Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Копеленцата (част 6)

20.08.2019 | sexkupon
Категория: Групов

Следващият ден беше пълно копие на предходния. Утро, закуска, плаж, обяд, лек сън, плаж, у дома.
- Момчета… – леля Люси се въртеше пред огледалото.
- Вие недейте да седите вкъщи! Ако трябва, просто идете се разходете. Може да се запознаете с някоя девойка!
- Ми може... – на Любо определено не му харесваха тия вечерни разходки.
След тръгването ѝ, аз добросъвестно се опитах да последвам съвета ѝ. Приятелят ми се мотаеше, намираше си причини, които не му позволяваха да излезе на улицата. Някъде към единадесет часа, успях да го убедя. За мое учудване, на улицата по това време се оказа много оживено, но на нас бързо ни омръзна да се разхождаме из тълпата, където хората бяха от тия, дето са излезли за да се покажат. Отправихме се в парка, където беше доста по-спокойно. Всъщност, по слабо осветените алеи нарядко се разхождаха някакви двойки, а по-често нямаше никой. Тук-там, на някои пейки имаше и по някоя седнала двойка. Имаше, разбира се и такива, които се отклоняваха от алеите и се скриваха в храстите.
- Слушай, Мишо! – Любо беше осенен от гениална мисъл.
- Та тия отиват да се изчукат. Хайде да отидем след тях да погледаме!
- Да бе. Те са толкова много, че вероятно си пречат едни на други! – явно не му се ходеше из храсталаците, а и все още таеше надежди, че майка му пак ще поиска да се чука с нас.
- Хайде да вървим! Ей там някакъв мъж дърпа някаква девойка към храстите. Явно ще се чукат!
Завлякох го след двойката, скрила се в храстите. Като ги гледахме ставаше ясно, че всичко може да с очаква от тях. Мъжът изглеждаше доста пиян, девойката се придвижваше почти само с негова помощ. Вървяхме скрити и се стараехме да не вдигаме много шум. Кавалерът уверено водеше дамата между храстите и дърветата. Усещаше се, че добре познава района. Започнах да се опасявам, че няма да можем да намерим пътя назад, когато явно двойката достигна до целта си – малка полянка, на която имаше няколко пейки. Като седна на най-близката, мъжът привлече момичето на коленете си, надигна фланелката му и започна да ѝ целува гърдите, възползвайки се от липсата на сутиен. Не срещна съпротивление, затова премести ръката си под полата ѝ. Девойката отначало отново не се съпротивляваше, но когато пръстите му достигнаха вече явно съвсем забранената зона, тя се отдръпна, слезе от коленете му и седна до него. След като си размениха по няколко думи, младежът започна всичко отначало – целувките, целуването на достъпните места, гърдите, коленете... и отново се получи стоп на същото място. Вече видимо разсърден, той каза нещо рязко, но получи не по-малко нервен отговор и двамата се скараха не на шега. Мъжът стана, изплю се демонстративно и замина. Момичето го изпроводи с поглед, извади от чантичката си кутийка бира, отвори я, изпи няколко солидни глътки и се замисли с наведена глава. А може би просто задряма, като се отчита състоянието ѝ.
- Мишо… – Любчо беше възбуден до крайност.
- Да отидем при нея да се запознаем?
- Стига бе! Тя е пияна и май вече спи. А и за к'во ти е да се запознаваме?
- Е нищо не губим! Хайде да опитаме!
Шумейки нарочно, ние се приближихме към нея.
- Момиче, какво ти е?
- Ос-с-ставиии ме!
Ние седнахме до нея.
- А как се казваш? – попита я Любо.
Тя надигна глава, поглеждайки към него с нищо не виждащи, пияни очи и без да каже нищо се извърна. По лицето ѝ си личеше, че е на около 20 години. Не беше красавица, но не изглеждаше и достатъчно зле, за да отпъди две сексуално гладни момчета. След като произнесе още няколко нищо не значещи фрази, Любо хвана брадичката ѝ, надигна я и започна да я целува, като за мое огромно учудване, срещна пълно съпричастие. Гледайки ги и страхувайки се, да не отнеса някой шамар, аз надигнах фланелката ѝ и сложих длани на малките ѝ гърди. Като се убедих, че не ме грози опасност, започнах все по-силно да ги мачкам, като се концентрирах и на зърната ѝ. Любо ме погледна, и като видя с какво се занимавам, реши да продължи нататък. Ръката му легна на коляното ѝ и продължи по вътрешната част на бедрата. Аз повторих същото с другия ѝ крак. Когато под поличката ѝ се показаха жълтеникавите ѝ гащички ние, сякаш наговорили се, спряхме едновременно. Прекрасно помнехме в кой момент беше спрян нашия предшественик. Върнахме се към колената и ги разтворихме в двете страни, без да срещнем съпротива. С втората си ръка масажирах гърдите ѝ, Любо не се откъсваше от устните, а ръцете ни, които бяха на бедрата, неумолимо се приближаваха към светая светих. Когато докоснах гащичките ѝ аз замрях, но нищо не последва. В следващия път вкарах единият си пръст под тях съвсем малко и усетих, че от другата страна същото прави и Любо. Добрахме се накрая до мократа ѝ цепнатинка и допряхме там пръстите си. След кратък безпорядък, ролите ни се разпределиха. Любчовата ръка се насочи нагоре, към клитора, а аз масажирах срамните ѝ устни, като се готвех да проникна между тях. Лекото потреперване на тялото ѝ показа, че Любо е достигнал целта си. Тя подаде таза си напред, а краката си ги разтвори по-широко. Безнаказано отметнах поличката нагоре и отместих гащичките ѝ. Пред погледа ми се показаха късо подстригани косъмчета, пръстите на приятеля ми, които правеха кръгови движения по горната част на срамните устни и моите, които проникваха плитко във влагалището. От съзерцанието ме откъсна Любчо.
- Мишо, не спирай! Занимавай я, а аз ще ѝ го дам в устата!
Ръката му изчезна от мястото си. Момичето обезпокоено помръдна краката си. Аз, без да махам пръстите си, коленичих на земята и засмуках клитора ѝ. Раздаде се едва чута въздишка. Любо в това време се беше покатерил на пейката и трескаво разкопчаваше панталоните си, а аз доколкото можех, хвърлях по един поглед нагоре, за да следя събитията. Приятелят ми започна да прокарва главичката на члена си по устните на момичето. Тя неловко се мръщеше и се опитваше да се обърне, плътно стиснала устни, а момчето внимателно, но твърдо, обръщаше лицето ѝ към хуя си. После всичко се повтаряше. Когато започнах да мисля, че нищо няма да се получи, момичето реши да му каже в прав текст, че не иска да му прави свирка, но когато отвори устата си, на секундата Любо вкара хуя си там. Момичето замуча, но аз ускорих движенията на езика и пръстите си, и съвсем скоро тя се успокои. Бедрата ми започнаха пак да се подават насреща ми, в устата и ритмично се движеше член, чуваха се дълбокото дишане на Любомир и силното мляскане на момичето. Аз напосоки успях да разкопчая гащите си и да извадя моя си инструмент. Опитах да го вкарам на място, но позицията ми беше много неправилна и разбрах, че ще трябва да сменя позата. С малко усилие успях първо да изтласкам съсредоточилия се Любо, да положа девойката на гръб върху пейката, след което махнах гащичките ѝ, надигнах единия ѝ крак почти вертикално и така получих по-добър достъп до мамещите ме места. Срамните ѝ устни се разделиха малко и дупчицата ѝ започна да ме гледа предизвикателно. Любо седна, сложи главата ѝ на коленете си, и като вкара хуя си в устата ѝ, натисна тила ѝ. Женските устни без всякаква съпротива се движеха по ствола му. За всеки случай, той обхвана с ръце главата ѝ, и започна да си я чука в устата. Аз им се порадвах малко, после се порадвах и на откритото женско влагалище. Наместих главичката на хуя си срещу него и натиснах. За разлика от леля Людмила, която беше на години и беше раждала, тук членът ми влизаше по-трудно и усещах добре стените на влагалището ѝ. Като влязох до края, започнах да правя малки, чести движения в дълбините ѝ. Постепенно амплитудата ми се увеличи, а усещането от плътно обхваналата ме плът, ме докарваха до възторг. Сам не забелязах, кога оргазмът ми се стовари върху мен. Чак когато излях и последната си капка се досетих, че щеше да е хубаво да бях сложил презерватив! Като в просъница чух гласа на Любо:
- Мишо, да се махаме! Полиция!
- Къде?
- Там! Чух им радиостанцията!
Сякаш за потвърждение от същата посока се чу някакво мърморене. Аз пооправих полата на момичето и я надигнах да седне, след което бързо се скрихме в храстите. Там Любо спря.
- Защо спря?
- Почакай! Искам да видя какво ще стане! Да разбера, дали са ни видели.
- Каква е разликата?
- Голяма. Ако не са ни видели, няма нужда да бързаме, но иначе трябва да изчезваме веднага! Не само оттук, но направо от селцето.
На поляната, до момичето, вече стояха двете ченгета. Единият, видимо по-млад, се опита да изкопчи някаква информация от момичето, каква е и какво прави тук. Тя се опитваше да отговори, но думите ѝ нямаха никакъв смисъл. Онзи се опита отново да ѝ каже нещо, като за повече ефект я потупа по бузата, но тутакси отдръпна ръката си.
- По дяволите! Тая е омазана с нещо!
Светна с фенерчето в лицето ѝ.
- Мамка му! Цялата е в сперма! Погледни я!
Не бяхме успели да ѝ обуем бикините и те бяха само около единия ѝ крак.
- Да... – вторият се замисли.
- Какво ще правим?
- Нищо! Това още не е престъпление. Има ги такива колкото щеш, но не можем да я оставим тук, трябва да я вземем.
- Тогава поне ѝ обуй гащите...
Първият послушно се захвана с поръчението, а вторият грижовно му светеше с фенерчето. От манипулациите краката на момичето непроизволно се разтвориха и от устите и на двамата се откъсна по една въздишка. В светлината на фенерчетата безсрамно се показаха подробности от гениталиите ѝ. Мъжът, който се беше захванал да ѝ обува гащите, се спря. Между двамата се разгоря бърз спор, какво да правят.
- Давай! – уговаряше първият.
- Ей така набързо. Никой няма да разбере! А и на нея ѝ е все едно! Един повече или по-малко!
- А ако ни види някой?
- Че тука няма никой! А тя утре няма и да помни.
В това време гащичките и полата ѝ се озоваха на земята. Видът на голото от кръста надолу момиче, с разтворени крака, много бързо убеди второто ченге, че може да опита.
- Добре де, само че аз съм пръв. Имаш ли презервативи?
Като получи нужното от колегата си, той започна да си го надява на оная работа.
- Стой! – спря го другия.
- Не тук! Дай наистина да я преместим някъде!
Преместиха я към края на полянката, съвсем близко до нас. Аз даже спрях да дишам.
- И как да я чукам? На тревата ли? Ще си изцапам униформата!
- Давай тука, сложи я! – другият постели полата ѝ пред тях.
По-нататък тръгна, като по масло. Сложиха момичето по гръб, повдигнаха и широко разтвориха краката ѝ, и полицаят се намести между тях. Женското тяло се поклащаше в такт с ударите на сумтящият мъж, раздаваше се глухото шляпане на ударите на двете тела. Мъжът с всяка секунда увеличаваше темпото. Като достигна кулминацията, той поспря за малко и внимателно махна презерватива си. По-младият се захвана с действието доста по-старателно. Без да бърза, започна да прокарва главичката от вагината до ануса, поекспериментира с краката ѝ, повдигайки ги на различна височина, подбирайки оптималния ъгъл на проникване. Като цяло се виждаше, че се опитва да получи максимално удоволствие. Но всичко свърши, както и с колегата му. Просто наби хуя си възможно най-дълбоко и продължи да я чука, като постепенно усилваше темпото, докато най-накрая свърши издавайки звуци, като опитните в симулацията на оргазми порно-актриси. След като свършиха, те хванаха момичето под мишниците и се отдалечиха. Изчакахме за всеки случай десетина минути и тръгнахме към квартирата. Не знам защо, но бях уверен, че леля Люси пак ще ни чака там. Щеше да е чудесно, защото след сцената, която наблюдавахме, хуят ми стоеше като камък.

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен