Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Суинг с чужденци (част 2)

20.06.2019 | sexkupon
Категория: Групов

На мен самия щеше да ми е интересно да погледна на така рекламирания орган на Сам. Той се изправи, бавно разкопча панталоните си и ги смъкна. Под тях беше с широки боксерки. Така се приближи до жените и Сара смъкна надолу бельото му, като погледна Таня с усмивка на победителка. Тя пък не можеше да отмести очи от това, което се показваше. Колкото по-надолу падаха боксерките, толкова повече ме обхващаше чувство за малоценност. Членът, започващ от къдравите косми под корема, сякаш нямаше край. Дебел почти колкото моята ръка, черен, и стигаше до под средата на бедрата. Под него се поклащаха също така огромни черни топки. Повече нямах никакво желание за съревнования. Главичката му беше малко по-светла от ствола и доста по-дебела. Сара хвана този великан и го повдигна по-близо до Таня.
- Какво ще кажеш?
Жена ми внимателно го пое в ръцете и щателно го огледа за да се убеди, че е натурален. Особено внимателно огледа главичката, която видимо бухна по време на тези манипулации и дори я поднесе към устата си наистина, без да я докосва с уста. Сам снизходително гледаше отгоре, като пийваше от уискито.
- Сара, какво каза, че си намерила жена, която да успее да лапне това нещо?
- Цял месец търсих, но накрая намерих.
- Да-а-а-а... – Таня въртеше играчката в ръцете си, кривейки го насам-натам.
Сега вече разбрах, защо Сам обича да носи широки панталони.
- Сам? – поинтересувах се аз. - А как ходиш на плаж? Не шокираш ли хората?
Вместо него отговори Сара:
- Ходим на тихи, скрити места. Понякога се присъединяват и някои наши приятели.
- А те как реагират?
- О-о-о! – Сара отново се усмихна, святкайки със зъби. - Заради него почти останах без приятелки.
- Защо? Нещо те бъзикат ли?
- Не, не... Те са любопитни същества. Като видяха и им се прииска да опитат. Гледах, че се опитват да се увъртат покрай мъжа ми. Той вярно, че е порядъчен, ама все пак... започнахме да се гледаме накриво с тях. Реших да го оставя да ги изчука по веднъж, с мое разрешение. Аз пък в замяна с техните мъже, за да няма обидени!
- И какво, те съгласиха ли се? – заинтересувах се аз.
- Момичетата да... но мъжете им обаче не.
Татяна в това време се опитваше да обхване главата с пръсти. От тези ѝ действия тя се наля с кръв и потъмня още повече.
- А то такова нещо може ли въобще да влезе някъде? – недоверчиво попита тя.
- Може, на мен ми го вкарва. – Сара явно се гордееше със способностите си.
Таня продължаваше да разглежда замислено члена. По лицето ѝ се четеше явно съмнение. Сара също го забеляза, и след като каза няколко полу-разбираеми фрази на английски към мъжа си, се обърна към нас:
- Със Сам помислихме... ако искате, можем да ви покажем. Само не си мислете, че сме някакви извратени. Ако сте против, няма да настояваме.
Ние с Таня се спогледахме и в един глас заявихме:
- Разбира се, че искаме!
Заради експеримента се преместихме в спалнята. Сам се избави от остатъците от дрехите си. Сара също се съблече и се разположи на леглото с глава към стената и крака към нас. Между тях се намести мъжът ѝ и нацели главичката на члена си между шоколадовите ѝ срамни устни, но не предприе никакви действия. Сара хвана члена с ръка, а Сам разтвори с пръсти срамните ѝ устни, като разтвори входа към влагалището. Тя започна да вкарва в себе си този гигант, като го завърташе и поклащаше в ръката си. Главичката бавно и сигурно проникна в нея, разтягайки влагалището ѝ до чудовищни размери. Когато се скри цялата в нея, тя спря.
- Таня, сега вярваш ли ми?
- Аха. – Таня стоеше с отворена уста и с ужас в очите. - Не те ли боли?
- Ако е бавно и внимателно, не.
След като си отдъхна малко, Сара продължи да го поема. Сега тя просто го вкарваше, спирайки, когато вънка оставаха 15-ина сантиметра. Самата тя в това време дишаше тежко със затворени очи.
- Как ви се струва? – Сам ни погледна с нескрита гордост.
- Да-а-а-а. – само казахме ние.
Той обхвана члена си с ръка до самия вход на влагалището и леко го извади, като накара Сара да застене.
- Тогава с ваше позволение ще завърша започнатото.
Сам започна да чука жена си. Изглеждаше доста интересно, защото първо придържаше члена си с ръка, защото иначе тази част, която оставаше вън просто се огъваше. Второ, движеше се бавно и плавно, защото иначе не ставаше. Понякога преставаше да движи таза си и чукаше Сара само с движение на ръката си. Изглеждаше малко странно, все едно я чукаше с вибратор. Сара стенеше и се въртеше, като се опитваше да разтвори краката си още по-широко. Влагалището вече се беше разтворило, а членът се движеше в него вече достатъчно свободно, като блестеше от смазка. Оргазмът на жената не закъсня, тя се изви и извика. Сам обаче невъзмутимо продължаваше движенията си. След първия оргазъм на Сара последва втори, после и трети. Когато това завърши, Сам извади члена си и направи крачка назад. Жена му седна на кревата, като ни погледна със затъмнен поглед.
- Борко... – прошепна ми жена ми, дърпайки ме за ръкава.
- Какво? – у мен се зародиха смътни подозрения.
- Борко... а може ли и аз?
- Какво дали може? – изглеждах, като все едно нищо не схващам.
- Еми какво… и аз искам, като Сара! – гледаше ме с умоляващ поглед.
- Таня, искаш да се чукаш със Сам?
Бяхме женени от вече седем години и никога не си бяхме изневерявали. По-точно аз никога, и като че ли и Таня също. И сега изведнъж тази молба? Всъщност, защо не? Сам не ми беше съперник, а просто някакъв уникат. А и скоро щеше да си тръгне, защо да не направя един малък подарък на жена ми? На мен самия щеше да ми е интересно да погледам. Без значение от това, което бях видял току-що, щеше да ми е интересно да видя, как това огромно нещо щеше да проникне в жена ми.
- Таня! – обади се окончателно дошлата на себе си Сара. - Навярно ти се иска да опиташ?
- Откъде знаеш? – изчерви се жена ми.
Сара се разкикоти.
- Нали ти разказах. Не си първата. Пробвай, нямам нищо против!
Таня въпросително ме погледна, аз кимнах и се обърнах към Сам.
- Ти какво мислиш?
Той с готовност хвана члена си и го разклати. Таня в това време трескаво се събличаше. След като беше готова тя легна до Сара в позата в която беше тя в началото. Американката прокара ръка между краката на жена ми, вкара пръст във влагалището ѝ, и след като го извади блестящ от смазка кимна на мъжа си. Той намести главичката на хуя си пред входа на влагалището на Таня и леко натисна. Разбира се, от първия път не се получи нищо. Тогава Сара силно стисна главичката с пръсти, така че тя се сви и се смали. Така вече успя да проникне в жена ми, но отново се разду, когато кръвта нахлу обратно.
- Увеличава се! – панически прошепна тя.
- Не се бой, така и трябва да бъде! – Сара започна да масажира с пръст клитора ѝ.
Таня отново се опита да се отпусне. Сам продължи движението. В моята жена влизаше още по-бавно, отколкото в неговата си. Понякога спираше за малко и с пръсти оправяше срамните ѝ устни, които членът едва ли не вкарваше вътре след себе си. Татяна мълчеше, но по лицето ѝ личеше, че на няколко пъти едва не прекрати случващото се. Все пак явно любопитството победи.
- Ох! – потрепери тя, опитвайки се да свие краката си.
Сам веднага спря.
- Толкова, по-навътре няма да влезе! – каза Сара.
Зрелището беше някак си нереално. Белокожата, даже и без намек за загар, Таня, лежеше широко разтворила крака, а пред нея стоеше огромен негър, чиито член достоен за пожарникарски маркуч изчезваше в путето ѝ и контрастно се отделяше на фона на бедрата ѝ. Клиторът ѝ беше изпъкнал и увеличен двойно. Срамните ѝ устни обхващаха огромния член. Коремчето ѝ се надигаше и спускаше в ритъм с тежкото ѝ дишане.
- Таня, как си? – обезпокоих се аз.
- Нормално. Като че ли ако мръдна и ще се сцепя, но е яко-о-о!

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен