Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Новогодишен подарък (част 4)

24.01.2019 | sexkupon
Категория: Аматьори

През целия ден Мария не можеше да познае себе си. От свитото момиче, с ниско самочувствие, нямаше и следа. Чувстваше превъзходство над съучениците си и го показваше, дори без да се усеща, им говореше снизходително. Обикновено лесна жертва на словесни атаки, днес заядливците даже не смееха да се заяждат, без да разбират напълно, но се чувстваха, като деца пред възрастен. А Георги не можеше да разбере, какво се случва. Та нали миналата седмица той успя да изчука последната девственица и после я разкара? Защо днес тя не плаче?! И как се осмели да го унизи, та той беше... той беше Георги, плейбой, Георги, който прави, каквото си поиска, на когото си поиска! На два пъти събра смелост да направи забележка по адрес на Мария, така че всички да чуят, но момичето и двата пъти отвърна с презрителна усмивка. Освен това тя не спираше да си върти дупето! Както седеше и с тихо “м-м-мхм” се наместваше на стола, с едно свръх еротично завъртане, което тръгваше от тънкото ѝ кръстче и завършваше с разклащане на хълбоците. А малкият и стегнат задник сядаше някак на една страна и щръкваше смущаващо. Отгоре на всичко, Мария беше свръх активна във всички часове, по философия дори поведе дебат с учителя за Кант, настоявайки, че светът е продукт на нашите собствени възприятия и нагласи. Само тя и г-н Стамболийски разбраха за какво говореха. Накрая Георги се нацупи и се отдаде на фантазии, в които си отмъщаваше стократно на Мария, накрая тя плачеше горко и го молеше поне да я погледне, но той, разбира се, я отминаваше с високомерно вдигната глава. А през това време, Мария място не можеше да си намери! Проклетата анална тапа напомняше, че е в дупето ѝ всяка секунда. Първо имаше чувството, че трябва да отиде до тоалетната, после просто я сърбеше и момичето се въртеше на стола, като при всяко помръдване, малкото капковидно тяло в нея я притискаше на ново място. В следствие на това, Мария цял беше, като катеричка прекалила с кофеина. Малко преди да звънне последния звънец, телефонът ѝ бръмна от получено ново съобщение. Тя тайничко го погледна и сърцето ѝ пропусна един удар от вълнение. Текстът беше кратък: “Днес, 19:00”. Подателят беше Антон и Мария едва не извика от възторг. Едва дочака да свърши часа и изхвърча към къщи. Нямаше много за учене и в четири следобед тя изгуби търпение, грабна новото си черно бельо и половин час по-късно превъртя ключа и отвори вратата на мезонета, “Любовното ни гнездо.”, мисълта плъзна топла тръпка по тялото на момичето. На масичката в хола имаше бял плик за писма с нейното име. Тя го отвори нетърпеливо и вдъхвайки аромата на хартия и мастило зачете:

“Ако правилно съм преценил нетърпението ти, сега е най-късно пет часа.”

Мария вдигна вежди, малко оставаше до пет и тя изпита вълнение, сякаш от нещо свръхестествено. До сега никога не беше получавала писмо на хартия, още по-малко писано на ръка.

“Съблечи се и иди в банята.”

Босите стъпала на момичето докоснаха топлия теракот, когато тя влезе в банята гола, само с бижуто, проблясващо лукаво между бузките на дупето ѝ.

“Извади внимателно тапата от себе си.”

Тя се наведе напред и протегна ръка да издърпа играчката. Анусът ѝ се беше сключил здраво около шийката и Мария изпъшка от усилие, спря и се опита да се отпусне. Напъна леко и дръпна пак, този път успя. Почувства моментално облекчение, но в същото време усещане, че нещо липсва.

“В шкафчето ще намериш казанче с тънък маркуч и накрайник.”

Мария, като прилежна ученичка, затопли приготвената течност, напълни пластмасовата кофичка с половин литър и я окачи над масажната пейка. Следвайки инструкциите в писмото, постла пухкава кърпа и легна по гръб.

“Свий крака в коленете и ги прибери към гърдите. Намажи с лубрикант отвора на дупето си и накрайника.”

Когато пръстите ѝ докоснаха ануса и започнаха да го масажират с лубриканта, слабините на Мария се свиха сладострастно. Аналната ѝ халка леко набъбна под ласките, сви се конвулсивно няколко пъти и накрая се “нацупи”, отпускайки се достатъчно.

“Въведи накрайника бавно, ако усетиш болка, го завърти леко.”

Тънкият накрайник проникна в нея и тя простена тихо. В дупето ѝ се появи приятен сърбеж и момичето задвижи тънкото тяло навътре-навън. Добре смазан, накрайникът се плъзгаше през халката на ануса ѝ, доставяйки ѝ чувството за приятно отпускане. По деликатните ѝ срамни устни проблеснаха капчици мъзга и с въздишка на съжаление Мария продължи да следва инструкцията в писмото.

“Отвори балончето, за да не излезе накрайника от теб. Отпусни струята да тече бавно.”

Мария изпъшка, когато малкият балон се изду в нея и притисна ануса ѝ отвътре. Течността започна да се влива в дупето ѝ с приятно чувство на изпълване. Момичето разтвори крака, дланта ѝ легна на плоския корем, притисна го и започна да го масажира с бавни кръгови движения. Тя задиша тежко, в коремчето си чувстваше тежест, а листенцата на срамните ѝ устни се издуха и наляха с кръв. Мария затвори очи и докато галеше корема си все по-силно, докосна тръпнещия от нетърпение клитор и от устните ѝ се откъсна едно дълбоко, гърлено “О-о-о-ох!”. Хълбоците ѝ се задвижиха, а по тялото ѝ плъзнаха тръпки от желание да бъде проникната още, тънкият накрайник беше дразнещо недостатъчен и момичето простена измъчено, обръщайки глава. Продължи да се гали дълго, след като цялата течност се беше вляла в нея, но накрая напрежението стана твърде силно. Мария освободи ануса си от накрайника и с пъшкане седна на тоалетната, за да се облекчи. Опитваше се да убие времето, прехвърляйки каналите на телевизора и цъкайки на телефона си, но дългата възбуда и особено преживяването в банята, на ръба на оргазма, я влудяваха. Беше повторила процедурата и чувстваше тялото си приятно леко, после се изкъпа, използва разточително козметиката и сега се беше изтегнала във фотьойла, облечена само с черния комплект бельо. Повдигна единия си дълъг крак, сви го в коляното и после го изпъна, любувайки се на лъскавата материя. Чувстваше се мръсница, никога не се беше чувствала така и откри, че това ѝ доставя удоволствие. “Аз съм една разгонена мръсница!”, помисли си Мария и погали почти голите си гърди. “Днес ще ме наебът в гъза.”, момичето никога не си беше позволявало дори на ум да говори вулгарно и сега направо се разтрепера, нарушавайки пуританското табу. “Антон ще ме дефлорира анално!”, Мария простена и затворила очи спусна ръка между бедрата си. Поне там той щеше да и е първия. Така се унесе във фантазиите си, че щракването на бравата я сепна и тя скочи, като подплашена сърна.

“Чакай ме на колене пред вратата, за да проверим, какво си запомнила за оралната любов.”

Вратата се отвори и искрящо зелените очи на Антон видяха едно смирено коленичило момиче, отпуснало ръце в скута си, с коса, силно опъната и хваната в конска опашка, за да открива невинното ѝ, чисто лице. Контрастът с курвенското бельо беше толкова силен, че мъжът усети как членът му се втърдява на мига. Той пристъпи към нея и тя, гледайки го в очите, леко наклони глава настрани, протегна ръка и разкопча панталона му. Полунадървеният член мазно изскочи пред лицето ѝ и тя жадно разтвори ноздри, вдишвайки тежкия мускусен аромат. Нежната ѝ ръка хвана горещия му, пулсиращ ствол, момичето отвори устни и бавно поднесе органа към устата си. Езикът ѝ се показа и тя облиза копринено меката главичка. Антон изпъшка дълбоко, когато влажната, гореща уста го пое и засмука жадно. Мъжът хвана вързаната на опашка коса, задържа главата ѝ и задвижи бедра. За кратко продължи да я чука в устата, а после извади члена си и помогна на Мария да се изправи. Тя понечи да го целуне, но се поколеба, да не би той да се погнуси. Антон прочете мислите ѝ и с лека усмивка взе устните ѝ в своите. В спалнята я накара да легне по корем и сложи две възглавници под корема ѝ, така че стегнатото малко дупе щръкна нагоре. Прегърна я, почти лягайки отгоре ѝ и прошепна:
- Отпусни се и се наслаждавай. – целуна я по шията и тя измърка, затворила очи.
Антон приближи лице между краката на Мария и жадно я подуши. Езикът му докосна срамните ѝ устни и леко ги погали нагоре-надолу. С всяко движение засилваше натиска малко повече. Нарочно не стигаше до клитора ѝ, нито проникваше в нея с езика си, както би направил някой невъздържан младеж.
- А-а-ах! – се откъсна от устата на Мария.
- М-м-мхм. А-о-оххх!
Момичето започна да извива хълбоци, опитвайки се да поднесе тръпнещия си клитор към устните му, но той мъчително го отбягваше. Мъжът вече облизваше долните ѝ устни с цялата ширина на езика си и те се разтвориха за него. Той пиеше мъзгата ѝ, вкара език навътре и до ушите му стигна дълбок стон. Без да прекъсва оралните ласки, отвори шише с лубрикант и изстиска от него на пръстите си. Докосна с тях ануса ѝ и започна да го масажира. Пръстите му се движеха в бавен ритъм, заедно с езика, притискаха все по-настоятелно халката ѝ, докато я отпуснаха достатъчно. Най-сетне върхът на езика му се спусна надолу, направи кръгче около изтръпналото от желание топче и го докосна. В същия момент средният му пръст проникна в ануса на момичето и мазно се плъзна навътре, използвайки внезапното свиване и отпускане на мускулите ѝ.
- Н-г-нх-а-о-у! М-м-м, мх. – проникването стана безболезнено и Мария потръпна от приятното напрежение в аналния си пръстен.
Антон остави анусчето ѝ да привикне, като само леко движеше език по клитора ѝ. Сфинктерният мускул направи няколко конвулсивни свивания и се успокои. Тогава мъжът бавно задвижи пръст в дупето ѝ. Усещанията в клитора и ануса се вплитаха в неповторима амалгама, особено, когато през тясната халка преминаваше някое от кокалчетата на пръста му. Тогава Мария изохкваше и пръстите ѝ несъзнателно стисваха чаршафа. Срамните ѝ устни се бяха разтворили напълно и бликащото сокове влагалище приличаше на екзотична орхидея. Антон усети, че пръстът му се движи свободно в дупето ѝ и внимателно го извади, за да добави още лубрикант. Този път Мария усети значително по-силно напрежение в ануса си, беше леко болезнено, но въпреки това приятно. Когато двата пръста проникнаха в нея, тя протегна ръце, хвана бузите на дупето си и го разтвори. Реакцията ѝ не остана незабелязана и Антон започна да се движи по-агресивно. Потърси Г-точката през тънката преграда и когато я намери Мария потръпна, като ударена от ток. Двата му пръста масажираха чувствената грапавина през ануса, а езикът му неуморно работеше. Тялото на момичето започна все по-често да потръпва в конвулсии и Антон се надигна, издърпа пръсти от нея, наслаждавайки се как анусът ѝ за момент остана отворен, преди да се свие. Членът на мъжа беше в болезнена ерекция, той го хвана и насочи към малкото кафяво пръстенче. Издутата му до пръсване главичка изглеждаше още по-грамадна до девствения анус и той го притисна в него, с трепереща ръка. Започна да прави леки тласъци на входа ѝ, като всеки отваряше халката ѝ малко повече. Той протегна ръка и внимателно докосна подутия клитор.
- О! Мхм! А-а-а-а-а! – момичето завика, когато пет сантиметра дебелия член си запроправя път в ануса ѝ.
Как болеше! Все едно в задника ѝ вкарваха нажежено желязо! Тя стисна зъби и опъна още бузите на дупето си. Едновременно с болката, чувстваше някакво абсурдно желание да бъде нанизана и разчекната от дебелия орган. Главичката му премина през халката на ануса и мъжът спря, оставяйки я да си поеме дъх. Постепенно изгарящата болка се утаи, под бавния масаж на клитора и остана само усещане за чудовищно напрежение. Антон се задвижи, стискайки зъби да не свърши от фантастичното триене на здраво стегнатия около члена му анус. Мария завика гърлено, когато дебелият ствол се плъзна навътре в нея. Веднъж проникнал, вече се движеше без болка, макар и опънал до скъсване аналната ѝ халка. Усещането беше по-притъпено, отколкото във вагината ѝ, отдалечаваше удоволствието и позволяваше на очакването да се издигне болезнено високо. В един момент проправящата си път навътре сонда се докосна до нещо чувствително и Мария подскочи, но мъжът майсторски намери път през втория пръстен и се хлъзна навътре по цялата си дължина. Двамата изохкаха заедно и останаха притиснати за момент, треперещи от напрежение. После Антон се задвижи, пръскайки сластни тръпки по тялото ѝ. Мария дишаше тежко, с широко отворена уста, изпъшквайки всеки път, когато венетсият, дебел член нанизваше разчекнатия ѝ анус, а моравата му главичка разбутваше органите ѝ, за да си проправи път навътре. Антон беше ускорил масажа на клитора ѝ и ръката му започна да се къпе в соковете от влагалището ѝ. Телата и на двамата започнаха да потръпват от неумолимо приближаващия край и мъжът с гърлен вик направи няколко мощни, дълбоки тласъка, ръката му стисна клитора и срамните ѝ устни в шепата си и Мария закрещя, а тялото ѝ се загърчи, нанизано на дебелия член. Усещаше горещите струи на семето му, сега свършваше в нея без презерватив и мисълта за това я подлуди, взривявайки втори оргазъм. Мария пусна дупето си, изправи се на ръце и колене и се наби с всичка сила на члена му. Останаха така, докато тръпките от удоволствието намаляха и Антон внимателно излезе от нея и момичето изтощено легна по корем. Той с удоволствие отбеляза, че халката ѝ остана да зее разтворена за известно време и си обеща да я разшири още. Нежно отметна косата от гърба на Мария, погали я между плешките и любовно я прегърна. Тя измърка, затворила очи, когато тежкото, горещо тяло я притисна към леглото.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен