Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Лелята във влака

04.08.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Бързият влак, движещ се с 50 км в час – типично българско изобретение, както и вентилацията, която работеше само през зимата. Освен мен и мъжа ми, в купето имаше и една тлъста леля, която заемаше по-голямата част от него, и то значително по-добрата част, която беше с лице по посока на движението. Беше с големи очила, тип "аспирантка със стаж", зад които очите ѝ играеха по посока на мъжа ми. Когато влезе в купето, тя се мъчеше с две големи чанти. Мъжът ми се надигна бързо, за да помогне, като надигна по-голямата чанта и я сложи на поставката за багаж.
- Ето това е силен мъж! – кокетно каза съседката ни и сама качи по-малката чанта.
С едва доловимо движение тя разкопча връхното копче на блузката си.
- Голяма жега е, ей сега като тръгнем, ще може да се диша. – и като взе от масичката си разписанието, започна да си вее с него.
Пръстите ѝ бяха тънки, нежни, което си беше голям контраст с необятното ѝ тяло, мощния задник и големите цици, които падаха чак върху корема ѝ. Нямахме сили да поддържаме разговор, затова гледахме разсеяно през прозореца. Влакът тръгна и вътре проникна малко свеж въздух. Извадихме от чантата бутилката с мента, която извадихме от фризера, когато тръгвахме от къщи.
- Ще ни правите ли компания? – мъжът ми въпросително погледна съседката ни.
Тя се покашля деликатно и леко надигна рамене.
- Ами добре, но предупреждавам... – тя игриво понижи гласа си и погледна крадешком към мъжа ми.
- Когато пийна, ставам една такава буйна... – и захихика.
"Ах ти, курво! Не си намерила, при кого да ставаш буйна!" - помислих си аз и надигнах от студената бутилка. По време на разговора се изясни, че спътницата ни се казва Валерия Иванова (за нас разбира се, Валя), че е преподавателка по пиано в музикалното училище, живее сама, но не е самотна. Наистина се оказа леко буйна – хилеше се на висок глас и хвърляше закачливи погледи към мъжа ми. Това хем ме забавляваше, хем ме изнервяше. Баси майтапа – петдесетгодишна дебела лелка сваля мъжа ми! Впрочем, правеше това много интелигентно и някак си по детски наивно. Няколко пъти го докосна уж случайно с тънките си пръсти и накрая, пак уж случайно, допря крака си до бедрото му под масичката. Вече се стъмни, когато Валя реши, че иска да се преоблече и червейки се ни помоли да излезем за няколко минути в коридора. Излязохме, след което тя щракна ключалката и започна да се движи вътре, като слон в стъкларски магазин. В края на краищата, това което успя да направи беше, че леко побутна перденцето, или може би го направи нарочно?
- Охо, гледай какви бедра има! Малеее! – мъжът ми се ококори.
Имаше какво да се види – бедрaта ѝ, огромни и месести, като две гигантски колони, се движеха по някаква своя си траектория, вибрирайки на завоите. Бяха едновременно ужасни и великолепни в своето изобилие. Същите бяха и гърдите ѝ – млечно бели, със синкави вени прозиращи през кожата, те висяха над месестия ѝ корем, като пълно с мляко виме, способно да нахрани цяла група гладуващи.
- Мда... – опитах се да намеря думи, за да изкоментирам това, което виждахме, но нищо не можах да измисля.
- Красотата е страшна сила...
- Да. – повтори след мен и мъжът ми и видях, как в очите му се чете освен смях и истинско възхищение, или може би желание?
- Какво, прииска ти се да се настаниш между нежните ѝ бедра?
- Ами, май да... – каза той и наведе скромно очи.
- Ами може би ще я навием за групов секс?
- Ох... – той отново наведе очи и съвсем стана ясно, че ако дамата се навие, с кеф ще я изчука.
Но Валя не беше от тия жени. Нейното кокетство към съпруга ми беше очевидно, но беше дълбоко романтично. За какъв групов секс си мислехме изобщо, незнам. Жалко, можеше да се получи интересно. Усетих се, че някак си странно ме възбужда мисълта да видя мъжът ми да потапя ствола си в дебелото, и вероятно доста космато лоно на спътницата ни, като дори потреперих от възбуда. Осен това ми стана и интересно, какво ли ще е тялото ѝ на допир? Прииска ми се да я докосна, но вечерта завърши банално. Загасихме светлините и легнахме да спим. Мъжът ми и спътницата ни на долните легла, а аз на едното от горните, за да мога поне да гледам светлините, страхувайки се от пътното си безсъние. По едно време нещо в купето привлече вниманието ми. Към равното дишане на мъжа ми се присъедини някакво накъсано дишане, после се чу лек шепот, след което тънко изскърцване. Аз внимателно преместих главата си, така че да виждам, какво става долу. Съседката беше седнала на ръба на леглото си и внимателно гледаше към мъжа ми, който се въртеше измъчван от жегата. Завивката му беше паднала на земята и добре се виждаха и коремът му и всичко по-надолу, прикрито само от оскъдните му слипове. Солидният му инструмент, който освен това се беше и надигнал леко, беше ясно очертан. Валя докосна дясната си гърда, а другата си ръка вкара под одеялото. Не знам какво пипа там, но само след малко стана от леглото си и плътта ѝ се разля пред погледа ми. Тя погледна към мен, и като не видя някаква опасност, застана на колене пред мъжа ми. Той спеше като младенец, без да си има и представа, какво може да му се случи след малко. Валя го гледаше с такова неподправено възхищение, така възбудено се повдигаха гърдите ѝ в такт с дишането, и така недвусмислено щръкваха зърната ѝ под тънката нощничка, че просто не можех да изпитвам някаква злоба към нея. Дори напълно я разбирах. Тя повдигна ръката си към корема на мъжа ми и сякаш страхувайки се, замря за момент. После все пак се престраши и го докосна с пръст някъде около пъпа. Мъжът ми спеше, леко помръдвайки с устни, но очертанието на члена му ставаше все по-отчетливо – главичката бухваше, сякаш органът му си живееше някакъв негов си живот. Ръката на жената се плъзна по-надолу, ставайки все по-смела, пръстите ѝ сякаш се движеха по клавишите на пианото. Тя задиша учестено и внимателно вкара пръстите си в слиповете на мъжа ми. Той изпъшка леко, все още в полусън, произнесе името ми и без да отваря очи се надигна леко към ръката ѝ. Тя бързо го извади и тутакси поднесе към него пухкавите си устни. Още едва го докосна и той се изправи в цял ръст. Започна да го смуче жадно, явно боейки се, че мъжът ми ще отвори очи и ще разкрие измамата, което всъщност си беше неминуемо. Явно обаче ѝ беше все едно. Тилът ѝ се движеше бързо, устните се плъзгаха по твърдата плът, мъжът ми започна да стене и отвори очи... и видя истината. Разбира се, веднага разбра всичко, но не каза нищо, а само се намести по-удобно. Сложи ръка на тила на Валя, и започна да направлява движенията ѝ.
- Така, така, не бързай! Хубаво смучеш! Само че по-бавно, че иначе ще свърша много бързо!
Валя изохка, като видя че е разкрита, но ръцете на мъжа ми я държаха здраво и тя приемайки играта, сякаш се отпусна.
- Ох, ама каква си била ти... – той протегна другата си ръка и безцеремонно хвана едната ѝ цица.
Извади я, започна да я гали и да стимулира с пръст зърното ѝ. Валя изпъшка, повдигна дупето си и се задвижи по-бързо, но мъжът ми обаче, малко грубо я отмести.
- Не, така няма да стане, не съм от желязо. Обърни се! – и той я насочи в посока към масичката.
Тя се опря на ръце, а той като повдигна полите на нощничката ѝ хвана задника ѝ, при което дланите му се скриха в пищните ѝ бузи. След това, едната му ръка се премети на циците ѝ, едновременно с което я придърпа към себе си, а два от пръстите на другата ръка навлязоха в путето ѝ. Жадното ѝ тяло потрепери от страст. Тя отчаяно задвижи задника си, опитвайки се да се надене на члена му, като накрая той реши да удовлетвори желанието ѝ – хвана си го с ръка и го насочи към чернеещото се от косми лоно.
- Ох, каква си мокра! Почакай само малко! – той се напрегна и вкара хуя си дълбоко в нея.
Дълбините ѝ пък се отзоваха със сладко изхлопване, приемайки го в себе си с огромна радост. Мъжът ми се движеше без да бърза, опитвайки се да удържи желанието, струящо от Валя. Това, което виждах, толкова ме възбуждаше, че не можах повече да оставам инкогнито и аз се спуснах зад тях и прегърнах мъжа ми отзад. Той се подаде леко към мен, но аз тутакси плъзнах ръка към точката на съприкосновение на горещите им тела и удържах члена му във влагалището ѝ. После напипах напрегнатия ѝ клитор и го помасажирах леко. Тя потрепери и усетих, че свърши. Мъжът ми я отстрани леко, внимателно придържайки я за раменете и я сложи да седне на леглото ѝ. Облегна се на масичката, давайки ми възможност да се насладя на еректиралия му член. Наклоних се, взех го в уста и усетих вкуса на другата жена. Заоблизвах го нежно, а Валя която в това време беше вече дошла до себе си, застана до мен и се включи в моето пиршество. Започнахме едновременно да го смучем, а той почти плачеше от кеф, но изведнъж той отвори очи и се загледа към вратата на купето. Така и не бяхме забелязали, че тя се беше отворила и от нея стърчеше надървен член, обрасъл с червеникави косми. Някаква мазолеста ръка се движеше по него, а иззад вратата се чуваше пъхтене. Аз тихичко се приближих и я отворих рязко. Там се показа някакъв рижав мъж със спуснати гащи и яко стърчащ хуй.
- Какво искаш, бе? – весело попитах аз.
Той замърмори нещо неразбираемо, видимо загубил дар слово от възбуда и изненада – но това си беше нещо, за което обяснения не трябваше и мъжът ми го покани с жест да влезе при нас. Онзи, като зомби, влезе и застана насред купето със спуснати гащи. Очите му хищно се прицелиха към задника на Валя и той бързо застана зад нея, като насочи доста големият си хуй в правилната посока и нахлу във вече разработеното ѝ лоно. Само след малко се затресе конвулсивно и от недрата на Валя потече гъстата му сперма. Само че членът му се изправи също толкова бързо, колкото и беше свършил. Валя лежеше по корем на масичката, безсрамно предоставила ни огромното си дупе и вагината с изтичащата от нея сперма.
- Ела тука! – повика ме мъжът ми и ме постави до другата жена, в същата поза като нея.
Сега вече аз слушах зад гърба си тежкото, учестено дишане на мъжете.
- Яко зрелище! Жалко, че няма как да видиш! – каза ми мъжът ми, любувайки се на изгледа и в същата секунда, рязко и без никакви задръжки, случайният ни гостенин ми го вкара до дъно!
После също толкова рязко и излезе от мен и отново проникна във Валя, но след като остана в нея съвсем малко, отново се върна в мен. Това се случи още няколко пъти и аз не можех да определя, кое ме възбужда повече – движението на огромният му хуй във вагината ми или очакването, кога отново ще влезе в мен. Валя безсилно лежеше на масичката, а онзи се канеше отново да вкара оръдието си в нея, но мъжът ми го отмести настрани, надигна спътницата ни и я спусна на колене. Послушно отвори уста, когато мъжът ми завъртя главата ѝ в посока на хуя на нашият нов спътник. Взе му го в уста и се зае да го облизва.
- Искаш ли и ти да опиташ? – попита ме мъжът ми и без да дочака отговора ми, ме постави така, че да мога да достигна с уста до хуя на онзи, а в същото време да може съпругът ми да ми го вкара отзад.
Членът на гостенина ни беше дебел и прав – двете едва успявахме да го поемаме в устите си, а езиците ни имаше широко поле за действие. Влакът започна да свири, заглушавайки нашите стонове, когато и четиримата свършихме почти едновременно. Влакът започна да спира, отбелязвайки края на нашият разврат. Гостенинът ни погледна стреснато през прозореца, хвана с една ръка багажа си, а с другата панталоните си и изскочи от купето. Само след секунда го видяхме на перона. Влакът отново тръгна, започна да набира скорост и ние продължихме към целта на пътуването си.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

Готино пътуване,добре че е бързия влак ако беше "стрела",нямаше да имате време за нищо.

Анонимен | преди 1 година

Много хвазбуждащт разказ супер.