Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Три след полунощ (част 2)

03.03.2020 | Анонимен
Категория: Инцест, Тийн, Фетиш

Вики почувства облекчение, колкото и да е странно, допълнително привличане. В крайна сметка се реши да се обади на “своя” полицай и да се съгласи на среща, не без упорития натиск на Вяра. И той ѝ отказа. Това дойде, като облекчение, ето, беше опитала, за огромно съжаление среща нямаше да има, end of story! Сега Вяра можеше да я остави на мира. Но нещо в тона му я трогна, като се заизвинява, че неочаквано се е появил спешен случай, гласът му издаваше истинско съжаление. Той не беше поредния мераклия, искащ единствено да се вмъкне в гащите ѝ, напротив, имаше чувство за дълг и отговорност. И изненадвайки самата себе си, тя му каза да ѝ се обади, когато е свободен.

***

Цигареният дим беше оформил собствена тропо и стратосфера, надвиснала над главите на тримата мъже. Никотиновите облаци се диплеха във фантастични форми, напразно опитвайки се да привлекат внимание.
- Изпратиха ни пълната документация. Две хиляди и втора, в София. Три жени на възраст около тридесетте, необвързани, с добри професии. – капитан Николов смукна дълбоко от цигарата си. - И при трите актът не е бил насилствен, удушени, и при трите липсва бельото. С едната е осъществен само вагинален акт, с другата само анален, а с третата и двата вида. Престъпникът използва киселина, за да не можем да вземем ДНК от спермата му. Пловдив, същата сцена през 2005. В Бургас през две и осма са намерени две жени, предполагаме, че третата така и не е открита. Пропуснахме ли нещо?
- Профилът предполага, че киселината не е просто за прикриване на следите, но има и символично значение. – обади се с дълбок, дрезгав глас мъжът на около четиридесет, Деянов го беше мяркал, но не знаеше много за него.
- Със следовател Андонов ще работите по случая. – кимна Николов към по-младия мъж. - Той има опит по случая от София. Първите три. Какво каза за киселината?
- Предполагаемите първи три. – поправи го педантично Андонов. - Един дявол знае, какво е в главата му, но имаше предположение, че използва киселината за да покаже отношението си към жените. Презрение? Омраза? Желание да пречисти греха от утробите им? От всичко личи, че смята числото три за сакрално, а определено има и фетиш към дамско бельо и трофеи.
Деянов съсредоточено изучаваше документите и слушаше по-възрастния си, вечно сериозен, мрачен мъж. Това беше първият му “истински” случай и се впусна в него с младежко настървение. Допълнително го окриляваше и разговора отпреди час, срамежливата красавица не само не го отряза, когато той отмени срещата, но го покани да ѝ се обади, когато е свободен. Деянов тръсна глава, за да пропъди изкусителни топли очи на Виктория от съзнанието си и продължи да слуша.
- След втората жертва изпраща в районното плик с три карти за игра, дама пика, дама купа и дама каро.

***

Мъжът лежеше неподвижен в леглото си, напълно гол, като изключим увитите дантелени прашки около твърдия му член. Още носеха аромата ѝ и той отлагаше, колкото е възможно удоволствието от самозадоволяването, умееше да чака. Ето, споменът се материализира в главата му. В подготвителния клас се влюби в нея с трогателната наивност на четиринадесет годишен. Срамежлива, с топли очи, толкова скромна и невинна. Следеше я с благоговение и във фантазиите си градеше измислена вселена, в която я спасяваше от всякакви беди. Тя беше девицата отвличана от дракони, похищавана от злодеи, а той нейният верен рицар. До десети клас събра смелост да я заговори три пъти. Незначителни реплики, които в главата му се превръщаха в клетви за вечна любов. Тогава негов съученик организира купон, всички бяха поканени и апартаментът на домакина се пукаше по шевовете от какафонията на три различни касети музика и буквално лазещите един върху друг тридесет тийнейджъра. Той дойде заради нея, с надеждата да я покани да танцуват, може би... целувка! Дори неговата романтична наивност трябваше да се предаде пред действителността, та той дори не можеше да я намери, а главата му вече пулсираше от силната музика. Тогава поради някаква причудлива приумица на панелната акустика я чу, долепил глава до стената.
- Шегуваш се! Него?!
- Не, ма! Сигурен съм, зяпа те, като абсолютен чекиджия! Я, ти да не си падаш по него?
- По... него?!? – смехът ѝ звънна, като кристална камбанка. - Единствено тръпки ме побиват от...
Нямаше нужда да слуша повече, изхвърча от шумния, душен апартамент и тича до дома си. Чак там захълца неудържимо. Мразеше я! Предателка! И в същото време се опитваше да я оневини. Сигурно е подлъгана, да, така трябва да е било! Обичаше я! Членът му стърчеше болезнено твърд. Бръкна в чекмеджето с бельото на майка си и извади дантелени прашки. Уви ги около члена си, стисна го в юмрук и задвижи ръка. Скърцаше със зъби, стискаше и блъскаше до болка, но напрежението в тестисите му само се усилваше, без да може да стигне до благословеното облекчение. Вече скимтеше от отчаяние и не чу, че майка му се прибра. Обезпокоена, жената надникна в стаята. Беше общата им спалня в малката панелна кутийка, стая, кухня и баня с тоалетна. И преди беше забелязала петната по бельото си. Не знаеше как да реагира, станала самотна майка на 17 годишна възраст, нямаше приятелки, а със семейството си не поддържаше контакт. На няколко пъти в службата ѝ, колежки бяха загатвали, че синовете им проявяват интерес към майчиното интимно бельо, но разговорът винаги свършваше с цинични многозначителни погледи и фразата “баща му си поговори с него!”. Сега го виждаше за първи път. Стискаше станалия лилав от напрежение пенис и направо виеше, сцената не толкова я ядоса, колкото я заболя, заради детето ѝ. Мъчеше се! Тя се измъкна на пръсти. Поведението му се промени, от захласнат фантазьор, започна да става сприхав, дори злобен. Нападенията над бельото ѝ зачестиха. Вече няколко пъти фрустрираното му скимтене и безсилен плач, късаха сърцето ѝ. Беше пожертвала всичко за момчето си, а то страдаше. Мъката и болката му се удесеторяваха в нея. Един ден нейна колежка имаше рожден ден, пиха по една-две водки, не беше обядвала и алкохолът я хвана. Като се прибра, чу познатото пъшкане и тежко дишане. Опря глава на рамката на вратата и загледа сина си, затворил очи, треперещ от напрежение и мастурбиращ с прашките ѝ. Но както обикновено чаканото облекчение не идваше и в гърлото му се надигна гневно ръмжене. По бузата ѝ се търкулна една сълза. За това ли беше изтърпяла толкова мъки? За да види единственото същество, което обичаше, нещастно? Пристъпи към него бавно, сложи ръка на рамото му, а с другата нежно хвана китката на бясно движещата се длан.
- Чакай! – гласът ѝ беше тих и учудващо спокоен. - Не така, дай да ти помогна!
Момчето застина, като статуя. Буквално забрави да диша от ужас. Очакваше буреносен скандал, но се случваше нещо съвсем друго. Знаеше, че майка му го подозира, дори тайно си беше мечтал да го хване и накаже за мръсотиите, които върши. Тя обаче обви пръсти около внушителната не само за възрастта му мъжественост и бавно задвижи ръка. Той не смееше да шавне, другата ѝ ръка още беше на рамото му и ноздрите му се пълнеха с познатия и парфюм. Не се поглеждаха. Докосването ѝ беше по-фантастично от всичко, което можеше да си представи! Докосването беше нежно и едновременно с това изгарящо. Болезненото напрежение събрано в момчето се превърна в приятни топли вълни и то простена тихо в сумрака на стаята. Майка му ускори движенията на ръката си. Далечен спомен нахлу в главата ѝ. Какво обичаше баща му? Ах, да. Тя пусна рамото му, отвори устни и остави събраната в устата ѝ слюнка да изтече в шепата. Ръката стиснала члена опъна надолу, оставяйки готовата да се пръсне от напрежение главичка гордо оголена. Сложи намазаната със слюнка длан върху копринено-нежната кожа и бавно завъртя, отърквайки всеки милиметър от подутата лилава главичка. Момчето буквално загуби съзнание за момент. Докосването беше, като електрически удар, започна от върха на пениса му, сграбчи тестисите, като могъща преса и плъзна към ануса и стомаха му. Първата струя сперма изхвърча със сила, която я плесна в тавана. Втората и третата направиха парабола и тлъстите бели желеподобни снаряда се приземиха върху черното поло на майка му. Самата тя беше започнала да диша тежко, лицето ѝ беше зачервено, колкото от срам, толкова и от възбуда. Не беше докосвала мъжки член шестнадесет години. Тя го избърса с прашките си и без да си кажат дума отиде в банята да се мие. Вечеряха мълчаливо, гузно гледаха настрани, а накрая си легнаха без дори да си кажат “лека нощ”. Леглата им бяха в двата края на стаята и на него му се стори, че одеялото на майка му се тресе, като от безмълвни ридания. На следващия ден майка му беше на автопилот в службата. Някак си успя да се самоубеди, че случилото се е напълно нормално. Просто една майка беше видяла детето си да изпитва болка и го беше облекчила. И какво толкова?! Сякаш не го беше докосвала и мила там стотици пъти! Единствено не знаеше как да оправдае собственото си сърцебиене и влага между краката, докато движеше ръка по твърдия ствол на пениса му. Когато се прибра завари сина си да седи в тъмното, с прашките ѝ увити около члена си. Чакаше я. Легнал в самотната стая мъжът задиша по-дълбоко и ръката му хвана надървеното му парче, с увита около него прашка и бавно започна да мастурбира. Чекията се беше превърнала в рутинно занимание с майка му. Сядаха един до друг и тя го облекчаваше. Винаги в мълчание и винаги с нейно бельо. Една вечер момчето сложи ръка на бедрото ѝ. Майка му беше с черна права пола до коляното и черен чорапогащник. Жената потръпна от докосването, ръката ѝ се сепна и наруши монотонния си ритъм. Дишането ѝ стана по-тежко, а когато той погали коляното ѝ и опита да бръкне под полата ѝ, хвана ръката му и я стисна. Тя го свърши, стана рязко и почти изтича в банята. Там се заключи и подпряна на стената набра френетично полата си нагоре. Притисна с три пръста болезнено надутия си от желание клитор, задържа дишането си, за да ускори идването на оргазма и започна да се гали яростно, с кръгообразни движения, през чорапогащника.

***

В три след полунощ Вяра търсеше в чантичката си ключа. Главата ѝ се маеше от различните коктейли, а бавно галещите големия ѝ задник ръце не ѝ помагаха в задачата. Накрая намери ключодържателя, но ѝ трябваше близо минута, за да улучи дупката. Накрая успя и с пиянски смях гепи мъжа за чатала и буквално го вмъкна в апартамента си.

Следва продължение…


Дядо Торбалан

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен