Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Майката на Ангел (част 2)

13.06.2019 | sexkupon
Категория: Девствени

След тази случка, цяла седмица ходех като болен и постоянно онанирах, спомняйки си за станалото. Много ми се искаше това да се повтори, но не успявах да заваря майката на Ангел сама вкъщи. Веднъж обаче, с приятеля ми се захванахме заедно да проявяваме снимки. Само да поясня, че тогава нямаше цифрови фотоапарати и всичко се правеше в малка тъмна стаичка, по-точно килера на апартамента, осветена с червена лампа. Цялата апаратура, както и любовта към фотографията, бяха останали от бащата на Ангел, който ги беше напуснал преди време. Всичко вървеше добре, бяхме проявили доста снимки, когато Ангел каза:
- Уха, гледай как добре се е получило! Това е мама след празника. Беше се напила и гледай как съм я хванал с надигната пола! Всичко ѝ се вижда!
- Така, така... – заинтересувах се аз.
Вярно, че полата ѝ беше надигната, но се виждаха само краката ѝ.
- Да, яко! – казах му.
- Направо ми се приисква да полъскам на нея.
- Емиии... да опитаме, ако искаш. – предложи той, хихикайки нервно.
"Я гледай ти… може би се шегува? ", помислих си аз.
- Ами давай. – казах му.
- Не, наистина, давай, а?
Май че беше сериозен.
- Ами добре, започвай. – съгласих се.
Той се раздвижи в тъмното. Чух, как смъкна гащите си. Явно наистина започна да онанира. Аз също се събух.
- Слушай, Любо. Давай аз на теб, ти на мен, а? – изведнъж каза той.
Предложението беше примамливо, интересно ми беше да пробвам. Не успях да кажа нищо и усетих неговата ръка, търсеща члена ми. Намери го, обхвана го нежно, погали го... погали топките ми, стисна ги леко в шепата си и започна ритмични движения. Разбира се, не беше като когато си го правех сам, беше много по-добре! Протегнах ръка и обхванах неговия хуй. Погладих главичката, обхванах го... На пипане ми се стори по-дебел от моя. Пулсираше в ръката ми, аха-аха да свърши. Продължавах да движа нежната му кожичка напред-назад. Изведнъж се чу почукване на вратата.
- Момчета, ще излезете ли скоро? Цял час вече седите там.
Ох, наистина се бяхме поувлекли!
- Скоро мамо, почти сме готови!
- Ще ме пуснете ли да видя? И на мен ми е интересно.
Спогледахме се.
- Ей сега ще ти отворя. – извика й Ангел, надигайки гащите си.
- Само изключи светлината в коридора! Иди отвори, ама само леко! – бутна ме той.
Отидох до вратата, отключих и внимателно я отворих.
- Влезте, лельо Валя. Само внимателно.
Тя се вмъкна, като за секунди опря гърдите си в рамото ми и застана зад гърба на сина си.
- Хайде показвай. Какво успяхте да направите?
Снимките наистина бяха много. Опитах се да застана до Валя, но мястото беше малко и можех само да надничам през рамото ѝ.
- Виж, мамо. Това са снимките от Нова година. Добре са се получили, нали?
Майка му заинтересувано разглеждаше снимките. Аз отбелязах, че седя притиснат до бедрото ѝ. И то не на коя да е жена а тази, която бях виждал гол, и която беше масажирала члена ми. "Еми какво, защо не? Ангел няма да види. А и тя пред сина си няма да иска да се съпротивлява, за да не привлече вниманието му.", помислих си. С тези мисли аз вкарах ръка под халата ѝ и прокарах ръка нагоре по бедрото ѝ. Тя се стресна и се опита да стисне крака, но аз бях предвидил това и бях сложил крака си между нейните.
- Мамо, гледай. Това е като бяхме на село, помниш ли? – увлечено продължаваше Ангел, прехвърляйки снимките.
Наложи ѝ се отново да се наведе напред и да се преструва, че разглежда снимките. Все пак, ръката ѝ се опитваше да спре моята. Естествено, това не ѝ се получаваше, и тя като въздъхна, остави тези си опити. Планът ми вървеше добре! Ако не се държах прекалено нагло, щеше да ми се размине. Изнаглях леко, и като поставих и двете си ръце на бедрата ѝ, ги плъзнах нагоре. Тя се напрегна, но не последва никакво противодействие. Халатът бавно се надигаше, заедно с ръцете ми. Ето, че се показа средата на бедрата ѝ, белеейки смътно... Показа се и дупето ѝ, стегнато в ярко бели бикини. Ръцете ми проникнаха под ластика им и погалиха меките, бели полу-кълба. После ръцете ми се върнаха към бедрата, повдигнаха се по тях отпред и усетиха леко надигащите гащичките косъмчета. Оттам се плъзнаха по вътрешната част на бедрата и се опряха в путето ѝ. Ангел в това време обясняваше, коя снимка как е направил, и кое как се е получило. Валерия внимателно гледаше и пускаше тук-там по някоя реплика. Членът ми отдавна се беше измъкнал навън на воля и вече се беше опрял до дупето на леля Валя. Започнах да го търкам там, но гащичките ѝ ми пречеха. Явно трябваше да ѝ ги събуя! Хванах ги внимателно и започнах да ги събувам. Валя ги хвана с ръка и се опита да ги върне на мястото им, аз обаче ги дръпнах рязко и те се намериха около колената ѝ. По-нататък беше лесно. На пода паднаха сами. Леля Валя, като съобрази, че все някога синът ѝ ще се обърне и ще ги види, се обърна за малко към мен и ми просъска:
- Вземи ги и ги скрий!
И отново се наклони напред. Когато се наведох за гащичките ѝ, аз не издържах и целунах прелестното ѝ дупе, а гащичките ѝ прибрах в джоба си. Сега вече достъпът беше открит и аз побързах да вкарам ръка между краката ѝ. Вече имах някакво понятие за женските полови органи, но само на теория. Ръката ми се зае да изучава нещата на практика. От първото докосване леля Валя подскочи леко. Аз внимателно, едва докосвайки я, прокарах пръсти между срамните ѝ устни и напред до клитора. Така, намерих го, къде ще да е и влагалището? Плъзнах пръст по-надолу и леко натиснах. Пръстът ми влезе наполовина. Валя се размърда леко, от което ръката ми се изплъзна от мястото си. Предположих, че така тя ми дава знам, какво може и какво не. Отново се наведе към сина си, но аз не можех просто така да си седя бездейно до такава жена и то без бельо и с надигнат халат. Ръката ми се върна обратно, този път не така безцеремонно. Внимателно погладих бедрата ѝ, срамните устни и клитора, и всичко това възможно най-нежно. След малко там стана влажно, клиторът ѝ леко порасна. Направих втори опит, внимателно прониквайки във влагалището. Съпротивление този път не последва. Станах по-смел и започнах да изследвам вътрешното ѝ устройство. После добавих още един пръст и започнах да движа двата заедно, като ту ги изваждах, ту пак ги вкарвах навътре. Неочаквано, Валя започна да прави едва доловими движения срещу пръстите ми. От устните ѝ се откъсна лек стон.
- Мамо, какво става? – в недоумение попита Ангел.
Замрях, но без да вадя прътите си.
- Ох, гърба ми нещо се схвана. – отвърна тя и се изправи, от което ръката ми отново излезе от мястото си.
- Хайде ще тръгвам, а вие тука си продължавайте. – тя тръгна към вратата, но като стигна до нея се обърна:
- А, забравих за какво съм дошла. Трябва ми малко помощ. Някой да дойде с мен. Сашо, ела ти!
Разбрах, че сега ще бъда яко наруган. Излязохме в коридора, вратата зад нас се затвори, а ключът превъртя. Валерия мълчаливо се отправи към стаята, а аз след нея. Като затвори врата след мен, тя се обърна:
- Върни ми прашките!
Аз послушно ѝ ги подадох.
- Я ми кажи, кой ти разреши да правиш това?! И то пред Ангел!?
- Лельо Валя, от онзи ден мечтая за Вас... а тук застанахте така удобно... и аз не се сдържах, но и на Вас Ви хареса, видях...
- Не е твоя работа, дали ми е харесало! – опита се да ми го каже по-сурово, но усетих леко колебание в гласа ѝ.
- Лельо Валя... Може ли пак да отидем до банята... На мен пак ми стърчи много...
Действително, гащите ми с труд удържаха малкия ми приятел.
- Добре, хайде... Дано се кротнеш малко! – съгласи се тя, като ме погледна там долу.
Като влязохме в банята, тя пусна водата, за да не се чуват други шумове, обърна се към мен, разтвори халата си и се разкрачи. Всичко беше като миналия път, само дето сега по вътрешната страна на бедрата ѝ блестяха капчици от соковете ѝ. Извадих стърчащия си като палка член, направих няколко движения и спрях.
- Лельо Валя, миналия път не беше точно така...
- А как?
Вместо отговор, аз взех ръката ѝ и я положих върху члена си. Тя се усмихна и послушно започна да я движи. Но на мен ми се прииска и повече.
- Сега може ли? – погледнах я аз и вкарах ръка между краката ѝ.
- Може.
Разтапях се от движението на сладката ѝ ръчичка и внимателно галех клитора ѝ. Валя започна тихо да стене. Дата ми пръста отново се вмъкнаха във влагалището ѝ, но в този момент усетих, че ръката ѝ изчезна от ствола ми.
- Не, ще го направим по друг начин! – каза Валя.
Тя хвърли халата си, и като се обърна с гръб към мен се опря с ръце на крановете на душа и широко разтвори крака.
- Хайде давай де! – нетърпеливо ми прошепна, вирвайки дупе.
- Слагай го!
Леко шашнат от такова развитие на нещата, аз започнах неумело да опитвам да ѝ го вкарам в нужното място. Накрая членът ми се спусна в горещите ѝ, влажни дълбини. Валя охна, аз замрях, като се опивах да осъзная тези нови за мен усещания. Влагалището плътно ме обхвана, пулсирайки възхитително. Започнах да правя фрикции, отначало бавно, за да усетя как главичката ми прониква навътре, разтваряйки гладките стенички, после по-бързо и по-бързо. Валя също движеше рязко таза си, стараейки се да влезе в ритъм и да ме поеме, колкото се може по-дълбоко. Накрая тя изхлипа и омекна, като и прекрати движенията си. Влагалището ѝ се сви и ме стисна силно, при което аз веднага се изпразних мощно в нея. Извадих вече омекналия си член и се замислих. Току-що бях правил секс! И то с по-голяма жена! И то с майката на най-добрия ми приятел! А тя седеше и ме гледаше замислено, като държеше ръката си между краката.
- Не те ли е срам? Докара ме до грях! И то с кого? С някакво дете, приятелче на сина ми!
- Лельо Валя, извинете ме! Беше случайно, аз никога повече...
- Ясно, хайде изчезвай оттука! Не ми пречи да се измия...

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Лошо няма,но авторът един път е Любо,после е Сашо и накраят вероятно ще е Петър?

Анонимен | преди 1 година

Една по-голяма от мен колежка чуках няколко пъти и тя казваше така "как не те е срам да чукаш кака си отзад, мръсник такъв,...". И в следващия момент "ох, давай, не спирай, чукай го това дупе, да..."