Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Работниците на вилата

30.03.2019 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Видях, как единия от тях се приближи към нея и леко я шляпна по дупето. Ирина се изправи и се обърна към него. Започнаха да си говорят нещо, като през цялото време работника не спираше да се усмихва. Отначало жена ми му отговаряше с явна неохота, но в последствие също започна да се усмихва. Останалите работници седяха отстрани и също се усмихваха. Удивлението ми нямаше край, когато докато говореше с жена ми, работника сложи ръка на гърдите ѝ. Тя само се усмихна на това. Откачих. Моята Иринка позволява да я опипват, а и това явно ѝ харесва! Стана ми ясно, че сега ще стана свидетел на изневярата на благоверната ми съпруга. Ярост и обида клокочеха в мен, но интересът ги пребори и аз продължавах да седя и да наблюдавам. В това време, онзи вече с две ръце мачкаше циците на жена ми, а тя видимо получаваше удоволствие от това, защото седеше със затворени очи. Работникът, заставайки зад нея вкара ръка под роклята ѝ и продължи така да опипва гърдите ѝ на голо, защото на вилата тя нямаше навик да носи сутиен. Едновременно с обидата, в мен започна да нараства и непонятна възбуда, членът ми започна да се изправя показвайки ми, че ставащото му харесва. Продължавайки да опипва жена ми, работникът я зацелува по шията и раменете. Ирина повдигна ръка и зарови пръсти в косите му. Още един работник се присъедини към тях и застана на колене пред нея. Ръцете му легнаха на прасците ѝ и постепенно започнаха да се повдигат нагоре. Ирина само за секунди отвори очи и погледна този пред нея. Лицето ѝ изразяваше пълно съгласие с действията му. Получавайки такава подкрепа той продължи да гали краката ѝ, като се добра до пълните ѝ бедра и продължи още нагоре. Ето че ръцете му стигнаха до дупето ѝ, откривайки на всички видът на голите ѝ бедра и черните прашки. В това време, първият работник явно наиграл се с циците ѝ свали презрамките на роклята ѝ, за което жена ми му помогна. До мен достигна възхитения възглас на четиримата мъже. Големите, недокоснати от загара, поради което изглеждаха още по-големи, гърди на жена ми, предизвикателно гледаха към мъжете. Големите тъмни петна около навирените зърна, гледаха надолу. Работникът ги хвана и ги надигна нагоре, демонстрирайки пищността им. Седящия на колене пред нея мъж, дръпна роклята ѝ надолу и тя, повдигайки един по един краката си, му позволи да я съблече. Моята жена остана само по едни черни гащички, като се усмихваше на мъжете и ги оглеждаше. Аз вече бях разкопчал ципа си и леко онанирах, но след малко вече събух изцяло панталона си и продължих да наблюдавам ставащото. В това време, двама от мъжете, хванаха жена ми за ръцете и краката и я понесоха към стоящия наблизо диван. Поставяйки я там, единия започна да събува гащичките ѝ, а вторият пък съблече дрехите си и започна да мачка циците на Ирина. Тя се обърна към него, и като леко се надигна пое члена му в устата си. Мъжът се напрегна и обхвана с ръка главата на Ирина, а с другата продължаваше да мачка циците ѝ. Вторият работник, оставяйки жена ми без гащички, се намести между краката ѝ и започна да гали цепката ѝ с език. Тя изстена и разтвори бедра по-широко. Докато Ирина правеше свирка на единия, другия вече движеше пръстите си в лоното ѝ. Другите работници, засега просто стояха встрани и пускаха някакви реплики, към другите двама. Онзи, който беше между краката ѝ явно се насити да я лиже, защото се изправи и също се съблече. Намести се между краката ѝ, опря члена си до срамните ѝ устни и леко, но уверено влезе в нея. Ирина, продължавайки да поема в устата си единия член, започна да прави насрещни движения с таза си към онзи, който я чукаше. Между жвакащите звучи на свирката, до мен достигаха и стоновете на наслада на съпругата ми. Така продължаваше известно време. Аз все по усилено масажирах члена си. Ето, че ебача на Ирина я попита нещо и тя пускайки за секунда члена от устата си, бързо му отговори. Тогава той започна да се движи в бясно темпо и аз виждах, как се тресат циците на съпругата ми и как се вълнуват мазнинките на коремчето ѝ. Предположих, че той я е попитал, къде да свърши и явно тя му беше разрешила да свърши в нея. След като направи още няколко тласъка, той се разтресе и падна върху нея. Първият, изваждайки члена си от устата ѝ, се отдръпна малко и остави онзи да се наслади изцяло на оргазма си. А той, след като пръсна спермата си в нея, се повдигна на лакти. Ирина ласкаво го гладеше по гърба и му говореше нещо. Той я целуна по устата, стана и се отдръпна встрани. Членът му блестеше от смазката на жена ми. Сега вече работника, на когото Ирина досега лапаше хуя, седна на дивана и направи знак на жена ми, да се приближи. Тя, държейки се за облегалката на дивана, коленичи над стърчащия му член. Аз за пореден път отбелязах, колко е закръглено дупето ѝ, сега полукълбата ѝ се намираха в ръцете на работника ни, а бедрата ѝ бяха разтворени встрани. Дупето ѝ се сплеска в бедрата на мъжа и тя се надяна напълно на члена му. Ирина започна да удря дупето си в бедрата на онзи. Пълничките ѝ полукълба се тресяха от тласъците и ако бях по-близо, навярно щях да чуя шляпащите звуци и хлопането на влагалището ѝ. Мъжът с едната си ръка държеше задника ѝ и понякога силно я стисваше, а с другата мачкаше тресящите ѝ се гърди. Ирина, продължавайки да се държи за облегалката на дивана, беше отметнала глава назад и яростно движеше бедрата и таза си. Усетих, че моята благоверна е близо до оргазма, това забеляза и партньорът ѝ, ласките му станаха по-обилни и той с ожесточение смучеше зърното на едната ѝ гърда, а в това време ръцете му ожесточено мачкаха дупето ѝ. Ирина застена по-силно, затресе се и заедно и заедно с нейния оргазъм, моят член също започна да излива порции сперма. Продължавайки да онанирам със залята със сперма ръка, аз гледах какво се случва. Жена ми пусна дивана и хвана косите си, като започна да тресе глава, дишаше дълбоко, а гърдите ѝ се тресяха. Давайки ѝ време да се наслади на усещанията си, работникът я притисна към себе си и продължи да я чука. Зачервена и широко усмихната, видимо доволната ми съпруга, започна отново да подскача върху члена на мъжа под нея. Наведе се леко към него и започна нарочно да тресе циците си, за да може те да се удрят в лицето му. Видях, че жена ми беше щастлива. Престанах да движа ръка по вече спадналия си член, но продължих да наблюдавам. Скоро мъжът отдолу свърши и аз видях, как прегръщайки я силно, той също се изля в нея. След като се изправи от влагалището на жена ми, започна да капе сперма, премесена със собствените ѝ сокове. Ирина постоя известно време с разтворени крака, като остави под себе си на пода, малка мътно-бяла локвичка. Наблюдавах, как жена ми с блясък в очите, гледа как другите двама мъже се събличат. Тя похотливо тресеше бедрата си и нещо се шегуваше. След като се разсъблякоха, двамата мъже поставиха съпругата ми на четири крака върху дивана и застанаха от двете ѝ страни. Ирина поемаше по един член едновременно и в устата и в путето. След известно време, мъжете си размениха местата. След не много време, аз удивен забелязах, че жена ми достигна до още един оргазъм. След като си отдъхна за съвсем малко, тя каза нещо на ебачите си, а те утвърдителни кимнаха. Смисълът на казаното стана ясен, когато те се отдръпнаха малко, изчакаха я да се завърти и да застане пред тях на колене. Разполагайки се така пред тях, тя започна да поема в устата си, ту члена на единия, ту на другия. Докато смучеше единия, тя масажираше с ръка другия. Ако твърде се отплеснеше по единия, то другия мъж я хващаше за главата и вкарваше своя член в устата ѝ. Понякога мъжете просто я хващаха за главата и я чукаха в устата. Скоро, единия от тях започна да се празни. Жена ми обхвана члена му с устни и не го изплю, докато онзи не се изцеди до капка в устата ѝ. Видях, как старателно поглъща семето му. Накрая, пускайки члена му тя се изтри с възглавничката на дивана, махайки процедилата се от ръбчетата на устните си сперма. В същото време, започна да се празни и втория. Струите семенна течност удариха жена ми по лицето, тя неволно зажумя и спермата продължи да се лее по лицето ѝ. Когато потоците сперма спряха, Ирина повдигайки ръка към лицето си изтри очите си и погледна към мъжете. Те с усмивка гледаха към жена ми и към обляното ѝ в сперма лице и към курвенските ѝ устни. Капките сперма се стичаха по брадичката ѝ и падаха върху гърдите. Единия от мъжете ѝ подаде кърпа и тя старателно се изтри. Аз продължавах да седя и да гледам към наебаната си жена и мъжете около нея. Те продължаваха да се шегуват за нещо. Ирина взе дрехите си и се отправи към банята, а мъжете започнаха да се обличат, като през цялото време обсъждаха случилото се. Разбрах, че сега вече мога да изляза от укритието си. Работниците ме посрещнаха приветливо. Забелязах пълната липса на срам или неудобство от това, че току-що са изчукали жената на човека с когото разговарят. Появи се и жена ми, хвърли се на шията ми и беше самото очарование. Усетих, че ще е по-добре да се правя, че не знам нищо, но си обещах, че ще ги проследя и друг път.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 5 години

супер яко .очакваме продължения

Анонимен | преди 2 години

якоо

Анонимен | преди 2 години

Търся семейни дами незодоволени и отегчени от семейния живот и изкащи нещо друго.Палав и доста сам надарен ромче сам но има на предвид че не сам от тези роми чист обръснат стегнат тяло бих искал теп и твоията половинка да се по забавлаваме ако желаеш пиши ми0894065461