Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Суинг с чужденци (част 3)

21.06.2019 | sexkupon
Категория: Групов

Сам се размърда. Таня се напрегна и шумно си пое дъх. Огромният черен член се задвижи наполовина прониквайки, а след това отново устремявайки се навън. Татяна със стон издишаше всеки път, когато проникваше навътре. Отстрани изглеждаше, като че ли огромното бутало изтласкваше въздуха от дробовете ѝ.
- Тясно е! – каза Сам. - Няма да издържа дълго. Може ли в нея?
- Може! – махнах с ръка, без да отмествам поглед от черния таран, който се движеше в тясното путе на жена ми.
Внезапно почувствах, как нечия шавлива ръка се напъхва в панталоните ми. Сара ме прегърна откъм отзад и ми прошепна:
- Борисе! Не ти ли е неприятно, че единия от вас остана без удоволствие? Ако искаш, можем да поправим това?
Разбира се, че исках. Съблякох се със зор, защото през цялото време палавата Сара се опитваше да ми направи минет. Повалих я по гръб и се наместих върху нея. Членът ми леко проникна в нея. За съжаление обаче, усещането беше доста слабо. След като направих няколко фрикции ми стана ясно, че няма да се получи добре. Цялото ми достойнство беше в нея, но стените ѝ го обхващаха доста хлабаво. Сара също усети това.
- Така няма да стане, извинявай! – тя ме целуна по ухото. - След проникването на Сам, чак след два дни ще се нормализирам. Давай отзад, там ще е нормално!
Сара повдигна крака и ги притисна до гърдите си, облекчавайки достъпа ми. Аз смазах с нейните си сокове черното колелце на ануса и опрях члена си в него. Сфинктерът след леко съпротивление се отпусна и гостоприемно ме пусна вътре. Като почувствах, как нежно бе обгърна дупето ѝ, аз се задвижих бясно. Редом, забравила за всичко, стенеше жена ми, а ръцете ѝ блуждаеха между краката ѝ, като ту масажираха клитора, ту хващаха хуя на Сам, сякаш за да се убеди, че я чука именно това чудовище. Аз се отвлякох над собствените си усещания, като почувствах как спермата ми се втурва навън. Звуците, които издаваше стенещата до мен Таня, ме накараха с резки тласъци да проникна до топките си в дебелото черво на Сара и да излея там цялото съдържание на топките си. Докато почивахме, Сам все така ритмично чукаше жена ми, като извличаше от нея звуци, които аз не бях чувал никога през съпружеския ни живот. Накрая той спря, а по гигантския му член премина вълна и разбрах, че е свършил. По-голямата част от спермата му се изля от жена ми, когато той извади хуя си от нея.
- Слушай, Сам… – мина ми в главата още един въпрос. - А никога ли не си ѝ го вкарвал по-навътре? До самите топки?
- Ами случва се понякога... – меланхолично ми отвърна той.
- На кого? Пак ли сте търсили проститутка?
- Не, със Сара сме го правили.
- Е, нали видях, че ѝ го вкарваш само наполовина?
- Това е само отпред. Отзад ѝ го вкарвам целия. – спокойно отвърна Сам.
- Покажи! – извикахме с Таня в един глас, макар че изглеждаше малко нахално.
- Сара? – обърна се Сам към жена си и ѝ каза нещо на английски. - Има проблем обаче. Първо, ще ми трябва смазка и второ, не ми е станал.
Намерих от някъде тубичка със смазка и му я подадох. Сам я взе и надигна с ръка провисналия си хуй, предлагайки да се реши втория проблем. Жените с по две ръце се заеха да галят тлъстия му ствол, като целуваха и галеха топките му. Усилията им дадоха резултат и скоро чудовището доби необходимата твърдост. Сара застана на четири крака и разтвори дупето си с ръце. Сам старателно намаза всичко, което можеше да се намаже, допря гигантската главичка до дупчицата и започна да я вкарва. Сара пухтеше, въртеше се, но търпеше. Членът навлезе до средата, но не спря, а продължи навътре. Сара се повъртя още малко, стенейки и накрая каза:
- Стига толкова!
Сам спря. Оставаха само няколко сантиметра.
- Не влиза ли? – съчувствено попита жена ми.
Вместо отговор, Сам започна да чука шоколадовото дупе на жена си, този път без помощта на ръката си. Леко разработвайки отверстието, полека проникваше по-навътре. Скоро вече целия му хуй беше вътре!
- Е? – той се обърна към нас. - Трябваше да поспорим повече...
Сара нетърпеливо раздвижи дупе си.
- Продължавай! – поиска тя.
Сам се обърна и се зае с действие, все повече увеличавайки темпото. Като дочака характерния вик на жена си, извади члена си от дупето ѝ и ласкаво погали съкращаващия се сфинктер. После се обърна към нас. Ние в това време гледахме също към ануса на Сара.
- Не искаш ли и ти да опиташ? – попита моята жена и се усмихна.
- Искам! – направо каза тя и добави: - Ама ме е страх!
Сам недвусмислено ѝ показа с ръка да легне до Сара. Таня застана на четири крака, като боязливо поглеждаше назад. Като смаза ануса ѝ, той вкара там дебелия си пръст, размърда го и после го извади.
- Много е тясно! Няма да влезе от първия път. Борисе, давай ти пръв!
Както обикновено се наместих зад жена ми. Аналния секс не беше нищо ново за нас и беше добре отработен. Американците одобрително наблюдаваха, как хуят ми свободно се задвижи в нея, без да изпитва затруднения. След малко Сам решително ме отстрани. Тлъстият черен пръст отново навлезе във вече отпусналия се сфинктер. Удовлетворен от резултата, Сам постави на ануса своята палка, и също като със Сара, започна внимателно да прониква. Таня се напрегна, съсредоточавайки се в усещането в дупето. Виждайки, че началото тръгва добре, Сам продължи да прониква навътре. Сега вече започна да си личи, че я боли. Тя се мръщеше, хапеше устните си, но мълчеше – нали сама се беше натиснала за това. Ободрен от това мълчание, Сам действаше все по-смело. Спря се чак по средата на дължината си, почака и след като не чу никакви възражения, проникна на още няколко сантиметра. Тук Таня не издържа и започна да вика, от очите ѝ избиха сълзи, коленете ѝ не я издържаха и тя рухна по корем. Сам, който не очакваше това, загуби равновесие и рухна целия върху нея. От това членът му навлезе на още няколко сантиметра, което предизвика буря от ругатни от устата на жена ми. Притисната от черното тяло, тя само успяваше да размахва ръце и крака. Като изчака това да спре, Сам започна да я чука, като я притискаше с тяло към леглото. Таня стенеше леко, явно смирила се с неизбежното. Като се убеди, че нещата си вървят добре, Сара се надупи пред мен. Гледайки със съмнение към все още незатвореният ѝ се анус аз реших, че след мъжа ѝ там нямам какво да правя. Недокоснато от сам оставаше само едно място, и след като я обърнах без никакви предисловия ѝ го сложих в устата. Въпреки, че не правеше минети на мъжа си, Сара се справяше доста добре. Навярно се беше упражняваше на други мъже. Сам, хриптейки се доближаваше до финала. Звуците, които издаваше лежащата под него Таня, вече не беше сигурно дали са от недоволство. В това време вече бях излял спермата си в устата на Сара и седях тихо с чаша в ръка, наблюдавайки как негърът свършва в дупето на жена ми. Свършвайки работата си, Сам извади започналия да спада член и се отдръпна встрани. Таня остана да лежи с разтворено дупе.
- Борко! – повика ме тя. - Погледни да не ме е разпорил тоя!
Внимателно изучих дупето ѝ и достигнах до извода, че всичко е в ред. След тази успокоителна новина Таня, мръщейки се, се обърна и се загледа в достойнството на Сам.
- Даже и сега не мога да повярвам, че това нещо беше в мен!
- Искаш ли да ти покажа още веднъж? – усмихна се Сам.
- Не! Стига толкова! Без това няма да мога да седна няколко дни!
- Добре... – Сам лениво стана и тръгна към банята, демонстративно размахвайки члена си наляво-надясно.
След половин час напълно облечени седяхме пак в хола. Американците изглеждаха така, сякаш нищо не се беше случило. Ние с Таня крадешком поглеждахме към широките панталони на Сам, при което пред мен изникваше картината на това, което се беше случило неотдавна. Таня, предполагам, се сещаше за същото и несъзнателно се докосваше между краката и се намръщваше. Но все пак празникът продължаваше...

Край

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен