Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Хотел Афродита (част 6)

12.05.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Фетиш

Докато крачехме към хотела, небето се смръщи отново и задуха хладен вятър, който този път успя да се промъкне под полата ми и цялата я вдигна нагоре. Лора забеляза смущението ми и се изкикоти. Влязохме в хотела тъкмо навреме, преди първите капки да затракат по улицата. Силвия беше на рецепцията, и когато се приближихме погледна Лора строго.
- Иван се обади. Каза, че сте си говорили днес и си се държала обидно.
Момичето посърна.
- Глупости! – измрънка тя.
- Просто...
- Не ме интересува! – прекъсна я жената.
- Мисля че се бяхме разбрали нещо с теб. Много добре знаеш, че целият ни бизнес виси на косъм в момента. Довечера организирал някакъв покер турнир и иска да помогнеш със сервирането на гостите.
Лора отсъпи леко назад.
- Не искам! Няма да ходя! Знаеш ги какви са прасета, и какво ще стане! – гласът ѝ се разтрепери и тя ме погледна безпомощно.
Силвия въздъхна нетърпеливо.
- Спокойно, имаме уговорка с него само той да спи с теб. А и вероятно ще е толкова ангажиран с играта, че няма да ти обърне внимание.
- Няма да ходя! – тропна с крак момичето.
- Лора! – твърдо изсъска през зъби майка ѝ, давайки да се разбере, че разговорът е приключил и се зае да попълва някакви документи.
- Писна ми. – тросна се Лора и хукна нагоре по стълбите, оставяйки ме във фоайето.
В този момент се присетих.
- Ъъ... между другото, къде е Георги?
Силвия вдигна очи и ме погледна изпитателно, като се усмихна.
- Ах, почти бях забравил за вас двамата, гълъбчета. Я ела по близо. – прикани ме тя и аз минах до нея зад рецепцията.
Самият тезгях описваше полукръг и ни скриваше напълно от кръста надолу.
- Знаеш ли, – заговори тихо тя.
- Не се бях сблъсквала досега с момче като теб. – ръката ѝ се стрелна надолу и ме погали по задника през нежният материал на роклята и аз подскочих.
Пръстите ѝ повдигнаха ръба, вмъкнаха се под бикините и започнаха да изследват интимните ми части. Дланта ѝ обхвана заключената ми мъжественост я погали.
- Боже как си се подмокрил! – възкликна тя усещайки все още влажните ми от предеякуалационна течност бикини.
- Или предпочиташ подмокрила? Ммм? – прошепна тя и плъзна средният си пръст в дупчицата ми.
- Ааах. Моля Ви не… – запротестирах аз.
- Ау, виж се как настръхна цялата, малка курвичка такава. – процеди през зъби тя и добави втори пръст към първия.
- Освен това, много добре усещам силният ти дъх на сперма. Я кажи, с Лорчето в кабините ли сте се забавлявали?
Не успях да отговоря, тъй като входната врата се отвори и младо семейство влезе във фоайето и се насочи към рецепцията. Силвия вкара трети пръст в задника ми и силно ме повдигна с ръка нагоре, изправяйки ме на пръсти.
- Здравейте, добре дошли в хотел “Афродита”. – лъчезарно посрещна тя гостите.
- Добър ден! Имаме резервация на името на Василев. – каза мъжа.
- Един момент. – Силвия рязко изтръгна пръстите си от мен и аз подскочих.
- Ники, иди помогни на Лора моля те. – отпъди ме тя и се зае да проверява в компютъра.
Без да чакам втора покана хукнах нагоре към стаите.
- Къде се дяна? – попита ме Лора, когато влязох при нея.
- Майка ти се заигра с мен. – отвърнах и усетих, че се изчервявам. Момичето седеше увита в кърпи пред тоалетката и почистваше лицето си и сякаш казаното мина покрай ушите ѝ. Стаята миришеше на свеж шампоан и сапун.
- Случайно да имаш идея къде би могъл да е Георги? – попитах я аз и тя се сепна.
- Ха! Вярно. Много вероятно да е в апартамента на майка ми, тя от време на време си заробва по някой ебач и не го пуска, докато не го изстиска до край. Не знам де.
- Къде е апартамента и?
Лора спря да чисти лицето си и ме погледа в огледалото.
- Послушай ме, по-добре да не ти казвам. Лошо ти се пише ако те хване там без нейно знание.
Кимнах мълчаливо. Телефонът на Георги беше изключен и малко се притеснявах. В която и да е друга ситуация изобщо нямаше да ми направи впечатление, но тъй като всичко последните дни беше толкова странно и непредвидимо.
- Ела да ме лизкаш. – изчурулика Лора.
- Мммоля?! – стъписах се аз.
Вместо отговор, тя леко разтвори краката си и открехна хавлията, с която беше завита. След секунда колебание се насочих към тоалетката и клекнах на колене под масата. Пред очите ми се откри нежното ѝ перфектно избръснато котенце, по което блестяха още няколко мокри капки от душа. Гладките ѝ бедра миришеха на мед и кокос и ме притегляха към тях, и когато ги докоснах с върха на езика, усетих как цялата настръхва. Бавно и внимателно се насочвах нагоре, докато впих устни в сладкият ѝ клитор. Езикът ми проникна в нея и започнах нежно да го движа по копринените страни на путчицата ѝ. Бях в рая.
- Не знам какво да я правя майка ми, – започна да мърмори тя, като от време на време издаваше тихи стонове.
- Но ми писна тя и Иван да ме размятат наляво надясно, където им скимне. Аз да не съм секс кукла. Тя много добре знае какво ще стане. Ааах! – потръпна тя и ми избута главата с ръце.
- Ох, много добре ме лижеш бейби, но не искам да свършвам. Искам да съм възбудена довечера, ако се случи нещо поне да се изкефя, така че по-леко. – намигна ми тя и ми натисна главата обратно между краката си.
Бях прекалено вглъбен и опиянен от възбуждащите аромати и почти не я слушах, какво говори. Момчешкото ми клиторче течеше отново силно и усетих как соковете ми започват да се процеждат през бикините. Имах болезнена нужда да свърша. Не знам колко време беше минало, когато Лора най-накрая ме избута отново далеч и стана от стола. Замаян се измъкнах от под тоалетката, обърсах влажните си устни с ръка и я погледнах. Беше силно гримирана с ярко червено червило и много тъмни сенки, които още повече подчертаваха светлите ѝ очи. Детското ѝ миловидно изражение беше изчезнало и пред мен стоеше ослепителна млада жена. Започна да рови в гардероба и извади официална черна рокля и руса перука. Лъскави високи токчета завършваха тоалета.
- Кога ще се прибереш? – попитах я аз, докато и помагах да закопчае роклята на гърба.
- Не знам мила, късно. Защо? Ти какво ще правиш тази вечер? Остани да спиш в моето легло, ще ми е приятно като се прибера да се гушна при теб. – каза тя и внимателно ме целуна по устните.
Усмихнах се топло.
- Добре, ще остана. – отговорих.
Погледнах часовника – минаваше 10 вечерта и усетих, че още не съм вечеряла. “Вечеряла” – помислих си. “Дори не се усещам вече” – не знам какво да правя. Ще сляза да хапна и после сигурно ще си легна рано.
- Може ли да си облека нещо по-комфортно момчешко? – попитах я и чак се изненадах, че се налага да питам.
- Не разбира се! – скастри ме Лора.
- Ти си момиченце, забрави ли? Хаха. Ето, – тя извади от гардероба една полу-прозрачна нощница и ми я подаде.
- Това ти е пижамата вече.
Неохотно я взех в ръце, но веднага щом усетих копринената материя кимнах одобрително. От улицата се чу клаксон на автомобил и Лора хукна към вратата.
- Чааоо! – измяука тя и затропа с токчетата по стълбището надолу.
Погледнах през прозореца навън и я видях как се качва в луксозна лъскава лимузина, която отпраши зад завоя. “Трябва да се изкъпя” – си помислих, и “как искам да махна тази проклета пенис клетка!”. Бях ужасно възбуден и имах чувството, че не мога да мисля трезво. Зачудих се дали да не направя още един сериозен опит да я счупя с нещо, но бях сигурен че Лора ще побеснее после и кой знае какво щеше да последва. Особено в тази ни ситуация, когато даже не знаех Георги къде е.“Георги!” – отново бях забравила за него. “Къде ли се е дянал?” Долу ресторантът вече приключваше, но някак успях да се измоля на сервитьора за една салата. “Не би отказал на такова хубаво момиче” – отговори и ми намигна. Почти сигурен бях, че е наясно какво се крие под полата ми – съмнявах се обслужващият персонал да е останал в неведение, какво се случва в този странен хотел. Силвия не се виждаше никъде, и докато хрупах марулите, погледът ми се стрелна към вратата зад рецепцията, където съдържателката често влизаше. Това вероятно беше нейният личен апартамент. Дали моят приятел беше наистина там? Мисълта че е възможно наистина да е там и точно в този момент да я чука изгаряше нетърпимо любопитството ми. Когато приключих с вечерята се направих, че се запътвам към стълбището и издебвайки удобен момент се шмугнах в забранената врата. Сърцето ми биеше лудо, докато пристъпвах на пръсти по тихият коридор. От вратата в дъното приглушено, но достатъчно ясно се чуваха еротични звуци, но не можех да определя какви точно. По пътя подминах дневна и кухня, в които нямаше никой. Затаих дъх и внимателно открехнах вратата. Интериорът ме втрещи – цялата стая беше окъпана от ярка червена светлина. В центъра имаше огромно легло, също постлано с червени чаршафи, а от краищата му стърчаха вериги и белезници. В дъното на стаята от тавана висеше странна плетеница от колани, която приличаше на люлка. Встрани имаше черен кожен диван, пред който имаше огромен телевизор. Георги седеше чисто гол на дивана, втренчен в екрана, а ръцете му бяха прибрани зад гърба му. Мускулестото му тяло лъщеше от пот, а между краката му стърчеше напълно възбуден огромният му член. “Странно, не помнех да му е толкова грамаден?!” – зачудих се. В този момент врата леко скръцна и Георги се стресна.
- Аз съм, спокойно. – казах тихо.
- Сам ли си?
- Ники? – объркано отговори той, опитвайки се да фокусира.
- Май съм сам да, какво правиш тук по дяволите?!
Приближих се към него.
- Звъня ти цял ден. Какво става? – сега от близо, ясно можех да видя щръкналият му кур.
Имах чувството че е два пъти по голям от преди – сигурно гонеше 30 см. в дължина и беше дебел, колкото китката ми. Големи твърди вени изкачаха заплашително от ствола и вървяха на горе към лилавата главичка, от която висеше дълга струйка прозрачна течност. Кожен ремък здраво беше стегнал топките в основата му и държаха кръвта в пениса. Георги видя учудата ми и въздъхна:
- Цял ден съм така. Силвия ме тъпче с някакви хапчета и ми го маже със задържащ крем и не мога да свърша. – почти приплака той и продължи.
- През два часа идва, помпа ми го и ме язди докато не свърши, после изчезва някъде.
До него на дивана лежеше странен уред , приличащ на голяма епруветка с помпа в края. Не беше трудно да се разбере как работи, но никога не бях виждал такова нещо в действие.
- Защо не се... знаеш, сам? – попитах го аз.
Не можех да откъсна очи от чудовищният му пенис. Усетих се, че го гледам с отворена уста и устните ми пресъхват. “Искам да се нанижа отгоре” – мисълта премина неволно през главата ми и изпрати вълна от електричество през цялото ми тяло. Пенисът ми потръпна в затвора си, а задникът ми конвулсивно се сви.
- Не мога. – отговори той.
- Заключи ми ръцете с белезници зад гърба и ме остави да гледам цял ден екрана.
На телевизора вървеше с кристално качество порно, снимано от очите на мъжа. Между краката му наяква мацка страстно му въртеше свирки, бавно облизвайки члена от топките до горе. След това го налапваше дълбоко и езикът и слизаше надолу. За момент си помислих, че точно в тази ситуация Георги е по-зле и от мен. Гледката сигурно беше побъркваща за човек в неговото положение.
- Много си хубава. – чух го да казва и се изчервих.
- Ъъъ, аз... мерси. – опитвах се да не го гледам нито в очите, нито между краката.
- Нека ти помогна? – прошепнах и обгърнах мъжествеността му с длан.
Беше толкова дебел, че не успявах да докосна палеца и средният си пръст.
Георги изстена и поклати глава.
- Не, недей. Ще си имаме неприятности. Трябва да се махаш оттук. – нали се сещаш, че почти 100% има камери в стаята.
- Разбира се че има! – гласът на Силвия ни стресна и двамата и подскочихме.
- Не знаеш ли, че е престъпление да влизаш неканен в чужда собственост? – попита ме тя и бавно се приближи до дивана, тракайки с токчетата си.
- Както и да изнудваш и държиш хора заключени против волята им. – сопнах се аз, но Силвия се засмя сърцато.
- Чак пък толкова... освен това на гаджето ти му харесва. – кокетно изсъска тя и хвана здраво приятеля ми за топките, след което захапа силно ухото му.
Георги изстена безпомощно.
- Искам да свърша. – приплака той.
- А аз искам да ми отключиш... клетката. – трябваше да прозвучи твърдо, но се изчервих докато го казвах.
Силвия не ни удостои с отговор и продължи да хапе, целува и ближе ухото и врата на Георги. Най-сетне продума със сериозен тон.
- Няма да стане. Приемете го като заслужено наказание за това, че се заиграхте с катеричката на дъщеря ми. – докато говореше, ръката ѝ се стрелна и обгърна твърдият до пръсване кур на Георги.
- Хммм, може би трябва да те източа малко, иначе ще свършиш в мен. Ей малката, ела тук. – извика ме тя.
Подчиних се безропотно и клекнах на колене между краката му. Знаех какво следва, и макар че цялата ми рационална същност се бунтуваше, вътрешно нямах търпение. Огромният член стърчеше заплашително над главата ми, а под него чифт пълни със сперма топки потръпваха в очакване да бъдат облекчени.
- Отвори уста. – нареди Силвия и насочи лилавата главичка между устните ми.
- Ще му духаш без ръце, но аз ще го изпразня, ясно ли е?
Кимнах. Курът му беше толкова голям, че трябваше да отворя устата си до край за да успея изобщо да го поема. Затворих очи и започнах бавно и нежно да си играя с езика отвътре, притискайки главичката с устни. Беше опияняващо, и дори не усетих кога Силвия се появи зад мен, препасала дълъг изкуствен член закачен на колан. Ръцете ѝ преметнаха поличката върху кръста ми и усетих твърдото студено дилдо как докосва ануса ми.
- Ммм, какво малко стегнато хубаво дупенце имаш. – изсъска жената и силно разтвори бузките на дупето ми встрани, изливайки струя студена течност върху отвора.
“Лубрикант” – помислих си и неволно се разкрачих. “Какво правя?! Не, не... не бива.” Нямах време повече за размисъл, тъй като Силвия натисна и усетих как главичката на изкуственият пенис се опитва да пробие тясната ми дупка. Не очаквах да е толкова дебел и изскимтях от болка.
- Не се съпротивлявай, неизбежно е. – прошепна Силвия и прокара нокти по целият ми гръб от врата надолу карайки ме да потръпна цялата.
Един силен тласък и дилдото проникна в мен и аз извиках от болка, а пенисът на Георги изпадна от устата ми.
- Ммм, точно така. – измърмори жената и продължи да натиска, докато не вкара цялата дължина до край в мен.
Сфиктерът ми пулсираше, дишах тежко и изчаквах да свикна със силиконовият нашественик, но почти веднага Силвия го извади до край и отново насилствено го вкара в задника ми.
- Не виждам да му духаш малката, няма да спра докато не си готова. Или може би ти харесва да те чукам с този гигант? – каза тя забързвайки темпото.
За разлика от предните вечери, изкуственото дилдо беше прекалено голямо за възможностите ми и всеки тласък сякаш щеше да ме разкъса. Усещах че клиторчето ми отново започва да капе, но удоволствието го нямаше и побързах да лапна отново твърдият кур пред лицето ми. Ближех, смучех и въртях ловко езикът си, докато дишането на Георги не се учести и той започна в синхрон с мен да си движи таза, опитвайки се да ме чука в гърлото.
- Ще свърша! – извика той, но секунда преди да изригне Силвия ме издърпа от него.
- Не спирай, не спирай, моля те! – приплака той и безпомощно търсеше отново устните ми.
- Не съм казала, че ще ти хареса бейби, само че ще те облекча, хаха. – изсмя се Силвия и се премести напред премествайки ме със себе си и набивайки дилдото докрай в задника ми.
С едната си ръка здраво хвана члена му в основата, а с другата стисна бузите ми и ми разтвори насилствено устата. Георги изрева, като ранено животно и от измъченият му пенис се откъсна силна струя сперма, която се изля директно върху езика ми. След една секунда втори тек гъста течност се изстреля, след това трети, четвърти, пети. Жената го стискаше силно и секваше всяко удоволствие от оргазъма и търпеливо изчакваше конвулсиите му да утихнат.
- Много добре! – промърмори тя, докато изцеждаше и последната капка бяла сперма върху езика ми.
Устата ми беше почти пълна до горе и едва успявах да дишам без да се задавя. Погледнах мъчителката ни въпросително.
- Гълтай ако искаш, твоя работа. Единствено не искам и капка да падне върху дивана! – отговори ми тя и рязко изтръгна дилдото от задника ми, който конвулсивно започна да “мига”.
Преглътнах и горещата течност нежно се стече към корема ми и най-накрая си поех дълбоко дъх. Погледнах Георги – изглеждаше зачервен и измъчен и прошепнах виновно:
- Извинявай...
- Ти си родена за свиркаджийка, знаеш ли? – похвали ме Силвия и ме погали по врата.
- Слушай, ако успееш да навиеш Лора да отиде на яхтеното парти, може да ви освободя и двамата. Малката пикла ми създава огромни грижи, откакто влезе в пубертета и спря да слуша.
- Яхтено парти? – попитах, но веднага се сетих че по-рано днес Лора беше разказал за него.
- Да, говори с нея. – отвърна Силвия.
- А сега се разкарай, забавлява се достатъчно! Мой ред е. – скръцна ми със зъби тя, прекрачи все още твърдият, като камък член на Георги и внимателно се наниза на него.
- Ооох бейби! – изстена тя.
Погледна ме още веднъж заплашително и аз побързах да изляза от стаята. “По дяволите, какво ми става? Не мога да се контролирам изобщо.” – мислех си, докато катерех стълбите нагоре и почти без да се усетя влязох в стаята на Лора и разсъблякох всички дрехи. Часовника показваше 1:30 след полунощ и изведнъж усетих, колко съм уморена. Опипах с пръст дупето си, което зееше леко отворено и беше влажно от лубриканта, по бедрата ми имаше засъхнала предеякулационна течност, а пенисът ми все още издуваше клетката до предел. Реших, че няма да се къпя пак и облякох копринената нощница, която ме чакаше върху леглото. Нежната материя галеше кожата ми при всяко движение и ме възбуждаше още повече. Пъхнах се под чаршафа, като навих одеялото на топка и го стиснах здраво между бедрата си, затворих очи и се опитах да заспя. Неспокойният ми сън се изпълни с еротични видения, които се преплитаха в розова мъгла. Дълги гладки крака обути в хипер високи токчета, влажни курове от които капеше бяла сперма върху големи гърди с твърди зърна, разтворени широко дупета, в които пропадах изцяло. Всичко се въртеше и омешваше в абстрактна форма, около която се чуваха приглушени женски стонове. Привидяха ми се ярко червени женски устни, които се впиха в моите в страстна френска целувка, толкова истинска че отворих очи. Все още не можех да фокусирам, но веднага разпознах на Лора ангелското лице, надвесено над моето.
- Хеей, спиш лииии? – провлачено прошепна тя и ме погали по бузите.
- Дъхаш на кур, с кого се забавлява? – беше ме възседнала, все още облечена с вечерната рокля и усещах как котенцето ѝ опира в чатала ми.
Гримът ѝ беше силно размазан, и макар че в тъмното не може да видя много добре, ми се струваше че зениците ѝ са ужасно разширени. Беше мъртво пияна или друсана или и двете и едва пазеше равновесие. Докато я оглеждах тя отново се стрелна към мен и вкара езика си в устата ми. Миришеше силно на смесица от парфюм, пот и алкохол.
- Лора, Лора, легни си. – загрижено казах, но вместо отговор получих силен шамар по бузата.
- Хахаха, никакво лягане кучко, сега ще ме лижеш цяла нощ. – детинското ѝ лице придоби хищен поглед и в очите ѝ блесна перверзна искра.
Набра роклята си до кръста и се издърпа нагоре, докато путчицата ѝ не застана на сантименти от лицето ми. Беше силно зачервена и подута, а в анусът имаше пъхнат някакъв черен предмет, но преди да успея да огледам по-добре, тя седна върху лицето ми и започна да си движи таза напред назад, търкайки цепката и клитора си в носа ми.
- Лижи ме, лижи ме курво! – изръмжа тя и аз изплезих език и го плъзнах в путката ѝ.
- Ммм, да, точно така! – водеше ме тя и стенеше тихо.
Отпуснах си ръцете встрани и я оставих да се прави каквото иска, знаех че няма смисъл да се съпротивлявам, а и все повече се усещах, че ми харесва да ме доминират. Започвах да намирам изключителна наслада в това да бъда нечия играчка, инструмент за сексуално забавление и отново изпаднах в този опияняващ еротичен сън, в който цялата ми същност се смали и концентрира в една точка, тотално посветена на задоволяване на чисто първични копнежи. Розовата вагина галеше лицето ми, като кадифе и аз вдишвах и всмуквах жадно ароматните и сокове.
- Ох бейби, страхотна си! – прошепна Лора, погледна ме и прехапа долната си устна.
- Донесла съм ти подарък.
С тези думи ръката и се стрелна към слабините и потърси края на черният предмет, все още пъхнат в дупенцето ѝ, и започна бавно и внимателно да го издърпва.
- Аах, ах... мммм. – сбърчи чело тя, докато главата на една огромна анална тапа започна да разтяга зачервената и халка в опита си да се измъкне.
- Отвори. – с пресъхнали устни прошепна тя и се намести над чакащата ми широко отворена уста.
В мига в който тапата се отскубна от нея, крехкото ѝ тяло се разтресе в мощен екстаз и тя се строполи върху лицето ми. От зеещият ѝ анус започна да се излива гореща, гъста сперма, която бързо изпълваше устата ми и започнах панически да гълтам, за да не се задуша. “Колко ли мъже са свършили в нея?!” – се зачудих, докато чаках оргазмът ѝ да отмине. Конвулсиите ѝ продължиха сякаш цяла вечност, докато най-сетне тя се свлече на леглото дишайки тежко. Няколко минути ми трябваха да се съвзема и внимателно я избутах от мен, наместих я удобно върху възглавницата и придърпах чаршафите. В просъница Лора ме прегърна и се сгуши като врабче, потъвайки в дълбок сън.

Следва продължение...

loraxd.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 28 дни

Кога?