Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Похитената булка (част 2)

06.07.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

В коридора се чуха гласове. Групата хора се движеха към вратата и викаха силно името на булката. Тя също чу това.
- Иване, давай по-бързо, че идват!
- Ей сега, ей сега! – бърбореше той, дълбаейки дупето ѝ с бесни движения.
Накрая замря, а на лицето му се изписа блажена усмивка. Наталия тутакси го отблъсна и бързо надигна гащичките си и оправи роклята. Иван, все със същата усмивка, бавно надигна панталоните си. Гласовете се чуха вече съвсем близко, вратата се отвори и там се показаха Лъчо и кумът. Всичко завърши благополучно, женихът получи булката и всички слязохме в залата. Чукнахме се за благополучното мероприятие. Мястото на жена ми обаче, беше празно.
- Къде е моята? Нали бяхте заедно? – попитах Ванковата жена.
- Ми тя танцуваше, а после май отиде до тоалетна.
- Отдавна ли?
- Не знам, май да.
Като отчетох състоянието на Катя, когато я видях последно, аз се притесних не на шега. Ами ако беше заспала в тоалетната? Или беше паднала някъде по пътя? После всички познати щяха да ни се смеят.
- Отивам да я потърся. – станах от масата.
- Иди.
Първата ми работа беше да проверя в женската тоалетна. Нямаше я. Тръгнах по коридора към една от леко отворените врати. Посегнах да доотворя и тъкмо да повикам името ѝ, до мен се донесе непознат мъжки глас. Като си спомних за скорошните ни развлечения с Наталия, аз тихичко погледнах през вратата. Подпрял се на стената и затворил очи, седеше мъж на около 50 години, а пред него беше коленичила някаква жена, чиято глава се движеше на нивото на корема му. Всичко това се съпровождаше от шумното дишане на мъжа и от характерното жвакане на жената. Не познавах мъжа – струваше ми се, че беше някой от роднините на булката. Жената ми се стори позната, но в гръб не можех да кажа със сигурност коя е. Впрочем, ако се съдеше по доволната физиономия на мъжа, дамата пред него се справяше добре. Оставаше ми само да им се порадвам и да си продължа нататък, когато онзи я вдигна нагоре. Като пусна от устата си блестящия член, жената се изправи, после се обърна, събу бикините си и се облакъти на масата. Докато правеше това, аз успях да огледам лицето ѝ. Оказа се, че това е майката на булката, но мъжът със сигурност не беше съпругът ѝ, чието лице помнех добре. Сега вече ми стана ясно, на кого се беше метнала булката. Мъжът в това време се настани удобно зад нея и започна да я чука, като поклащаше задника си. Майката на Наталия издаваше звуци, които звучаха малко изкуствено, като в евтин порно филм. Това обаче си беше тяхна си работа и аз ги оставих и продължих нататък. Стигнах почти до края на коридора, когато там се отвори още една врата и от нея излезе някакъв мъж, който пътьом закопчаваше панталона си. Когато се изравни с мен, той ми прошепна
- Побързай, че скоро ще изтрезнее. – и продължи нататък.
Отправих се към вратата, чудейки се, коя ли е "тя", която ще изтрезнее. Влязох вътре и се огледах, като изчаках очите ми да привикнат към полумрака. От видяното чак ми прилоша. На пода на четири крака седеше моята Катя, а двама мъже я чукаха от двете ѝ страни. По-скоро, мъжът беше само един – този който беше заел устата ѝ. Вторият по-скоро изглеждаше, като негов син – момче на около 18 години. Полата на Катя, която и без това не беше особено дълга, беше събрана около талията. Гащичките ѝ се мотаеха около единия ѝ крак. Блузката ѝ беше съблечена, сутиенът смъкнат надолу, от което гърдите ѝ се поклащаха свободно при всеки тласък. Понякога ги хващаше с ръка онзи мъж, на когото тя му правеше свирка, но в този случай Катя отдръпваше главата си, като не му даваше да проникне дълбоко, което го караше отново да я хване за косата. При това той така я натискаше към себе си, че острото носленце на Катя се скриваше в космите над хуя му. Жена ми мучеше и правеше опити да се освободи, но мъжете разбира се, не я пускаха. Те всъщност ми бяха смътно познати, май бяха някои от далечните роднини на Лъчо, които бяха дошли от друг град. Момчето отзад неумолимо се движеше, като държеше здраво жена ми за бедрата, при което всеки път дългият му член бързи влизаше и излизаше от Катя. Мина ми през ума, че тя всъщност обичаше да я чукат точно така. Докато седях и гледах, опитвайки се да дойда на себе си, младежът свърши и доволен седна встрани. Забелязвайки ме, той подканящо метна с ръка, предлагайки ми да заема неговото място. Доколкото в този момент видът на жена ми, стояща между двама мъже, вече ми беше докарал желязна ерекция, аз тихо се приближих стараейки се да не попадам в полезрението на Катя.
- Стига си стоял. Използвай, докато може! – посочи момчето, приемайки ме за случайно минаващ сватбар.
- А може ли? Коя е тя?
- Де да я знам.
- Как така, а откъде я намерихте? – вече стоях на колене зад гърба ѝ и търсех входа ѝ с главичката си.
Членът ми проникна в нея съвършено свободно, фрикциите също не ми доставяха особено удоволствие. Мъжете здраво бяха разработили отверстието ѝ, а освен това и тя беше пуснала доста смазка, която се беше смесила с мъжката сперма.
- Другият мъж я намери в тоалетната, а ние с тате го чакахме пред вратата. Първо ѝ омачкахме циците, като нямаше никаква реакция, само гледаше тъпо, пияна като свиня. После тате бръкна под полата ѝ и пак нищо. Тогава се решихме. Първо мислехме да я изчукаме направо в коридора, но решихме да я завлечем тука. После я подкарахме по пълна програма, заедно, поотделно, и във всички дупки.
Тогава обърнах внимание на ануса ѝ – протрит до червено и леко разтворен.
- Значи тя дава и отзад? – удивих се аз.
По-рано на мен винаги ми беше отказвала.
- Трезвена може и да не дава. – охотно поясни момчето.
- В началото, когато тате ѝ го вкара там за пръв път, май даже не разбра къде я чукат. Когато я подкарахме в двете дупки, тогава със сигурност разбра и взе да се дърпа и да вика нещо, а сега като поизтрезня вече, май съвсем няма да дава, взе да се дърпа.
- Значи няма да мога да я изчукам отзад? – аз даже леко се огорчих.
- Не, няма да даде, но ако искаш ние с тате ще я държим, тъй че няма къде да отиде!
- Абе май не. – отказах аз.
- Както искаш.
Самата ситуация, когато заедно с мен жена ми чукат в устата още един мъж, а до нас седи втори и просто ми разказва, как са я чукали цялото семейство, много бързо ме доведе до оргазъм. Свършихме заедно с другия мъж – той в устата, аз във влагалището. Стараех се да не издавам никакви звуци, за да не може Катя да ме разпознае. Оставяйки я в същата поза и с изтичаща от двете ѝ страни сперма, ние бързо се изнизахме в коридора.
- Хайде да вървим. – таткото хвана сина си под ръка и го задърпа към залата.
Аз реших да остана, в случай че се появи някой друг ловец за женска плът. По мое мнение на Катя за днес секса ѝ беше достатъчен. Погледнах през процепа на вратата и видях, че тя започваше да се привежда в ред. Извади от чантата си мокри кърпички и се избърса навсякъде. Обу гащичките си, помисли малко, отново ги събу и ги прибра в чантичката си. Намести гърдите си в сутиена, облече ризката, намести полата и излезе. През цялото време аз я следвах на безопасно разстояние. На масата се явих малко след нея. Катя изглеждаше добре, като за жена която току що е била чукана от четирима мъже. Разбира се, коленете ѝ бяха леко зачервени, а дрехите ѝ малко раздърпани, като болшинството гости вече бяха в същото положение, но такова удивено и шашнато лице имаше само тя. Май самата тя не разбираше, как на такава предана и вярна жена като нея, можеше да ѝ се случи такова нещо. Предполагам, че точното количество на изчукалите я мъже оставаше тайна за нея.
- Катя, къде се загуби? Ходих да те търся!
- В тоалетната, а после се заблудих леко... – тя отговаряше монотонно, задълбочена в мислите си.
Аз я съжалих и не й задавах повече въпроси.
- Катя, какво ти е? – жената на Иван я гледаше заинтригувано.
- Какво имаш на лицето?
Аз също се загледах. На лицето ѝ имаше леко размазана мътна капчица, но преди да я разгледам добре, съпругата на Иван я изтри с кърпичката си.
- Катя, трябва да се гримираш наново! Хайде! – жената на Иван издърпа моята след себе си.
Забавиха се доста. Съдейки по погледите, които и двете ми хвърляха, явно Катя беше разказала, какво ѝ се е случило.
- Нещо не ми е добре, хайде да си ходим. – помоли жена ми.
- Ама как? Още е рано? – възмути се Иван.
- Ваньо, трябва... на Катя ѝ е лошо!
Вкъщи жена ми цяла вечер мълча, а в леглото зави главата си с одеялото. Аз не я препирах за нищо, смятах че трябва сама да вземе решение. Към полунощ ме повика. Навярно наистина съжаляваше за това, което се беше случило. Цяла нощ се опитваше да изкупи вината си по изконните женски начини, измисляйки все нови и нови... Е, казах си, че докато устните ѝ се докосваха до не за дълго спадналия ми член, наистина си беше заслужила вече опрощението.

Край

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 4 години

Ах да еба и булката.