Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Садо-мазо с неочакван край (част 2)

13.02.2021 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест, Принуда

Като се събуди дочу, че до нея някой разговаря тихо. Отвори очи и в светлината на камината видя, че Владо говори с някакво момиче, което явно усети погледа ѝ и се обърна към нея:
- О, нашата малка мръсница се събуди! – каза тя насмешливо, след което се изправи и се приближи до Вероника, която тутакси се прикри с одеялото.
- Махни го! – весело каза момичето и отмести завивката от нея. - Тук всички сме си свои!
Вероника с изумление видя пред себе си младо момиче на около 18 години, доста привлекателно, със същите черни очи и коси, като Владо.
- Запознайте се… – сякаш отгатна мислите ѝ мъжът. - Това е сестра ми.
- Но как така? – учудено попита Вероника. - Какво прави тя тук?
- Как какво? – засмя се сестрата. - Дойдох да погледам, как брат ми чука такава малка кучка, и то не само да видя, но и да усетя... Разрешаваш ли ми, батко?
- Ще се позабавляваме с нея заедно! – отвърна Владо и легна на леглото до голата Вероника.
- Но това е невъзможно! – възкликна Вероника. - Нали ти е сестра!
Момичето погледна с насмешка пленницата им и бързо се съблече. Фигурата ѝ беше страхотна – малки стегнати гърди с твърди кафеникави зърна, тънка талия, плосък корем и стройни крака. Владо веднага вкара пръст в лоното на сестра си:
- Да, вече си напълно готова!
Шокираната Вероника се опита да стане от леглото, но мъжът безцеремонно я хвана за ръцете и ѝ ги завърза за таблата на леглото, а с краката ѝ се зае сестрата. Когато вече беше добре завързана, Владо също се съблече.
- И така… предполагам, че ще започнеш ти, Карина? – каза той, като нежно галеше дупето на сестра си.
- Разбира се, ти вече опита веднъж...
Тя се наклони над Вероника и я хвана за клитора. Пленницата силно изстена – интимните ѝ части все още я боляха от предишните интервенции. Карина, без да обръща внимание на стоновете на вързаното момиче, се зае да си играе с клиторчето ѝ – стискаше го с пръсти, целуваше го и го хапеше. На Вероника ѝ се струваше, че слабините ѝ няма да могат да издържат на такова обръщение. Карина се прехвърли върху влагалището ѝ – хапеше срамните устни, дърпаше ги, проникваше с език във влагалището ѝ. За Вероника всичко това беше просто чудовищно! Карина обаче знаеше много добре, как да ѝ достави удоволствие. Все пак и тя беше жена и познаваше чудесно ерогенните си зони и успяваше да накара пленницата си да започне да потръпва от страст. След като се убеди, че Вероника е добре подмокрена, Карина вкара два пръста във влагалището ѝ. Постепенно успя да вкара трети, та дори и четвърти пръст. Влагалището на Вероника беше достатъчно мокро, но все пак беше и доста тясно. Сега във лоното ѝ се намираше почти половината длан на Карина, която с палец все още галеше клитора ѝ.
- Как мислиш, ще успея ли да вкарам цялата си ръка в нея? – попита младата насилница брат си, който с интерес наблюдаваше случващото се.
- Задължително трябва да пробваш! – Владо, очарован от гледката, галеше отново възбуденият си член.
- Недейте, моля ви! – закрещя Вероника, но молбите и виковете ѝ само още повече възбуждаха мъчителите ѝ.
Карина вкара и останалият един пръст и започна бавно да вкарва ръката си до китката във влагалището на Вероника. Тя, задъхвайки се от болка, извиваше таза си. Карина продължи движенията на ръката си и с удоволствие забеляза, как брат ѝ се е надървил. Тя самата също беше ужасно възбудена – Вероника я възбуждаше с невинността си и на нея ѝ доставяше огромно удоволствие да я измъчва така. Пръстите ѝ започнаха бавно да масажират отвътре влагалището на Вероника. Никога преди влагалището на момичето не се усещаше толкова запълнено, а към болката се прибавяше и удоволствието, което я заливаше на вълни. Беше много по-добре от вибратора, който по принцип използваше.
- Какво чакаш? Не виждаш ли, че тя изнемогва от възбуда? – сопна се Карина на брат си.
Владо легна до Вероника и се зае със зърната ѝ. От такава смес от болка и наслада Вероника се загърчи в поредния силен оргазъм.
- А не ти ли е време да се заемеш с устата ѝ? – попита отново Карина.
Мъжът тутакси се намери върху гърдите на Вероника, така че членът му се намираше право срещу устата ѝ.
- Моля те, целуни го! – каза той, като погали устните на момичето.
Вероника послушно отвори уста и Владо тутакси постави члена си между устните ѝ. После го вкара по-навътре, чак до гърлото ѝ. На Вероника ѝ се стори, че ще се задъха или ще повърне, но Владо ѝ остави достатъчно пространство, за да може да диша и започна да се движи активно там, сякаш се намираше не в устата ѝ, а във влагалището. Просто си я чукаше в устата – рязко и енергично. Потресената Вероника с ужас помисли, че ей сега ще се задави, или че устата ѝ ще се разкъса. Това обаче, отново неочаквано силно я възбуди. Карина бавно извади ръката си от влагалището ѝ, като отново ѝ причини болка. Вероника почувства, как в нея влиза голям изкуствен член – Карина се канеше да я чука едновременно с брат си. След като проникна достатъчно дълбоко във влагалището на Вероника, Карина вкара другия край на изкуствения член в себе си. По този начин двете момичета можеха да се удовлетворят заедно. Сега, докато истинският член се движеше в устата на Вероника, изкуственият запълваше путенцето ѝ. Карина получаваше огромно удоволствие от случващото се и много активно се трудеше над дупчицата на другото момиче. Тя стенеше силно, но видимо удоволствието ѝ не беше съвсем пълно. Тя разтвори дупето на брат си, наплюнчи пръста си и започна да гали ануса му. Мъжът рязко застена от кеф и започна още по-рязко да чука измъчената Вероника в устата. Карина, усети приближаването на оргазма и вкара и втори пръст в дупето на брат си, като още по-бързо задвижи изкуствения член, с който чукаше себе си и другото момиче. Вероника първа не издържа и се понесе на вълните на оргазма. Само след секунди, в гърлото ѝ удари мощна струя сперма. Владо се празни дълго, но дори и когато последната капчица сперма се изцеди в устата на Вероника, той не бързаше да вади члена си от устата ѝ. Той изчака, докато Карина извади пръстите си от ануса му и изкуствения член от влагалището на Вероника, която лежеше със затворени очи и дишаше тежко, а от устата ѝ се стичаше сперма. Братът и сестрата легнаха от двете ѝ страни и за минута се възцари мълчание. Първа дойде на себе си Карина. Тя отиде до банята, донесе легенче с вода и внимателно изми лицето и влагалището на пленницата им. После сама се изми в банята, и когато се върна, попита брат си:
- Е, да се заемаме с дупето ѝ, нали?
Владо се усмихна на страстта на сестра си.
- Не виждаш ли, че е съвсем безчувствена? – посочи към Вероника.
- Сега ще я оживим!
Двамата обърнаха несъпротивляващата се Вероника по корем и отново завързаха ръцете и краката ѝ. Карина поглади дупето на момичето, по което се виждаха следи от шамарите на Владо. Започна и тя да удря шамари по задните ѝ части, които в началото бяха по-леки, но се усилваха. Вероника дойде на себе си и започна да стене силно.
- Какво, малка курво? Харесва ли ти? – питаше Карина, докато шамареше вързаното момиче.
Скоро Вероника закрещя и това силно възбуди Карина. Брат ѝ мина зад нея и вкара надървения си член във влагалището ѝ, и като я хвана за гърдите, започна ритмично да я чука. Сестрата се възбуди още по-силно.
- Да, братле, чукай ме! Така ми липсваше големия ти хуй! По-дълбоко, сладкия ми… по-силно!
Владо правеше толкова силни и дълбоки движения, че сякаш щеше всеки момент да разпори момичето. Вероника с горящото си дупе, лежеше с лице във възглавницата, но виковете, достигащи до нея, силно я възбуждаха. Беше невероятно, как братът чукаше сестра си! Карина крещеше все по-силно, сълзи от наслада се лееха от очите ѝ и ето, че най-накрая тя свърши, а брат ѝ извади члена си от нея и я остави да лежи така, потреперваща от оргазма. Той се приближи към Вероника, отвърза краката ѝ и я постави на колене, като дупето ѝ се вирна предизвикателно. Владо вкара няколко пръста в мокрото ѝ влагалище и смаза с тях ануса ѝ. Разбирайки, какво ще се случи, тя се опита да се отдръпне, но Владо я хвана здраво и насочи члена си към ануса ѝ. Вероника се опита да изкрещи, но устата ѝ беше плътно притисната във възглавницата. Мъжът с рязко движение вкара члена си в нежното ѝ, тясно дупе. Вероника закрещя – рязка болка я прониза отзад, стори ѝ се, че дупето ѝ ще се сцепи, а от очите ѝ потекоха сълзи. Владо я хвана с две ръце за дупето и започна бавно да прониква по-навътре. Болката беше ужасна, тя стенеше и плачеше. Карина се приближи до тях, за да не пропусне нещо от това толкова захващащо зрелище.
- Никой друг ли не я е чукал отзад? – попита тя, докато гледаше как членът на брат ѝ се движеше бавно и трудно.
- Явно не, много е тясна.
Владо напълно извади члена си от ануса и двамата видяха, как той се сви веднага. Намести хуя си отново и пак бавно проникна възможно най-дълбоко. Вероника вече без да се стеснява, плачеше силно. Карина взе изкуствения член и също си го вкара в дупето, а брат ѝ само се усмихна и ускори движенията си. Сега вече рязко вкарваше и изкарваше члена си, а ритъмът и амплитудата на движенията му се усилваха. Вероника сякаш започна да усеща по-слабо болката, а в един момент дори започна да ѝ доставя удоволствие. До нея, над собствения си заден проход се трудеше и другото момиче, което беше застанало на четири крака пред лицето ѝ. Доста големият вибратор влизаше почти изцяло в дупето ѝ, а после рязко излизаше обратно. Вероника не искаше да повярва, но сега вече пулсиращият в задния ѝ проход член, вече ѝ доставяше удоволствие. Усети спазми в ануса си и за свое изумление, изпита силен оргазъм. След още съвсем малко, усети как Владо свърши дълбоко в дупето ѝ. След секунда към тях се присъедини и Карина...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Гнус

Анонимен | преди 3 години

искаме продължение как Карина чука брат си в ануса, докато той чука Вероника...

Анонимен | преди 3 години

Дочут разговор късно вечер от съседна хотелска стая, през отворени прозорци. -Голям мръсник си, пак искаш отзад. Забрави .... След съвсем малко -Ох, леко, леко, вътре си, спри... сложи още, де, сухо е,...

Анонимен | преди 3 години

Снощи двама изпраскахме една сладка прасковка и цялата стана в сокове.