Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Прохождаща актриса (част 2)

09.07.2019 | sexkupon
Категория: Групов

- Това е! Това е! – крещеше режисьорът и подскачаше на място.
- Знаех си! Знаех си, че имаш талант! Гледайте и се учете!
На Светла изобщо не ѝ беше до това! Членът ритмично се движеше в нея, усвоявайки дълбините на влагалището ѝ.
- Потърпи Светле, потърпи! Изкуството иска жертви! – шепнеше ѝ отзад Лазар, дишайки тежко.
С едната си ръка беше напипал клитора ѝ и се опитваше да го масажира. Първоначалния шок беше минал и сега вече момичето започваше да изпитва и някаква леко удоволствие. Усети, че е потекла доста! Действително, скоро започнаха да се чуват характерни хлопащи звуци. Лазар смени темпото и вече бавно влизаше и излизаше от нея. Тя се досети, че единствения начин всичко това да остане незабелязано, беше мъжът зад нея да свърши по-бързо, тя започна да се подава насреща му.
- Тихо, глупачке! – прошепна ѝ онзи отзад.
- Не се движи! Впрочем, аз те насилвам все пак!
В това време обаче, блаженото ѝ изражение привлече вниманието на режисьора.
- Светлана, какво става? Къде е страданието, къде са виковете?
Момичето на това само се усмихваше глупаво, съсредоточена на бавно пълзящият между краката ѝ член. Наложи се Лазар да оправя положението. Членът му излезе от влагалището и тутакси се опря в ануса. Това изплашим Светла повече от всичко друго. Тя отново се задърпа и замуча. Удовлетворения режисьор отново седна на мястото си. Членът отзад продължаваше да увеличава натиска върху сфинктера, който Светла стискаше с всички сили. Усети, че не е в състояние да го задържа повече, и че главичката прониква вътре.
- Толкова, достатъчно! – плесна с ръце режисьорът.
Членът изчезна. Помощниците я пуснаха. Лазар ѝ оправи гащичките и смъкна надолу полата ѝ.
- Браво! – прошепна ѝ той, докато изваждаше бельото от устата ѝ.
- Аз съм "за", да те вземем в групата!
Светла мълчеше, докато идваше на себе си. Режисьорът изказваше възторга си от нея, но тя не го чуваше. В главата ѝ шумеше. Пулсиращото ѝ влагалище настояваше да се завърши започнатото. Накрая тя се съсредоточи върху това, което ѝ говореше Иванов.
- Светла, ти имаш талант! Несъмнено ще те вземем! Ела в кабинета ми да ти оформим документите!
В кабинета той се намести в огромния стол и ѝ подаде лист хартия и химикалка.
- Напиши молба, а аз ще ти попълня данните.
Светлана старателно започна да пише, искайки да завърши по-бързо и да отиде да се изчука с набеденото си гадже.
- Написа ли? Давай тука. – режисьорът взе молбата и я прочете, но неочаквано я остави встрани.
- Светле, виж сега... – внимателно започна той.
- Навярно си чувала слуховете, че пътят към сцената минава през леглото?
- Чувала съм...
- Ами виж сега, това не са слухове. Така се е получило. Традиция такава има... Разбери, стар съм вече, но няма как... Иначе нашите лелки тука няма да разберат, те всички са минали през това.
- Ами щом така трябва... – Светла се изправи, надигна полата си и смъкна бикините си.
После легна на дивана и разтвори крака, като демонстративно показа гладко избръснатата си, блестяща от влага катеричка.
Иванов се приближи, облизвайки устни и като се наведе, вкара пръст във влагалището ѝ. Тя едва забележимо потрепери и въздъхна.
- Това е хубаво, че нямаш предразсъдъци, но има проблем. На моята възраст, след бурните ми младини е нормално сега да имам проблеми с ерекцията, затова ако не възразяваш да го вземеш в устата си, а?
Момичето въздъхна, разбирайки че отново ще остане неудовлетворена, седна пред него и започна да му разкопчава гащите. Като измъкна това, което трябваше да мине за член и усъмнявайки се дълбоко, че е възможно изобщо да стане, тя го насочи към устата си. След 15-ина минути стана ясно, че няма да се случи нищо. Членът само леко бухна, но си остана все така вял, без значение от усилията на девойката.
- Г-н Иванов, не се получава. Ако искате мога да продължа, ама...
- Мда. Добре, легни на масата по гръб. Ще ти го сложа в устата, а ти ще се галиш, за да те гледам. Може би, това ще помогне.
Светла, готова на всичко само за да свърши и да я пусне, зае желаната поза. Когато членът се намери в устата ѝ, тя спусна ръката си между краката, намери клитора си и се зае със себе си. Мигновено засилилата се възбуда я отвлече от режисьорския хуй и скоро той усети това. В този момент вратата се отвори и вътре влезе оная същата лелка, която стоеше с него пред сцената. Като огледа, без никаква изненада ставащото вътре, тя попита ехидно:
- Какво става, пак ли не ще да се вдигне?
- Остави се! Какво искаш?
- Търся Лазар.
- Продължавай да го търсиш! И като го намериш, кажи му бързо да дойде тука!
- А-а-а, добре. – многозначително каза лелката и излезе.
- Светле, помислих си, че имам още един способ. Той работи на 100%. Ей сега ще дойде Лазар, нека той да ти го сложи, а аз пак така в устата. Тогава гаранция ще се получи!
Момичето кимна, съгласна на всичко. Лазар се появи след 5 минути.
- Какво шефе, пак ли? Аз както всеки път ли?
- Да! – Иванов му подхвърли презерватив.
Лазар заобиколи масата, извади члена си, надяна му презерватива, и като надигна краката на момичето внимателно проникна в нея. Шефът се наклони напред гледайки жадно, как членът на младия мъж разтваря влагалището на Светлана.
- Лазо, повдигни ѝ краката повече и по-широко!
Той ги повдигна и разтвори така, че Светла възмутено изписка. Мъжът нарочно се движеше бавно, за да може шефът му да наблюдава дебелия блестящ ствол, разтварящ малките срамни устни и триещ увеличилия се клитор. Светла, усещайки хуя в себе си, започна отново да смуче режисьорския член, отбелязвайки за себе си, че той се беше увеличил доста. Постепенно той достигна нормална големина и придоби завидна твърдост, като трудно се побираше в устата ѝ. Иванов хвана момичето с две ръце за главата, и започна да я чука здраво там, като не се сдържаше да ѝ го вкара чак в гърлото. Момичето даде всичко от себе си, за да успее да доведе режисьора до оргазъм и това ѝ се отдаде доста бързо. Гъстата сперма запълни устата ѝ. В същото време със силно сумтене свърши и Лазар. Светла усети спазмите на хуя му и разбра, че отново е останала незадоволена. Доволният режисьор отново седна на стола си, и започна отново да преглежда молбата. В кошчето за боклук до него, самотно си лежеше презервативът на Лазар. Светла стоеше с гащичките си в ръка, чудейки се дали да ги обуе сега или да почака. Иванов накрая подписа листа хартия и ѝ го подаде.
- Дай я на Вярка. Оная жена, дето беше влязла тука докато ние..., а ти изобщо успя ли да свършиш?
- Не-е-е.
- И на мен така ми се стори. Намери Лазар, той ще ти помогне.
- А ще иска ли?
- Той винаги иска. Нашите жени тука постоянно го използват. За какво мислиш го търсеше Вяра? Предполагам, че и сега някъде се чука с някоя!
- Разбрах. – Светла внимателно излезе и се отправи да търси Вярка или Лазар.
Намери ги през три врати. Както ѝ беше казал Иванов, жената стоеше на четири крака, а мъжът се движеше зад нея усърдно. Като чуха скърцането на вратата, двамата се обърнаха синхронно, огледаха новодошлата и продължиха заниманието си. Впрочем, Лазар ѝ направи знак да се приближи. Тя дойде до тях, чувствайки се малко странно, макар че предполагаше, че такива неща тук са нещо обичайно.
- Това за мен ли е? – Вярка забеляза листа в ръката на момичето.
- Остави го на масата. Какво има друго? – попита, когато видя че Светла не излиза.
- Трябва ми той. – каза девойката и посочи към мъжа, усещайки, че се изчервява.
- А-а-а... – Вярка веднага се досети.
- Седни и почакай, ей сега ще сме готови.
Светла седна и започна да наблюдава с интерес, как двойката се доближават до финала. Без да се притеснява от присъствието ѝ, по-възрастната жена отнесено виеше и се гърчеше в ръцете на Лазар. Накрая тя затихна, а мъжът свали поредния презерватив и се обърна към Светлана.
- Е, готова ли си? Ела тука и давай презерватива!
Втората част дойде до съзнанието ѝ малко късно.
- Аз нямам...
- Как така? – възмути се онзи.
- Аз ли трябва да ви ги купувам? Че то откъде да ви ги взема толкова много?
- Спокойно! – намеси се Вярка.
- Първи ден ѝ е, откъде да ги знае тия неща? Вземи от моите, знаеш къде са.
Недоволно мърморейки нещо, мъжът намери един презерватив, сложи си го и доста грубо обърна момичето с гръб към себе си. Зажаднялото ѝ влагалище посрещна с радост члена му и го обгърна. Лазар я хвана за бедрата и заработи ритмично. Светла му помагаше, колкото можеше, като се подаваше насреща му, докато стенеше през зъби.
- Да! Викай, ако искаш! Не се притеснявай! При нас са нормални такива неща, няма да учудиш никого.
Светла, като че ли само това чакаше. Помещението отново се огласи от стоновете на жена в оргазъм. Лазар я погледна учудено, но не спря докато тя не затихна и не се отпусна в ръцете му. "Гледай ти, а аз мислех – театър, изкуство, гнездо на културата, а гледай какво се получи! Ама какво пък, утре ще взема да ида пак, да видим какво ще се получи този път...", си мислеше Светла, докато крачеше по улицата.

Край

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен