Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Три след полунощ (част 6)

20.03.2020 | Анонимен
Категория: Аматьори, Изневяра, Инцест, Принуда, Тийн, Фетиш

Виктория не помнеше откога не беше спала толкова до късно. Събуди се блажено, лежеше на една страна, със свити крака, а прегърнал я откъм гърба, плътно притиснат в нея, равномерно дишаше Емил. Вместо да скочи, да се погрижи за тоалета си и да пробяга сутрешната дистанция, тя остана в полусънно състояние, просто наслаждавайки се на горещото силно тяло, което я прегръщаше и мечтаейки, как ще разкаже всичко на Вяра. Един път и тя да има, с какво да се похвали! Когато по-късно Емил се събуди, любиха се мързеливо и той влезе в банята, Виктория седна в малката си кухня с чаша горещо кафе. Беше облечена само с неговата риза и отпивайки от чашата, вдигна босите си стъпала на отсрещния стол. Не! Нямаше да се обади на Вяра сега, ще изчака до понеделник. Така сладкото преживяване ще е още известно време палава тайна. Пък и кой знае, може да има и още за разказване.

***

Мъжът лежеше неподвижно, с еректирал член, около който бяха увити прашките на Вяра. За първи път в ръката си стискаше нещо, което беше крил години наред, две малки златни халки. Андонов съвсем правилно беше отбелязал, че трите жени в София бяха предполагаемите първи жертви. Майка му си беше изгубила ума. Отново, както когато същият този мъж ѝ беше направил дете и я беше изоставил. Самата тя си мислеше, че у него има някаква магия, но причината беше далеч по-прозаична. Просто тя беше жена, която изпитваше необходимост покорно да се отдава и удовлетворява мъжа. Дълго време след раждането майчините инстинкти я бяха държали далече от мъжете, но когато синът ѝ я пожела, както и да се залъгваше какво в същност правят, тя му се отдаде, задоволявайки дълбоката си потребност от подчинение. За това и изпълняваше всички креватни прищевки на новия си стар любовник. Момчето я проследи една вечер. Беше усетило, че нещо не е наред. Видя майка си да влиза в старата кооперация, с олющена мазилка, минута след това един прозорец на втория етаж светна мъждиво през завесата в падащия здрач. Момчето се повъртя нерешително, но улицата беше малка и пуста, а уличните лампи отдавна бяха изгорели. Скоро стана достатъчно тъмно и момчето пъргаво се покатери по стената. Старта, ронеща се зидария беше направила удобни стъпала и то надникна през една тясна пролука оставена от вехтата завеса. Първо отказа да повярва на гледката, после стомахът му се обърна и устата му се изпълни с кисел сок. В стаята майка му седеше широко разкрачена на масивен дървен стол. Единственото ѝ облекло бяха чифт дълги, черни копринени чорапи, закопчани с жартиери за дантелен колан. Ръцете ѝ бяха извити назад, и както по-късно забеляза, завързани за облегалката на стола. По същия начин бяха завързани и глезените ѝ за дебелите дървени крака на античната мебел, карайки я да излага на показ отворената си женственост. Пред нея стоеше гол мъж, с възбуден пенис, наполовина вкаран в устата ѝ, държеше я за косата с една ръка и движеше главата ѝ. Майка му гледаше нагоре, в очите на мъжа. С другата си ръка той лениво масажираше клитора ѝ, карайки тялото ѝ да се извива, доколкото му позволяваха въжетата. Момчето изпита вълна на черна ненавист, гняв и желание да нахлуе и спаси майка си от този урод. Спря го обаче болезнено усещане в слабините, пенисът му беше толкова твърд, че се притискаше в грапавата изронена мазилка, със страшна сила. А и майка му изглежда не се противеше, напротив – мъжът беше извадил члена си от устата ѝ и тя го облизваше от топките до върха, с такова изражение на лицето, като че ли приемаше причастие. Мъжът отстъпи половин крачка и по устните му се плъзна тържествуваща, жестока усмивка, когато жената жадно проточи шия, за да се добере до члена му. Пръстът му притисна клитора още по-настойчиво и момчето видя майка си да стиска очи, знаеше че сега стене, обзета от приближаващото удоволствие, макар и да не можеше да чуе нищо през затворения прозорец. Стенания, които синът ѝ добре познаваше и вярваше, че са запазени за него. На крачка от кулминацията ѝ, мъжът отдръпна ръка, оставяйки жената да увисне до така близкото, но недостижимо удоволствие. Дразнеше я така няколко пъти поред, накрая тялото, вързано за стола, се гърчеше в напразни опити да получи облекчение, а от влагалището ѝ се беше образувала локвичка от слуз между краката ѝ. Мъжът беше пуснал косата ѝ и сега щипеше зърната на гърдите. Стискаше ги, дърпаше напред и ги въртеше, а подивялата от желание жена се мяташе на стола. Мъжът се отдалечи за момент, оставяйки тежко дишащата жена и когато се върна ѝ показа нещо. Говореше, а тя умолително завъртя глава. Той вдигна рамене и понечи да се обърне, но тя го спря. Жената беше свела поглед и само кимна. Мъжът се наведе, хвана брадичката ѝ с два пръста, повдигна я и я целуна по устните. Момчето гледаше как майка му изправи гръб и кимна отново, изпъчвайки гърди. В ръката на мъжа проблесна нещо, той хвана гърдата на жената, замачка я и после опъна зърното ѝ, колкото можа. Беше се завъртял така, че момчето виждаше само гърба му, но в един момент майка му подскочи и стисна устни. Дишаше тежко и сякаш изпитваше страдание. Мъжът се изправи и я загледа доволно, после се наведе над другата ѝ гърда. Когато се отдръпна, момчето с изхвръкнали от възбуда очи, видя че на циците на майка му, проблясват малки златни халкички. Зърната бяха подути, с по една рубинена капка кръв по тях. Жената дишаше на пресекулки, а мъжът извади тънка верижка, която прокара през халките. Членът му беше щръкнал в пълната си дължина и той го поднесе към устата ѝ. Тя го налапа с изражение на облекчение и страст. Смучеше го, та чак бузите ѝ бяха хлътнали от усилие, въртеше глава, за да го почувства във всяко кътче на устата си. Мъжът започна да дърпа верижката, опъвайки разранените зърна и нанизвайки члена си дълбоко в гърлото ѝ. После отпускаше и позволяваше на жената да си поеме дъх. На два пъти го извади от устата ѝ, от върха на члена до устните ѝ увисваше блестяща лига, като някаква втора верига, която ги свързваше. Въжетата стегнали ръцете ѝ се бяха разхлабили и тя можеше да се наведе напред, така че изтерзаният ѝ клитор да се търка в грапавата тапицерия на стола, карайки мускулите на бедрата ѝ да се напрягат. Мъжът наби члена си в гърлото ѝ, силно опъвайки верижката, майка му стисна очи и по страните ѝ потекоха сълзи и слюнка, гърлото ѝ отчаяно заподскача, а клиторът ѝ френетично се триеше в стола. Гърлото ѝ беше запушено от твърдия пенис и липсата на кислород я тласна в серия от конвулсии, увенчани с многократно усилен от дългото отлагане оргазъм. Когато мъжът се отдръпна, тя остана на стола, бореща се въздух, омазана в слюнка, сълзи, течаща от устата ѝ сперма, лъщяща от пот и плуваща в собствената си мъзга. Момчето се изпразни в гащите си, без дори да се докосне. Тази вечер така и не си проговориха с майка си. Той се направи на болен и когато тя заспа, тихо взе чифт нейни прашки и дълго мастурбира, пресъздавайки в главата си сцената, на която стана свидетел. Научи навиците на мъжа и след две седмици стоеше скрит зад вратата в тъмния, смърдящ на стара гнилоч вход на разпадащата се кооперация. Беше разгледал внимателно скелета в кабинета по биология, за да забие ножа, без да удари някоя кост. Дръжката на евтиния домакински нож беше хлъзгава от пот в ръката му и момчето час по час бършеше длан в тениската си. Мъжът влезе във входа и за момент беше напълно заслепен от преминаването от светло на тъмно, точно както момчето беше предвидило. Той потърси опипом ключа за лампата, сега момчето щеше да забие ножа в бъбреците му, за да го парализира. Но в момента, в който замахна пред очите му падна черна пелена. Съдебният лекар установи 56 прободни и прорезни рани, 18 от които смъртоносни. Бяха най-мутренските години от демокрацията и когато полицаите установиха, че мъжът е взел заем от известна застрахователна групировка, случаят потъна забравен в архива. Никой не направи връзка с трагедия, случила се в малък апартамент далече от там. Жертва на неизправна газова бутилка беше станала жена, живееща сама със сина си. Момчето се беше спасило, като по чудо. С парите на убития купи Реланиум от аптеката. За него трябваше рецепта, но в ония години на никой не му пукаше. Стри пет хапчета и ги сложи в чашата със сок на майка си. Когато жената обори глава на масата, момчето я вдигна и пренесе на леглото. Съблече я, галейки голата ѝ кожа. За първи път, откакто беше срещнала мъжа я виждаше гола. Устата му пресъхна, а членът му се изправи болезнено твърд, когато оголи гърдите ѝ и видя халките на зърната. Промуши кутре през едната и дръпна нагоре, карайки тъмното зърно да се опъне. Майка му простена, затворила очи и главата ѝ се люшна настрана. Момчето хвана и двете халки и ги задърпа, карайки жената да пъшка. С крак разтвори бедрата ѝ и видя, че женствеността ѝ е плувнала в сокове. Нещо му хрумна, изтича навън и се върна с въжето за пране. Върза краката ѝ под коленете, после провря въжето през халките. Краката ѝ опънаха до скъсване зърната на гърдите и останаха отворени, излагащи на показ, предлагащи отворената ѝ путка. Без да може повече да се сдържа, момчето се намести между краката ѝ и рязко влезе в майка си. Беше я чукал анално много пъти, но нищо не можеше да се сравни с опияняващото чувство да я обладае в готовата, жадна вагина. Самата мисъл, че прекрачва тази последна преграда, го накара да свърши така мощно, че му се зави свят. Коравият му член подскачаше в утробата на майка му, пълнейки я със сперма. Момчето се задъха, но членът му дори не изгуби от твърдостта си и то продължи да се движи в бърз ритъм. Почувства втория си оргазъм и заблъска в нежната мекота, която го обгръщаше, съскайки през зъби “Курва, като всички останали!”. Чука я френетично, лудо, до бяс, сменяше отверстията ѝ, ръгаше члена си в ануса ѝ, после се връщаше във влагалището ѝ. Докато си почиваше, я изследваше с пръсти. Пипаше я отвътре, навря по два пръста от всяка ръка в ануса ѝ и го разтегна жестоко. Когато пусна, дупката остана отворена, вулгарно зееща заради отпуснатите от Реланиума мускули. От лудешкото блъскане майка му започна да идва на себе си. Очите ѝ бяха полуотворени, не знаеше дали сънува или наистина я чукат така, както никога досега. С болезнена, неудържима страст. С гняв, ярост и любов. Всеки тласък беше нов оргазъм, гърдите ѝ горяха от болка и тя застена, протегна ръце и прегърна насилника си. Момчето, оцъклило очи и с капчици пяна на устните, обви ръце около шията ѝ и докато се празнеше дълбоко в нея стисна. Тялото на майка му откликна на семето в утробата ѝ и затрепера. Краката ѝ се изпружиха, късайки халките от зърната и забарабаниха глухо по чаршафа в последен, конвулсивен оргазъм. В три след полунощ, в един съвсем обикновен квартал, избухна газова бутилка.

Следва продължение…


Дядо Торбалан

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Много ми харесва разказа! Много е възбуждащ и описан страхотно! П.С Ще има ли следваща част?

Анонимен | преди 3 години

Възможно е, ако преценя, че има достатъчно голям интерес към историята. Само в блога ми е четена над 1 000 пъти, но отзивите са малко. Дядо Торбалан

Анонимен | преди 1 година

Дядка, изби рибата с тоя разказ ! Жестока работа, продължавай да пишеш, имаш талант !

Анонимен | преди 1 година

Абе дядка, има и още нещо, хрумна ми сега да добавя: Гледам, че си падаш по малко по-тежките случаи и драматични събития, нека да има разнообразие за аудиторията. Ще ти кажа да изгледаш 2 филма, като те са по действителен случай и кой знае може да ти дойде музата да пишеш още. Нови идеи, нови сцени, нови герои и пикантни моменти:) Този първият филм е базиран на едноименния криминален роман от 1997 с Анджелина Джоли и Дензъл Шошингтън е казва се - " Колекционерът " ( The Bone Collector ) и другия филм да ти кажа - " Замръзнала земя " The Frozen Ground Наблегни на втория, защото там е истината ( покрива се в някаква степен с разказа ти, ще ти бъде интересно ) и смятам че ще ти дойде нещо откачено на ума. Изгледай ги и ще чакаме да измислиш нещичко с нетърпение! Поздрави! :)

Fairy | преди 5 месеца

Мамицата му, Торбаланиусе! Адски те бива! И най- неприемливият ми инцест можа да го извъртиш как си щеш! А тия описания ...нямам думи. И стадо охлюви да опишеш как лижат прозорец, пак ще го направиш да е нагнетяващо възбуда. Не знам защо спомена раздвоени чуства? Поредицата е интрига, съблазън, страх, съчуствие, колебание, отдаване, интелект и очи, виждащи красота. Иска ми се да съм дядо ти, не прадядо ти, да прочета това, да седя на пейката пред портата, да мълча от тежки мисли и кат си дойдеш и застанеш пред мен, наведеш се да ми цунеш ръка, да ти лепна един мощен песник зад врата, да го стисна и да ти прошепна "А разплачеш некоя къща, А те съдрах от бой, синковец дедовий!"

Fairy | преди 5 месеца

Ама с гордост ще го изсъскам, де. На пресекулки. :))

Анонимен | преди 5 месеца

Дядо ми беше много страшен, стар болшевик, с вежди надвиснали над очите му, като стрехи. И не говореше, а боботеше. Размаза ме с тоя коментар, Fairy. Направих си експеримент с тая поредица, много обичам някои видове криминалета - Чандлър, ван Хюлик и исках да се пробвам.Обаче не знам как ще завърши, ще умре ли главната героиня, няма ли... Д.Т.

Fairy | преди 5 месеца

НаЗдраве, ДТ! Ти не боботиш, а мед капе из мустака ти, докато разказваш. Хората забравят гайлето си, понесат се, очите им се разширяват като анус, лапнал палец, а в зениците им се запремятат обли дупета, голе голенички, достъпни сочни путчици, на клечка да ги набодеш, сладичко да ги оближеш...:)))