Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Ученичката

05.10.2018 | sexkupon
Категория: Тийн

Бяха студени декемврийски дни, наближаваше края на първия срок и моята педагогическа практика в едно от училищата на нашия град беше към края си. На мъченията ми през тия няколко месеца няма да се спирам подробно, само ще кажа, че дори струващите ми се отначало симпатични единадесетокласнички, накрая вече ми бяха станали противни. Освен наближаващата свобода, много ме радваше и възможността в края на срока да си отмъстя на тия малолетни боклуци. И така, беше последния ден, в който можеха да се дооформят срочните оценки. До този ден вече бях стъжнил живота на тези, които не ме вземаха на сериозно, бях приел и изпратих няколко майки, дошли да питат за чедата си, т.е. бях поработил ползотворно. Вече бях изпратил всички ученици и сам в кабинета дооформях дневника, когато на врата на кабинета се почука. Вдигнах очи и видях една от ученичките, които ми тровеха живота цял срок живота.
- Здравейте г-н Константинов. – проговори тя.
- Здравей. – отговорих аз.
- Кажи?
Момичето, което до този момент бях виждал само няколко пъти се запъти към мен, като по пътя започна да се оправдава и да ме моли да не ѝ оставям двойка за срока. Когато отговорих, че вече е късно, тя започна да ме моли да вляза в положението ѝ, като направя изключение. Обясни ми, че има семейни проблеми, и че ако донесе двойка ще я пребият. Говореше толкова жално и убедително, че аз вдигнах очи от дневника и я погледнах, за да преценя дали лъже или не. Това което видях беше удивително – на няколко сантиметра от мен седеше високо, стройно момиче с огромни зелени очи и акуратни черти на лицето. Дългите ѝ коси падаха по раменете и по гърдите, които се очертаваха под потничето. Хубавите ѝ бедра допълваха идеалната картина. Не знам, колко време я гледах така, но се усетих и вдигнах поглед да я погледна в очите, които бяха мокри, а хубавите устни леко трепереха очаквайки моя отговор. Помислих малко и прецених, че може би не лъже и реших да разгледам дневника, за да ѝ дам шанс.
- Фамилия? – попитах я.
- Петя Радева. – раболепно отговори тя.
Разгледах дневника и видях, че тя е пропуснала две трети от часовете, и че единствените ѝ оценки са две двойки. Показах ѝ за какво става дума и я попитах как според нея може да се оправи ситуацията? С треперещ глас момичето каза, че би направила всичко, което пожелая, защото е готова на всичко. Тези думи и тонът ѝ ми се сториха странни, но аз не им придадох особено значение и автоматически я попитах, какво означава това. Погледнах я в очите и видях някакво странно пламъче. Съвсем неочаквано за мен тя повдигна ръцете си, които до тогава бяха прилепени до тялото и започна да разкопчава блузката си. Не успях да гъкна, когато всичките ѝ копчета бяха разкопчани, а блузката беше разтворена. Пред погледа ми се появиха стегнати гърди, средни по размер, но с умопомрачителна форма и с леко извити нагоре розови зърна. Като че блокирах, такова развитие на нещата не бях очаквал. Когато започнах да съобразявам първата ми мисъл беше, дали зад вратата не чака гаджето ѝ с камера или някой от администрацията заедно с полиция. Но тези мисли бяха заменени от мисълта, че тя май наистина се готви да си заработи оценката по такъв начин. Разбира се, че ми се искаше да я изчукам, но рискът беше голям. Реших да я видя как ще реагира и ѝ подхвърлих ключовете за вратата. Тя ги хвана, при което гърдите ѝ леко се залюляха, от което в гащите ми нещо се размърда. През това време Петя отиде до вратата, заключи и остави ключа в завъртяно положение и се върна, като пътьом съблече съвсем ризката си. Хвърли я пред мен на масата и попита:
- Такива упражнения ще стигнат ли за добра оценка за срока?
- Ами ще видя как ще се справиш. – с огромно усилие произнесох аз.
След тези думи Петя мълчаливо дойде плътно до мен, и като се спусна бавно на колене, започна да разкопчава ципа на панталона ми. Това не ѝ отне много време, и след секунда ръчичката ѝ беше в гащите ми. Почувствах пръстите ѝ върху члена ми и от това усещане той просто изскочи навън. Хващайки го в ръка тя заголи главичката, после го изтри с неизвестно откъде появилата се у нея мокра кърпичка и го допря до бузата си. Боже, никога преди не съм бил толкова възбуден, бях готов да се взривя веднага, но навреме се взех в ръце. Поех си дълбоко дъх, облегнах се на стола и усетих върху члена си влажните ѝ устни. Погледнах надолу и видях как той влиза между устните ѝ и потъва целия в устата ѝ. Поддържайки го така за няколко секунди, тя започна да прави възвратно-постъпателни движения, при всяко от които през тялото ми минаваха топли вълни. О, Боже, какъв минет беше това, работейки с уста и език тя ми доставяше неописуемо удоволствие. За нейните 18 години, имаше много добра техника. Продължи да работи така няколко минути, после усещайки, че скоро ще свърша, повдигна глава и ме попита да продължава ли така. Аз нищо не казах, само и посочих с поглед към масата и тя разбра, какво искам. Тя се изправи, събу дънките си и вкара пръст под ластика на гащичките си. Спрях я и се изправих пред нея. Бързо се освободих от дрехите, обърнах я с гръб и я накарах да се наведе. С рязко движение спуснах гащичките и до под коленете и вкарах ръка между краката ѝ, където беше влажно и горещо. Поставих главичката на члена си до срамните ѝ устни, няколко пъти го прокарах по тях и после със сила проникнах в нея, като влагалището ѝ плътно ме обхвана. Петя извика и задиша, като на маратон. Без да губя време, аз започнах да я чукам все по-бързо. Тя стенеше и дишането ѝ ставаше все по-тежко. Усещането беше трудно за описание, забравих за всичко – единственото важно нещо, беше движението напред-назад. Сетих се, че я чукам без презерватив, и като го извадих свърших върху гърба ѝ. Дойдох малко на себе си и погледнах момичето, което седеше надупено, дишаше тежко и си помислих, че тя не свърши. Вкарах ръка между краката ѝ и започнах да галя клитора ѝ. Тя задиша още по-тежко, и след малко моят боец беше отново готов за подвизи. Хванах Петя за рамото и я накарах да се обърне. Лицето ѝ беше зачервено, а в очите ѝ гореше неудовлетворено желание. Сложих я на края на масата, разтворих краката ѝ и отново влязох в нея. Този път се движех бавно и ритмично, отново и отново вкарвах члена си във топлината на тялото ѝ. Когато спрях за момент, тя ми каза:
- Утре ще ми идва, свършвай вътре!
Аз възобнових движенията си, и когато вече бях наближил края Петя изведнъж затрепери цялата и ме стисна силно с крака. Само след малко аз свърших в нея и в този миг от гърдите ѝ излезе викът на оргазма. Тя се поизправи, седна и ме целуна страстно. Когато се облякохме аз ѝ обещах, че ще ѝ поставя три за срока. Петя ми благодари, а после ми подаде бележка с телефонния си номер.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Браво супер