Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Ново начало (част 1)

13.10.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра, Принуда

Таня и Сашо бяха женени от пет години, като и двамата бяха на по 28 години. Мечтаеха за дете, но все не се чувстваха достатъчно готови за това. В града, в който живееха, не можеха да си намерят достатъчно добре платена работа, затова решиха да се преместят в столицата, където да потърсят късмета си. Още на гарата си купиха вестник с обяви, където веднага им се наби в очите предложението: "Производствена база търси работници – предлага отлична заплата + премия..." Обадиха се и почти веднага отидоха на интервю. Както си мислеха, обявата беше само за мъже. Прие ги управителят на фирмата г-н Людмил Петров, който беше среден на ръст, атлетичен мъж на около 40 години. Като помисли, той предложи на Таня място за чистачка, а на Сашо някаква друга работа в склада. Людмил Петров им съобщи, че Таня може да започне още днес, като ще трябва да изчисти цеха, а Сашо ще трябва да мине половин месечно обучение. Понеже парите им бяха оскъдни, шефът предложи да им даде под наем някакъв свой апартамент, който не беше ползвал никога, а парите щеше да си удържи от втората заплата на Сашо и всички останаха доволни. Таня си остави временно дрехите в кабинета на г-н Петров и се преоблече в работните си дрехи. Сашо се запозна с бъдещият си ментор Анатоли. Един от първите уроци, които да Сашо получи беше, че шефът е много готин човек, стига да не го изнервят. Докато Таня чистеше кабинета на г-н Петров, той застана на вратата и я загледа, как се справя. Погледът му започна да шари по тялото ѝ, което се очертаваше под работната престилка. Още повече, че когато жената се навеждаше, докато чисти, гърдите ѝ почти изскачаха навън. След работа, Сашо и Таня бяха закарани от един колега до апартамента, който новият им шеф им беше дал под наем. Изкъпаха се, облякоха чисти дрехи и извадиха бутилка алкохол. Отпиха и се завъртяха в танц. Неочаквано на вратата се позвъни. Когато отвориха там стоеше г-н Петров, заедно с шофьора си.
- О, вече празнувате! Ние с Мишо идваме да видим, как сте се устроили. Имате ли нужда от още нещо? И водка съм взел... – шефът влезе и остави бутилката в средата на масата.
Вдигнаха няколко тоста, а Таня беше поканена на блус, както от шофьора, така и от шефа, който съвсем недвусмислено на няколко пъти прокара бавно ръка по очертанията на силно изрязаните ѝ прашки. Тя ги беше обула, защото очакваше да са само двамата със Сашо и да си направят хубава интимна вечер. Към единадесет вечерта бутилката беше вече празна и шефът предложи на Сашо да отиде до магазина, да купи още някакъв алкохол. При това му връчи и хубава сума за целта, та на домакинът не му оставаше друга възможност, освен да отиде. Като остана насаме с двамата почти непознати мъже, Таня се почувства доста неуютно. Тишината беше нарушена от г-н Петров:
- Пушиш ли?
- Отказах ги наскоро. – смутено отвърна тя.
- Правилно, жените не трябва да пушат! Искаш ли да дръпнем една трева? Безвредна е... и ще ни повдигне настроението, а това ще е нашата малка тайна.
Таня протегна врат и си дръпна от цигарата. Мишо с необяснима усмивка я гледаше, а шефът някак непринудено положи ръка на рамото ѝ.
- Можеш да ме наричаш просто Людмил... – почти шепнешком произнесе той.
- Добре, Людмиле...
Тревата така я опияни, че тя почти не реагира, когато шефът я целуна. Движенията ѝ станаха някак забавени, а краката ѝ се разтвориха и предоставиха чудесна гледка за Мишо. Белоснежните ѝ прашки сякаш светеха под роклята ѝ. Дясната ръка на шефа свали от рамото ѝ презрамката на рокличката. Гърдите ѝ се оголиха и Людмил ги взе в ръце. Дишането на жената стана тежко и поривисто. Чуваха се някакви прищраквания, които идваха от фотоапаратът, с който Мишо снимаше ставащото, но Таня сякаш не виждаше и не чуваше. Людмил се облегна назад и разкопча ципа на панталоните си. Чак тогава жената видя, че я снимат.
- Защо са тези снимки? – излетя от треперещите ѝ устни.
- За да те вербуваме! – каза шефът с хитър глас и извади члена си.
- Не, няма да го направя! Ей сега ще се върне мъжът ми! – с умоляващ глас се опита да се противопостави Таня.
Шефът я хвана за шията и придърпа главата ѝ към започналият да се надига хуй.
- Ще ми го лапаш и няма да трябва да ми плащате за квартирата и ще получавате хубави заплати! Давай, докато предлагам! – делово заговори шефът.
В главата на Таня запрепускаха разни мисли. Искаше да имат пари, но все пак обичаше мъжа си...
- Смучи или всички във фирмата ще получат по едно копие от снимките! – този път по-рязко каза шефът и притисна члена си в устните ѝ.
Таня леко отвори уста и главичката на хуя се плъзна в нея.
- Браво! Умница! – дочу се възхитен възглас и Таня усети, как членът започна да се движи в устата ѝ.
С една ръка Людмил ръководеше движенията на главата ѝ, а с другата напипа гърдите ѝ. В стаята се носеха характерните за минета звуци и щракането на фотопарата, като след известно време Мишо го остави и се доближи до Таня, която се беше наместила на колене пред дивана и смучеше члена на шефа. Шофьорът се спусна на колене зад нея и надигна отзад роклята ѝ.
- Ааа, не! – въртейки глава протестираше жената, но Людмил държеше здраво главата ѝ и не ѝ даваше да се отдръпне.
Докато Таня клатеше глава, прашките ѝ се смъкнаха надолу, след което Михаил наплюнчи огромния си член и безцеремонно проникна в безпомощното ѝ влагалище. Съпротивата на вярната жена беше напълно сломена и от нея се чуваше само:
- Ох, ммм…
Мишо умело и ритмично се движеше в нея, като държеше здраво бедрата ѝ. При такова въздействие над женското ѝ тяло, тя не можеше да остане напълно равнодушна и путето ѝ започна да издава жвакащи звуци. След няколко минути, цялата жена затрепера, изопна се и достигна до оргазъм.
- Ааа… ох... – извика тя и почти напълно лапна члена на шефа си.
В този съвсем недвусмислен момент в стаята влезе Сашо с бутилка скъп коняк! От тази сцена челюстта му увисна. Той отдавна искаше да предложи на съпругата си да опитат групов секс, но не знаеше как да ѝ го каже, а сега виждаше как тя се чукаше с двама почти непознати мъже! От това членът му се надигна почти мигновено. Първият, който видя Сашо, беше шефът му. Дали от това, или защото Таня беше лапнала много дълбоко инструмента му, но той веднага се изпразни в гърлото ѝ. Когато изгълта всичко, жената започна неистово да се движи насрещу Мишо и да говори:
- Мишо, чукай ме! Не спирай! Еби ме!
Тези думи бяха достатъчни за Сашо и той остави бутилката, след което разкопча панталоните си.
- Давай, помогни на Мишо да изчука твоята развратница! – намигна му Людмил и му отстъпи мястото си.
Таня изтръпна, когато видя мъжа си и му прошепна умолително:
- Прости ми, миличък! Аз…
Без да я чуе докрай, Сашо вкара члена си в устата ѝ, като го движеше в нея така няколко минути, без да ѝ дава възможност да си отдъхне. Изглеждаше, сякаш ѝ отмъщава за изневярата. В главата му се оформи мисълта, че му се иска да пробва недокоснатото ѝ дупенце...
- Сега ще се позабавляваме с ануса ти! – съобщи ѝ той.
Таня се притесни не на шега:
- Не! Само не Мишо! Той ще ме разпори! Всичко друго, но не и това!
- Хубава идея! Мишо, да я сложим върху мен!
Поставиха до последно съпротивляващата се Таня върху легналият Сашо. Тя продължаваше да се дърпа, докато не отнесе един шамар от мъжа си.
- Недей! Сядам, сядам... – затихна бързо тя.
Без никакво усилие, тя се надяна на члена на мъжа си, а Мишо се зае с работата си. Взе от тоалетката един от кремовете на Таня, и като загреба от него с два пръста, намаза обилно ануса ѝ, а после отново загреба и намаза оръдието си. Блестящо от смазка, той го постави на ануса на партньорка си и натисна. Когато главичката му проникна на половина, Таня стисна зъби и заръмжа:
- Ох… боли!
Под напора на мъжа, главичката вече изчезна наполовина, а от очите на жената избиха сълзи. Мишо беше неумолим и успя да вкара члена си почти до основата му. Таня усещаше, че големият член ще я разпори. Мъжът започна да се движи в задното ѝ отверстие, като всеки път почти изцяло си го изваждаше, а после го вкарваше до дъно. Лицето на жената беше застинало в някаква постоянна гримаса на болка, а от гърлото ѝ се изтръгваха глухи стонове. Сашо се наслаждаваше на масажът, който му правеше през тънката преграда членът на Мишо. Наблюдавайки случващото се, шефът все повече се възбуждаше, предвкусвайки бъдещите оргии с подчинената му. Изчака още малко и реши да заеме последното възможно място – устата на Таня. Намести се пред нея и започна да трие члена си в устните ѝ, но тя сякаш нямаше място в себе си за още един член и оказваше да го пусне.
- Сашо, помогни ми да я уговоря да ми го лапне! – произнесе Людмил с ирония.
Сашо никога не беше виждал мъжки член отблизо и ароматът на мъжка плът го удари в главата. Тогава той хвана хуя на началника си, стисна с другата си ръка бузите на жена си и вкара началническия хуй във вече отворената ѝ уста. Остатъците гордост на Таня вече бяха сломени, след като мъжът ѝ, любимият ѝ мъж, я беше накарал да прави свирка на друг мъж. Тя започна да смуче активно, като заедно с това правеше и насрещни движения срещу Мишо. Сашо с интерес наблюдаваше, как жена му прави минет на шефа им и същевременно усети, как по топките му потичат соковете ѝ. Това още повече го възбуди. Таня беше забравила за всичко на света, като преди и в най-мръснишките си представи не се беше виждала в такова положение. Разтресе я най-дивият оргазъм, който някога беше получавала. Тя отвори уста за да си поеме дълбоко въздух, а членът на шефа излезе от нея и сякаш от само себе си отскочи към лицето на мъжа ѝ. Той на свой ред усети, как хуят на Людмил се докосна до устните му. Това обаче, като че ли никак не го смути, а напротив. Той изплези език и го прокара по инструмента пред лицето му. Шефът хич не се забави, а тутакси хвана главата на Сашо и вкара члена си в устата му. Мъжът, воден сякаш от някаква неизвестна досега сила, започна да смуче нежно, като галеше главичката му с език, а с пръсти масажираше ствола му. Като чу странните звуци, Таня отвори очи и това, което видя потресе съзнанието ѝ. Мишо, който за пръв път виждаше такава сцена, започна да се движи още по-мощно. Людмил не можа да издържи дълго и започна да залива с потоците си сперма устата на подчинения си, които той пък бързо преглъщаше. Горещата течност в гърлото му така го възбуди, че той пък на секундата се изля в лоното на съпругата си. Таня за пръв път усещаше в себе си такова двойно мъжко изригване и от това вълната на оргазма отново я заля. Когато всичко това свърши, мъжете я отнесоха в съседната стая и я поставиха на голямото легло, след което гостите си тръгнаха и Сашо легна до съпругата си. Успяха да поспят и сутринта рано отидоха на работа.

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

супер