Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Къща на ужасите (част 2)

10.09.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Принуда, Инцест

- Да, харесва ми да показвам путката си! – каза тя уверено, за да ѝ повярват.
- Къде, курво? Кажи ми, къде най-много обичаш да си я показваш?
Мозъкът на Лилия работеше страшно бързо. Трябваше да измисли нещо. Нещо, което онези искаха да чуят.
- Аз съм учителка. – каза тя и това беше истина, тъй като преподаваше на 10-ти клас в местното училище.
- Никога не си обувам бельо, когато влизам в клас. Обичам да седя най-отпред с разтворени крака, за да могат момчетата да виждат путето ми!
Миленчо беше в шок от това, което чуваше! Той я погледна, седяща с неприкрити слабини, докато в това време двамата мъже продължаваха да щипят циците ѝ. Не беше изплашена и знаеше, какво прави. Боже, тя беше толкова прекрасна, както всички момичета в мечтите му. Представи си я в клас, седяща с широко разтворени крака, с повдигната пола, демонстрирайки интимните си части и членът му стана още по-твърд.
- Да, а това ли е всичко, което обичаш да правиш?
"О, Боряна, Милене, простете ми!", си помисли тя, докато гледаше към насилника си.
- Не. – каза тя, изплювайки хуя от устата си.
- Понякога оставам след часовете. Харесва ми и да седя на колене и да смуча младите им пишки. На всички! Един след друг! Понякога им разрешавам да ми лижат путката...
- О, ако ти харесва момчетата да те лижат, защо и той да не го направи? – каза единият от братята, посочвайки сина ѝ.
- Да, накарай го да го направи! – каза другият.
Онзи, дето изследваше влагалището ѝ, извади пръстите си.
- Да, това е добра идея! Хей момче, ела тук да полижеш майка си! – Милен седеше, като вкаменен.
Тогава единият от мъжете го доведе до майка му и го накара да коленичи пред нея.
- Давай, полижи я!
- Не! – каза изплашеното момче.
В това време, другият брат хвана Лилия за косите и обръщайки лицето ѝ към сина ѝ, нареди:
- Накарай го да го направи! Накарай го или главата на мъжа ти ще се разлети навсякъде!
Лилия знаеше, че не се шегуват.
- Покажи ни, каква си курва! – каза онзи с пистолета.
Лилия знаеше, че искат да я унижат, като изиграе ролята на курва пред семейството си. Добре, ако това е единствения шанс да оцелеят, тя трябваше да го направи. Погледна мъчителите си:
- Полижи ме! – каза тя, притегляйки главата на момчето към лоното си.
- Лижи я! Полижи моята красавица!
Разбирайки, че трябва да го направи, Милен започна да лиже.
- Ммм… – измуча майка ми, когато езикът на синчето докосна клитора ѝ и после се втурна в дълбините ѝ.
"Колко е хубаво! Как добре го прави, навярно не му е за пръв път!", помисли си Лилия. Докато това ставаше, мъжът с пистолета и единият от другите си смениха местата. Приближи се до жената, извади члена си и каза:
- Време е и трети хуй да влезе в устенцата ти!
Лилия отвори уста и прие хуя му. Докато устните ѝ се движеха около него, езикът на сина ѝ се движеше между краката ѝ, като опитен любовник. "Ох, че хубаво! О, боже. Милене, престани да ми ближеш клитора!", помисли си тя.
- Ммм ... – излезе от нея и тя отново почервеня, защото тримата мъже отново се захилиха.
В това време обаче, момчето продължаваше усърдно да смуче соковете ѝ. Ръцете му полазиха нагоре по тялото ѝ, обхванаха гърдите и стиснаха затвърделите ѝ зърна. Част от него му казваше, че е отишъл твърде далече. Друга част беше невероятно възбудена от великолепните гърди и влажната вагина.
"О, Милене, какво правиш?", помисли си Лилия. Тя се опитваше да се бори с нарастващото усещане, но не можеше. Тя разтвори още повече крака, откривайки му път към влагалището си. Изгаряйки от срам, погледна сина си.
- Ммм... – извика тя, когато усети спазмите между краката си и обилното количество сокове потече върху лицето на Милен.
Дочу смеха на братята, но това само усили насладата ѝ. Когато помисли за това, че я лиже собственият ѝ син, тялото ѝ потрепери от възбуда. Надигна се леко, и започна да трие плуващото си в сокове лоно по лицето на Милен. След малко, единият от мъжете изтика детето, а Лилия видя следите от своите сокове по лицето и устните му. Мъжете я гледаха и мастурбираха.
- Извади си го! – заповяда на момчето единият от тях.
Другият хвана Лилия за косите, съблече я напълно и я тикна да коленичи пред сина си.
- Не се притеснявай за майка си, момче! – каза насилникът.
- Няма да ѝ направим нищо, което на нея да не ѝ се иска! Ти сам чу разказите ѝ за това, как обича да смуче пишки на ученици. Искаш ли и твоя хуй да засмуче?
Като се приближи до Лилия, мъжът обхвана големите ѝ гърди, стисна ги до болка и твърдите, невероятно щръкнали зърна погледнаха нагоре.
- Погледни тези огромни цици, момче! Знам, че ти харесват! Докосни ги!
Милен въздъхна и нерешително ги докосна.
- Давай, момче! Стисни тези цици! – мъжът му показа, как трябва да го направи и злобно се усмихна, когато видя възбудата в очите му.
- Посмучи ги! Посмучи циците на тая курва!
Милен се наклони и взе в ръка едното ѝ зърно. Започна да го смуче, мислейки за учениците, които вероятно бяха правили същото. Лилия безпомощно застена, а диханието на момчето се учести. Това ѝ харесваше. След минута синчето се изправи, и започна да разкопчава ципа си.
- Да, правилно! Тя трябва да посмуче хуя ти, а после да я изчукаш!
Милен извади члена си и ѝ го подаде пред лицето.
- О, Милене, недей... – чу се отзад приглушения шепот на бащата.
- Смучи хуя ми! – каза момчето и го насочи към устата на майка си.
- Ммм... – тя отвори уста и Милен започна да я чука.
Това беше отвратително, даже непристойно. Лилия не знаеше, какво управлява сина ѝ, но тя нямаше избор и смучеше члена на сина си така, както преди това беше смукала членовете на тримата насилници.
- Как е на вкус, а госпожо? Добър ли е?
- Да я обърнем. Момчето трябва да я изчука!
Малката Боряна седеше на дивана и наблюдаваше тази сцена с широко отворени очи. Мъжът обърна майка ѝ и разтвори краката ѝ. За Боряна тази сцена беше абсолютен кошмар. Тя дочу, как единият от мъжете каза на брат ѝ "Давай! Изчукай тази курва!" Момчето се изправи между краката на майка си. Хвана члена си с ръка и го насочи към влагалището ѝ, а той плавно се хлъзна в горещия, добре смазан отвор.
- Ох… – простена Лилия, усещайки го.
Милен не беше правил никога преди такова нещо, но се оказа, че е по-хубаво, отколкото бе очаквал. Мъжете отново смениха местата си. Третият взе пистолета, докато братята му стояха пред лицето на Лилия и вкарваха членовете си дълбоко в устата ѝ. В това време, синът ѝ не спираше да я чука. Росен се беше вкаменил от безпомощност, нямаше как да спре мъжете, насилващи жена му. Налагаше му се просто да гледа, как синът му я чука, докато тя самата позорно стенеш от удоволствие!
- Ах… – извика Лилия, изпускайки хуя от устните си.
- Чукай ме, моето момче! – след малко влагалището ѝ просто се взриви.
- Ааа! – закрещя тя, неистово движейки се под момчето, а отверстието ѝ стисна силно члена на Милен.
- Свършвай в мен, свършвай! Запълни горещата ми пещера!
Да, обаче мъжете искаха всичко да свърши по друг начин. Единият от тях хвана момчето за рамото и буквално го измъкна от майчиното влагалище.
- Изпразни се в устата ѝ! – каза той и го тикна напред.
- Знаеш, че това ще ѝ хареса! Хайде, направи го! Устата ѝ ще е пълна със спермата ти!

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

яко давай 3/4