до голата кожа на бедрото ѝ. Членът ми, който беше станал още на сън, се опираше някъде под кръста ѝ. Отбелязах облекчено, че тя не ми обърна внимание. Коляното ми се надигна нагоре, надигайки нощничката ѝ до дупето. Оказа се, че мама спи без долно бельо. За миг се сетих за леля Люси – ако беше тя, щях да ѝ го сложа без да се замисля. А понеже сега нямаше да мога да заспя така реших, че ще трябва да отида да ударя една чекия. Все пак си позволих да опитам да ѝ погаля дупето. Внимателно вкарах ръката си под одеялото, намерих края на нощницата ѝ и сложих длан върху дупето ѝ. Подържах за малко ръката си на едно място, наслаждавайки се на гладката ѝ кожа, и започнах да правя кръгови движения. Напрягах се, за да мога да чуя и най-малката промяна в дишането ѝ. Тя спеше спокойно, което ми даваше сигурност. Бавно-бавно надигнах още нощничката, оголвайки изцяло дупето. Погалих го още по-смело, прониквайки с ръка между краката ѝ. Преместих ръката си малко напред и напипах малките, остри косъмчета. Секна ми дъхът от откриващата се възможност. Напипах пухкавите ѝ срамни устни и дълго ги галих отгоре, след което се престраших, и след като ги поразтворих, прокарах пръст между тях. Намерих клитора и входа на влагалището. След като повторих това движение няколко пъти се съсредоточих само върху клитора ѝ. В началото ми се стори, че старанията ми са напразни, но след като повторих това няколко пъти се оказа, че путето леко се е овлажнило. Навлажних пръста си със смазката на мама и се върнах към клитора, който беше започнал да нараства от ласките. В този момент мама въздъхна дълбоко и се разбута. Аз бързо махнах ръката си и се заослушвах. Нищо обаче не последва. Изчаках още малко и реших, че както беше нервна, мама може да е пила или сънотворно или успокоителни, или и двете. Вкарах отново ръка между краката ѝ. Възбудения ѝ клитор все така си стърчеше, но аз реших да не рискувам с него. Напипах входа, направих няколко кръгови движения, и започнах леко да прониквам с пръст. Благодарение на обилната смазка, това протече леко и незабележимо за мама. Постепенно вкарах целия си пръст. Усещайки, как влагата тече по дланта ми, добавих и още един пръст. Усетих, че диханието на майка ми само е станало по-дълбоко. Членът ми отдавана се беше показал от гащите и си помислих, че бих могъл да опитам. Тя спеше явно доста дълбоко, а аз щях да действам внимателно. Почти без да шумя, успях да се освободя от слиповете си. После се опитах да заема такава позиция, че да успея да го вкарам, без да я докосвам с други части от тялото си. Оказа се, че позата ѝ, така удобна за опипване, изобщо не ставаше за секс без плътно съприкосновение с дупето ѝ. Най-накрая успях да намеря някаква приемлива поза, като се подпрях на лакът, извих се в дъга и сгънах краката си по невероятен начин. Убеждавайки се, че майка ми спи, за всеки случай намазах члена си със смазката ѝ, разтворих срамните ѝ устни и наместих главичката между тях. Ослушах се, като заедно с това се наслаждавах на топлината на лоното ѝ. Милиметър по милиметър започнах да прониквам. Членът ми беше доста по дебел от пръста ми и влизаше много трудно. Беше ми много неудобно в тази поза, а и ръката ми започваше да се схваща. След малко стана ясно, че по-дълбоко от няколко сантиметра, няма да мога да проникна. Имаше и още един проблем – фрикциите. За някакви по енергични движения и дума не можеше да става. Но не можех да се откажа сега, когато по-голямата част вече беше направена. Реших, че ще трябва да я чукам бавно и плитко. Въпросът, какво ще правя, когато ми дойде да свърша, го оставих за после. Стараейки се да не дишам, започнах да си го изваждам, но не целия. Оставих главичката вътре. Когато отново проникнах, колкото можах на дълбоко, мама се размърда. Замрях с надеждата, че това е само насън. Все пак, тя не можеше да не усети хуя ми в себе си.
- Сашо, ти ли си? Махни се, все едно няма да ти простя!
В просъница беше помислила, че е баща ми. Да се отзова с моя си глас беше тъпо, а да си мълча – още по-тъпо. Знаейки, че вече съм разобличен, аз се допрях до топлото ѝ дупе и си го вкарах още по-навътре.
- Сашо! – вече разсънено и явно разтревожено попита тя.
Аз мълчах, без да се движа, наслаждавайки се на последните мигновения на обятията на майчиното влагалище. Тя се разсъни окончателно спомняйки си, с кого си беше легнала да спи. Тялото ѝ се напрегна.
- Мишо?
Не дочаквайки отговор, хладно отбеляза:
- Така като гледам, май няма да го извадиш доброволно? – аз поклатих глава забравил, че тя не ме вижда.
- Тогава свършвай по-бързо, че искам да спя!
Нямаше вече какво да губя. Наместих се по-удобно, но успях да направя точно две фрикции и членът ми започна да изхвърля горещата течност в нея. Така си и останах да лежа, плътно притиснат.
- Вади го! – заповяда тя.
- Усетих те, че свърши!
Със съжаление извадих вече спадналото ми достойнство, обърнах по гръб и се излегнах. Мама пооправи нощничката си под одеялото, но остана в същата поза. Дълго лежах неподвижно, прехвърляйки си случката от последния половин час. Мама се побутна неспокойно няколко пъти, явно и тя не можеше да заспи. Че то може ли да се заспи след такова нещо?
- Мишо! – чух сподавеният ѝ шепот.
- Спиш ли?
- Не! – също толкова тихо се отзовах аз.
- Защо направи това?
Замислих се, защо, наистина? Половият ми живот и без това беше такъв, че някои по-възрастни и с повече опит хора биха ми завидели. Нима просто любопитство? Или добре стекли се обстоятелства? Нали не мога просто да ѝ разкажа за Любо, който чука майка си по всяко време.
- Навярно, така се случи! Ти така си лежеше, а на мен ми беше станал... И аз...
- И как беше? – след пауза се поинтересува тя.
- Не знам, не успях да разбера съвсем... – честно отговорих.
- Добре, спи. Утре ще си поговорим. – обърна се тя.
Сънят така и не идваше.
- Мамо, а вие за какво се карахте? – не издържах аз.
- И той е същия, като теб. Само за едно мисли! И не само мисли, ами и разни курви води вкъщи!
Заинтересувах се. Появи се възможност да изясня нещата.
- Мамо, какви курви? За какво става дума?
Тя се опита да се измъкне с общи фрази, но аз бях настойчив.
- Намерих женски гащи у дома! Някаква курва ги е забравила тука!
Това явно бяха следи от идването на Ирена. Или тате не знаеше, че ги е забравила, или не ги беше скрил добре.
- И това ли е всичко?
- А какво, малко ли е?
Всъщност, това беше повече от достатъчно.
- А той самият какво казва?
- И той като всички мъже, нищо не може да измисли, а само повтаря, че не ги знаел откъде са!
- А какви бяха? Да не са бели с розови цветенца?
- А ти откъде знаеш? – тя рязко се обърна към мен.
Прегърнах я и ѝ прошепнах:
- Мамо, аз ги донесох.
Отначало тя онемя. После попита:
- Ти? Но защо? Откъде ги взе?
- Мамо, аз... мастурбирах на тях. Откраднах ги от леля Людмила, мислех после да ги върна. Питай я ако не вярваш, ще видиш че тя има такива. Само не споменавай за мен.
- Ще я питам обезателно! – с облекчение въздъхна тя и съвсем нелогично добави:
- Защо, глупаче, не ми каза веднага?
Тя ме целуна от все сърце. Простата целувка се превърна във френска. Напрегналия се член се опря в корема ѝ. Мамината ръка меко легна върху него.
- Мишо, за тази новина просто е задължително да направя нещо хубаво за теб!
Мастурбираше ме умело, като не забравяше и да ме целува. Все пак, когато опитах да вкарам ръка между краката ѝ, решително ме спря.
- Не трябва, не искам!
Не се опитах да настоявам, а се ограничих да опипвам гърдите ѝ през тънката материя. Това поне ми беше разрешено. Когато усети, че ще свърша, тя се допря до мен, надигна единия си крак върху мен, а путето ѝ се притисна към бедрото ми. Получи се страхотно. И сам не разбрах, как заспах след това. Събудих се сутринта от звука на захлопващата се след баща ми врата. За да избегне продължението на скандала, той беше излязъл доста по-рано от обикновено. Мама спеше до мен. Като си спомних, какво ѝ казах снощи, аз се метнах към телефона. Любо веднага вдигна.
- Слушай и не ме прекъсвай! Днес мама ще звънне на Людмила или направо ще дойде до вас. Не трябва да се чуват или виждат, докато не обясня на майка ти, за какво става дума! Разбра ли?
- Разбрах те! Направо ще изключа телефона. – гласът му беше доста сънен.
Върнах се в леглото и отново заспах. Събудих се отново някъде към десет. Облякох се и се запътих към Любо. Той и майка му си бяха у тях. Обясних, каква е ситуацията и леля Люси веднага се съгласи да ми стане съучастник. Любо бързо включи телефона, а той след няма и пет минути иззвъня! Людмила вдигна.
- Ало?
- Здравей.
- Да, питай.
- Ами май имам такива.
- А-а-а... Ясно. Ами момчета, такива са!
Разбрах, че мама ме е предала.
- Не, не знам, трябва да са в шкафа. Малки са ми и рядко ги обувам.
- Добре, ей сега ще погледна!
Людмила затисна слушалката с ръка и ме погледна. Захили се хитро и ми смигна. Изчака малко и отново поднесе слушалката към устата си.
- Не, не ги намерих. Навярно, наистина са у вас. Няма страшно, не се извинявай. Чао!
Тя затвори телефона и се обърна към нас:
- Това беше. Нали правилно отговарях?
- Да, мерси! – аз се нагласих да си тръгвам.
Беше ми интересно, какво ще стане сега вкъщи. Майка ми седеше седнала на дивана ми.
- Мамо, какво става?
- Позвъних на Людмила. Тя потвърди това, което ти каза!
- Защо тогава си такава тъжна. Излиза, че татко не е виновен за нищо?
- Не е виновен... Само че какво да правя сега? Вчера такива му ги наговорих...
Това можеше да е проблем, ако аз не знаех, че всъщност татко беше много виновен. Моментално щеше да забрави всичко казано и да се радва, че му се е разминало. Седнах до нея и я прегърнах през раменете:
- Ами ще му се извиниш и ще му разкажеш истината, че съм ги донесъл аз.
- Ще пробвам...
Тя отблъсна ръката ми, която се придвижваше към гърдите ѝ.
- Всичко ли да му разкажа? И това, което направи нощес?
- Не, за това не трябва!
Изгонената от гърдите ѝ ръка, легна на коляното ѝ. Тя я покри със своята.
- Мишо, не трябва! Не искам!
Без да ѝ отговарям, аз я придърпах и я целунах. Докато тя ме отблъскваше с двете си ръце, успях да се добера до лоното ѝ. Сега то беше прикрито от гащичките ѝ. Като не измислих, как да ги събуя бързо, аз се ограничих с това да я галя там. Като разбра, че нямам намерение да посягам на тая част на облеклото ѝ, тя малко се поуспокои и това ми помогна да легна заедно с нея на дивана. В лежащо положение у мен се появи преимущество. Като вкарах коляно между краката ѝ, успях леко да смъкна надолу прашките ѝ и да вкарам ръка под тях. Устните ѝ се отдръпнаха от моите.
- Мишо, наистина ли искаш това?
- Искам...
Тя се изви леко и успя да свали гащичките си надолу, като с няколко движения на краката си ги метна на пода. Разтвори халата си, а после и краката си, като пред мен се показаха косматите ѝ слабини. Разбрах, че съм получил официално разрешение, за това надвиснах над нея, подпирайки се на колене и лакти. Мама хвана клатещия ми се член и го насочи към вагината си. С наслада се потопих в нея.
- Само не бързай! – каза ми тя.
Вършейки бавни движения, аз внимателно наблюдавах за реакциите ѝ. Засега всичко вървеше както трябва, влагалището ѝ се овлажняваше, лицето ѝ порозовяваше, устата ѝ се приоткри, дишайки в такт с тласъците ми. Увеличих малко скоростта. Тя ме притисна по-здраво към себе си, движейки все по-активно таза си.
- Мамо, ей сега ще свърша! – прошепнах, когато усетих, че не мога да се сдържам повече.
Тя се задвижи по-бързо, опитвайки се да не изостава. В резултат на това, свършихме едновременно. Според това, което усетих, спермата се изля от мен в невиждани размери. Едва се дръпнах от нея и тя скочи, затисна с ръце вагината си и тръгна към банята.
- Мише, какво правим ние? – произнесе тя, когато връщайки се попадна отново в моите обятия.
- Хареса ли ти? – на свой ред я попитах аз.
- Навярно да.
- Може би, ще повторим?
- Не сега! Трябва да го обмисля първо! Друг път!
С готовност се съгласих. Важното беше в това, че по принцип се съгласи. Баща ми отново се върна късно. Опита се да се мушне в спалнята възможно най-тихо, но майка ми го прихвана.
- Сашо… – виновно го повика тя.
- Почакай, искам да ти се извиня!
Тате се спря и я погледна неразбиращо.
- Прости ми за вчера. Изясних всичко и наистина съм сгрешила!
Татко едва не падна от изненада.
- Какво си изяснила? – учуди се той, прекрасно знаейки от къде е чуждото бельо у дома.
- Мишо си призна. Оказа се, че го е откраднал от Людмила. За лично ползване...
Татко ме погледна с отворена уста съобразявайки, за какво ли вземам вината върху себе си. Аз му намигнах, без мама да види.
- Аха, значи ти си бил... – явно разбирайки ме, татко се усмихна.
После хвана мама под ръка и тръгнаха към спалнята.
- А аз си мислех, че никога няма да ми повярваш!
Постоях до затворената им врата слушайки, какво става вътре. В началото те си говореха нещо, после замълчаха и накрая чух шляпането на едно голо тяло в друго. Доволен от себе си, отидох да спя.

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Толкова сперма се изля в леля Люси даскалската по химия Таня Николова.....как до края на разказа не хванаха.....? Или това е в 20-част?