Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Рекламата

04.05.2020 | sexkupon
Категория: Аматьори

Явор отиде във фирмата да вземе рекламата, за да я носи после в предпечатната подготовка. Позвъни на звънеца и блиндираната врата се отвори от създание, което беше виждал само в мечтите си – дълга, права руса коса с път по средата, леко издължени очила в елипсовидна форма без рамки, зад които се криеха красиви сини очи, ярко червило по малката уста, бяла копринена блуза с бродирана яка и изискана, тъмносиня пола. Тя му се усмихна, затвори зад него и седна пред компютъра.
- Ето диска.
- Бихте ли могли само да ми кажете какви са размерите на карето, преди да го взема?
- Ами не знам точно, трябва да отворя файла за да ги видя, а на диска е записан във версията, която искахте, но моят компютър не я поддържа.
- Нямате ли я на хард диска? Важно е за печатницата. – търсеше начин той да застане до нея и да прекарат поне още минута заедно.
- Ами-и... – тя започна да щрака с мишката и Явор мина зад бюрото.
Приближавайки се до Юлия, почувства как курът му се втвърдява. Момичето започна да го търси и накрая отвори толкова много папки, че сама се изгуби.
- Боже, къде изчезна тази реклама? А, може би е това...
Тя натисна левия бутон на мишката и на екрана в цялото си великолепие грейна снимката на чисто гол мъж, който лиже катеричката на някаква блондинка.
- Опа, не е това...
- Не бих имал нищо против, ако рекламата е такава...
- Така ли?
Тя се извъртя и го изгледа от глава до пети. После вдигна поличката си и се оказа, че отдолу няма нищо, освен тънко кичурче черни косъмчета, спускащо се надолу в тънка линия.
- Щом не би имал нищо против... – започна тя с лукав поглед.
Почти омагьосан от това, което виждаше, той клекна между краката ѝ и плъзна език по вътрешната страна на бедрата ѝ. Каква прелестна кожа – мека, нежна, топла... Отворчето ѝ зееше насреща му, като фунийката на цвете и той мигновено потопи устни в него. Усети влагата, оросила мястото. Това означаваше ли, че и тя си пада по него? Той яростно обхвана едната ѝ срамна устна и я зацелува.
- О-ох, по полека... – засмя се Юлия, но той бе твърде възбуден, за да я послуша.
Разтвори путенцето ѝ с ръка и вкара езика си. Вътре бе лигаво. Секретарката наистина се беше възбудила, защото по езика му веднага потекоха соковете ѝ. Това го опияни и започна да я пие. Разтваряше уста все по-широко и по-широко, въртеше глава, отривайки бузите си в бедрата ѝ и страстно поемаше вагиналните секреции на момичето, които имаха стипчиво-солен вкус.
- Харесва ли ти путката ми? Пиеш ли соковете ми... защото няма нищо по пода?
- Да, много! – измуча той изпод нея.
- Гълтам всичко, много е вкусно! – долетя дълбоко от утробата ѝ.
Юлия се закиска и смъквайки пръсти надолу, дръпна срамните си устнички още по настрани, а Явор започна да обхожда стените на вагината ѝ отвътре.
- О-о-о, да, еби ме с език, много обичам...
Явор покорно се подчини и набута езика си колкото можа по-навътре, след което го заразхожда в топлата ѝ вътрешност.
- Много ми харесва путката ти...
- А ти го правиш страхотно! – заяви тя и го хвана за ушите, притегляйки главата му към слабините си.
- Не спирай, продължавай... накарай ме да свърша, нека свърша, преди да са дошли колегите, моля те, о-о-о...
Той ровеше с език в тесния ѝ канал с голямо усърдие и блондинката се извиваше на черния, кожен стол, като змия.
- Шибай ме, шибай ме, да, най-обичам да ме шибат с език, да! – мълвеше Юлия и натика пещерата си в самата му уста.
Езикът му влезе до основата си в стегнатите ѝ дълбини. Явно момичето се беше разгонило адски и Явор трябваше да направи нещо по въпроса, в противен случай при следващия натиск, щеше да вкара в путката си цялата му уста. Той промуши ръка над себе си и потри пръст в издулия ѝ се от възбуда клитор. Дръпна назад шапчицата му и докосна розовата ѝ пъпка.
- А-а-а, смучи ме!
Той обви устни около черешката ѝ и я засмука.
- Чукай ме с пръсти, не оставяй путката ми на мира, че ще полудея! – тресеше се цялата и изтичаше по лицето му.
Явор не беше изживявал такова щастие – да ебе с език в путката изтичащо по него момиче. Започна да лиже клитора ѝ така, както беше в устата му и да движи пръсти бързо във вагината ѝ. Юлия опря гръб в облегалката и изритвайки обувките си с висок ток, се смъкна по стола надолу. Вдигна крака високо и сключи глезени зад гърба му.
- Да-а-а, оближи ме и по-надолу!
Явор се учуди на заповедта ѝ, но примирено слезе надолу и продължавайки да я шиба с показалец и среден пръст, намокри с език ануса ѝ. Още с първото му докосване, той взе да шава.
- Май трябва вече да те чукам...
- О, да, трябва, чукай ме... – разпалено заяви Юлия, сякаш досега не беше сетила, какво трябва да прави.
Отблъсна Явор, коленичи на пода и му се надупи, разпилявайки дългата руса коса по гърба си.
- О-о, яко ще те опъвам! – изстена той и извади надървения си хуй.
Допря го до малката ѝ задна дупчица и го размърда. Подразни кожичката ѝ и тя заохка.
- Още от сега ти е гот, ама след малко ще видиш какво ще стане, курва такава...
- О-о, да, ако ми го беше казал преди 10 минути щях да те зашлевя, но сега, о-о-о, да-а, казвай ми, че съм курва, казвай ми...
- Мръсна, малка пачавра, отрепка такава...
- Да-а, да-а...
- Боклук безподобен, разгонила си се като кучка...
- Да-а… – изпъшка тя изпотено.
- Искаш ли го отзад?
- Да, искам го...
- Путка мръсна, с всички ли се ебеш така?
- О-о, не-е, това ми дойде много...
- Сваляш ли си гащите пред всички?
- О, не, стига...
- Така ще те разтреса, че ще ти паднат очилата, курва мръсна...
- О-о-о, опъни ме...
- На ти тогава... – извика той и ѝ го заби в задника.
- О-о-о... – запищя блондинката.
Стените на правото ѝ черво плътно прилепваха около пениса му и той я чувстваше с всеки милиметър на хуя си.
- О-о-о, как ми го вкарваш...
- Ще ти го навра до топките...
- О, боже, да, прасни ми задника от ебане...
- Ама че си мръсна пичка...
- О-о-о, раздери ми го с дебелия си кур...
- Ще те скъсам...
- Разпори ме-е-е...
Той я беше хванал за хълбоците и я помпаше бясно. Тресящите ѝ се бузки опираха в черното му окосмяване и свивката на бедрата му и това го екзалтираше. Ритмичното изтегляне на кура от нея и повторното му вкарване в задника ѝ, едва когато стигнеше края и в правото ѝ черво оставаше само главичката му, което пък екзалтираше нея. Двамата се набираха един срещу друг, в резултат на което хуят му я пронизваше до корема, а тя имаше чувството, че ще изпадне в несвяст всеки момент. Секретарката отпусна глава и почти легна на пода, при което Явор намали темпото. Юлия се извърна и го погледна с висяща от едната си страна руса коса. Прошепна едва чуто:
- Чукай ме!
- О, боже! – заблъска я той диво.
- Мърдай го, върти го вътре, хайде...
Явор се надървяше от приказките ѝ и я ебеше здраво.
- Харесва ли ти така?
- О-о, да, така си ме подхванал... само да не ти дойде скоро.
- Мръсна пичка, искаш още дълго да те шибам така?
- О-о, да-а, искам да ми съдереш задника от ебане...
- Леле, к’ва си мръсница...
- Давай, давай...
Той започна да я чука на дълбоки тласъци, прониквайки сякаш до корема ѝ.
- Така по-добре ли е?
- О-о, да-а, ще ми цепнеш задника...
- Задоволявам ли те?
- Да-а, задоволяваш ме...
- Каква хубава дума “задоволявам”. Означава доставям удоволствие, задоволявам нечий желания… в случая твоите сексуални потребности. И как ги задоволявам… просто пъхам кура си отзад и започвам да те работя. Колко просто!
- Ти к’во бе, превъртя ли? Я ме чукай като хората, че отслаби темпото от много философстване.
- Скъпа, философстването е една от най-красивите науки. Тя разкрива пред теб нови хоризонти, които...
Юлия се извърна, русата ѝ коса пак потече от едната ѝ страна надолу, като водопад, и го изгледа с половин око.
- За теб не знам, но пред мен искам да се разкриват само нови курове! – рече тя и захвана краката на стола, защото Явор за заблъска яко.
- И този ти стига засега!
- Засега още нищо не ми стига, пробий ми задника, да ти се не види...
- О-о-о, заболява ме вече главичката, много си тясна отзад...
- Тясна съм, да, затова трябва да ме разшириш, дава-а-ай...
Той я улови през кръста, за да я задържа и продължи все така здраво да ѝ навира буталото си. Плъзна ръце нагоре и хвана надулите ѝ се от възбуда гърди. Напипа настръхналите ѝ връхчета и ги защипа.
- Не-е-е, ще взема да свърша...
- Точно това искам...
- Не искаш ли да ме шибаш още?
- Не издържам вече, искам да се изпразниш...
- Кекави мъже, вече няма истински джентълмени, които да ти го набиват до дупка...
- О-о-о… – извика Явор и направи един дълбок сондаж отзад.
- О-о-о, ако така ме беше заебал още в началото, вече щях да съм свършила...
- Е сега ще те еба така...
И той продължи да вкарва кура си до топките в задното й отверстие, а тя имаше чувството, че ще й излезе през гърлото. И вярна на казаното току-що, опря чело в пода, изпищя високо и изконвулсира голямо количество течност, която пръсна от срамните ѝ устни като фонтан. Те ѝ се отвориха като крила на пеперудка, после нежно се прилепиха една към друга и измежду тях кротко продължи да си тече млякото ѝ. Топките на Явор бяха опръскани с топлия ѝ крем и взривиха кура му. Той го усети изтръпнал за момент в тясната ѝ дупка отзад, след което забълва струи гъста, бяла сперма. Просто не му бяха останали сили да се спре – контракциите на мускулите му бяха самоволни и изкарваха от дебелото му парче мощни струи сперма, които се изливаха в дупето ѝ. Юлия се разтресе бурно, чувствайки как топлия му секрет потича в дълбините ѝ и изпълва тялото ѝ.
- Да-а-а …
- О-о-о, скъ-ъпа-а...
В този момент някой позвъни – идваха си колегите ѝ.
- Божичко, под теб има цяла локва... и още течеш! – извика Явор.
- Знам, ще дръпна стола отгоре, а ти се загащвай.
- Винаги ли се празниш така?
- На тебе какво ти става... вдигай си гащите!
- Щото ако винаги се празниш така, искам да ми станеш гадже!
- Ето ти диска и се разкарай оттук, че ще ме уволнят заради тебе. Хайде, хайде, че трябва да отварям.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен