Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Дълга вечер в библиотеката

26.02.2018 | sexkupon
Категория: Фетиш

Сашо седеше в просторната зала на библиотеката и гледаше в прозореца. По дяволите, колко ми е омръзнала тази стара маса, това сиво небе, и този недочетен учебник по икономика. Зад прозореца летят птички, пълна мъгла. Сашо прелисти страницата на учебника, подсмихна се ехидно на снимката на Адам Смит и досадно бутна книгата. Дебелия черен маркер подарък от бившата му приятелка Елена предателски се затъркаля и с пластмасов звук падна под масата. Сашо хлопна учебника и поглеждайки към умореното лице на момичето прехвърлящо някакви статии отсреща се гмурна под масата за маркера, който се беше търколил надалече. Сашо огледа около масата, отиде по нататък – шибания маркер беше под стола на момичето, около краката ѝ. Ако се протегнеш можеше да го хванеш. Очите му неволно се спряха на стройните обтегнати в коприна крака на случайната си съседка. Крачетата бяха чудесни. Момичето явно се беше зачела, защото бе седнала съвсем по домашно – разтворила тънките колена със стъпала свити навътре, точно като Ким Бейсинджър в любимия му "Девет седмици и половина". Сашо се усмихна и протегна ръка за маркера, колкото можа, но само бутна маркера още по-нататък. Внезапно нежен, с нищо не сравним аромат докосна обонянието му. В слепоочията му удари кръв. Това момиче, чиято жива топлина чувстваше с лицето си, поклати колене, от което полата ѝ се вдигна показвайки изваяните ѝ колена. Сашо облиза внезапно пресъхналите си устни. Така маркера, маркера и още веднъж маркера. Не помня кой го беше казал, но дяволския маркер се затъркаля така, че за да го стигне, трябваше да застане точно между вълшебните ѝ колене. "Нищо, ще го хвана и се изпарявам" – си помисли Сашо и се придвижи. В следващия момент маркера беше в ръцете му. Сашо въздъхна и повдигна очи. Право пред очите му, без да е скрито от вълнената поличка се вълнуваше нежната багра на розовите гащички. Тъмния цвят на черните чорапи завършваше с ослепителна светлина на белите бедра над ластика. Следващите секунди Сашо запомни добре. Без да се овладее от обхваналото го възхищение, той се наклони напред, отмести ластика на гащичките с треперещи пръсти и вкара горещия си език вътре, докосвайки влажната топчица на клитора. Натисна върху него трепетно, мощно, пускайки сдържаното ръмжене на страстта във влажните листенца на долните устни. Успя да лизне жадно намереното съкровище няколко пъти, докато треперещите колена не стиснаха главата му до болка. Горе имаше паника, но долу цареше блаженство. Сашо се усмихна под мустак, представяйки си изчервилата се съседка, решаваща да бъде или не Сашовия език в нейната овлажнена катеричка. Той знаеше – ще бъде! Ръцете му меко и силно хванаха треперещите коленца и внимателно ги разтвориха. Ето така по-широко, езика му правеше геометрични фигури по розовата долина – нагоре надолу, а гащичките се смачкаха настрани, откривайки прекрасна панорама. Сашо пусна двете си ръце под стегналото се дупенце и внимателно го придърпа – сега виждаше всичко и безсрамно отворилите се срещу езика му големи устни и мекичките малки, и тъмното кръгче на нежния анус избиващ влага. Не миличка, просто така няма да свършиш обеща Сашо гледайки го похотливо. Той взе гащичките, събра ги на въженце по средата и започна лекичко да ги дърпа нагоре натискайки изпъкналия клитор. С показалеца на другата ръка в това време натискаше пръстена на ануса, почуквайки без да влиза. Дупето се развълнува и започна да се движи. Сашо премести гащичките и широко разтвори големите устни. Дишаше топло на клитора, а след това го забели с твърдия си широк език, облизвайки го с безпощадна сила. Котенцето вече бликаше нежно, а показалеца на Сашо се разхождаше по периферията подкарвайки нежния сок надолу. Неочаквана идея го сполетя. Откъсна се от горещия клитор, взе маркера, стопли го с дъх и прокарвайки го по катеричката бавно и дълбоко го вкара в издадения анус. Дупето потръпна от това нахалство, но нова серия бързи и силни натиска с горещия език над клитора го убедиха, коленцата безсилно се отпуснаха и тя отново се заклати – плавно, плавно. Сашо се откъсна за секунда, за да се порадва на творението си. Тази мокра катеричка, лъщяща от влага, дебелия маркер в дупето, беше великолепно! Той разтвори устните с пръстите на едната си ръка и обхвана с устни стърчащия клитор – а сега миличка се празни, разрешавам! Той го пощипваше с устни вкарвайки във влажното лоно направо три пръста натискайки с длан стърчащия маркер. Облиза засиления ѝ от страха оргазъм от измъчените ѝ от ласки малки устни, коленете вече не бързаха да се събират, но Сашо бавно измъкна маркера, близна за сбогом уморената цепчица. След това оправи гащичките, изтри устни в края на полата, цунка колената едно след друго, излезе изпод масата, грабна учебника по икономика и излезе с бърза крачка, без да се обръща.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен