Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Изнасилването на сестрата (част 1)

05.01.2021 | sexkupon
Категория: Инцест, Принуда

Дидо се прокрадваше гол в апартамента, стараейки се да не шуми. Членът му стърчеше нагоре и се поклащаше при всяко движение. Спря се пред полу-отворената врата на стаята на майка си и внимателно погледна вътре. На светлината от уличната лампа видя, че майка му спи.
- Отлично! – прошепна той.
Внимателно продължи нататък, до стаята на сестра си. Внимателно отвори вратата, спусна се на колене и пропълзя навътре. Вяра се събуди от това, че сънуваше, как някой я души. Разбра обаче, че това не е сън, и че нещо тежко я притиска към леглото. Опита се да извика, но устата ѝ беше веднага запушена. Опита се да рита, но нещото, което я притискаше, се намери между краката ѝ и пак я притисна плътно. Вяра усети, как пръстите на насилникът отместиха настрани гащичките ѝ, откривайки си път към слабините ѝ. След това усети, как твърд член започна да прониква в путенцето ѝ улеснен от това, че преди да заспи беше мастурбирала и влагалището ѝ все още беше влажно. Момичето се опита отново да извика, но възглавницата все така заглушаваше виковете ѝ. Влагалището ѝ се разтегна под напора на големият член, нахлуващ в него. Когато проникна до дъното ѝ, той излезе наполовина и пак проникна целият. Продължавайки да чука сестра си, Дидо вкара ръка под възглавницата и запуши с нея устата на момичето. Чак тогава той отмести настрани възглавницата и погледна пълните с ужас очи на Вяра, продължавайки да я чука. Наклони се повече и прошепна в ухото ѝ:
- Толкова дълго чаках този момент! Сега ще си махна ръката, но ако извикаш ще ти причиня болка!
- Защо правиш това? – попита Вяра, когато ръката на брат ѝ се махна от устата ѝ. - Остави ме, моля те! Обещавам, че на никого няма да кажа...
Дидо продължаваше да я чука, целувайки устните и шията ѝ. Тогава влагалището ѝ я предаде и се овлажни, а членът на брат ѝ започна да се движи по-леко в нея.
- Не, Верче… на теб това ти харесва! Няма да те оставя, а и ще те чукам всеки път, когато реша...
- Не... не може! Ти си ми брат! Не трябва да правиш това!
Бедрата ѝ започнаха да се движат инстинктивно в такт с члена на брат ѝ, който не спираше да прониква в нея до дъно. Дидо хвана със зъби едното ѝ зърно и го засмука, предизвиквайки приятен гъдел по цялото ѝ тяло.
- О, Боже! Престани... – помоли тя.
В отговор, брат ѝ само пусна едното ѝ зърно и се прехвърли към другото. Ебеше я, като ту забързваше темпото, ту го забавяше; ту проникваше в нея до дъно, ту много плитко. В следващите няколко минути тишината в стаята се нарушаваше само от ритмичното поскърцване на леглото. Изведнъж Вяра беше разтресена от оргазма, който караше всичките ѝ мускули да се напрегнат. Горещата ѝ путка се свиваше около члена на брат ѝ, изцеждайки от него всяка капка сперма. Тялото на момчето също се стегна, заедно с това на сестра му, а после двамата се отпуснаха обезсилени един до друг.
- Сигурен бях, че ще се чукаш добре! – прошепна Дидо в ухото на сестра си и тя се изчерви.
“О, Боже…” – помисли си тя, “…току-що брат ми ме изнасили, а аз даже получих оргазъм от това!” Тя се опита да стане и да излезе от стаята, възможно по-далеко от него.
- Не се опитвай да бягаш от мен, малка кучко! – Дидо я повали обратно на леглото и не ѝ позволи да избяга. - Още не съм приключил с теб!
- О, Боже… Дидо! – прошепна умолително момичето. - Не го прави отново! Това е гадно и неправилно!
- Твоето горещо путе не мисли така! – каза брат ѝ и прокара пръсти по мократа ѝ вагина, а после засмука едното ѝ зърно, докато отново се втвърди.
- Ако не се махнеш веднага, ще разкажа на мама!
Дидо само продължи да смуче зърното ѝ, а пръстите му проникнаха във влажното ѝ влагалище. Наведе се още по-надолу и първо целуна коремчето ѝ, а после достигна с устни до срамните ѝ устни. Задвижи езика си между тях, карайки я да стене глухо.
- О-ох, Боже... недей, моля те! Не го прави... недей! О-ох, Боже!
Дидо отново запуши с ръка устата ѝ, за да не се събуди майка им. Премести другата си ръка надолу и постави пръст на малкото ѝ анусче. Вяра се опита да се отдръпне, но той само вкара езика си още по-навътре във влагалището ѝ. Момчето се съсредоточи върху клитора ѝ, който се беше уголемил от възбудата. Всеки мускул от тялото на Вяра потреперваше от удоволствие. С всяко движение, пръстът на брат ѝ се потапяше все по-дълбоко в ануса ѝ. Постепенно момичето се отпусна безволево на леглото. Беше толкова обезсилена, че не можеше изобщо да се съпротивлява, когато брат ѝ отново проникна в нея. Дидо сякаш я чукаше с езика си в устата, докато членът му се движеше в путето ѝ. Чукането продължи дълго и яростно, докато Дидо отново усети, как оргазмът на сестра му кара вагиналните ѝ мускули да се свиват около члена му. Това му дойде в повече и той отново заизхвърля спермата си в нея. Отново двамата легнаха един до друг, този път хваната за ръце. Заспаха заедно, един до друг. Дидо се събуди от шума на душа в банята. Часовникът показваше 6:15 часа. Сестра му още спеше и момчето съжали, че няма да има време да я изчука още веднъж. Стана и бързо се придвижи до стаята си. Затвори вратата и въздъхна облекчено. Вяра се събуди, малко след като брат ѝ я остави. В нея бушуваха противоречиви чувства. Брат ѝ я беше изнасилил два пъти, но на нея и двата пъти ѝ беше харесало ужасно много. Стана и отиде да вземе душ. Пусна водата и я остави да тече по тялото си. Погали зърната на гърдите си, и когато те се втвърдиха, пусна ръката си между краката. Прокара пръсти по клитора си и срамните устни. Тих стон на удоволствие се откъсна от устните ѝ. Дидо бързо се облече и излезе от стаята си, но когато мина покрай банята, дочу леещата се там вода и бързо се върна обратно. Взе камерата си, върна се до банята и влезе тихо вътре. Зад завесата се виждаше, как сестра му мастурбира, не чувайки и не виждайки нищо. Момчето остави камерата включена и извади члена си. Вяра галеше вагината си, когато усети раздвижване зад гърба си. Първата ѝ мисъл беше, че майка ѝ я е хванала да мастурбира. Когато се обърна, пред нея стоеше брат ѝ със стърчащ хуй:
- Лапни го! – каза той, и като я хвана за косите, наведе главата ѝ надолу.
- Не, не искам! Какво ще каже мама, ако ни хване?
Вяра се опита да се измъкне.
- За да не ни хване, вземи че побързай! Лапни го, хайде!
Говорейки, Дидо продължаваше да натиска главата ѝ към пениса си. Той го опря в стиснатите ѝ устни.
- Отвори уста! Лапни го, кучко!
Вяра изстена и отвори уста. Дидо вкара члена си вътре и притисна главата ѝ така, че членът му опря в гърлото ѝ. Момичето едва потисна желанието си да повърне. Дидо усети това и го извади малко, но после отново го вкара до гърлото ѝ. След няколко такива движения, момичето сякаш привикна и членът вече се движеше в устата ѝ без никаква съпротива. По бузите на Вяра се стичаха сълзи от срам и унижение, но путето ѝ отново искаше да му се обърне внимание. Отдолу беше ужасно мокра и влагата ѝ се стичаше по бедрата. Изпитваните срам и унижение я възбуждаха още повече. Ръката ѝ се спусна надолу и докосна клитора. Потрябваха ѝ само няколко движения и момичето достигна до поредния оргазъм. Дидо я хвана за косите и надигна лицето ѝ нагоре. Вяра тъкмо идваше на себе си след оргазма, когато я заслепи светкавицата на камерата. Опита се да се отдръпне отново, но не успя. Брат ѝ започна да я чука в устата с усилено темпо. Сестрата усещаше, как се движи членът в устата ѝ и заедно с това масажираше клитора си. Двамата отново свършиха едновременно, като Дидо изхвърли спермата си в гърлото ѝ. Братът извади започналият да омеква член от устата на сестра си и се обърна към вратата:
- Побързай Верче, че ще закъснееш за училище...

Следва продължение…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен