Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Новогодишен подарък (част 2)

20.01.2019 | sexkupon
Категория: Аматьори

Мария прекара бурна нощ, разкъсвана от противоречиви чувства. SMS-ът, с който Георги скъса с нея, изглеждаше далечен и незначителен. Какво ли я интересуваше някакво хлапе?! Ядосваше се, че точно на него беше отдала девствеността си, въображението ѝ отново и отново рисуваше сцената, как я обладава силен, властен мъж. В ръцете му тя тръпнеше от страст, едновременно повелителка и робиня на желанията му. Тази нощ ръката ѝ много пъти се спусна между краката, опитвайки се да върне усещането, когато той я докосваше там. В тъмната стая звучеше накъсаното ѝ дишане и тихите стонове ознаменуваха всяко свиване в областта на слабините, дланта ѝ се впиваше до болка в нежната плът и Мария много пъти стиска бедра, разтрисана от конвулсии. Колкото и да опитваше, не можеше да достигне онова главозамайване от театралната ложа. Към три сутринта Мария лежеше без сили, омачканите, мокри чаршафи се бяха усукали около тялото ѝ, а в ушите и сърцето биеше, като пневматичен чук. Представяше си Антон, като всесилен бог, който я хваща за ръка и двамата политат сред звездите, а останалите хора пъплят под тях, все по-малки и по-малки, толкова незначителни...
Сънят не споходи и Антон. И докато Мария се въртеше в дръзки, фантастични мечти, в него се водеше обречена борба, между страстта и разума. Станалото беше скандално, едва ли не подсъдно! Момичето беше на възрастта на сина му, нещо повече, до вчера беше гадже на сина му! И отгоре на това, Антон ѝ беше учител за една година. Разумът крещеше какъв скандал би се разразил, ако историята излезе на яве, медиите щяха да избухнат. Уважаван бизнесмен, с интерес за политическа кариера, спипан с осемнадесет годишна любовница, бивша негова ученичка. Жена му, разбира се, щеше да поиска развод. Без значение, че от години двамата имаха споразумение за дискретно разнообразяване на брака. Синът му щеше да го намрази. И разбира се, политическата му кариера щеше да приключи, преди още да е започнала. Когато разумът завършваше пледоарията си, страстта рисуваше само една сцена. Мари, отпуснала глава назад, със затворени очи и отворени устни и той бръкнал в разкопчаните ѝ дънки. Антон вдигаше пръсти до носа си, жадно вдъхвайки влудяващото ухание на соковете ѝ и всички логични доводи на разума се разлитаха на пух и прах. Какво толкова?! Щяха да са дискретни, ревниво ще скрие интимността им. Преди зазоряване Антон се предаде на лудостта и взел решение, затвори очи. Беше събота и Мария стана късно, закуси и трябваше да учи, но и беше невъзможно да се съсредоточи. Мислите и градяха въздушни кули и тя разсеяно рисуваше в полето на тетрадката. Гръмовержец, притиснал към могъщите си гърди нежно момиче, миг преди да се понесат към Олимп. От унеса я извади позвъняване от непознат номер. Тя сбърчи чело, поколеба се, но женското любопитство надделя.
- Ало?
- Мария? – прималя ѝ, като чу мекия, дълбок глас.
- Ало?
Гърлото ѝ така се стегна, че момичето се уплаши, че няма да може да отговори. Мигът забавяне се разтегна в ужасяваща безкрайност.
- Аз съм. – с разтреперан глас отговори Мария.
- Мария, трябва да се видим и да поговорим.
Щеше да се съгласи, дори да ѝ беше казал, че трябва да отиде боса, крачейки по натрошени стъкла. Беше адрес в Лозенец, една от квартирите, в които фирмата на Антон настаняваше чуждестранните си гости. Просторен мезонет с огромна тераса, просторни стаи с изглед към Витоша и всички удобства, които биха предразположили бизнес-партньорите. Антон предупреди секретарката си, че апартаментът ще му трябва за неопределено време и тя, с многозначително вдигнати вежди, го отбеляза, като зает. Мъжът си наля чаша скоч, остави сакото си, откопча ръкавелите на бялата риза и се настани в един удобен фотьойл, за да подреди мислите, докато чака гостенката си. Желаеше я и щеше да я има, без значение от последствията. Но докато Георги я беше искал, като трофей, за да може да се изфука, че е отворил последната девственица в дванадесетите класове, Антон я желаеше, заради потенциала ѝ. За възможността да отвори за нея чудния свят на женствеността. Да я види как разцъфва и разбира се, да опита неповторимия вкус на невинност, тъй забранен и скандален. Момчето искаше да я употреби, а мъжът да я притежава и моделира. Мария посегна към звънеца, а сърцето блъскаше в гърдите ѝ, извика името си домофона и вратата се отвори с тихо жужене. Мезонетът беше на последния етаж на високата сграда и докато асансьорът я издигаше нагоре, момичето трепереше от нерви. Антон ѝ отвори и я покани вътре, взе якето ѝ, окачи то на закачалката и се обърна, за да започне дълго репетираната си реч. Не можа да каже и дума, защото Мария се хвърли на врата му. Устните ѝ потърсиха неговите, с нетърпението на умиращия от жажда, намерил оазис в пустинята. Бузите на момичето пламтяха трескаво и дъхът ѝ звучеше, като тихи стенания. Целувката ѝ имаше опияняващия вкус на пролет, на лятно вино, ухаещо на ягоди. Колкото несръчна, толкова и страстна. Антон стисна раменете и с големите си длани и крехкото тяло затрепера в ръцете му. Укроти устните ѝ със своите и я остави без дъх. Езикът му влезе в устата ѝ, тя несъзнателно го обви с устни и го засмука, издавайки тихи звуци, между мъркане и скимтене. По тялото ѝ полазиха тръпки, много по-силни и разтърсващи, отколкото при която и да било целувка до сега. Бяха я целували или твърде плахо, или като Георги, грубо. Мария беше свила ръце пред гърдите си, сгушена в прегръдките на мъжа, уверено движещият се в устата и език предвещаваше още непознати, едновременно страшни и изкусителни усещания. Момичето си представи, как мъжът ще я... ще влезе в нея. Само, като си го помисли и краката ѝ се разтрепераха. Ако не я държеше, сигурно щеше да падне на земята. Антон я подхвана под коленете и я вдигна на ръце. Без да прекъсва целувката я понесе към една от спалните. Леглото не беше нито много твърдо, нито много меко, голямо и примамващо. Мъжът сложи Мария да седне и дръпна пуловера ѝ нагоре, карайки я да вдигне ръце, за да го съблече. Направи същото и с потника ѝ и ръцете му я обгърнаха, уверено търсейки закопчалката на сутиена. Внезапно Мария се засрами от голотата си, та тя беше само едно обикновено момиче, сигурно гърдите ѝ бяха прекалено малки, формата им не беше хубава, навярно не бяха достатъчно твърди! Тя кръстоса ръце пред гърдите си и извърна глава, пламнала от срам. Антон се усмихна и внимателно хвана китките ѝ и нежно разтвори ръцете ѝ. Мария издаде слаб звук на протест, но се подчини на желанието на мъжа. Той загледа свежата плът с възхищение, отлагайки момента, в който щеше да докосне нежната кожа. Антон се чувстваше, като осквернител в светилище, легионер, похитил непорочна весталка. Усети една до сега непозната тръпка, на похитител. Обхвана стегнатите, твърди гърди нежно и момичето изохка. Лешниковите ѝ очи бяха изпълнени със срам, страх и страст. Антон коленичи пред леглото и поднесе гърдата с малко розово зърно към устните си. Мария подскочи, като опарена от електрически удар, когато езикът му докосна с върха си зърното. То реагира само, втвърди се, разтърсвайки тялото ѝ с мощна тръпка. Момичето изви гръб и натика гърдата си в лицето му. Езикът му обиколи бледия ареол и топлите му устни се сключиха около твърдото, като камъче зърно. Тя проплака, чувствайки все едно мъжът изсмукваше цялата ѝ същност през гърдата ѝ. Кожата ѝ настръхна, стана толкова чувствителна, че усещаше въздушните молекули в стаята. Цялата веселена се беше събрала в зърното на гърдата ѝ, болка, гъдел, пожар... Мария извика, забивайки нокти във врата на мъжа. Едновременно мъчейки се да го отскубне от себе си, но и дърпайки го обратно. Ръцете на Антон разкопчаха дънките ѝ, като момичето повдигна дупе, без изобщо да съзнава, че я събуват. Тя седеше на ръба на леглото, по бикини и бели чорапки. Техните никога не ѝ бяха купували по-провокативно бельо и въпреки, че много пъти ѝ се искаше да има прашки, всеки път се беше спирала с мисълта, че това е курвенско. Красивото ѝ тяло сияеше в желание и невинност, мъжът хвана с два пръста ластика на бикините ѝ и ги изхлузи от дългите, стегнати бедра. Докосна гърдите ѝ с пръсти и нежно я бутна назад. Мария легна по гръб, очакваше че мъжът ще влезе в нея, като Георги, със сухо разкъсващо проникване. Вместо това той зарови глава между бедрата ѝ, отърквайки нежната им кожа с наболата си брада. Приятелките ѝ в училище говореха за това, но до сега то ѝ се беше струвало нещо абстрактно, по-скоро плод на фантазиите, отколкото реално действие. Горещите му устни целуваха копринената плът между краката ѝ, на Мария ѝ стана много-много горещо, задъха се, пръстите ѝ се заровиха в косата на мъжа, а бедрата ѝ притиснаха главата му. Листенцата на срамните ѝ устни бяха малки и Антон ги пое в устата си, заедно с клитора ѝ. Малките, нежни косъмчета го гъделичкаха и в главата му се мярна хищната мисъл, че плътта ѝ е крехка, едва се удържа да не впие зъби в нея, но Мария усети как челюстите му се напрягат и по нея премина импулс да го нахрани с тялото си. Вагината ѝ напълни устата му със сок и той жадно преглътна, засмуквайки срамните ѝ устни. Езикът му притисна малкия клитор и момичето извика. Сърцето ѝ заби ликуващо, когато по тялото ѝ се плъзна чувството, към което отчаяно се беше стремила цяла нощ. Мария викаше несъзнателно, удивена, колко мощно можеше да бъде удоволствието. Устните му я смучеха лакомо, езикът забърза ласките си по клитора ѝ. Тя повдигна таза си, опитвайки се да се притисне още повече в лицето му и той я подхвана за дупето и я задържа така. Тялото на момичето се затресе в неконтролируеми гърчове и Антон засмука още по-лакомо, пиейки колкото може повече, преди усещането за нея да стане нетърпимо. Той я остави да легне и докато тялото ѝ потреперваше, като лист, мъжът се съблече, членът му стърчеше нетърпеливо, проточил дълга капка слуз от върха си. Стаята се изпълни с тежката миризма на възбуден самец. Мария се повдигна на лакти и го загледа, с още мътен поглед. Това не беше момчешкото тяло на Георги! В широкоплещестия мъж, с покрити с гъсти, къдрави косми гърди имаше нещо първично, неумолимо. Дори застрашително в напрегнатия член. Не беше по-дълъг от пениса на Георги, но беше дебел! Вените изпъкваха по закривения ствол, пъплейки по него и придавайки му още по-застрашителна форма. Гърлото на Мария се стегна и устата ѝ пресъхна. Уплаши се не на шега, че ако това “нещо” се опита да проникне в нея, ще я разкъса на две. Тя изхлипа ужасено и се отдръпна назад, но мъжът я покри с бързината на атакуващ леопард. Прочете ужаса в очите ѝ и с върховно усилие овладя възбудата си. Допря бузата си до нейната и леко я потърка с шкурещата брада. Обсипа шията ѝ с бързи, нежни целувки, зашепна успокоителни безсмислици в ухото ѝ и Мария почувства онова усещане за закрила и сигурност, което я лишаваше от волята ѝ. Легна покорно, позволявайки на мъжа да разтвори краката ѝ и да се намести между тях. Момичето затрепери, когато нежната кожа на главичката на пениса се потърка в цепката ѝ. Антон леко задвижи таза си, плъзгайки ствола на члена си по срамните ѝ устни, до клитора и обратно. Мария задиша тежко и между краката ѝ стана ужасно горещо, от нея потече и мускулите на вагината ѝ се отпуснаха. Мъжът видя, как очите ѝ потъмняват, разфокусирани от желание и леко промени ъгъла на движение, така че главата на члена му опря в доскоро девствения отвор. Притисна и твърдата му плът потъна в момичето. Мария издаде гърлено стенание, напрежението между краката ѝ беше болезнено. Обаче не както сухото търкане, когато Георги я дефлорира, сега тялото ѝ се отваряше в желание да го поеме, окъпвайки го в соковете си. Изхълца мъченически и прехапа устни, Антон се притискаше в нея, преживявайки болката, Мария зарови лице в гърдите му, потискайки стенанията си. Твърдото тяло си проправи път в нея, отваряйки я наистина. Мъжът се задвижи в момичето безкрайно внимателно, не чукане, а ласкаво люлеене. Мария изпита чувство, все едно че изпада в безтегловност, цялото ѝ тяло изтръпна, тежкото мъжко тяло я притискаше и тя разтвори широко крака и ги сви в коленете. Тялото ѝ само се задвижи, за да посреща тласъците му и момичето се задъха, борейки се за въздух. Антон натисна и проникна в Мария още малко, влагалището ѝ го стисна още по-силно и момичето завика в екстаз. Как е могла да си помисли, че е правила секс?! Това пълно, опустошително изживяване изобщо не можеше да се сравни с краткия болезнен акт с момчето. Цялото тяло на Мария вибрираше в триумф, отваряше се, в желание да се отдаде напълно. Мъжът задиша тежко, тласъците му станаха по-дълбоки и мощни. С върховно усилие той излезе от нея, оставяйки я празна, сякаш ѝ бяха отнели нещо, което и принадлежи. Членът му потрепери и гъсти бели струи я заудряха по нежната кожа, изгарящо усещане по корема и гърдите ѝ.

Следва продължение...

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен