Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Парната баня

19.04.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Здравко ни поведе към механата, откъдето на бегом излязоха двете му дъщери, която явно бяха наредили като за гости. И двете си бяха вече големи момичета, готови за женене. Механата беше подредена по начин, съответстващ на тази част на страната, и от който си личеше твърдата ръка на домакина, който си падаше по лова. Всичко беше чисто и акуратно подредено, навсякъде имаше препарирани ловни трофеи, чаши и посуда. По случай нашето идване, Здравко беше събрал цялото си семейство – жена си, баща си и двете си дъщери, за които вече споменах. Те бяха тук най-вече заради синчето ми Илия, който беше станал на 18 години и вече ставаше за сватосване с някое от двете момичета.
- Хайде, сядайте, кой където си хареса! Да вдигнем наздравица! – започна Здравко.
- Боже благослови! Да сме живи и здрави всички!
С домакина се знаехме от много отдавна, беше приятел на баща ми. Двамата бяха бивши военни, и когато се беше пенсионирал, Здравко си беше купил тази къща в планината. Имаше си малко стопанство и живееше доста добре. Единствената му грижа в момента беше да задоми дъщерите си, но понеже те и двете бяха красавици, едва ли щеше да му е голям проблем. Заговорихме се за времето, през което не се бяхме виждали. Пийнахме, хапнахме... Здравко видимо започна да се напива. Заговорихме се и за гордостта му – парната баня, която сам си беше направил до къщата. По някое време, ни в клин, ни в ръкав, той стана и тръгна да пали банята. Да сме се напарели, та да излезе всичката градска мръсотия, която сме били попили. Домакинята тръгна след него, за да му помогне. Старецът измърмори нещо в стил, че вече е доста късно, стана и се отправи да спи. Останаха двете сестри, аз, жена ми и синът ни. С момичетата бързо намерихме общ език, особено Илия, който още от гимназията си беше покорител на женски сърца. От дума на дума, той и една от сестрите излязоха да се поразходят и да подишат чист въздух. В стаята остана другата сестра, която явно беше и по-скромната. Като разбрах, че с нея няма да стане разговор, предложих на жена ми и ние да поизлезем на чист въздух. Докато вървяхме, стигнахме до прословутата парна баня. Вратата на преддверието беше леко открехната, аз я отворих още малко и погледнах. Кръвта ми се втурна към слабините и усетих, как членът ми се надига. В преддверието на банята, на един стол беше седнала домакинята Василена. Всъщност тя беше доста по-малка от Здравко и все още изглеждаше млада и желана. Кестенявите ѝ коси, падаха върху загорелите от слънцето рамене, а през полу-прозрачната, мокра предница на роклята ѝ стърчаха зърната на големите ѝ гърди. Фигурата ѝ беше леко закръглена, но това чудесно контрастираше със слабичката ми жена. През роклята се очертаваше и триъгълника на слабините ѝ, за който не знам, дали изобщо някога беше виждал бръснене.
- Хайде, влизайте! – посрещна ни тя.
В помещението имаше голяма дървена маса, кресло и две скамейки. На масата – полупразна бутилка ракия и две чинии с мезета. На креслото спеше домакинът. Беше гол, с разтворени крака, между които беше провиснал огромният му член, какъвто не бях и предполагал, че може да съществува. Приличаше на голяма анаконда, която изпълзява от джунглата в търсене на невинни жертви.
- Спи! – отсече домакинята, без да се опитва дори да говори тихо.
- Спи... – повтори ненагледната ми жена, вперила поглед в чудото между краката на Здравко.
Василена някак изпитващо я погледна и после влезе в банята. Още докато се скри и ние с Мария се разсъблякохме, като аз не се и опитвах да скрия възбудата си.
- Ще влизаш ли? – попитах изпитателно жена си.
- Иди, теб май те чакат там. – тя се усмихна и някак тъжно погледна към спящият домакин.
- Аз ще дойда после.
Влязох в банята, където не виждах почти нищо друго, освен пара и затворих вратата след себе си. Все пак видях Василена, която вече беше съвсем гола, да се занимава да слага някакви ароматни соли. Още веднъж оцених красотата на фигурата ѝ и членът ми щръкна съвсем, като на някой пубертет. Ето това си беше щастието на средностатистическият мъж – гола мацка със закръглено, розово дупе и поклащащи се цици! Тя се усмихна и ми предложи да легна по корем на скамейката, което аз и направих. Скоро усетих, как брезовите клонки се впиха в гърба ми, премахвайки столичната мръсотия, както се беше изразил мъжът ѝ. Накрая мъчителката ми изля върху мен кофа със студена вода, което съвсем ме накара да изтрезнея. Обърнах се и седнах. В банята вече бяхме трима. Стройна. като фотомодел с малки, но доволно сексапилни гърди до нас стоеше моята Мария. Слабините ѝ, както винаги гладко избръснати се намираха точно срещу лицето ми и аз не издържах. Обхванах с ръце дупето ѝ и я притеглих към себе си с желание да засмуча клитора ѝ, но тя се отдръпна навреме.
- Предполагам, че искаш първо да направиш нещо друго?! – тайнствено каза тя и ме хвана за ръката.
Станах и видях през парата пристъпи фигурата на Василена. Тя легна на същата скамейка, на която бях легнал аз, с разтворени крака, а ръцете ѝ стискаха гърдите. Гледаше ме предизвикателно. Жена ми сложи ръка на главата ми и я натисна към слабините ѝ. Не си и мислех да се съпротивлявам и след миг езикът ми ми изследваше срамните устни и клитора ѝ. От нея се носеше някакъв остър, но приятен аромат, който ме опияняваше. Докато ставаше това, ръката на съпругата ми докопа члена ми и бързо го доведе в бойна готовност.
- Вземи ме. – прошепна Василена, като въздъхна силно.
Изправих се, хванах краката ѝ, разтворих ги и рязко ѝ го набутах. Тя извика и направи болезнена гримаса, но постепенно попривикна към темпото ми и се отдаде на насладата напълно. Движех се в нея все по-бързо, но вагината ѝ беше разширена от огромния член на Здравко и не можеше да ми достави нужното удоволствие. Ръцете ми стискаха гърдите и зърната ѝ.
- Мишо... – жена ми ме прегърна откъм отзад и прошепна.
- Начукай ѝ го отзад!
- С удоволствие! – измърморих аз.
Накарах домакинята да се обърне и ловко ѝ го вкарах в ануса, който май също беше доста разработен. Василена извика от болка и наслада, похотта я разкъсваше отвътре. Чуках я като евтина курва, а тя стенеше като обезумяла. Струваше ми се, че с този разработен задник не би трябвало да усеща никаква болка, но тя се извиваше като някоя девственица. Чуках я, докато тя не се отпусна на скамейката и не извади члена ми от дупето си. Той беше мръсен и неприятен на вид, но сякаш без да се интересува от това, Василена се нахвърли върху него и го облиза до чисто. Отстраних я от себе си и придърпах жена си, която през цялото време ни гледаше и мастурбираше малкото си клиторче.
- О, това беше вълшебно! Даже успях да свърша. – прошепна ми тя.
Василена беше свършила, жена ми също, само аз не бях успял да удовлетворя потребностите си. Тъкмо се канех да поправя това, като мина зад жена си, когато вратата се отвори и Здравко влезе при нас. Като се подпираше на стената, той бързо оцени ситуацията с мътните си очи. Огромният му член се поклащаше в полу-възбудено състояние и напомняше парче шпеков салам. Замряхме. Домакинът все още си беше доста пиян и от него можеше да се очаква всичко. Като огледа първо мен, а след това и жена ми, той я хвана здраво. Тя ме погледна изплашено, но явно и на двамата ни беше ясно, че няма какво друго да направи, освен да му се отдаде. Седнах до Василена, превръщайки се в страничен наблюдател. Ситуацията беше станала напрегната. Членът на Здравко се надигна съвсем и се опря о малкото дупенце на Мария. Ревнувах малко, но това сякаш ме възбуди още повече. С голямата си ръка домакинът натисна гръбчето на жена ми, карайки я да се наведе още повече, след което с рязко движения набута огромното си нещо в малкото ѝ путе! Тласъкът беше толкова силен, че жена ми чак подскочи напред и се допря до стената. Домакинът направи още няколко движения, с които успя да набута хуя си само на половина. С една ръка Здравко държеше жена ми за косата, а с другата си ръка стискаше дупето ѝ. Дишаше тежко в гърба ѝ и продължаваше да я чука бавно, но безпощадно. Жена ми правеше болезнени гримаси и пъшкаше, но явно не от кеф, а точно от болка. Видях, че очите ѝ се пълнят със сълзи и понечих да стана, но тя ми кимна да си седя на мястото. След още около минута Здравко задиша по-тежко и ускори движенията си. Притисна жена ми още по-близко и с тежка въздишка свърши право в нея. Успях да видя, как от запълненото ѝ влагалище потече малка струйка сперма. Мъжът извади хуя си, който естествено беше целия в сперма и го разклати пред лицето на Василена. Тя покорно го пое в устата си и го облиза до чисто. Здравко излезе и с трясък се стовари в любимото си кресло, а само след няколко секунди захърка отново. Целият акт на домакина с жена ми продължи съвсем кратко, но Мария продължаваше да седи в същата поза. Опирайки се на ръце на стената, тя седеше надупена и ние с Василена можехме да се любуваме на това, как спермата изтича от тясното ѝ путе. Изпитвайки още по-голямо желание да свърша, аз се приближих към нея и я прегърнах. Тя цялата трепереше. Успях да я сложа да седне на скамейката и тогава неочаквано за мен, тя каза:
- Благодаря, зайко! Много ми хареса! А сега наеби тая кучка, а аз ще си почина малко.
Върнах се при домакинята, поставих я на четири крака и яко, по Здравковски ѝ го набих. Чуках я дълго и жестоко, като през цялото време гледах съпругата си, която след чукането преди малко се беше отпуснала като парцал. Изведнъж погледът ми падна на малкото прозорче на банята, където надничаше красивото личице на една от дъщерите. В момента в който разбра, че съм я видял тя веднага изчезна, а аз превъзбуден от случилото се, свърших дълбоко във Василена.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

Ще има ли продължение,много хубав разказ