Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Сплотяване на колектива (част 2)

28.05.2019 | sexkupon
Категория: Групов

- Наталия... – започнах аз, като бавно си подбирах думите.
- Нищо не разбирам от пияни жени! И вярвам на думите на всички! Ако да - да, ако не - не. Искаш ли да забравим за това, все едно не е било нищо?
- Ще ти кажа аз "не е било нищо"! – бръкна тя в плувките ми и хвана члена ми.
- Не! Щом сме започнали да знаеш вече, че веднъж ми е малко! Давам ти половин час почивка и после искам пак!
Успях да я уговоря да се върнем при другите, за да не предизвикваме излишни коментари. По моите сметки, трябваше още малко и да започнат да ни издирват, а не ми се искаше да ни заловят в пикантна позиция. Бях сбъркал обаче. На другите хич не им беше до нас. Разговорите по работа, бяха добили по-конкретни очертания. Ивка тъкмо уговаряше Енчо да ѝ направи някакъв там отчет. А той, млад двуметров юнак, не много добър в офисните интриги, подозираше нещо и неумело се мъчеше да се отърве.
- Нямам такова време, имам много работа! – отговаряше той.
- Енчо, но ти си такъв умник! – подмазваше се Ивка.
- Ще го направиш за 15 минути, а аз за седмица няма да успея. Аз съм слаба жена, ние не сме създадени за такива неща. – тя направи предизвикателна поза, изпъчвайки гърдите си.
- Хайде направи го де, а?
Всички останали с интерес наблюдаваха, какво се случва. На 100 процента бях уверен, че ще успее да получи своето. Накрая Енчо се предаде:
- Добре де, напомни ми в понеделник. Ще го направя.
- Ох, супер си! Дай да те цункам! – Ивка неочаквано се метна върху стоящия пред нея Енчо, обгърна шията му с ръце и звучно го разцелува по бузите.
- Остани така! – извика ѝ Сашо, докато ровеше за фотоапарата си.
Някой хвана ръцете на момичето зад гърба на Енчо, като не ѝ даваше да се отдели от него.
- Ще падна! – извика тя и колегата я хвана за дупето за да я спаси.
- Ивке, там нещо не те ли подпира? – запита някой.
- На Енчо не му ли стърчи нещо? Не те ли подпира?
Ако се съди по веднага изчервилия се Енчо, нещото му стърчеше и подпираше колежката. Тя отново се завъртя, като замрънка да я пуснат. Най-любопитните не се стърпяха и погледнаха, какво се случва под корема на колегата. Здравият му член се намираше в пълна бойна готовност. Не можейки да се вмести в плувките, той стърчеше над ластика им, като леко се опираше до гащичките на Ивка. Аз погледнах там последен. Енчовото достойнство не ме заинтересува, но виж на прелестите на колежката ми се прииска да погледна. Без да се замисля и за миг, аз протегнах ръка и отместих фината материя, под която се показа избръснатата ѝ катеричка. Ивка, изненадана от такова нахалство, като че се вкамени, аз се отдръпнах, а Енчо се заклати, от което колежката се отпусна още малко надолу и почувства докосването на члена до незащитеното ѝ путе. Тук вече тя се изплаши не на шега.
- Пуснете ме! – викаше тя и удряше Енчо с юмруци по гърба.
Изплашения младеж послушно махна ръцете си изпод дупето ѝ. Онзи, който я държеше за ръцете обаче, не бързаше да я пусне. Лишена от Енчовата поддръжка, Ивка се отпусна надолу, като постепенно, не по своя воля се надяна на здравия хуй под себе си. Опитите ѝ да се отдръпне, само влошиха ситуацията. Енчо замря с отворена уста, не знаейки, какво да прави. Впрочем, готов съм да се обзаложа, че той и не искаше да прави каквото и да е. Движението на телата им спря. Неочаквано проумях, че двамата се гледат и се изяждат с очи един друг. Всички бяхме готови на пиянски глупости, но чак пък толкова...
- Не можах да разбра, той какво, вкара ли ѝ го? – прозвуча в тишината гласът на Свилен.
- Ми... май да. – отзова се Петър.
Към двойката, гледайки към мен и другите мъже, се приближи Кристина. Тя приседна, погледна отблизо и произнесе:
- Той... той... вътре ѝ е чак до топките...
След това, вече всички започнаха да се движат. На който му се приискваше да погледне със собствените си очи – поглеждаше тайно. Сашо, успя също така и да направи няколко снимки. Лицето на Ивка придоби цвят на узрели малини. Иначе така прилична жена като нея, се чукаше пред колегите си, които с интерес оглеждаха ситуацията! Ивка се движеше леко, като явно се надяваше, че ще се случи някакво чудо и членът сам ще излезе от нея. Това, че няма да излезе нищо добро от това, май тя го разбра твърде късно! Бедрата на Енчо започнаха да се движат хаотично, той я притисна до себе си и тя се досети, какво ще се случи.
- Само не в меееен!!! – завика тя.
Младежът, навярно така и не я чу, явно съсредоточен в собствените си усещания. Сгърчи се няколко пъти, шумно издиша и се отпусна. Ивка само обречено замълча и леко изхлипа.
- В нея ли свърши? – отново на глас се зачуди Свилен.
- Ми да... – след пауза отвърна Петър.
- Провървя му... И на мен ми се иска... – Свилен опипа члена си през плувките.
- Да не мислиш, че на мен пък не ми се иска? – добави Петър.
- Всички искаме...
- Ами дали не може и ние да я... таковата...?
- Не... Как така...
- Ще ѝ хареса, даже ще ни благодари после... – Свилен все така масажираше члена си през плувките, като после си го извади и се изправи.
- Петре, Денис! Смъкнете я от Енчо и я сложете върху мен!
Ивка не чу този разговор, и затова не се опита да се съпротивлява, когато мъжките ръце я повдигнаха от две страни и я смъкнаха от все още твърдия Енчов член. Те обаче го направиха само за да я надянат на члена на похотливия Свилен. Когато отново усети мъж в себе си, решилата, че всичко е минало Ивка, завика още по-силно.
- Ивке, престани! – шепнеше Свилен на ухото ѝ, без да престава да я чука.
- Каква е разликата дали с един мъж или с повече? И още мъже те искат, огледай се! Потърпи малко!
Тя хвърли поглед към събралите се наоколо мъже. Някои открито мастурбираха, като показваха, че Свилен не лъже. Лично мен ме удиви, че присъстващите жени, не само че не се опитваха да помогнат, ами и гледаха с любопитство това, което се случва. А това, което се случваше, беше съвсем откровено чукане.
- Свилка, сложи я на земята! – чу се гласът на някой от най-нетърпеливите.
- Искам да ѝ го дам в устата, а така не става!
Свилен, с Ивка на ръце, застана първо на колене и я положи пред себе си на земята. Някой незабавно се намести върху гърдите ѝ и постави члена си на устните ѝ. Тя повъртя малко глава, колкото за благоприличие и после отвори уста. Членът веднага се вмъкна вътре, като шляпна топките си в брадичката ѝ.
- Абе, какво сте се скупчили тука? – недоволен от всеобщото внимание, сърдито избоботи Свилен.
- Вижте, колко други жени има около вас!
Тези му думи, като че ли отвориха очите на мъжете. Техните погледи се обърнаха към останалите жени. А колежки сред нас имаше малко, всичко на всичко пет, за общо шестнадесет мъже. Около всяка жена мълниеносно се получи компания от разпалени, голи мъже.
- Момчета, недейте! – отбраняваше се Кристина.
- Имам мъж! Не искам!
- Хайде де, какво толкова! Ние само набързо! Не може само Ивка за всички! – хвана я Румен за ръцете.
- Не искам!!!
Още двама мъже започнаха да дърпат от Кристина банския ѝ, като оголиха бледото, незагоряло, закръглено дупе. Единия хвана крака ѝ и го надигна. Вторият се намести зад нея и помагайки си с ръка, проникна в путето ѝ. Още известно време, Кристина продължи да обяснява на Румен, как не можела и как не била такава. В съчетание с тресящото се под ударите на членът в нея тяло, всичките ѝ приказки изглеждаха много неубедително. Румен прекрати безполезните спорове, хвана я за врата и наведе главата ѝ надолу, към стърчащия си хуй. Виждайки пред себе си раздутата главичка, Кристина замълча и разбирайки всичко, я пое в устата си. Румен доволно изсумтя. До мен двама събличаха банския на Наталия. Тя хаотично се опитваше да се предпази, като хващаше ту горнището, ту долнището, но така и не успяваше да се предпази. След като я съблякоха, момчетата я събориха на земята. Единият я държеше за ръцете, като ги надигаше зад главата ѝ, а другият се опитваше да ѝ разтвори краката. Наталия се опитваше да ухапе или да ритне някой от двамата, но след малко краката ѝ вече бяха широко разтворени. Путето ѝ проблесна беззащитно и членът на единия мъж проникна свободно в него. Вторият, гледайки как коремът на колегата му се сблъсква с коремчето на Наталия, започна да масажира гърдите ѝ. Желанието му да ѝ го вкара в устата, беше видно и с невъоръжено око, но явно се страхуваше от острите ѝ зъби. Около Антонина Михайлова, въпреки че възрастта ѝ беше малко над 40 и леката ѝ пълнота, се бяха събрали трима мъже. Бяха я повалили на земята, и въпреки че бяха успели да ѝ свалят банския, не знаеха какво да предприемат по-нататък. Тя лежеше по корем и стискаше силно краката си.
- Какво става, момчета? Не се ли получава? – приближи ги видимо доволния Свилен, който току-що беше слязъл от Ивка.
- Учете се, младежи!
Свилен прекрачи жената, наклони се над масивното ѝ дупе и я шляпна.
- Секси дупе! Ей сега да отдъхна малко и сам ще се заема!

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен