Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Заседналият асансьор

10.08.2018 | sexkupon
Категория: Аматьори

След като се мота половин час пред огледалото, Нина излезе от къщи твърде късно, като още малко и щеше закъснее за работа, за което пак щеше да получи наказание от началника си. Тя леко крачеше по асфалта – утрото беше весело и слънчево. Нина имаше усещането, че днес ще се случи нещо приятно. До спирката оставаха 30 метра, когато тя видя че автобуса вече е там. Нина тръгна да бяга към спирката, като в бързината не беше забелязала, че от бягането едната ѝ гърда се беше показала от дълбокото деколте на леката рокля, облечена на голо. Прибирайки бегълката обратно под дрехите тя се качи в автобуса. Известно време я оглежда някакъв светлокос младеж седнал срещу нея, чието лице беше леко познато. Момичето се порови из паметта си, но не можа да си спомни. Така и забрави за присъствието му, потъвайки в собствените си мисли. Дойде нейната спирка и младежът слезе от автобуса след нея, като тя се сети че той работи на долния етаж и понякога се засичаха в барчето. Минавайки покрай охраната тя се усмихна мило и показа пропуска си. Охранителят даже не я и погледна, защото беше твърде зает с момичето, с което разговаряше. Нина се качи в асансьора и тъкмо щеше да натисне копчето за шестия етаж, когато след нея се качи и светлокосия младеж от маршрутката и натисна копчето за петия етаж. Асансьора тръгна нагоре и някъде между втория и третия етаж неочаквано спря, даже и светлината угасна.
- Какво стана? – изплашено прошепна Нина.
Тя започна да натиска аварийното копче, но то не работеше. Някой минаваше по коридора до асансьора и се възмущаваше, че пак са спрели електричеството. Оставаше само да чакат, кога ще възстановят захранването, за да се измъкнат от тук. В тъмното даже не се виждаше, къде е застанал младежа. Изведнъж Нина усети как горещи, меки длани легнаха на гърдите ѝ. Тя не можа да си обясни, как още от първия път я беше намерил в тъмнината. Навярно просто беше запомнил, къде стоеше тя. Нина чувстваше как силните му пръсти леко опипват зърната ѝ, втвърдени под плата на потника. Усети сексуалния мирис на мъжкото тяло. Тази миризма я караше да откача. Без да разбира какво прави, Нина се притисна с гръб към мъжкото тяло, леко треперейки от желание и страх едновременно. Сама не знаеше от какво се страхуваше – дали, че се беше оказала в тъмнина и теснота в обятията на младия мъж, или че ей сега щеше да светне и всичко щеше да свърши. Пръстите на ръката, която мачкаше едната ѝ гърда, смъкнаха презрамката на роклята и започнаха да галят зърното ѝ. Другата му ръка през това време се спусна надолу, плъзна се по оголеното коляно, след това нагоре по бедрото и се насочи право към изрязаните ѝ гащички. Нина чак се страхуваше да диша, да не би дъхът ѝ да спре младия човек. Ръката му лесно проникна под гащичките и намери гладко избръснатото ѝ коте. Нина въздъхна и леко се подаде напред срещу ръката му. Пръстите му се вмъкнаха навътре, докосвайки подмокреното ѝ влагалище. Той вкара два пръста наведнъж и Нина застена. Искаше ѝ се асансьора никога да не тръгва отново. С другата си ръка той мачкаше твърдото ѝ зърно. Устните на непознатия целуваха ухото ѝ, шията и се приближаваха към устните. Нина обърна главата си към него и езикът му проникна в устата ѝ. Нина леко го засмука, влагайки в тази целувка цялата си страст. Ръката ѝ напипа твърдия му член, който искаше да излезе от гащите. Нина го поглади и започна да разкопчава колана на панталона му. След като освободи пениса му, тя се спусна пред него на колене и започна да го гали с език. Той беше просто огромен. Държеше го с една ръка и галеше с език топките му. Пръстите на другата ѝ ръка достигнаха до ануса му и започнаха да го масажират, докато членът му се потапяше все по-надълбоко в устата ѝ. От време на време тя го изваждаше почти целия от устата си, а после отново го вкарваше целия. Движенията ѝ ставаха все по-бързи и по-ритмични. С ръце мъжът нанизваше главата ѝ на члена си. Струваше ѝ се, че той ще свърши всеки момент, но изведнъж светлината в асансьора се включи. Нина едва успя да се изправи и да се оправи, когато вратата се отвори. Тя излезе и се запъти към кабинета си, докато зад нея младежа забързано закопчаваше панталона си. “Ами да, разбира се!” – можеше и да не бърза толкова, защото беше забравила, че шефа ѝ днес е на конференция и ще отсъства. Тя не беше забелязала обаче, че младежа вървеше след нея към кабинета. Тя влезе в празния кабинет, хвърли чантичката си на стола, обърна се и го видя да влиза след нея. Той седеше и жадно я гледаше. Нина бързо затвори врата зад него и заключи. Чак сега успя да го разгледа съвсем добре. Беше висок и симпатичен и тя се зачуди как не му беше обърнала внимание до сега! Той се приближи до нея, смъкна презрамките на роклята ѝ от раменете и помогна да се смъкне надолу. Тя седеше пред него само в едни гащички, вече доста пропити с влагата ѝ. Той се наклони и устните му докоснаха гърдата ѝ, леко я засмука, а после направи същото и с другата. Хвана я за ръка и я поведе към голямата маса. Махна хартиите от нея и помогна на Нина да се качи отгоре. Започна да смъква гащичките ѝ, а тя повдигна бедрата си и му помогна да я избави от последната част на облеклото си. Седейки на масата Нина разтвори крака предоставяйки му това, което беше между тях. Спускайки се пред нея на колене той започна да лиже клитора ѝ, който целия беше вече бухнал. Разтвори срамните ѝ устни и проникна с език дълбоко във влагалището. С другата си ръка той галеше ту едното, ту другото ѝ зърно. Младежа повдигна очи разглеждайки зачервеното ѝ лице. Беше вкарал във влагалището ѝ двата си пръста, наблюдавайки как в това време се променя изражението на лицето ѝ, как тя затваряше очи и стенеше в отговор на движенията му. Движенията му ставаха все по резки и дълбоки, а нейните стонове все по-силни. Той се изправи, смъкна панталона си освобождавайки отдавана готовия си член, хвана я за бедрата и рязко го вкара в нея. Тя се извиваше на голямата офисна маса, наслаждавайки се на удоволствието и стенеше силно, когато той проникваше по цялата си дълбочина. Той я чукаше дълго и с наслада. Нина успя да свърши няколко пъти, когато той най-накрая извади члена си и със стон изля спермата си върху корема и котето ѝ.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен