Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Новогодишен подарък (част 6)

02.03.2019 | sexkupon
Категория: Групов

Лазар наля чаша шампанско и я подаде на едва дишащата Мария. Тя се надигна на лакът и жадно изгълта я изгълта, изгаряйки пресъхналото си гърло с газираното питие. От креслото я гледаше Антон, с изваден, надървен член. Момичето се смъкна от леглото и запълзя на четири крака към него, движеше се като котка и поклащаше стегнатото си малко дупе, под одобрителния поглед на Лазар. Стигна до креслото и се изправи на колене, надвесвайки глава над дебелото парче, което стърчеше от панталона на мъжа. Гледаше Антон в очите, точно както той обичаше, погледът ѝ блестеше от изпития алкохол, той ѝ помагаше и да се отпусне, да не мисли, дали това, което се случва е правилно или не. Надвеси се над пениса му с отворена уста и зачака. Мъжът хвана главата и с две ръце и я натисна надолу, прониквайки през топлите, очакващи го устни. Движеше я по ствола си по-грубо от обикновено, натискаше главата ѝ, насилвайки члена си в гърлото ѝ и Мария се давеше, а слюнката ѝ се процеждаше около ъгълчетата на устните и се стичаше по топките на Антон. От очите ѝ потекоха сълзи и виждайки ги, мъжът още повече озверя. Започна да я чука в устата грубо, вадеше целия си член и след това дърпаше главата и надолу, Мария успя да изплези език и това улесни движението на дебелия орган. При поредното проникване тя някак отпусна гърлото си и влезе в устата ѝ с цялата си дължина. Момичето заби нос гъстото пубисно окосмяване, под акомпанимента на животинския рев на мъжа.
- Ъ-а-а-о-оххх. Ебати кефа! А-а-а, да, това е, лапай, курво!
Беше истински шок да чуе Антон да говори толкова вулгарно. А обръщението я накара да настръхне! Той извади пулсиращия си член от гърлото ѝ и тя се задави в кашлица, докато си поемаше въздух. Отново натисна главата ѝ надолу и заби коравия си хуй в гърлото ѝ. Започна да я ебе така, грухтейки шумно, протегна се за чашата си и изля цялото ѝ съдържание в устата си. Изръмжа и издърпа изцяло члена си от устата на Мария. Беше я хванал за косата и опъна назад, за да огледа лицето ѝ. Сенките ѝ се бяха размазали от сълзите, цялата ѝ уста беше в лиги, а около лицето ѝ кичури коса висяха във влажен безпорядък. Нямаше нищо общо с ученичката, която доведе на новогодишния бал. Мария беше напълно неподготвена за шамара му, не беше силен, но изплющя по мократа ѝ буза, като пистолетен изстрел.
- Уличница! Ако можеше да се видиш, на какво приличаш! Лапай! – гласът на Антон беше неузнаваем, груб и дрезгав.
Уличница! Думата и шамара улучиха някаква непозната Мария, заключена здраво зад дебелите решетки на възпитанието. Слабините ѝ пламнаха и момичето сграбчи дебелия член и лакомо го налапа. Гледаше Антон в очите и нежните ѝ устни сладострастно се плъзгаха по надутата до пръсване глава на пениса му, смучеше го шумно, стенеше от желание и езикът ѝ лижеше неуморно копринено-нежната кожа. Антон издаде животински звук, стисна момичето за ръката и я дръпна отгоре си. Мария ловко се покатери на креслото, разкрачи обутите в черни чорапи крака от двете страни на мъжа и се спусна надолу, нанизвайки се на твърдия, като камък, хуй. По тялото ѝ полазиха иглички, когато горещия орган проникна в подгизналото ѝ от сок влагалище и тя простена, премрежила поглед. Затворила очи, нанизана на члена, с размазан грим, Мария изглеждаше отново крехка и безпомощна. Антон я дръпна към себе си и нежно целуна подпухналите ѝ устни. Момичето се задвижи едва-едва отгоре му, повече леко полюшване и се отдаде на топлия допир на устните. Струваше ѝ се, че времето е спряло с някакъв магически трик, от очите ѝ се търкулнаха сълзи, но този път от задушаващото чувство на щастие. Пак беше момичето на Антон, гушната и трепереща в ръцете му. Езикът му се разхождаше в устата ѝ, а дланите му я галеха по гърба, раменете, оправяха косите ѝ. Усещането се промени, когато слязоха към стегнатите полукълба на дупето ѝ и ги замачкаха нежно. Мария измърка и се задвижи по-бързо, като започна да язди мъжа си. Опря ръце на раменете му, изправи гръб и стегнатият ѝ задник заподскача, докато тя нанизваше на дебелия член. Две ръце я обхванаха изотзад, припомняйки ѝ, че не са сами в стаята. Грамадните лапи на Лазар хванаха гърдите на момичето и то простена, когато дебелите пръсти разтъркаха малките розови зърна. Големият мъж започна да целува шията ѝ, устните му минаха нагоре и езикът му влезе в ухото ѝ. Мария изви гръб, притискайки се в широките гърди на Лазар, без да спира ездата си. Известно време в стаята звучеше само глухото пъшкане на тримата. После Антон повдигна момичето и го завъртя с гръб към себе си. Мария пак се отпусна надолу, горещото ѝ влагалище лакомо пое члена и започна да се движи в познатия ритъм. Тя се беше обърнала с лице към Лазар и членът му стърчеше пред лицето. Без изобщо да мисли, го хвана в основата, беше толкова дебел, че пръстите ѝ не се събираха около него. Поднесе го към устата си и го налапа. Устните ѝ лакомо смучеха надутата морава главичка, а върха на езика ѝ нахално се опитваше да се навре в тесния отвор на члена. Лазар извика, наведе се, хвана момичето през кръста, повдигна го във въздуха и го наниза на хуя си. Без усилие я държеше така, все едно си правеше чекия с нея. След десетина тласъка я спусна обратно върху Антон. Двамата мъже започнаха да си разменят Мария и тя усети познатото свиване долу, между краката си, предшестващо оргазмите. Беше толкова овлажнена, че дори дебелите членове влизаха и излизаха без усилие. Лазар беше излязъл от нея и я спускаше надолу, а Мария нетърпеливо търсеше члена на Антон. Омазаният в соковете му орган не улучи точно отвореното в очакване влагалище и се плъзна назад, между бузите на дупето ѝ. Мария беше толкова възбудена, че целите ѝ бедра бяха мокри, чак до ръба на чорапите ѝ. Коравият член опря в ануса на момичето и то седна, преди да успее да реагира. Антон се вряза в задника ѝ, като горещ нож в масло, болезнено, сякаш я разряза.
- А-а-а-й-й! О-ух, оууууууу! Дупенцето миии! Олеле, майчице! – запищя Мария, нанизана на коравия чеп.
Анусът ѝ стискаше до болка члена, набит в момичето до топките. Тя седеше на него, изтръпнала от режещата болка, чувстваше се, все едно я е разпорил. Мъжете също бяха застинали, поизтрезнели от писъците на момичето. Мария пъшкаше и нямаше сили да се надигне и изниже. Антон я прегърна изотзад и я придърпа, притискайки гърба и към гърдите си. Приятното усещане на горещата му кожа, както и промяната на ъгъла, под който пенисът влизаше в дупето ѝ, облекчи донякъде болката, усещането в ануса и все още я пронизваше остро, но дълбоко заровената във вътрешностите ѝ главичка на Антоновия член пулсираше приятно. Сякаш в нея биеха две сърца. Мъжът ѝ я прихвана под бедрата и вдигна краката ѝ, като едновременно с това ги разтвори в страни. Лазар клекна пред креслото и грапавият му език нежно облиза срамните ѝ устни от долу до горе, притискайки се силно в клитора ѝ. Мария изстена, затворила очи. С всяко плъзгане на езика, мускулите на дупето ѝ се отпускаха и халката ѝ вече не стискаше члена на Антон така свирепо. Болката отслабна, оставяйки, като далечен фон и тя се задвижи внимателно, прегръщайки любимия дебел член с аналния си пръстен. Езикът се беше съсредоточил върху клитора ѝ и го шибаше с бързи камшични движения с върха си. Мария прискимтя едновременно жално и страстно и ускори ездата. Членът се плъзгаше в ануса ѝ мазно, благодарение на реката от собствените ѝ сокове. След малко Лазар се изправи, хвана я, както преди и я повдигна, изнизвайки я от Антон и нахлузвайки своя хуй в тръпнещата и вагина. Когато я спусна обратно, Мария се пресегна, хвана пениса под себе си и го намести на входа на ануса си. Отпусна се върху него бавно, отпускайки халката си. При проникването я стрелна остра болка, но бързо отшумя, щом дебелият ствол потъна в дупето ѝ. На поредната размяна на дупките ѝ, анусът ѝ пое Антон безболезнено и той се задвижи в дупето ѝ с шумно мляскане. Мъжът ѝ пак я хвана под бедрата и разтвори широко краката ѝ. Влагалището ѝ се отвори и Лазар не чака втора покана. Намести се между стройните крака, обути в копринени чорапи, намести хуя си на входа ѝ и внимателно натисна напред.
- А-а-а-х! М-м-хм-о-оу. – Мария прехапа устни, докато мъжът едва си проправяше път в нея.
- Ау! О-ох, ле-е-ко. Ох, лекичко... да!
Чувството беше нереално, напрежение, разпъване, лека болка и всичко това доминирано от еуфоричното чувство за пълнота. Когато главата на члена му преодоля входа, стволът се плъзна навътре лесно по обилната мъзга. На Мария ѝ се зави свят, затвори очи се отпусна, предавайки се напълно на двамата мъже. Членовете им се движеха в нея от началото бавно, момичето беше притиснато между силните тела, както те бяха притиснати един до друг вътре в нея. Краката ѝ се мятаха безволево отстрани при всеки тласък. Мария изгуби свяст, стенеше в делириум, без да знае, дали това е един гигантски оргазъм или много оргазми, които започват, когато свърши предишния. Членовете я проникваха, като бутала на някаква машина за удоволствие, докосвайки я с твърдите си тела по всяко кътче. Усещаше Антон някъде дълбоко в червата си, а Лазар напиращ в матката ѝ, а двамата заедно, притиснати плътно, разделени само от нежната ѝ, напъната до пръсване, плът. През пелената на несекващото удоволствие, Мария усети, че ритъмът им се ускори, дишането им стана по-тежко, а мускулите им се напрегнаха. С дълбок стон, Антон застина и надървеният му член запулсира в дупето ѝ, заливайки я със сякаш безкрайни откоси семе. Лазар също беше започнал да потръпва и Антон го бутна, хвана Мария за дупето и я вдигна, изнизвайки члена си от ануса ѝ с мокро мляскане. Разтвори бузките на задника ѝ и пред големия мъж зейна отпуснатия ѝ анален пръстен. Той разбра и дебелият му член потъна през халката ѝ без съпротива. Още с проникването започна да се празни продължително. Членът му се вкоравяваше и изхвърляше поредната порция гъста сперма, дълбоко в червата на момичето. Когато излезе от нея, анусът ѝ остана широко зееща алена яма, дори не се опитваше да се затвори. Антон вдигна изтощеното ѝ тяло, пренесе я до леглото и нежно я положи върху вишнево червените чаршафи. Двамата мъже си размениха няколко тихи думи, Лазар се облече бързо, по войнишки и излезе, затваряйки внимателно вратата. Антон легна до Мария и я придърпа в прегръдките си.
- Сърдиш ли ми се? – тихо попита тя.
- Откъде ти хрумна?!
- Аз... че ти изневерих...
- Не ставай глупава! – той я притисна нежно.
- Изневярата е измама. Ние просто си доставихме удоволствие тримата, това е. Пък и Лазар ни покани на гости, така и не можа да си вземе довиждане с теб.
Целуна я по челото и се присегна да изгаси осветлението. От разширения ѝ анус протече дебела струя сперма и Мария засрамено си опита да го свие. Безуспешно, усещаше се толкава разтворена и отпусната, беше приятно, но и малко стряскащо.
- Ще изпуснем фойерверките. – промълви в просъница тя и заспа.
Антон и Мария за първи път спаха, а не просто дремнаха, заедно. На момичето ѝ се стори, че това беше най-хубавият новогодишен подарък в живота ѝ.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен