Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Горещо лято (част 3)

28.11.2018 | sexkupon
Категория: Аматьори

Цял ден Антон не го свърташе на едно място. Ходи да плува, но дори хладната морска вода не успя да свали градуса на напрежението. Въображението му развихрено рисуваше все по-фантастични картини. За да се отърве от останалите деца, се скри в царевичната нива, решен да удари една чекия, за да не се изложи, ако леля му Таня го удостои с благоволението си довечера. Беше седнал на топлата черна земя и ръката му се движеше по коравия ствол на пениса с дълги, силни амплитуди. Изтегляше догоре, покривайки моравата главичка и опъвайки до болка надолу. Познатото гъделичкане в ташаците му започна да набира сила, когато шумолене на метри от него го сепна. Момчето трескаво се опита да напъха хуя в гащите си, озъртайки се в опит да открие източника на шума.
- Чакай, бе! Ще ми скъсаш гащите! – с тих смях се обади женски глас.
- И друго ще ти скъсам! – изръмжа в отговор мъж.
Шумът се усили, смях, боричкане, шумолене на сухи листа и все по-чести женски ахкания и въздишки довериха тайните си на високата царевична нива. Антон предпазливо се промъкна, застивайки при всяко настъпване на шумка и след няколко метра пред погледа му се облещи голям женски задник. Месестите бузи енергично се разтрисаха всеки път, когато главата на жената се вдигаше и спускаше в скута на седналия пред нея мъж. Мъжът определено беше чичо Ники, но жената съвсем сигурно не беше леля Мариана! Нямаше как да сбърка русокосата и слабичка съпруга на Николай с тази мургава жена с мощни телеса. Тогава Антон я позна. Беше я виждал в къмпинга, през няколко реда бунгала. Мъжът седеше, затворил очи и издаваше насърчително гърлено ръмжене при всеки мляскащ звук от устата на жената. Едната му ръка се губеше, заровена в плътта на най-големите цици, които Антон беше виждал. Същински водопад от напращяла нежна плът, която се търкаше в грубата земя при движенията на телата. От месестите срамни устни се проточи сочна капка и заблестя похотливо. Жената протегна ръка между краката си и късите и дебели пръсти сграбчиха клитора ѝ и го замачкаха грубо. Антон беше запленен от странната гледка, едновременно отблъскваща, но и също толкова възбуждаща. След малко чичо му Ники се изправи на колене и завъртя жената, откривайки си достъп до величествения и вход. Хвана хуя си в основата, насочи го и потъна в нея с доволно грухтене. Клатеше я алчно, дълбоко, дланите му бяха на задника, а пръстите му потъваха в щедрата плът. Грамадните ѝ гърди се клатеха със силата на тектонични движения и Антон зърна грамадните зърна, лежащи в тъмни ареоли с размера на чаени чинийки. Двойката ставаше все по-вокална и накрая ознаменува кулминацията си с гърлени викове. Момчето се измъкна незабелязано. Сцената никак не му помогна да свали напрежението, напротив, докара му още по-болезнен куродръв, но до края на деня така и не намери достатъчно усамотено място. Таня беше бясна. Не стига, че вчера я оставиха недоклатена, ами и днес мъжа ѝ имаше безочието да ѝ прави просташки забележки. Сама не знаеше, как реши да прошепне в ухото на Антон скандалната си покана. Ако някой разбереше, дори не можеше да си представи, какво ще се случи. Представи си, че е героиня от роман с действие осемнадесети век и я събличат позорно на площада и бича на палача се впива, хапейки кожата ѝ до кръв. Фантазията накара зърната ѝ да се втвърдят болезнено, а клиторът ѝ да запулсира в неудържимо желание. Лежеше на шезлонга с книга в ръка, но от половин час не беше отгърнала страницата. Вечерта дойде и семейните компании се събраха около събраните заедно сгъваеми масички. Бяха купили прясна риба от Лозенец и всички отдаваха дължимото на черноморския сафрид. Таня отдаваше дължимото и на бутилката студен траминер, който беше донесла за романтична вечер на брега със съпруга си. Бутилката вино, съчетана със сто грама водка за аперитив, понесе жената в облак от меко опиянение. Помогна ѝ да се отпусне приятно, вече не ѝ се струваше толкова страшно престъпление, да покани седемнадесет годишен в бунгалото си. Компанията постепенно оредяваше и накрая всички се прибраха изморени, за да потънат в заслужената прегръдка на Морфей. Десетина минути, след като и последната лампа угасна, прозорецът на Антон се открехна и от него се изниза пъргава сянка. С котешка стъпка тя се промъкна до съседното бунгало и с вниманието на сапьор натисна бравата. Сърцето на момчето заблъска неистово, когато вратата гостоприемно се отвори и го прие в топлата прегръдка на стаята. В свръхестествения лунен сумрак, видя очертанията на седнала в леглото жена. Тя завъртя лице към него:
- Много си бърз. – стори му се, че леко завалва думите.
- Там ли ще стърчиш? Ела на леглото. Не с дрехите, де! На чистите чаршафи...
Ушите на момчето забучаха от напрежение и краката му се оплетоха, докато сваляше късите панталонки. Седна на ръба на леглото и бързо изхлузи тениската през глава. Цялото му самочувствие беше изчезнало, сякаш остана отвън в хладния мрак. Пред царствено разположилата се в кревата жена се почувства не училищния Казанова, а момче обзето от мистично богоговение. Щурците отвън свиреха подканящо стакато, а Антон си мислеше, че сърцето му ще изхвръкне през ребрата.
- Ела, няма страшно. Покажи ми, какво си запомнил от урока. – покровителствения мек тон то привлече хипнотично.
Дланите му, леко треперейки, легнаха на голите ѝ рамене и той се стресна, колко изгарящо гореща е кожата ѝ. Едва дишайки от напрежение я придърпа към себе си. Мигът преди устните му да докоснат нейните се проточи цяла вечност. Дъхът ѝ имаше аромат на вино и гланц за устни. Целувката започна призрачно, само с докосване. Притискане на устните ѝ потъркване на бузите. Едва не припадна, когато върхът на езика ѝ леко си проправи път в устата му и започна бавно да търси неговия. Момчето не можеше да се сдържи повече и със стон нахлу в устата ѝ.
Кожата на Таня настръхна още в началото на целувката, този неповторим и неподражаем вкус на младост я накара да се почувства, като изпила много повече от бутилка вино. Когато той нахлу невъздържано в устата ѝ тя зарови пръсти в косата му и го притегли, като пантера хванала плячката си. Гърдите им се притиснаха, разделени само от нежната сатенена нощница. Антон буквално усети натиска на коравите ѝ зърна, заплашващи да пробият ефирния плат. Ръката му се плъзна по рамото ѝ, сваляйки едната презрамка, а устните му целуваха шията ѝ, изтръгвайки от гърлото ѝ тихи стенания. Другата презрамка последва посестримата си и хлъзгавия сатен безсрамно се плъзна надолу, задържа се за миг на зърната и Антон едва не свърши, от оголените до зърната бели пълни гърди. После нощницата се свлече, като завеса, откриваща сцената за първо действие. Той насочи глава към гърдите ѝ, с невъздържана страст. Тя нежно задържа главата му, дразнейки го, държейки изкусителните кафяви зърна на сантиметри от устните му.
- Ле-е-еко. Не бързай, миличък. Имаш цяла нощ. – той стоеше надвесен и дишаше тежко.
- Ето. Ето така.
Тя обхвана едната си гърда и я поднесе към устните му. Едва удържайки се, той зацелува зърното така, както отначало целуваше устните ѝ. Едва докосвайки и карайки го да се напряга в сладостна болка.
- О-о-о. М-м-м, точно така. Много добре. – нежно го наставляваше тя, когато той не издържа, налапа зърното ѝ, замачка го с устни и засмука със сила, която заплашваше да изпие цялата ѝ душа.
- А-а-а-ах. О, не. Ле-еко. Ох! О, да, да!
Тя нетърпеливо натика в лицето му другата си гърда. Тялото ѝ гореше трескаво и в пелената на удоволствието едва се удържаше да не закрещи в нощта. Вместо това прехапа ръка и застена приглушено. Устните и езикът му ненаситно целуваха плътта ѝ, а ръцете му вече бяха дръпнали чаршафа и пълзяха по бедрата ѝ, нагоре под нощницата. Пръстите му хванаха ластика на бикините и нетърпеливо задърпаха надолу. Тя услужливо повдигна дупе и леко го завъртя, за да му помогне да я събуе. Бельото ѝ отлетя на пода и преди да реагира, момчето беше отгоре ѝ. С едно енергично движение свали слиповете си. Те хванаха начеличения пенис с ластика си и когато органът се освободи изплющя по корема на момчето. Рязката му атака я зашемети и преди да може да реагира той беше в нея. Без да намества и маца около дупката, с едно решително движение взриви сетивата ѝ. Не беше усещала толкова твърдо нещо в себе си от студентските си години! Без да ѝ даде възможност да си поеме дъх Антон замушка надълбоко, мощно, енергично, с необуздана страст и младежки плам. Упойваше се от тази сочна, мека плът. За първи път пипаше толкова големи гърди. Понатежали от годините те се мятаха безсрамно под напористите тласъци. Таня беше зашеметена, само разтвори и леко присви крака в коленете, за да не я прежули този стоманен таран. Беше удивително. Момчето нямаше никаква техника, никакви познания за ерогенни зони, имаше само младежкия си устрем. Чукаше я в мощно стакато, в ритъма на щурците, които го окуражаваха в хор. Само след минути телата им блеснаха от пот, сатенената нощница се нави омачкана около кръста и двамата дишаха тежко. Мъжът ѝ не би издържал на такъв ритъм и тридесет секунди, но младежът безмилостно продължаваше да я пронизва неуморно. Таня се хвана за леглото и повдигна дупе, за да подложи на пътя на члена Г-точката си. Директните му фрикции там я понесоха главоломно към така дълго отлагания оргазъм. Тялото и се загърчи, потапяйки я дълбоко в греховната и страст. Вагината ѝ сграбчи изтезаващия я кол и го замачка яростно. Антон беше напълно неподготвен за такова усещане и без да може да реагира заистрелва струя след струя от горещото си семе дълбоко в утробата на гърчещата се под него жена. Кулминацията продължи и за двамата дълго време, като ту единия, ту други спорадично се задвижваше в още един малък оргазъм. Лежаха така, той все още в нея и за нейно очарование все така твърд, чувстваше се пълна, лепкава и сладострастна.
- М-м-м, напълнил си ме до пръсване, има още какво да научиш за безопасния секс. Както и за контрола на изпразването си. – тя мързеливо обви крака около кръста му.
- Сега се движи в ритъма, който ти определям.
Тя го притискаше с пети в стегнатия мускулест задник, определяйки дълбочината и скоростта на проникването му. Караше го да се движи бавно и дълбоко, притискайки се болезнено чак в матката ѝ, причинявайки усещане на ръба на болката. Хвана едната му ръка и я сложи на гърдата си. Антон я замачка грубо и Таня му показа да го прави по-нежно, разтривайки я и дразнейки с палец зърното. Той гледаше удивен, как то откликва на досега. Набъбвайки, растейки, втвърдявайки се набръчквайки кафявия ареол наоколо. Постепенно тя зъбързваше темпото и уверено изкачвайки се към върха на прекрасното чувство. Вторият ѝ оргазъм беше дълбок и уверен, без загуба на контрол над тялото. След него тя се чувстваше изтощена, не помнеше откога не е свършвала два пъти за една нощ. Накара го да спре и нежно го избута от себе си. Изправи се и се протегна доволно, като котка под възхитения поглед на момчето. Тази зряла чувствена плът беше толкова по-възбуждаща от всичко, което беше виждал и пипал. Тя отиде до прозореца и го затвори.
- Не знам, как не събудихме целия къмпинг до сега. – измърка тя, отпускайки се на леглото на ръце и колене.
Таня завъртя сочното си дупе към него подканящо. На Антон не му трябваше повече и коленичи зад нея, нанизвайки мократа от собствените и сокове и неговата сперма вагина. Тя изпъшка доволно и момчето се задвижи, набирайки скорост в това родео. Държеше я здраво за кръста и изпиваше с очи сърцевидното ѝ дупе, което потреперваше при всяко проникване.
- Защо не ме напляскаш, направих някои много лоши неща днес? – с дрезгав глас му подхвърли тя през рамо, въртейки съблазнително голямото си дупе.
- Да те... напляскам?
- Мхм. Хайде, затворих прозореца, никой няма да чуе виковете на едно лошо момиче.
Той неуверено вдигна ръка и лекичко плесна бузата на задника ѝ, която се разтресе на бледата лунна светлина.
- Плесни го по-силно. Хайде, накажи ме. – това накара момчето да се надърви до пръсване и след още няколко игриви шамарчета, вдигна ръка и дланта му изплющя върху лъсналото пред него бяло дупе.
- О-у-у! О-ох, м-м-м. Пак!
Този път значително по-уверено замахна с другата си ръка и тя се отпечата върху сочната бяла плът. Това беше толкова щуро, да пляска по дупето възрастна жена! Членът му се напрягаше яростно в нея, заплашвайки да я пръсне. Дупето ѝ беше налято от годините и ударите пращаха по тялото и равни дози болка и удоволствие. Момчето не се движеше, само когато ръката му се стоварваше върху дупето и коравият член я проникваше още няколко милиметра. След малко жената започна да се набива на пениса му с дълбоки гърлени стонове. Антон протегна ръце и я сграбчи за гърдите, търсейки с пръсни зърната ѝ. Оргазмът ги връхлетя скоро и когато топлото му семе започна да се излива в нея тя се разтърси в мощен прилив на удоволствие. След кратка почивка момчето пак се задвижи.
- Не, миличък! Така си ме охлузил и натъртил, че не знам, как ще ходя утре! – тя се изниза и легна на една страна, любувайки се на красивото му тяло и арогантно стърчащия нагоре член.
- Охо, май му трябва още. Няма да е учтиво да те оставя да си легнеш така. Я кажи на леля, правил ли си анална любов?
Със смущение но и с известна доза гордост момчето кимна.
- Виж ти! И как се прави?
- Ами... с вазелин и... – запъна се той.
- Ясно. – отвърна му тя с тих смях.
- Там няма да ръгаш като досега. Искам да си много нежен. Поеми си въздух, ще се върна след малко.
Тя изтича до тоалетната и се бави там десетина минути. Като се върна, бръкна в един сак и извади от него кутийка с омекотяващ крем за ръце. Подаде му го с думите:
- Трябва да ме подготвиш, любовнико. Помни, нежно!
И тя се покатери на леглото, коленичи с гръб към него и се отпусна напред, лягайки на гърдите си. Протегна ръце и дланите ѝ легнаха на сочното ѝ дупе и бавно разтвориха бузите.
- С едно пръстче. Намажи ме на входа и леко масажирай халката.
Пред Антон леко нацупен изпъкваше ануса ѝ, напълно достъпен в център на широко разтвореното дупе. Антон загреба от крема и следвайки инструкциите започна да обикаля аналната ѝ халка с бавни движения, натискайки все повече. На няколко пъти загреба още крем, а жената пред него пъшкаше, издавайки удоволствието, което получаваше.
- М-м-м, сега плъзни пръстче в мен, ъ-о-огх. – показалецът му не закъсня да се хлъзне в добре смазания отвор.
- Завърти го бавничко. О-о-о, да-а. Опипай ме отвътре.
Момчето се изуми, колко гореща беше тя отвътре. И колко нежна беше плътта там. Следеше пъшканията и запомняше, къде докосването му ѝ носеше най-силно удоволствие. Докосна гръбнака ѝ и потърка коста през преградата. Това я накара да ахне и да опъне сочните бузи още повече, вирейки дупе нетърпеливо.
- Още едно пръстче. О-о-о, сега натисни надолу. Ъ-ъгх. О-о-о, точно там! – тя се заизвива под натиска на пръстите му в задника си.
- Имаш една свободна ръка, клиторът ми тръпне в очакване.
Антон не само намери и затърка изпъкналото от желание топченце на удоволствието, но и без да пита направи пръстите три, а после и четири, въртейки ги и разширявайки задната дупка на стенещата жена. Тя беше спряла да дава инструкции, вместо това лежеше и дишаше тежко с отворена уста. Момчето беше намазало половината кутийка по лъщящия анус и забеляза, че когато изкарваше пръстите си от нея, халката ѝ не се стягаше мигновено обратно. Вместо това оставаше зеещо отворче, което бавно, сякаш с нежелание се свиваше. Той гребна щедро от крема и намаза болезнено надървения си член. Беше така възбуден, че му се наложи да се надвеси над нея, за да се намести на тръпнещата в очакване дупка. Натисна навътре, ушите му бучаха, гореше от напрежение и потъването на пениса му през халката и беше ознаменувано от дълбоко гърлено стенание от Таня. Въпреки, че я беше разтегнал добре, коравият член я накара да се извие, като змиорка нанизана на копие. Имаше чувството, че отзад и вкарват нажежен до червено кол. Агонията ѝ беше непоносимо сладка, тя пусна дупето си, когато топките му се докоснаха до вагината ѝ, протегна ръка между краката си и избута пръстите му. Затърка клитора си, в синхрон с пожара в дупето си, скимтейки в нетърпеливо очакване на кулминацията си. Антон стискаше зъби от напрежение и се движеше възможно най-бавно. Изведнъж жената се затресе, а плътно обхваналата члена му анална халка го замачка, сякаш опитвайки се да го издои. Ташаците му се стегнаха и той започна да се излива в нея в най-мощното си изпразване за вечерта. Зави му се свят, награби я за кръста и се притисна , колкото сила имаше в нея. Тя си помисли, че сто на сто главата на прекрасния му член ще се покаже от устата ѝ. Отвътре я заля горещата лава на семето му. Краката ѝ не издържаха и тя легна по корем, конвулсирайки. Той я последва, отпускайки се върху нея, с член все още дълбоко в дупето ѝ. Лежаха така и Таня искаше това чувство на пълнота никога да не свършва. Тялото му тежеше приятно отгоре ѝ и тя се остави на умората да я потопи в дрямка. Събуди се, когато омекналият в дупето ѝ член се събуди за нов живот и момчето в просъница задвижи таза си. Тя просто му се остави, наслаждавайки се на неговото удоволствие, прегръщайки го с копринената си вътрешност. След няколко минути той задиша тежко и членът му затрепери дълбоко в нея. Тя го остави да свърши и нежно го бутна назад. Пенисът излезе от ануса ѝ с мляскане и тя легна на една страна.
- Хайде, любовнико. Време е да се прибираш. Урокът свърши. – момчето се наведе и я целуна нежно по устните. Тя отвърна и прошепна в ухото му:
- И не забравяй, остава изпита, преди дипломата.
Тя го гледаше, как напуска бунгалото с уморена походка, а от още зеещото ѝ дупе се проточи поточе от сперма и се търкулна надолу, за да попие в чаршафите.

Дядо Торбалан
https://eroticstorybg.blogspot.com

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Не разбирам, колко по чудесен трябва да е един разказ, за да има поне един коментар! Авторе, прекрасно пишеш, толкова естествено нещата си следват. А и тези описания.........признавам надървят много яко. Това не може да не е преживяно от теб?

Анонимен | преди 1 година

Благодаря :). Не знаех, че някой все още чете тези архивни разкази. Разбира се, че е преживяно. Нарочно има променени детайли, за да не се познае някой и да не стане конфуз на стари години, пък и е поукрасено тук-таме. Обаче сцената на дансинга си беше почти едно към едно. Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Благодаря и аз! Ако някой истински ценител, изобщо е чел твои неща, той ще се връща към тях отново и отново!

Анонимен | преди 1 година

Браво! Хубаво пишеш!