Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Аленото слънце (част 3)

18.05.2019 | sexkupon
Категория: Изневяра, Фетиш

Лейди Кейт Литълтън се тресеше цяла от напрежение. Каква лудост я беше обзела?! Да позволи на Меги да я въвлече в безумния си план. Ако някой разбереше, че порядъчната съпруга чака сама в мрака на тясната каюта друг мъж, най-лекото наказание би бил обществен позор. Лордът разбира се, ще използва цялото си влияние да прикрие станалото, а след това да я обявят за душевно болна и затворят в някоя провинциална лудница. Въпреки страха, а може би точно заради него, Кейт чакаше в тясното легло, сърцето ѝ се беше качило в гърлото, а слабините ѝ се свиваха в болезнено очакване. Отправи отчаяна молитва съпругът ѝ да спи непробудно, благодарение на валиума и за малко не припадна, когато корабните дъски изскърцаха под тежестта на някой, застанал отвън пред вратата. Тя се отвори само за миг и в тясната стая се шмугна лъч светлина, покрай високата мъжка фигура. Лейди Кейт изтръпна от ужас, стори ѝ се че светлината я посочи с обвинителен пръст и извика на целия свят, “Ето я прелюбодейката!”. Трябваше да скочи, да се развика, да избяга от тук. Разумът ѝ крещеше да спре това безумие, но тялото ѝ остана, като парализирано в очакване на колкото ужасяващото, толкова и примамливо греховно събитие. Преди да може да вземе решение, мъжът вече беше отгоре ѝ. Движеше се като хищник, който не дава възможност на жертвата да реагира, уплашена и обезоръжена, жената само можа да прикрие гърдите си с ръце. Устните му пареха кожата ѝ, като горещ ураган, караха я да се задъхва и замъгляваха съзнанието ѝ. Страстта на мъжа беше толкова различна, както от студеното безразличие на лорд Литълтън, така и от извратената му жестокост. Въпреки горещината в тясната корабна кабина, кожата на Кейт настръхна, като от арктически студ и с отчаян хлип тя впи устни в неговите. Направи го непохватно и яростно, с отчаянието на жена готова да загуби всичко. В целувката си тя вложи целия копнеж за нежност, страст и любов, зъбките ѝ се впиха в сочните устни и с върха на езика си тя усети сладникавия металически вкус на кръв. Сърцето ѝ биеше толкова силно, че заплашваше да излети навън и събирайки целия си кураж жената разтвори крака и в ужас от себе си, придърпа нощницата си нагоре, оголвайки бедрата и слабините си, оставяйки се на милостта на мъжа отгоре ѝ. В меката и нежна женственост се опря твърдата, като стомана, мъжественост, с течащия в очакване отвор, Кейт почувства потръпващия от нетърпение орган на мъжа. Надутата му до пръсване глава беше едновременно гореща, мека и нежна на допир отвън, но решително твърда отвътре. И голяма, о, да, толкова по-голяма от тази на съпруга ѝ! В главата на Кейт се стрелна мисълта, че той изобщо не би могъл да проникне в нея. И в този момент Ричард натисна напред нежно, но решително и пенисът му, омазан в соковете ѝ, принуди нежните листенца на срамните ѝ устни да се разделят и да го пропуснат. Принуди я да се разтвори за него, беше болезнено и агонията стегна, както гърлото ѝ, така и мускулите на влагалището ѝ стисна отчаяно нашественика в тялото си. Въпреки болката, тялото и само искаше да се разтвори и поеме още, оставила се на инстинктите си, Кейт разтвори още по-широко крака, главата ѝ се отметна назад и от гърлото ѝ се откъсна глухо стенание. Членът се приплъзна в нея още инч, карайки в главата ѝ да избухне фойерверк от усещания. Беше абсурдно, но болката се превръщаше в... желание за още! Жената издиша шумно, когато Ричард направи още един тласък, превземайки още от нея. Чувстваше коравия релеф на члена му с всяка фибра на копринената плът на влагалището си. Мъжът със сумтене набута още от себе си в нея и тя впи нокти в раменете му и прехапа устните си, за да не извика. Ричард се отдръпна назад, оставяйки в нея облекчение от чудовищното напрежение, но и желание той да се върне. И той не закъсня, тласкайки обратно, покорявайки деликатната вътрешност. В замъгленото му от виното съзнание се беше оформила абсурдната мисъл, че под него лежи не Меги, а друга жена. Тяло, трептящо от страх и нетърпение. Дланта му легна на гръдта ѝ, гърдите бяха стегнати, остри, със сигурност не и щедрата плът на Меги.
- О-о-ох… – простена Кейт, когато мазолестата длан обхвана гърдата ѝ и я стисна.
- Мхммм!
Откритието беше, колкото потресаващо, толкова и възбуждащо. Замачка нежно твърдите гърди и с удоволствие усети, как цялото тяло под него откликва, извивайки се, отпускайки стегнатите мускули. Дишането на жената се превърна от мъчителни хрипове, в дълбоки стенания, а стегнатото до болка влагалище отпусна хватката си. Без да спира да мачка гръдта ѝ в шепата си, той потърси с пръсти зърното. То беше малко и деликатно, и когато го докосна, тялото подскочи под него с изненадано ахване. Мъжът дръпна връзките на дългата нощна риза и оголи гърдите на жената. Погали ги с цялата си длан, като се движеше в нея едва-едва. Протегна ръка към лицето ѝ и опипа полуотворените устни. Тя без колебание засмука лакомо пръстите му. Имаха солен вкус и езикът ѝ се завъртя около тях. Ричард нежно ги извади от устата ѝ и с мокрите от слюнката върхове на пръстите си, докосна деликатните зърна на гърдите ѝ. Кейт простена високо, мъжът караше пъпките на гърдите ѝ да горят в страстен пожар. Безжалостно я дърпаха някъде нагоре, караха я да лети, вече не беше в тясното корабно легло. Рееше се в ефира на агонията, току пред обещанието за облекчение.
- О! Искам... искам! Влез!!! – изкрещя жената и яростно посрещна нежното му проникване.
Думите ѝ преминаха в неразбираемо ръмжене и тя притисна тяло в неговото. В лудостта си да поеме целия му член сигурно щеше да се самоубие, помисли си Кейт, но нека! Ако това е краят, то мигът му беше така сладък! Мълния избухна в слабините ѝ, когато мъжът влезе в нея до корен, усещането се плъзна от корема по цялото ѝ тяло и ръцете и краката ѝ затрепераха неконтролируемо. В гърлото ѝ се надигна писък и само бързата реакция на Ричард да запуши устата ѝ с целувка, не вдигнаха фрегатата по тревога. Не, Кейт не умираше, когато постепенно започна да възвръща контрол върху тялото си, тя си каза че картинните разкази на Меги не показват и една десета от екзалтиращото чувство. Значи това било, можело е и да е различно от сухото търкане вътре в нея! Мислите ѝ бяха прекъснати от Ричард. Беше я изчакал да се успокои, но сега отново се задвижи в нея. Лейди Кейт Литълтън обхвана лицето му с длани и го придърпа за целувка. Още дълго време тази нощ в тясната каюта на втория лейтенант се разнасяше тежкото дишане на мъжа и жената. Когато моментът наближи, Ричард понечи с нежелание да излезе от копринената нежност, но Кейт обви крака около кръста му и пое в утробата си горещото му семе. В мрака двамата се прегръщаха дълго и отчаяно, разменяха си глупави думи и обещание, но накрая тя почти насила се откъсна от обятията му. Облече се, наведе се над леглото за една последна целувка и изчезна в нощта. Ритъмът на фрегатата се промени за Кейт, Ричард и Меги. Простосърдечната камериерка не ревнуваше господарката си, напротив, радваше се на нейното щастие. С ентусиазма на пакостливо дете участваше в организирането на срещите им и прикриването от очите на лорда. На Меги и така не ѝ липсваше мъжко внимание, сред многочисления екипаж и скоро ентусиазирано сравняваше способностите на офицерите, пред едновременно засрамената и развеселена господарка. Промяната в Кейт не остана незабелязана, повечето отдадоха новата и весела жизненост на свободата на морската шир, но имаше очи, които знаеха истината. Вторият лейтенант на четири очи предупреди Блъд да внимават и познавайки живота на кораба обясни как срещите биха носили по-малък риск. Лорд Литълтън не извикваше симпатии и младият офицер с удоволствие помагаше на обаятелния капитан. Лейди Кейт сега много по-често вземаше участие в разговорите по време на вечеря, преструвайки се надменно отвратена от Ричард, докато под масата събуваше обувка и стъпалото ѝ се плъзгаше по крака му.
- Лейди Джоана, кълна се, видях я! – разпалено клюкареше Меги.
- С оня огромен боцман!
- Всички боцмани са огромни, по това ги избират. – поучително отбеляза Кейт.
- Дали са огромни навсякъде? – превзето прехапа устни Меги.
- Да взема да проверя.
- Учудвам се, че вече не си го направила! – засмя се Кейт, в добро настроение.
Тази вечер пак щеше да прекара нощта с Ричард. Боцманът Том Боулдърфист стърчеше цяла глава над останалите моряци и гласът му боботеше заповедите, като гръмотевичен тътен. Едрата му, като на мечок фигура, изглеждаше голяма за каквато и да е униформа и той носеше ризата и куртката си разкопчани, изложил на показ рошавите си гърди. Дългата му коса беше сплетена на плитка и намазана с катран и стигаше до средата на широкия му гръб. Джоана се опитваше да не го зяпа, но въпреки усилията си, час по час хвърляше изпълнени с обожание погледи към него. Копнееше да бъде отново с него в мрака на трюма, в един от складовете с резервни платна. Никой не би ги потърсил там, деликатното момиче и грамадния мъж, вплетени един в друг върху промазания плат. Том беше прочел сигналите ѝ безпогрешно и по-късно я прие каквато е. Слабичкото ѝ тяло се губеше в огромните му космати ръчища и тя, притворила очи поемаше аромата на мъжкото тяло, като наркотик. Тежък мускусен мирис, тютюн, катран и сол, караха Джоана да трепери от възбуда и да търси с устни надигащата му се мъжественост. Членът му беше грамаден, сигурно при нужда можеха да го използват за допълнителна мачта! Дълъг, колкото предмишницата ѝ, дебел, колкото китката и опасан с вени, с размерите на корабни въжета. Боцманът сядаше разкрачен на сгънатите корабни платна и пухтеше доволно, докато Джоана с упование заравяше муцунка в големите му, като кожени кесии, тестиси. Там миризмата на мъж беше влудяващо силна и тя ги лижеше, хапеше и стискаше в малките си длани до забрава. Езикът ѝ се плъзгаше по коравия ствол на члена му, следваше изпъкналите вени, обикаляше под ръба на гъбестата главичка и накрая се опитваше да се завре в отвора му. Ръцете ѝ не спираха да мачкат големите му космати топки, месеха ги и дърпаха, докато грамадния мъж не я грабнеше и проснеше по корем на коленете си. Едната му ръка я милваше учудващо нежно по целия гръб, а другата загребваше от бурето с китова мас. Шляпваше дупето с форма на ябълка и средният му пръст, с размерите на средно голям пенис, се плъзваше между полукълбата. Джоана стенеше затворила очи и въртеше дупе нетърпеливо, за да го усети на входа си. Доволно ухилен в мрака, боцманът умишлено я дразнеше, обикаляйки тръпнещия анален пръстен, без да го докосва. Халката, напоена с разтопената от телесната топлина китова мас, пулсираше в очакване и сама се отваряше. С другата си ръка мъжът се протегна и мазолестата му длан хвана миниатюрното, като детска играчка пенисче и малки тестиси на Джоана. Стисна и тя изписка, задърпа ги и крехкото тяло в скута му се загърчи. Без да спира, възглавничката на пръста му намери аналния отвор, и като го обиколи два-три пъти, натисна навътре. Момичето застина и измуча, когато болката и удоволствието от разтягането на аналния пръстен се стрелна нагоре по гръбнака ѝ.
- О-хо-хоо, сега ще те разширя добре! – дрезгаво шепнеше боцмана на гърчещата се в ръцете му Джоана.
- Да, да. То-о-очно така! Отпусни се!
Дебелият му пръст беше проникнал до втората фаланга и бавно се въртеше в дупето, опипвайки я отвътре. От малкото ѝ меко членче в дланта му потече прозрачна течност. Върхът на пръста му напипа точката, която влудяваше Джоана и нежно започна да я разтрива. Тя сви ръцете си в юмруци, заудря по косматото бедро на мъжа и завика. Тазът ѝ трепереше, а пръстът в нея започна да се движи навън и навътре, карайки я да пъшка, при всяко преминаване на ставите през ануса. Мъжът на няколко пъти я оставяше празна, с леко зеещ отвор на дупето, за да добави още мас. Накрая бавно набута в нея два пръста, опъвайки я до скъсване. Завъртя ги на 180 градуса в едната, а после и в другата посока и Джоана заскимтя, разтърсвайки задника си и нанизвайки се още на дебелите пръсти. Лицето ѝ гореше и тя трепереше от нетърпение, когато боцманът я повдигна, хванал я здраво под коленете, обърна с гръб към себе си и я намести на стърчащия между краката си кол. Джоана се облегна на косматите му гърди и се опита да се отпусне напълно пред опряната в ануса корава глава. Всеки път имаше болка, колкото и да беше подготвена. Но го желаеше с цялото си същество и това не беше от лошата, режеща болка. А усещането за невъзможно разтягане, аналният пръстен, опънат до скъсване, се плъзгаше бавно по грамадния член. Органът си проправяше път навътре, доставяйки великолепно чувство за изпълване, усещане за безпомощност и пълно отдаване на този невероятен мъж. Устата на Джоана беше разтворена в безгласен писък, докато боцманът нежно я насаждаше в скута си, нанизвайки я все по-навътре. Тя притисна с длани коремчето си и напипа твърдото тяло вътре в себе си. Отпусна глава на гърдите му и затрепери, изливайки белезникава течност, която покапа по малките ѝ тестиси, наслаждавайки се на великолепното усещане на пулсиращия в нея огромен член. Вливането на гъстата му бяла сперма я караше да се чувства жена, както никога до сега. После той я изнизваше внимателно от кола си и двамата лежаха в топлия мрак. Той предъвкваше тютюн, а тя лежеше на гърдите му с пулсираща, широко зееща анална халка и заравяше пръсти в рошавите му гърди, като котка, която си играе с възглавничка.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен