Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Изнасилването на сестрата (част 3)

06.01.2021 | sexkupon
Категория: Инцест, Принуда

В събота сутринта Вяра се събуди и стана от леглото, след като брат ѝ я изчука за добро утро. Предишния ден, когато трябваше да е на училище, брат ѝ я беше докарал вкъщи и я беше чукал почти целия ден. Освен всичко, ѝ беше отнел аналната девственост и беше заснел всичко на видео. Въпреки невероятните оргазми, които изпитваше, Вяра все още беше убедена, че всичко това е ужасно неправилно. Трябваше да се усамоти някъде и да реши, какво да предприеме. Когато чу, как колата на майка ѝ заминава, тя, сякаш против волята си, спусна ръка между краката си и започна да се движи там. После виновно махна ръката си, и като притвори вратата на стаята си, внимателно погледна в коридора. Бързо стигна до външната врата на апартамента и излезе навън. Излезе от входа и се забърза към една от приятелките си, като реши за по-бързо да мине през обраслата с висока трева полянка зад блока. Още докато влезе сред тревите, улови някакво движение с периферното си зрение и в следващия момент се намери на земята. След кратка борба, тя лежеше по гръб, а брат ѝ седеше върху корема ѝ. Въпреки, че някой можеше да ги види, Дидо ѝ надигна фланелката и оголи гърдите ѝ.
- Къде си мислиш, че отиваш!?
Вяра се опита да се измъкне.
- Моля те, не го прави! Могат да ни видят! Исках да отида до Вики на гости.
- Никъде няма да ходиш! Ще дойдат няколко приятели. Обещал съм им, че ще ги позабавляваш...
- Гаден извратеняк! Няма да се чукам с приятелите ти! Разбра ли?
Думите ѝ потресоха самата нея. Никога преди не беше ругала така. Дидо пусна гърдите ѝ и спусна фланелката ѝ обратно. После я хвана за косата ѝ я помъкна обратно към къщи.
- Идвай веднага!
Без да ги види никой, двамата стигнаха до апартамента. Вътре Дидо я хвърли на земята и я завърза за тръбите на парното. Чак сега момичето усети, че всъщност отново е подмокрено. Котенцето ѝ беше влажно и горещо, зърната ѝ стърчаха през фланелката. Тогава вратата се отвори и се появи брат ѝ с камерата си поставена на тринога. Постави я така, че сестра му да попада в кадър.
- Не можеш да правиш това с мен! – меко каза Вяра, когато Дидо приседна на колене до нея.
- Мога да правя, каквото си поискам!
Той протегна ръка, за да ѝ съблече фланелката, но сестра му го хвана, опитвайки се да му се противопостави.
- Ако се опитваш да се съпротивляваш, ще те заболи! – предупреди я Дидо.
После той хвана фланелката и отново я раздра на две. Разкопча ѝ шортите и се опита да ги свали. В началото Вяра се опита да се съпротивлява, но когато брат ѝ докосна вече влажната ѝ вагина, краката ѝ сякаш сами се разтвориха. Два от пръстите на Дидо се плъзнаха съвсем леко в нея...
- Знаех си аз, че вече си потекла! – каза той, докато пръстите му се движеха в нея. - Ти може да се правиш, че не ти се иска, но путката ти говори друго!
Вяра се отпусна и разтвори още по-широко крака, за да може брат ѝ да я гали по-лесно. “О, Боже…” – помисли си тя, “…защо така лесно се съгласявам?”, но всичките ѝ мисли изчезнаха, когато пръстите на брат ѝ напипаха клитора ѝ. След малко брат ѝ извади пръсти от нея и започна да разкопчава дънките си.
- Застани на колене! Искам да те чукам, като малка кучка!
Вяра застана, както ѝ беше заповядано, а брат ѝ застана зад нея гол и с възбуден член. Натисна главата ѝ надолу, така че дупето ѝ да се вирне нагоре. Хвана члена си и няколко пъти прокара главичката му по срамните ѝ устни. Момичето изстена от кеф, когато дебелият хуй започна да прониква в нея. Движенията на момчето се ускориха и ставаха все по-бързи. Дидо протегна ръка надолу и напипа клитора ѝ, от което по тялото ѝ пробягаха вълни на удоволствие.
- O, Боже-е-е!
Вяра стенейки повдигна глава. Брат ѝ запуши устата ѝ с шортите ѝ, за да не се чува много как стене, но все пак виковете ѝ, когато тялото ѝ се разтресе в оргазъм, се чуваха силно. Дидо продължаваше да я чука здраво, хванал дупето ѝ с ръце. Не му трябваше кой знае колко, за да напълни влагалището ѝ със сперма за пореден път. Извади члена си, който все още стоеше като кол, и го намести на анусчето ѝ. С едно рязко движение проникна в нея, спомогнат от това, че инструментът му беше мокър от спермата и соковете на момичето. Започна да се движи и в това ѝ отверстие с мощни движения, вкарвайки си го почти до основата и после изваждайки го целия, оставяйки вътре само главичката. Цялото тяло на момичето вибрираше от наслада. Накрая Дидо се отпусна до сестра си, като членът му все още беше в нея и изхвърляше нови струи сперма в дупето ѝ. Вяра лежеше с колене до брадичката, а от очите ѝ се стичаха сълзи. Брат ѝ я галеше нежно по бедрата.
- Преди да те заведа да те изчукат приятелите ми, да уточним някои правила. Застани пред мен на колене! Харесва ли ти или не, ти си секс-робиня! – той я хвана за косата и я принуди да коленичи.
Видът на покорно коленичилата пред него сестра, накара членът на Дидо отново да се изправи. Момичето го погледна и отново сведе очи надолу.
- С кого и как ще се чукаш, вече ще решавам аз! Ще ми се подчиняваш без възражения и без въпроси! Вече ще носиш само рокли или поли, никакви дънки или панталонки! Разбра ли ме?
- Да… – едва чуто каза Вяра.
Тя усещаше топлината, струяща измежду краката ѝ, докато брат ѝ ѝ нареждаше. Тя си се представи отстрани, седяща на колене пред брат си, чийто хуй отново стърчеше и това само я възбуди още повече. Дидо приближи члена си до устните ѝ:
- Вземи го в уста, за да ти напомня, коя си сега!
Вяра отвори уста и инструментът на брат ѝ се плъзна в устата ѝ, право в гърлото. Усети по него вкусът на спермата на брат си и на нейните сокове. Момчето направи пауза за напътствията си, за да се наслади на езика и устните ѝ. Положи ръка на тила ѝ и натисна главата ѝ към себе си, а момичето положи длани на бедрата му. Докато я чукаше в устата, Дидо продължаваше да я инструктира. Сестрата се давеше от членът, движещ се в гърлото ѝ и се чудеше, как въобще беше стигнала до тук. Как му беше позволила да прави това с нея! Срамът само усилваше горещината на желанието, идващо откъм влагалището ѝ. Накрая Дидо замълча и се съсредоточи на движението на члена си в устата ѝ. Слюнката ѝ капеше от ъгълчетата на устните ѝ. После постави крака си така, че да може сестра му да се гали в него. Когато усети, че отново е на границата на оргазма, момчето вкара члена си дълбоко в гърлото ѝ и свърши там. Едновременно с това, влагалището на момичето запулсира в оргазъм. В този момент зад него се разнесоха аплодисментите на приятелите му, дошли на гости и заварили външната врата отворена.

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен