Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Садо-мазо с неочакван край (част 1)

12.02.2021 | sexkupon
Категория: Фетиш

Вероника се прибираше към къщи в прекрасно разположение на духа. Вече беше разбрала, че мъжът, в който беше влюбена, наистина я харесваше! Той беше идеалът ѝ за мъж – висок, широкоплещест красавец, с ослепителна усмивка и нежни ръце. Колко пъти, в безсънните си нощи, си беше представяла докосването на тези силни ръце... а ето, че тази вечер той я беше поканил на танц и след това я беше изпратил до входа на блока ѝ. И най-невероятното беше, че точно преди да се разделят, той я покани на вилата за уикенда – само двамата. От едната мисъл за това, гащичките на момичето се подмокриха и се наложи още с влизането вкъщи да се метне във ваната, за да се охлади малко. Ето, че най-накрая дойде петък, и както любимецът ѝ беше обещал, в осем часа дойде да я вземе. Вилата беше на великолепно място – в гъста гора, точно до една река. Владо, така се казваше мъжа, приготви прекрасна вечеря, съпроводена от хубаво вино, а светлината на камината накара Вероника съвсем да се отпусне. Започна да си мечтае по-скоро да се отправят към спалнята горе, но мъжът сякаш не бързаше.
- Струва ми се, че между нас има нещо особено... – без да я поглежда, каза Владо.
- Да, много ми харесваш! – отвърна му Вероника - Много...
- Колко много? – с усмивка попита мъжът.
- Струва ми се, че те обичам! – просто отвърна тя.
- А като мъж намираш ли ме за привлекателен? – попита Владо, като се приближи още малко.
Вероника, усещайки дъха му върху рамото си, затвори очи и въздъхна. Любимият ѝ повдигна с пръсти брадичката ѝ и гледайки я в очите, попита:
- Искаш ли да ми се отдадеш? Не да преспим, не да се чукаме, а именно да ми се отдадеш?
- Прави с мен, каквото поискаш… искам те! – прошепна момичето.
- Уверена ли си в това? Наистина ли ми се отдаваш?
Вероника можа само да кимне в отговор.
- Тогава да се качим горе! – властно каза Владо и помогна на момичето да се изправи.
От възбудата и от изпитото вино тя едва се крепеше на краката си. Качиха се заедно в огромната спалня на втория етаж.
- Съблечи се! – получи заповед Вероника и това малко я изненада.
Тя си беше представяла, как всъщност Владо щеше да ѝ свали бавно дрехите, но и това, че щеше да се съблече сама, също ѝ хареса. Обърна се към седналият на леглото мъж и започна бавно да си съблича блузката. Така достигна бавно до дантелените си прашки, жартиерите с черни чорапи към тях и тук Владо я спря. Той се изправи и се приближи към нея, но вместо да я целуне, както тя очакваше, я обърна с лице към стената. Все още със затворени очи тя усети, как мъжът връзва китките на ръцете ѝ. Тутакси отвори очи, за да види, какво става, но ръцете ѝ вече бяха здраво завързани към стената.
- Какво правиш? – възкликна Вероника.
- Вземам те! Нали ми се отдаде? Не се притеснявай… ти си прекрасна! – каза мъжът и обхвана гърдите ѝ с двете си ръце.
Момичето изстена от наслада.
- Приятно ли ти е? – попита той и стисна силно зърната ѝ.
Вероника не можа да отговори, а само изстена по-силно.
- А така приятно ли ти е? – попита Владо и стисна още по-силно, но видимо момичето изпита болка.
- Потърпи, милата ми! Потърпи заради мен, доставяш ми такова удоволствие!
Вероника се напрегна силно от болката, но мъчителят ѝ зарови език в ухото ѝ и после го и засмука. Това я накара да се отпусне малко, но болката в гърдите все още беше доста силна. Към другите чувства, започна да се прокрадва и едно нова – чувството, че принадлежи на някого. В нея се събуди желанието да бъде нечия собственост, да бъде зависима.
- Вече е по-добре, нали? – попита насилникът.
След това неочаквано вкара пръстите си право в гащичките ѝ. Вероника подскочи, а мъжът ѝ показа пръста си, който беше мокър от соковете ѝ.
- Виждаш ли, как болката може да ти носи наслада?
Вероника почти съжали за това, че сладката болка спря, но всъщност Владо само взе нещо от шкафа зад нея и отново се върна. Протегна ръце и закрепи някакви щипки за зърната ѝ.
- Какво е това? За какво е? – извика Вероника.
- За да усещаш, колко много те обичам! – и отново познатата болка прониза гърдите на момичето.
- Сега ще се заемем с путенцето ти!
Владо ѝ свали прашките и жартиерите, оставяйки само чорапите ѝ. Погали дупето, разтвори леко полукълбата ѝ и разгледа анусчето ѝ. Вероника отново затвори очи, нямайки представа, какво всъщност се случва.
- Някога правила ли си анален секс? – попита мъжът, след като я огледа добре.
- Не… – едва чуто отвърна тя.
- Чудесно!
Вероника се подчини и усети, как към срамните ѝ устни се докосва нещо метално. Бяха метални щипки, които Владо закрепи за нея. Стискаха я малко силно, но приятно. Двете щипки бяха свързани с някаква метална верижка.
- Чудесно! – удовлетворено каза Владо. - А сега да се заемем с дупето ти...
Вероника беше толкова възбудена от всичко това, че имаше усещането, че влагата ѝ ще потече по краката ѝ. Насилникът ѝ отново отиде да вземе нещо и след секунда се върна.
- Само болката може да ни донесе толкова силно удоволствие... – каза той и я плесна с нещо по дупето.
Вероника извика, усещайки как по полу-кълбата ѝ се разпространява болката. Последва втори удар, но тук Владо вкара пръсти във разпаленото ѝ влагалище и започна да ги движи там бързо. Момичето отново застена, но този път от наслада. Изстрадалата ѝ катеричка жадуваше да бъде задоволена и сега насилникът ѝ задоволяваше тази жажда. Тя започна да се движи в такт с движенията му, но мъжът рязко извади пръстите си и последва нов силен удар по дупето. Толкова силният преход от удоволствие към болка я накара да подскочи. Владо се засмя.
- Харесва ти това нали, моя малка кучко? Не съм сбъркал с теб!
Вероника не можеше да разбере, какво точно се случва. Никога преди не беше и помисляла, че такова нещо може да се случи с нея. По бузите ѝ потекоха сълзи. Беше едновременно болезнено и много хубаво!
- Сладката ми, това е само началото! Ще те накарам да свършваш отново и отново! – каза ѝ мъжът, докато смазваше с някакъв крем ануса ѝ.
- Недей! Страх ме е! Не ме пипай!
- Давай да пробваме… – отвърна ѝ Владо, докато вкарваше лесно пръста си в добре смазания ѝ анус. - Нима те боли?
Момичето беше принудено да си признае, че изпитваше доста приятно усещане. Пръстът масажираше само входа на дупенцето ѝ, без да ѝ причинява болка. Вече ѝ се искаше той да проникне и по-навътре, за да се усили приятното усещане.
- Приятно е, нали? – попита Владо.
Веднага последваха два удара, единият от които докосна и влагалището ѝ. От рязката болка краката на момичето се подкосиха и тя провисна на ремъците си.
- Добре, няма да те бия повече! Ти си добро момиче.
Вероника отново се изправи на краката си. В това време Владо докосна клитора ѝ, и започна да го мачка с два пръста, както беше направил със зърната ѝ. И отново, заедно с острата наслада, Вероника почувства и болка, но този път не извика. Владо масажираше клитора ѝ, като ту го стискаше силно, ту само го галеше, ту го дърпаше леко. В крайна сметка, той закачи още една щипка, този път на тази ѝ най-чувствителна точка, от което момичето имаше усещането, че клиторът ѝ ще се откъсне. Накрая Владо взе някакъв ремък и го поднесе към лицето на момичето.
- Сега ще трябва да ти сложа това! – каза той и в устата на Вероника се намери доста голямо топче, което запълваше половината ѝ уста и се държеше на ремъка, закопчан на тила ѝ.
Сега вече момичето се изплаши наистина. В това време, Владо започна да прониква с нещо в ануса ѝ. Оказаха се топчета, съединени с връв. В нея имаше вече пет от топчетата и на момичето му се струваше, че цялото ѝ дебело черво е запълнено.
- Готова ли си? – попита мъжът и вкара пръсти във влагалището ѝ.
Започна да прави движения, имитиращи движенията на член, а в същото време придърпваше топчетата от ануса ѝ. Вероника непроизволно стисна полу-кълбата си и първото топче срещна съпротивление. Владо се усмихна – малката кучка сама си причиняваше болка. После дръпна връвчицата по-силно и топчето излезе, причинявайки дискомфорт на Вероника. Стори ѝ се, че анусът ѝ се е сцепил, но Владо го остави намира и се съсредоточи върху пръстите във влагалището ѝ. Не само ги движеше напред-назад, ами и ги въртеше и ги свиваше под различни ъгли. Съвсем скоро момичето усети, че ще изпита оргазъм. Тогава обаче, насилникът ѝ рязко престана да се движи и каза:
- Не, моя сладка, ще почакаш още малко!
Със свободната си ръка, той отново се зае с гърдите ѝ, като нагласи щипките така, че те да ѝ причиняват още по-силна болка. Вероника изстена, а мъжът нагласи и щипката на клитора ѝ така, че и от там да изпитва още по-силна болка. Чак тогава, той възобнови играта си с ануса и влагалището ѝ, като пак започна да я чука с пръсти. Вероника чувстваше болка отвсякъде – и от гърдите, и от клитора, и от ануса си, докато Владо малко рязко издърпваше от него още някое и друго от топчетата. Много скоро обаче, болката започна да се измества от нова вълна удоволствие и Вероника изпъна тялото си назад и се разтресе от силен оргазъм! Владо изчака малко и съвсем рязко извади и последното топче от задния ѝ проход. Този път, това сякаш ѝ достави още повече удоволствие. Момичето се отпусна на ремъците на ръцете си.
- Сега ще ти стане по-леко! – успокои я мъжът.
Той я отвърза и махна всичките щипки от тялото ѝ, а после я положи на леглото.
След това, което преживя, Вероника веднага заспа дълбоко.

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Разкошно!

Анонимен | преди 3 години

Ъ

Анонимен | преди 3 години

Бих се радвал да си пишем с автора. Аз съм практикувал с щипки, метални крокодилчета с остри зъбчета. Впиват се болезнено в зърната, в срамните устни, в клитора и причиняват сладка болка.