Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Семейни приключения (част 1)

10.04.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Това е една истинска история, даже имената на участниците са истински. До скоро с жена ми много обичахме да си почиваме в лиманът, който се намира близо до града, където живеем. В този ден, за който ще стане дума, също бяхме на плаж и то в онази му част, в която се събират предимно нудисти. Беше рано и все още имаше малко хора, а ние май бяхме единствената двойка за момента. Неочаквано до нас се приближиха две дойки, облечени, нарамили чантите си. Заговорихме се, оказа се, че са туристи от вътрешността на страната. Едните бяха млада семейна двойка на име Ирена и Генади, на по около 25-26 години. Другата двойка се оказа, че са родителите им – Людмила и Стоян, на по около 50-53 години. Споделиха ни, че винаги били искали да се пробват в нудизма, но не знаели какви са правилата. Поканихме ги да се разположат до нас. Възползваха се от поканата и двамата мъже се съблякоха веднага. Людмила остави на себе си долнището на банския, а Ирена остана изцяло по бански. По някое време, точно преди да влезе във водата, Людмила махна и долнището си. Двамата с мъжа си отидоха да се къпят, а младите останаха на брега. Скоро към двойката във водата се присъединихме аз и жена ми. Докато се къпехме, Стоян през цялото време се навърташе около нея. Прегръщаше я, вдигаше я на ръце, като периодически поглеждаше към мен, очаквайки някаква реакция. Когато излизахме на брега, попитах благоверната ми:
- Харесва ли ти?
- Да. – отговори ми тя.
- Тогава можеш да продължаваш. – уверих я аз.
На брега ни очакваше изненада – Ирина лежеше по гръб, но вече съвсем гола.
- А на теб харесва ли ти? – попита ме жена ми.
- О, да.
- Тогава започвай.
Людмила се засуети, извади някакви продукти и бутилки бира от хладилната кутия в колата им. Стоян в това време лежеше до съпругата си и нежно я галеше по коремчето и бедрата. Заниманието му беше прекъснато от Людмила, която ни покани всички на масата. Хапнахме, пийнахме, поговорихме си. Стана дума за това, че правя хубав масаж.
- Коя ще е първа? – попитах, надявайки се, че ще е Ирина, но за съжаление на постелката бързо се намести по-възрастната жена.
Докато масажирах гърба ѝ, младите отново влязоха във водата, а Стоян остана до жена ми и започна нещо да шепне на съпругата ми. Вече се бях добрал до все още прекрасното дупе на жената пред мен, когато до нея по корем легна съпругът ѝ, а жена ми коленичи до него и също започна да му прави масаж. Масажът ни, разбира се, нямаше нищо общо с професионалният, но когато пък жена ми достигна до задните части на Стоян, той си ги надигна и застина в тази поза. Новоизпечената масажистка спря и ме погледна учудено, а аз само ѝ кимнах одобрително. Тогава тя спусна едната си ръка между краката му и започна да гали топките и члена му. Стоян издаде тих стон, а когато го чу, жена му се обърна и го погледна. След това тя сама се обърна по гръб, хвана ръцете ми и ги положи върху гърдите си. Така нещата продължиха няколко минути, при което задника на Стоян се разтресе и той просто се изпразни в ръката на жена ми, която тя подложи под члена му. Тогава тя протегна ръка и изсипа спермата върху корема на Людмила, като добре я размаза с длан и по гърдите ѝ. Двете жени се засмяха, а моята се наведе и започна да ме целува. Целувката ни беше прекъсната от стона на Людмила, която също свърши под натиска на пръстите ми, които масажираха лоното ѝ. Двамата със Стоян станаха и бавно отидоха да се разведрят във водата. Съпругата ми, видимо възбудена, легна по гръб и сложи ръце зад главата си. Започнах да се любувам на тялото ѝ – неголеми, но стегнати гърди; плосък корем; стегнати бедра с умерена ширина и гладко избръснато путенце. Легнах до нея и поставих ръка на гърдите ѝ. Явно сме задремали и двамата в тази поза, когато усетих, как някой маха ръката ми, а по гърба ми започва да се размазва някакъв крем. Помислих, че е жена ми, но после се досетих, че не бяхме взели нищо слънцезащитно. Обърнах се леко и видях, че доброволният масажист беше Ирина. Погледнах към жена ми – тя лежеше със затворени очи, а Генади я мажеше с крем и точно в момента се беше съсредоточил върху гърдите ѝ. Затворих отново очи и се отдадох на наслаждението. Нежните ръце на Ирина се спуснаха към дупето ми, а малко след това разтвориха краката ми. Инстинктивно надигнах задните си части и ръката ѝ веднага сграбчи члена ми. Допълнителна острота на усещанията ми даваше и това, че точно до мен лежеше жена ми, а младият мъж до нея опипваше гърдите ѝ. Но мислите ми бяха прекъснати от втората ръка на Ирина, която започна да масажира ануса ми! Съпругата ми вече леко стенеше, а пръстът в дупето ми ме накара и аз да застена. Рени вече леко ме чукаше с пръст, без да забравя в същото време да ме мастурбира с ръка. Жена ми до мен се разтресе, а след това се отпусна – оргазмът беше преминал като ток през тялото ѝ. След има-няма 30-итина секунди се изпразних и аз, спермата ми потече в ръката на Рени и върху постелката. Отворих очи, взех си цигара и запалих. Огледах се – жена ми лежеше по гръб със затворени очи и широко разтворени крака. Генади и Ирена вече бяха във водата, но близко до нас седяха и се усмихваха загадъчно Людмила и Стоян. Но това не беше всичко. Почти над жена ми стояха двама възрастни мъже, появили си незнайно от къде и лъскаха членовете си! Явно бяха нудисти, които някой от новите ни приятели беше поканил също да се позабавляват! Двамата явно се притесниха и се отдалечиха към местата си, които бяха на десетина метра от нас. Людмила ги погледна, как се отдалечават, каза нещо на мъжа си и тръгна след тях. Стоян коленичи до съпругата ми, наведе се и целуна едната ѝ гърда.
- Може ли? – погледна ме той, а аз само кимнах.
Той се приближи по-близко до главата ѝ и се опита да вкара члена си в устата ѝ. Жена ми не отреагира никак, явно не ѝ беше до свирки в момента. Стоян явно реши да не насилва нещата, взе ръката на жена ми и я постави върху члена си. Отново никаква реакция – тя или спеше, или се преструваше, че спи. Тогава той започна да опипва тялото ѝ, а с другата си ръка започна да мастурбира на сантиметри от главата ѝ. Свърши сравнително бързо и бурно, размазвайки спермата си по гърдите ѝ. Какво правеше Людмила с онези двамата, не можех да видя заради храстите, които ги скриваха, но след малко тя се върна и взе да шепне нещо на мъжа си. Младата двойка също се върна и седнаха до нас, а съпругата ми най-после се събуди, огледа се и изтри с кърпата гърдите си. Тогава Людмила заговори:
- Предлагаме да се преместим на някое по-спокойно място и да се изчукаме. Ще можете сами да избирате партньорите си.
Тук, обаче, за мое голямо учудване, съпругата ми отказа категорично, стана и започна бързо да събира багажа ни. Вече у дома я попитах, какво се е случило, а тя ми отвърна, че ме обича и не иска да ми изневерява.
- Това не е изневяра, това е игра. – отговорих ѝ аз.
Следващият случай се случи в края на лятото, когато с жена ми отидохме за последно на любимия ни плаж на споменатият вече лиман. Други хора почти нямаше, заради това се разположихме на нашето си място и започнахме да се разсъбличаме. Не бяхме успели да го направим, когато до нас се приближи някакъв доста възрастен мъж и ме помоли да го почерпя цигара. Почерпих го, но той само се отдалечи на няколко метра и седна на един камък. Понечих да го изгоня, но жена ми ме спря:
- Остави го, нека си седи. Съжалявам го, виж колко е дърт!
Погледнах я и по блясъка в очите ѝ разбрах, че е замислила нещо. Жегата беше ужасна и аз без да се бавя влязох във водата, но не много навътре. В това време представлението вече започваше. Съпругата ми грациозно свали през глава роклята си, прокара ръце по бедрата си и като прокара ръце отзад, се зае да сваля сутиена си. Прави го някак излишно дълго, стоейки с лице към възрастният мъж, но когато го свали, онзи чак изтърва цигарата от устата си. Гащичките си тя смъкна доста по-бързо и вече съвсем гола се обърна бавно с гръб към наблюдателя си. Поседя така малко, после пак се обърна с лице и седна така с широко разтворени крака. Едната ѝ ръка започна да гали гърдите ѝ, а другата се плъзна между краката. Старецът не можа да издържи на гледката, бързо свали гащите си и хвана в ръка започналият вече да се надига член. Жена ми се усмихна, а онзи започна да мастурбира бавно. Гледката ме забавляваше, но и възбуждаше и аз с интерес очаквах продължението. Изведнъж онзи се надигна и се приближи към жена ми. Напрегнах се, но всичко продължаваше мирно и тихо. Седна до нея и без да спрат да се пипат, започнаха да си говорят нещо. Не чувах думите, но дядката явно ѝ предлагаше секс, а моята клатеше отрицателно глава. Мъжът отново заговори и този път жена ми кимна одобрително. Започна да гали ту едната ѝ гърда, ту другата, без да спира да мастурбира. После коленичи право между разтворените ѝ крака и започна с две ръце да си играе с гърдите ѝ. След още малко изнагля, придвижи се малко напред, като членът му почти се допря до влагалището на благоверната ми, но тя беше на друго мнение. Бързо скочи, театрално възмутена, но не се отдръпна, а остана да стърчи пред дядото, с леко разтворени крака. Двамата поговориха още малко и жена ми спокойно легна по корем, с широко разтворени крака. Отново ми стана интересно и се приближих още повече. Старецът се намести на колене между краката ѝ и започна да гали и мачка дупето ѝ.
- Хайде, давай! – каза съпругата ми и сама разтвори с ръце дупето си и дядката започна да мастурбира отново, впил жаден поглед в ануса ѝ.
Не се наложи да чакаме дълго и слабата струйка сперма пръсна върху отверстието. Успокоих се, но тук се случи неочакваното – онзи се наведе напред и със сила вкара хуя си в добре намазаният от спермата му анус на милата ми! Тя силно изохка, а дядото легна отгоре ѝ и замря. Тук вече не на шега се изплаших, да не би да взе да получи удар?! Но не. След половин минута той се надигна бавно, при което членът му се измъкна от ануса на милата ми, изправи се и с неуверена походка се запъти към камъка, до който бяха дрехите му. Облече се набързо и изчезна. На следващия ден отново бяхме на плажа, но този път намерихме мястото ни заето, та се наложи да се разположим до него. Кой точно ни беше заел мястото не можехме да разберем – там просто бяха разположени три постелки, а до тях и върху тях, се въргаляха чанти, вестници и бирени бутилки. Опънахме чадъра и нашите си постелки, както обикновено се разсъблякохме напълно и аз влязох бързо във водата. Съпругата ми остана на брега, защото беше в онези "критически дни" и беше с тампон. Все пак, забелязах огънчетата в очите ѝ, които предвещаваха, че ще се случи нещо интересно днес. Поплувах си доста, и когато излязох на брега, заварих жена си на една от чуждите постелки в компанията на трима мъже. Те бяха на различна възраст – единият млад, слаб, на около 25-30 години; вторият на около 50 години, но доста дебел; третият беше на неопределена възраст, но на не по-малко от 65. Четиримата се бяха разположили в кръг и играеха карти. Разположих се на моята си постелка и се престорих, че не са ми интересни, макар и да изгарях от любопитство, какво ще се случи. Всъщност, когато се заслушах в разговора им, дочух легендата на жена ми – че е тук сама. Играта беше започнала и явно на мен ми беше отредено роля на наблюдател, поне засега. Дебелият предложи да играят на желания, но моята отказа. Осен това тя направи и уместна забележка, че тук е нудистки плаж, а тримата са с бански. Дебелият и старецът веднага си ги свалиха, но младият не отреагира никак. Карти, шеги, бира, смях... В един момент ръката на дебелия се оказа на коляното на жена ми, докато в същото време възрастният ѝ шепнеше нещо на ухото. Тя се засмя, а ръката на дебелия се премести по-нагоре по бедрото ѝ. Съпругата ми легна по гръб и леко разтвори крака, позволявайки на ръката на онзи да продължи да изследва вътрешната страна на бедрата ѝ. Като видя това, старецът набра смелост, погали ръката на жена ми и ѝ прошепна нещо, на което тя не отреагира никак. Ръката му легна върху едната гърда на жена ми, замря за малко и започна да я мачка. След малко се включи и другата ръка, а в това време дебелият беше достигнал до тупик – така желаното отверстие беше заето от тампона. Това обаче никак не му попречи да легне по корем и да започне да гали с език клитора ѝ. Едната му ръка се протегна нагоре към гърдите, но там мястото беше заето от старецът. Тогава дебелакът обгърна бедрата ѝ и се съсредоточи върху клитора. Идилията беше прекъсната от най-младия, чиито плувки се надигнаха отпред, а главичката на члена му се показа отгоре над ластика. Като видя това, жена ми го придърпа към себе си, смъкна му плувките и го накара да застане на колене, с гръб към нея. Притисна се към него с цялото си тяло и започна просто да го мастурбира. Мъжете се вцепениха, никой не очакваше такова развитие на събитията. Младежът много бързо свърши в шепите на жена ми и на земята. Скочи и на бегом се отправи към водата. До тръгването си така и не го видяхме повече. Съпругата ми изтри ръката си в крака на дебелия, след което легна по корем, с разтворени крака. Вцепенението на мъжете мина и тлъстият отново легна по корем, като този път започна да лиже полу-кълбата и ануса ѝ. Старецът се опита да се докопа до гърдите ѝ, а когато не успя, седна пред нея и постави ръката ѝ върху члена си. Жена ми започна да му го лъска, като смени леко позата си и лицето и се оказа по-близко до инструмента му. Дъртият се опита да ѝ го подаде в устата, дори го натисна до устните ѝ, но тя го плесна леко по топките и той се успокои. Смяната на позата беше облекчила малко дебелия – дупето ѝ вече беше доста по-разтворено и достъпът да ануса ѝ беше още по-лесен. Онзи реши да се възползва от ситуацията, наплюнчи хубаво пръстите си и внимателно вкара единия в дупето ѝ. Старецът в това време мачкаше гърдите ѝ, а моята периодично смазваше със слюнка главичката на члена му, но не виждах дали само с целувки или го и налапваше. Тлъстият вече с два пръста просто чукаше съпругата ми отзад, а тя на свой ред все по-често приближаваше устни до члена на възрастния. Дебелият извади пръстите си, погледна доволно задното ѝ отверстие, след което я обърна на страна и сам легна зад нея, като се опита да ѝ го вкара отзад. Жена ми го отблъсна, но това не го спря, за да се опита отново. Съпругата ми замря за малко, позволявайки на мъжа да проникне в нея до половината, след което отново се отдръпна. В същото време старецът не издържа и започна да се празни, като се опита отново да проникне в устата на жена ми, но тя уверено го довърши само с ръка. Дойде ред на другият, който явно изглеждаше разстроен от неуспешните си, нееднократни опити да ѝ го вкара отзад. Той отпи от едната бутилка бира, като гледаше тъжно, но добротата на моята нямаше граници. Тя му прошепна нещо, от което очите му сякаш леко просветнаха. След това той внимателно се намести над корема ѝ (тук сериозно се притесних да не би да я смачка) и бързо обхвана с големите си ръце гърдите ѝ. Съпругата ми застена, когато към ръцете му се присъедини и устата, още повече, че пък старецът бързо засмука срамните устни и клитора ѝ. Всичко това продължи доста дълго, но не виждах никакви подробности заради големия гръб на шишкото. Станах и се приближих, присядайки до тях на колене, на което сякаш никой не обърна внимание. Само че грешах. Съпругата ми ме погледна, след което накара дебелия да се намести по-нагоре. Той стоеше на колене, а главичката на хуя му се допираше до брадичката на моята. Тя надигна леко глава и му го налапа, ръцете ѝ хванаха дебелия му задник и започнаха да диктуват темпото, с което той да се движи напред-назад. Членът не беше особено дълъг, но пък си беше доста дебел. Жена ми успяваше да го налапа целия. Старецът между краката ѝ явно добре си вършеше работата, защото само след малко тя се загърчи в оргазъм. Дебелият все по-мощно я чукаше в устата, но нея явно такъв финал не я устройваше. Тя му го изплю и го накара да застане до нея, на нивото на гърдите. започна да му го лъска в тази поза, но после му каза, че е вече уморена и да се довърши сам. Той изпълни желанието ѝ, при което свърши само след минута, но неочаквано за всички, отново вкара инструмента си в устата ѝ. Направи така няколко довършителни движения и замря. Жена ми стана, взе една бутилка и изплакна устата си с бира. Двамата мъже с вече доволен вид седнаха встрани и също се хванаха за бутилките.
- Сега искам ти да ме чукаш! – тя ме посочи с ръка.
След това тя легна по корем между двамата мъже и с ръце широко разтвори дупето си. Членът ми стърчеше отдавна. Наведох се, наплюнчих ануса ѝ и с едно движение ѝ го вкарах до дъно отзад, което благодарения на пръстите на дебелия стана доста лесно. С такава страст не се бяхме чукали много отдавна и накрая свърших дълбоко в нея. Вече когато се прибрахме, миличката ми ме погледна и каза:
- Мисля, че днес не съм ти изневерявала, нали?
- Съгласих се с нея, а вие?

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен