Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Аленото слънце (част 5)

22.05.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Легнала по гръб, с вдигнати и широко разтворени крака и затворени очи, лейди Джоана издаваше тихи нежни звуци, докато морякът се потапяше в нея с бавни, равномерни движения. Искаше да проточи удоволствието от дребничкото, крехко тяло, колкото се може повече, когато усетеше, че възбудата му приближава кулминацията, бавно излизаше, загребваше китова мас и я мажеше по члена си и по отпуснатия анус на момичето.
- Това е толкова неестествено! – просъска Кейт възбудено.
Мъжът легнал отгоре ѝ се движеше лениво, по-скоро поддържайки огъня в нея.
- Това е... не е... искам да кажа, тя е... А те дори не са джентълмени*!
- Кое те скандализира най-много? – прошепна горещо в ухото и Ричард.
- Че тя е Моли? Че те са от долно потекло? Че са трима?
При всеки въпрос мъжът галеше ухото ѝ с изгарящия си дъх и забиваше члена си навътре, в очакващата го утроба.
- Ах! М-м-м, ох, но те... те и го вкарват в... в знаеш къде! – хапеше устни Кейт.
- Тялото ти реагира интересно на отвращението. – тя си представи кривата му, насмешлива усмивка в мрака.
Лейди Литълтън не можеше да отрече, че гледката не я отвращава, а всъщност я кара да трепери от похот. Морякът върху Джоана беше започнал да диша тежко, а движенията му станаха по-резки. От гърлото му излизаше приглушено ръмжене при всеки тласък, а топките му се удряха с шумно мляскане по лъщящото от мазнина дупе на момичето. Анусът ѝ беше толкова отпуснат, че членът на мъжа се движеше съвсем свободно и по сластно извиващото се тяло, Кейт със сигурност можеше да твърди, че дребничкото... момиче, получава рядко срещано удоволствие.
- Ах, ам, м-м-м, ох, той... тя, изглежда получава наслада от... там! – хапеше устни Кейт.
- Така изглежда, ти искаш ли да опиташ? – мъжът я притисна с тялото си, докато шепнеше дрезгаво в ухото ѝ.
- К-какво говориш! – едва дишаше от възбуда Кейт.
- Там?!
От влагалището ѝ буквално струеше мъзга и квасеше тестисите му. Ричард измъкна члена си и твърдият орган го плесна по корема. Мъжът го постави в цепката на дупето ѝ и започна да го плъзга между твърдите полукълба. На Кейт ѝ прималя, като си представи, че мъжът може да проникне в задника ѝ. Беше толкова мръсно, а сигурно и болезнено! Но защо тогава Джоана го правеше с такова желание? Морякът се беше забил докрай в нея и бутовете му потреперваха, докато изстрелваше откос след откос дълбоко в червата ѝ, придружавайки ги с животински рев. Когато се източи напълно, се отдръпна и тя остана да лежи по гръб, широко разтворила крака и разкриваща отворения си чувствено пулсиращ анус, от който се проточи голяма, мазна капка семе. Към легналото момиче с бавни, тежки стъпки се приближи подобния на мечка боцман. Десният му юмрук бавно помпаше грамадния пенис, обилно смазвайки го с мазнина. Чудовищният му орган лъщеше заплашително и на Кейт ѝ се зави свят, като си представи, какво ли би било този мъж да я наниже на огромния си кол. Зад нея Ричард се плъзгаше в цепката на дупето ѝ по цялата си дължина, като отъркваше кадифено нежната глава на члена си в стегнатия анус, омазвайки го в неговите и нейни сокове. При поредното движение Кейт завъртя леко дупето си, пенисът на мъжа попадна между отворените срамни устни и я прониза с цялата си дължина, като накрая се задържа за миг в нея, преди бавно да излезе. Ричард започна да плъзга един-два пъти мъжествеността си между стегнатите полукълба на задника ѝ, а после да се потапя във влагалището ѝ с един дълбок, мощен тласък. Пред тях разиграващата се сцена приличаше на жертвоприношение. Яките моряци бяха застанали от двете страни на лейди Джоана, прихванали краката ѝ със силните си, мазолести ръце, я разтваряха и предлагаха на грамадния боцман. Той коленичи пред крехкото тяло, което лежеше на корабните платна, като на олтар и задържа члена си над нея, той беше толкова дълъг, че стигаше над пъпа ѝ и караше сгърченото пенисче да изглежда още по-незначително. Подобният на първобитен звяр мъж се отдръпна назад и опря налятата с кръв глава на гигантския си орган зеещата анална халка. Кейт затаи дъх, широко разтворила очи, не можеше да повярва, че дребничкото тяло ще може да побере това чудовище в себе си, без да бъде разкъсано на две. Боцманът натисна леко напред, с учудваща за размерите му нежност и моравата глава на члена му напъна лъщящия от смазка отвор. Джоана простена от напрежение, но не можа да го поеме в себе си и той се отдръпна, само за да притисне отново и отново, карайки халката на ануса да се опъва под могъщия напор. Дебелият член на Ричард при поредното плъзгане се опря в стегнатата кафява точка и Кейт несъзнателно отпусна мускула си. Окъпаният в сокове корав пенис преодоля отслабената съпротива на аналния ѝ пръстен и хлътна навътре. Ричард беше вкарал само главичката в дупето ѝ, а анусът ѝ се сключи около ствола му с отчаяно закъснение. Кейт раззина уста в безгласен вик и погледът ѝ се замъгли от внезапно избилите сълзи. Тялото ѝ се разтърси в болезнени конвулсии и при едно от движенията клиторът ѝ се отърка в мазния брезент. Противоречивото усещане накара лейди Литълтън несъзнателно да се отпусне, и докато тялото ѝ се разкъсваше между болката и удоволствието, Ричърд потъна в нея още няколко инча. Парадоксално, болката намаля и започна да уталожва, правейки място на някакво съвсем ново усещане. Напрежението в насиления анален пръстен се преплиташе с удовлетворителното чувство за крайно изпълване в нежната вътрешност на червата. Ричард остана така, наполовина вкарал дебелия си член в дупето ѝ, давайки възможност на жената да се отпусне. Докато Кейт потръпваше от дебелия член, нанизал ануса ѝ, поредният стон на Джоана прерасна в протяжен плач и тя изви тяло, когато масивният орган преодоля халката ѝ, при поредния напън. Пръстенът се беше опънал до скъсване около ствола на нашественика, като тънка алена линия. Момичето изхлипа, а боцманът замърмори нежно и успокоително, докато я милваше по бедрата и коремчето с грамадните си длани. Кейт си представи, какво изпитва сега дребничката Джоана ѝ и се прииска да може да хване ръката ѝ, та двете да си дадат кураж, за да преминат двете заедно през сладката агония. Без да си дава сметка, отново възприемаше разчекнатата от моряците Джоана изцяло като момиче. Ричард наплюнчи пръстите си и плъзна ръка между краката ѝ, намирайки деликатното топче на клитора ѝ. Младата жена сподави стона си и той бавно но уверено започна да я масажира с кръгови движения. Напрежението в дупето и пулсиращото удоволствие при всеки натиск на пръстите му бяха повече, отколкото Кейт можеше да понесе и тя затвори очи и отпусна глава между раменете си, предавайки се на милостта му. Задникът ѝ се вирна още малко нагоре и това позволи на мъжа да проникне още по-навътре, преодолявайки и втория пръстен. Жената затрепери в мощни конвулсии и Ричард притисна клитора ѝ по-силно, понасяйки я по още по-мощни вълни, докато красивата съпруга на Лорд Литълтън не изключи окончателно съзнанието си, превръщайки се в разтичаща се от похот плът, от гърлото ѝ се чуваха накъсани ниски стенания, а от несъзнателно отворената уста се стичаше сладострастна лига. Докато Кейт потръпваше в своя свят на еуфория, Джоана се гърчеше от желаната агония, с която я даряваше всеки тласък на боцмана. Тя опъваше бузите на дупето си, колкото сила имаше, за да облекчи чудовищното напрежение, което ѝ причиняваше завоюването на всеки инч от нея. Усещаше го толкова дълбоко, той разбутваше вътрешностите ѝ, за да си проправи път, караше плоското ѝ коремче да се издува, където грамадният член го притискаше отвътре. Един от моряците се беше възбудил отново и нетърпеливо се премести, поднасяйки пениса си пред устата ѝ. Тя го пое и засмука жадно, едва съзнавайки, какво прави. Боцманът се движеше в нея с нежни тласъци, карайки слабините ѝ да изтръпват все повече и повече, насилвайки я да свърши без да бъде докосвана по гениталиите се. Накрая от малкото и меко пишле се стрелна белезникава струйка и Джоана изплю члена от устата си, за да закрещи сюблимния си момент. Том изрева гърлено и от дебелия му член се заизлива гъста бяла река дълбоко в червата ѝ. Спазмите на телата им се синхронизираха и Джоана протегна ръце и впи пръсти в косматите му бедра, отчаяно дърпайки го още по-дълбоко в себе си. Ричард не издържа на гледката и Кейт усети конвулсиите му дълбоко в себе си, огнено усещане на изливащия се в нея екстаз. Мъжът се отпусна отгоре и със стон и двамата се отдадоха на пълното изтощение, все още слели се в едно. Боцман Том внимателно изтегли члена си от омаломощената Джоана и доволно я огледа. Анусът ѝ зееше нереално разширен, като огромно, пурпурно “О”, което той докосна с пръст, следвайки меката плът на пръстена. Грубата му ласка накара аления тунел да се сгърчи, халката се сви и веднага разтвори обратно, изхвърляйки тлъста порция семе. Джоана лежеше разчекната, омазана в собствените си и чужди телесни течности, крехкото ѝ тяло използвано да задоволи похотта на трима мъже и това ѝ носеше дори по-силно удовлетворение от физическия акт. Моряците ѝ помогнаха да се изправи и да се облече и напускайки склада, отнесоха фенера, потапяйки Ричард и Кейт в интимния мрак.
- Нещо толкова грешно... как може да бъде толкова приятно? – тихо прошепна тя.
- Как може да е грешно, ако никой не знае? – подразни я нежно Ричард и понечи да се надигне.
- Не. Остани още малко. Искам де те усещам в мен.
Мъжът се приготви да се отпусне отново в топлата, нежна прегръдка на плътта ѝ, а тя игриво стегна и отпусна аналния си пръстен, връщайки твърдостта на мъжа. И дори тук, в утробата на мрака, прозвуча далечния тревожен звън на корабната камбана. Ричард със съжаление се отдели от Кейт.
- Корабът ще е в пълен хаос, никой няма да забележи, откъде се прибираш. – каза ѝ той, докато закопчаваше портупея.
Под прикритието на бойната тревога тя неусетно излезе на палубата.

*Моряците и боцманите в кралския флот са принадлежали към простолюдието, докато офицерите са били джентълмени.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен