Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Специалният подарък (част 3)

08.11.2020 | sexkupon
Категория: Девствени

Миглена седна до мен, подпря се на една ръка, а с другата започна да ме гали нежно по корема, като правеше кръгове около пъпа ми. Исках ръцете ѝ да слязат надолу и тя го знаеше, но щеше да ме накаже със сладко мъчение до край. Опитах се да се отпусна и да се оставя на ласките ѝ, но възбудата не ми позволяваше.

- Не ме мъчи…моля те. – прошепнах тихо.

Тя ме погледна и видя напрежението изписано на лицето ми. Ръката ѝ бавно се плъзна надолу, като се спря на ластика на боксерките ми. Бях затаил дъх, очаквайки, по-скоро молейки се да пъхне ръка под ластика или дори да ми смъкне боксерките, но тя не бързаше толкова. Пръстите ѝ подминаха ластика и започнаха да очертават члена ми, ясно оформен под плата, но без да го докосват. Първо минаха надолу от едната му страна, после отдолу под скротума, а после нагоре от другата страна. Когато бяха там от където започнаха обиколката си Миглена се наведе към мен, захапа ухото ми и прошепна:

- Кажи “Моля”!

- Оххх… ужасна си! – изръмжах аз, като обърнах глава и срещнах устните ѝ с моите.

- Ще ти го върна! А, сега ме погали… не издържам повече!

- Вълшебната думичка, палавнико! – каза тя весело, като отново се изправи на колене, но този път до мен.

- Или ще те оставя тук…

- Не! Няма да посмееш! – усмихнах се аз, но не бях напълно сигурен.

- Събуй ме… и ме погали… моля!

Миглена кимна доволно и отново ме обкрачи, но този път дупето ѝ се озова на коленете ми. Постави ръце на кръста ми и ме погали с меките си ръце. Треперех от напрежение, когато пръстите ѝ се плъзнаха към боксерките ми и връхчетата им влязоха под ластика. Погледнах лицето ѝ и видях, че и тя няма търпение да ме събуе, но също така е и малко притеснена. Всичко това беше толкова ново за нас. Въпреки всичкото време прекарано заедно, сега правехме толкова много нови открития един за друг и за този нов свят на взаимна близост. Погледа ѝ срещна моя и тя се усмихна притеснено, а после отново погледна надолу. Видях как прехапва леко устна, когато започна да смъква боксерките. Ластика се запъна в щръкналия ми член и Миглена го надигна леко за да премине през препятствието. Очите ѝ се разшириха леко, когато видя подутата и зачервена главичка с отворчето, което сега изглеждаше много голямо. Очите ѝ не се отделяха от члена ми, който малко по малко се показваше изпод бельото ми. Когато боксерките бяха смъкнати под топките ми, Миглена се надигна и ги смъкна първо до коленете, а после и напълно ми ги изхлузи, след което отново седна върху мен. Целият потреперих, когато мекото ѝ дупе се отърка в краката ми, а члена ми подскочи. Миглена ахна и ме погледна, след което се усмихна палаво и облиза устни.

- Толкова е красив. – и веднага се изчерви от думите си.

- Защо не си ми давал да си играя с него досега?

Въпросът ѝ беше риторичен, а и да исках не можех да отроня и дума. Устата ми беше толкова пресъхнала, че и звук не можех да отроня. Дишах тежко и не знаех накъде да гледам – към лицето на моята любима ли, към красивите ѝ гърди поклащащи се толкова примамливо, към бикините ѝ, които очертаваха толкова ясно сладкият ѝ венерин хълм или ръцете ѝ, които се насочваха към възбудения ми член.

Ръцете ѝ трепереха, докато ме галеше по бедрата и корема, сякаш не можеше да събере смелост да го поеме в ръце или не беше сигурна точно как да го направи. Все пак след като го огледа добре, реши да постави ръка върху него. И двамата ахнахме – аз от удоволствие, усещайки топлата ѝ ръка в основата на члена си, а тя от изненада.

-Толкова е горещ… и твърд… Нали не те боли?

- Не… прекрасно е! – преглътнах аз.

- Толкова е хубаво!

Миглена се усмихна и хвана члена ми по-уверено и го повдигна. След това постави другата си ръка върху члена ми и леко ги раздвижи. Изстенах високо, но веднага ѝ се усмихнах за да ѝ покажа, че ми е приятно. Тя отново раздвижи ръце, а аз затворих очи от удоволствие. Топлината и мекотата на ръцете ѝ ме подлудяваше и с големи усилия успявах да се сдържа да не свърша още тогава. Това продължи няколко минути, когато изведнъж усетих как една от ръцете на Миглена пуска члена ми. Погледнах надолу, само за да видя как ръката ѝ обхваща топките ми. Направо ми причерня, члена ми потрепери и имах чувството, че ще избухна. Тя не отделяше очи от члена ми, но и следеше изражението ми и спря да движи ръката си и само ме държеше леко. Когато дишането ми се успокои малко тя отново почна да движи ръка, а аз пак затворих очи.

- Ужасна си… – прошепнах аз.

- Но те обичам заради това… ох, толкова си нежна с мен… ще ме побъркаш!

Чух как се смее тихо и стиска члена ми по-силно, докато другата ѝ ръка леко мачкаше скротума ми. Успях да овладея възбудата си до някаква степен и дишах дълбоко, наслаждавайки се на ласките ѝ. Това обаче не продължи дълго. Миглена наистина беше решила да ме подлуди днес. Усетих как се раздвижва леко, надигайки се от мен и още преди да мога да осъзная, че се намества между краката ми, усетих горещия ѝ дъх върху члена си, а косите ѝ погалиха корема ми. В следващия момент усетих най-страхотното докосване, когато някога бях изпитвал. Пред очите ми избухна светкавица, когато устните ѝ се обвиха около главичката на члена ми, а после се плъзнаха надолу. Спрях да дишам, да се движа и сякаш времето спря за секунда, докато устните и се плъзгаха надолу по члена ми. Когато достигнаха до средата Миглена спря да се движи, а после почна да се надига нагоре. Устните ѝ ме обгръщаха нежно и леко ме засмукваха, докато ми даряваха най-приятно усещане на света. Аз все още не можех да поема дъх, целият бях се стегнал и всичките ми сетива бяха съсредоточени само и единствено във възбуденият ми член. Движенията ѝ ставаха все по-уверени и по-бързи. Ръцете ми стискаха таблата на леглото и сигурно бях одраскали боята с белезниците, докато се опитвах да не я счупя и да вплета пръсти в косите на любимата ми, но не за да я натисна надолу, а за я погаля и да ѝ покажа, колко много ми харесва, но този път това право ми беше отнето по един приятен начин.

Миглена движеше устни по възбуденият ми член, но когато реши да включи и ръцете си в играта, вече не издържах. В момента в който пръстите ѝ обхванаха топките ми почувствах как целият ми член се подува още малко, през цялото ми тяло премина тръпка, която започна от върха на пръстите на краката ми, премина през гръбнака ми, разля се към ръцете и глава ми и отново се събра в една точка – члена ми. Извих гръб, вкарвайки члена си още по-дълбоко в устата ѝ и в момента в който чух как тя изпъшка избухнах. Членът ми пулсираше в горещата ѝ уста и изстрелваше струя след струя сперма. Ръцете на Миглена се впиха в бедрата ми и усетих, че не се отдръпна от мен. Очите ми бяха силно стиснати, но въпреки това разбрах, че я бях изненадал. Не беше очаквала потока от сперма в устата си, но се опитваше да задържи всичко в устата си. Надигането ми обаче я беше стреснало и бях натиснал гърлото ѝ, защото чух как се задави леко и се дръпна от мен. Членът ми се изплъзна от устата ѝ, но продължи да изстрелва сперма. Отворих очи и видях зачервеното ѝ лице и няколкото бели капки, които се стичаха по едната ѝ буза. Устните ѝ бяха алено червени от притискането в члена ми и силно стиснати, задържащи соковете ми, но когато видях как от лявото ѝ око се стече една сълза сърцето ми спря.

- Добре ли си? – успях да кажа с пресъхнала уста.

- Съжалявам! Просто… не можах да се сдържа… трябваше да те предупредя…

Видях как очите ѝ се вдигнаха към лицето ми и светнаха. След това тя преглътна и дори облиза устни. Удоволствието, което беше започнало да отшумява когато видях сълзите ѝ, отново се върна в мен, а когато устните ѝ се разтегнаха в усмивка разбрах, че всичко е наред.

- Няма за какво да се съжаляваш. – каза тя с дрезгав глас, преглътна още един път и леко се изкашля.

- Просто ме изненада и без малко да се задавя, нищо лошо не е станало… дори ми хареса. – тя облиза устни и се изчерви отново.

- Не е никак лошо на вкус… поне не е като това, което описват приятелките ми.

- Трябва да ми разкажеш, какво сте си говорили за това, но не сега. Ще ме откопчееш ли?

Миглена отново беше седнала на краката ми и ме гледаше с усмивка, докато събираше капките опръскали бузата ѝ. След това без да отделя очи от моите облиза пръст и отново облиза устни. Изстенах, а членът ми отново започна да се надига. Тя го погледна и го погали с нокти и той отново щръкна.

- Това нормално ли е? – попита тя като вдигна поглед и пак го върна на члена ми.

- Не трябва ли след като… свършиш да се отпусне?

- По принцип да, но днес му се случва най-хубаво нещо в краткия му активен живот, че не иска да пропусне и минутка. Белезниците?

Тя легна върху мен в цял ръст и ме целуна първо по едната, а после по другата буза. Когато видях, че избягва устните ми се надигнах и я целунах аз.

- Нямам нищо против да ме целуваш, след като си ме дарила с толкова много удоволствие.

- Не ти ли е… неприятно, че… сещаш се, те целувах и… изпих.

- Не говори глупости! Все едно теб да ти е неприятно да ме целуваш, след като съм целувал сладката ти прасковка.

Този път устните ѝ се впиха в моите и езикът ѝ се плъзна между зъбите ми.

- Обещаваш ли да си послушен? – прошепна тя, когато се надигна леко от мен.

- Иначе ще оставя ключето на шкафчето и който те намери да те пуска.

Джеймс

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Много бих искала да прочета продължението. Сладка история. Търпението да изчакаш с дефлорирането и първо да опознаеш тялото и реакциите на другия... чиста възбуда!