Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Нашият нов познат

26.03.2019 | sexkupon
Категория: Изневяра, Фетиш

Той огледа преценяващо жена ми.
- На живо сте още по-прекрасна! – направи ѝ той комплимент.
Ирина леко се поклони, като приветствие и му подаде ръка, която той галантно целуна.
- Много се радвам, че се срещаме. – каза той, докато сядаше в креслото.
- Надявам се познанството ни да бъде дълго и приятно.
Той с интерес разглеждаше бедрата на жена ми, покрити с леката лятна рокля.
- Ще видим. – многозначително казах аз.
Ирина седеше с чашата коктейл в ръка и с нескрит интерес наблюдаваше мъжа. А всичко започна с това, че веднъж след секс разговаряхме за несбъднати фантазии и жена ми сподели, че би искала да изпробва с по-голям член. Моето предложение за изкуствен член беше радушно прието, купихме дилдо с огромни размери, но след като го ползвахме известно време, жена ми загуби интерес към него. Друго си било истинското. Тогава решихме, да пуснем обява в интернет, за намиране на подходящ размер член. Пуснах обява за търсене на порядъчен мъж с голям член и зачакахме. И ето сега пред нас стои единия, от отговорилите на обявата. Мъж на около 40 години, солиден, женен и като цяло доста приятен.
- Е какво, мили мои? – обърна се той към двамата.
- Ако правилно съм разбрал, нямате предишен опит с такива срещи.
Не само кимнахме в отговор.
- На дамата ѝ се е приискал голям хуй. – погледна хитро жена ми, а тя само се усмихна в отговор.
- И мъжът Ви не се котира ли? – попита той и покри с длани ръцете ѝ, които бяха на масата.
- Просто ми се иска нещо по-голямо. – проговори Ирина без да прибира ръцете си.
- Ясно. – каза той.
- Мъжът Ви ще участва, нали?
- Да. – каза тя.
- Така всички са смели. – хитро се усмихна онзи.
- Но пред мъжа си ги е срам и да го лапнат.
На тези думи Ирина леко се изчерви и наведе поглед. Усетих, че не е съвсем уверена, че няма да ме помоли да изгасим лампите или да се обърна и да не гледам.
- Не се стряскай де, щом мъжът ти ти е позволил, значи всичко може. – каза мъжът и я погали по шията.
Ирина ме погледна, а аз ободряващо ѝ се усмихнах.
- Целуни го. – казах ѝ аз.
Ирина внимателно се приближи и го целуна по бузата.
- Не така де, а по нормалния начин! – размахах аз ръка.
Ирина отново ме погледна, но този път в очите ѝ играеше някакво огънче.
- Целуни го, както целуваш мен.
Тя го прегърна и устните ѝ се долепиха до неговите в дълга целувка. Едната ръка на мъжа легна на тила на жена ми, а другата – върху гърба ѝ. Продължавайки да я целува, мъжът започна да движи ръката си все по-надолу по-гърба и накрая я премести на бедрото на жена ми. Ирина се отдръпна леко чак тогава, когато ръката му започна да навлиза под полата ѝ.
- Не тук де! – проговори тя.
Огледахме се. В кафенето нямаше много хора и всъщност никой не ни обръщаше много внимание.
- Какво има? – усмихна се онзи.
- Да се целуваш пред мъжа си не се притесняваш, а да заголиш малко бедро те е срам.
Ирина отново се изчерви. Разбрах, че ѝ харесва да прави всичко, малко като по принуда. Един вид, "не съм аз, карат ме на сила". Същото нещо, явно го забеляза и непознатия, защото ми намигна заговорнически.
- Твоята курва не смее да покаже курвенската си същност. – прошепна ми той на ухото.
Аз утвърдително кимнах.
- Какво си шепнете там? – поинтересува се жената.
- Ами Владо казва, че ако още сега не види бедрото ти, ще си тръгне. Такива разни девственици не ни трябват. – казах аз, подхващайки играта.
- Добре де! – Ирина се усмихна.
- Ето ви. – и тя оглеждайки се настрани, заголи едното си бедро.
- Браво, умница! – похвали я Владимир.
- Каква прелест! – положи ръката си на пищното ѝ бедро и го потърка.
- И кожата ѝ е нежна и приятна на пипане.
Беше видно, че комплиментът се хареса на жена ми и тя се опита да скрие това, като сведе поглед. Владимир в това време се наклони и скрито целуна бедрото ѝ. Ирина почти подскочи от изненада, но не каза нищо. Владимир не бързаше да се изправя, а прокара език по бедрото ѝ, като освен това ѝ го целуна няколко пъти. Между другото повдигна роклята ѝ и оголи двете ѝ бедра. Ирина се покри с червенина, макар да си личеше, че ситуацията я възбужда. Желаейки да усиля ефекта, аз с жест повиках сервитьора. Ирина с полуотворена уста следеше за моите действия. Опита се да се прикрие, но Владимир не ѝ позволи. Когато сервитьорът дойде на около два метра, Владимир пусна Ирина и тя се пооправи. Направих незначителна поръчка и погледнах жена си. Тя седеше дишайки тежко и се стараеше да не гледа след отдалечаващия се сервитьор.
- Рени, какво става? – попитах аз.
- Мишо, аз свърших! – прошепна тя.
- Какво? – неподправено се удивих аз.
- Аз свърших! – повтори тя.
- Когато той идваше ме обхвана някаква дива възбуда... – тя не довърши.
- Да, жена ти е ексхибиционистка! – възкликна Владо.
Ирина виновно хвана чашата и наведе очи.
- Рени, това е страхотно! – казах аз, а тя ме погледна и започнахме да се целуваме.
Владимир ме погледна и каза, че има блестяща идея, която се оказа следната – жена ми трябваше да отиде в мъжката тоалетна и в една от кабинките да застане с гръб към вратата, ръце опрени на тоалетната чиния, със спуснати до коленете гащички и надигната на гърба рокля. След малко ние щяхме да отидем и да я изведем от там безпрепятствено, но през цялото време вратата трябваше да седи незаключена, за да може ако някой влезе, да я види в тази поза. На мен планът ми хареса много, само дето в началото жена ми се поколеба доста. Успяхме обаче да я убедим и за храброст и поръчахме още един коктейл. И така, тя стана и се отправи към тоалетната, а ние останахме в залата. Разговорът ни не потръгна, седяхме и напрегнато мислехме за това, което става в тоалетната. Накрая аз не издържах:
- Хайде да отидем. – обърнах се към Владимир.
- Почакай още малко. – той сложи успокояващо ръка на рамото ми.
- Давай поне да отидем в съседните кабинки. – предложих аз.
- А ти, батенце, си воайор! – с усмивка проговори Владо, ставайки.
- Хайде да вървим.
Точно пред нас в тоалетната влезе някакъв мъж. Аз се напрегнах, но Владимир ме хвана под ръка.
- Успокой се, няма страшно.
Влязохме. Аз се опитах да отгатна в коя кабинка е жена ми. Владо леко ме бутна по ръката и аз тръгнах след него. В една от кабинките, в процепа на вратата, аз видях Ирина. Стоеше именно така, както се бяхме разбрали. В гащите ми започна революция, моят малък приятел напираше да се покаже. Влaдимир нарочно се изкашля силно. Видяхме как Ирина подскочи, а Владо влезе в съседната кабина и започна да пикае. Аз виждах, как жена ми движи бедрата си, беше явно че се кефи от присъствието на мъж близо до нея и че очаква, някой да отвори вратичката. Аз не издържах и отворих. Раздаде се протяжен стон, видях как бясно се задвижи таза на жена ми и тя обезсилено седна на тоалетната чиния. Гащичките ѝ се мотаеха около прасците ѝ, голямото ѝ дупе се белееше пред мен, леко разплуто върху тоалетната, Ирина се обърна.
- Гот ли ти е, малката? – казах аз и я целунах.
- Много! – каза ми тя.
- Повдигни си похотливото дупе! – казах ѝ аз, докато си разкопчавах панталоните.
- Мишо, хайде не тук, ако може. – измънка жена ми.
- Тук, тук. – аз обхванах пълните ѝ бедра.
- Такива курви като теб, ги чукат точно в кенефите.
Обикновено тя не обичаше мръсни думи, но сега като че пропусна последните ми думи.
- Подай ми курвенското си дупе! – придърпах я аз към себе си.
Членът ми лесно влезе в нея и аз започнах да я чукам, без да ми пука за звуците, които изпълваха помещението. След няколко минути бясно ебане, аз свърших в нея.
- Ето сега и на мен ми е гот! – казах и я шляпнах по дупето.
- Може би все пак няма да се откаже и от моите услуги. – раздаде се отзад гласът на Владимир.
Той вече беше разкопчал гащите си и достойнството му гледаше към нас.
- Уха! – възкликнах аз.
Хуят му беше наистина огромен, целия във вени и с налята морава глава.
- Е, Ренка, дойде очаквания час! – проговорих аз и освободих място за другия мъж.
- Сега ще те изчукат здраво, право тук, като последната курва! – доставяше ми удоволствие да разговарям така с нея.
- Съветвам те, като за начало да го оближеш хубаво, за да ти влезе по-лесно.
Ирина ме погледна страстно, явно ѝ харесваше, да ѝ говоря така.
- Давай, свиркаджийке, покажи на мъжа си, как добре умееш да смучеш чужди членове. – влезе в играта и Владимир, като се приближи и хвана Ирина за косата.
- Давай, засмучи ми хуя!
Ирина отвори уста и пусна вътре здравия хуй на мъжа.
- Давай, засмучи го! – Владо се изпъчи напред и насади главата на жена ми, на члена си.
Тя, разтваряйки силно устата си, се опита да го поеме, колкото се може по-навътре. Аз вече се бях пооправил и гледах, как жена ми облизва и осмуква чуждия член. Опитваше се да му достави максимално удоволствие с език и устни. В тоалетната се разнасяха жвакащи звуци. Няколко мъже, вече се бяха събрали пред кабинката и ни гледаха.
- Какво се събрахте, мислите че ще има и за вас ли? Неее! – весело казах аз.
- Добре де, само ще погледаме. – отвърна единия.
- Не всеки ден се вижда такова нещо.
- Добре, добре, гледайте. – отвърнах им.
Забелязах, че няколко вече лъскат членовете си, докато наблюдаваха случващото се. Докато жена ми продължаваше да прави свирка, аз разкопчах ципа на роклята ѝ и започнах да я събличам.
- Хайде да я махнем. Нека тия да те погледат гола.
Ирина остави за момент заниманието си и под всеобщите ръкопляскания се изправи. Аз съблякох роклята ѝ. Сега, на нея имаше само сутиен, който поддържаше огромните ѝ цици и мотаещите се около прасците ѝ прашки. Владо се отдръпна леко, за да могат мъжете да я погледат.
- Махай сутиена. Покажи циците! – чуха се викове.
Аз освободих закопчалката и сутиена ѝ, под напора на големите гърди, падна надолу.
- Давай, порадвай мъжете! – шляпнах аз жената по дупето.
- Покажи се!
- Давай, курво, потреси си циците! Дай да видим дупето ти! Танцувай, кучко!
Мъжете крещяха още нещо. Жена ми просто беше на седмото небе от толкова внимание. Тя се въртеше и заемаше различни съблазнителни пози, като колкото по-силни и обидни бяха възгласите не мъжете, толкова повече се възбуждаше. Тя излезе от кабинката и се завъртя в центъра на тоалетната. Мъжете я оглеждаха, ободрявайки я с виковете си. После до нея се приближи Владимир и тя застана на колене, за да продължи заниманието си. Мъжете все така стояха около тях и пускаха всякакви шеги и коментар за тях. Владимир помогна на Рени да се изправи и я обърна към себе си. Целуна я и я накара да се обърне и да се наведе напред. Наглади големия си хуй срещу пещеричката ѝ и проникна бавно в нея. Ирина издаде лек стон, докато големия член влизаше в нея, разтягайки влагалището ѝ. Жена ми се извиваше и замяташе глава, всеки път, когато членът на мъжа влизаше в нея до самите топки. Владимир я чукаше ритмично, давайки ѝ да се наслади на цялата му дължина. Влагалището ѝ ту се разширяваше до максимум, ту се свиваше. Свободно висящите ѝ цици, бясно се клатеха от напористите тласъци на Владимир.
- Гледай, как се клатят. Да не вземат да се откъснат! – коментира някой.
Това, което се случи, аз не го очаквах. Ирина извърна замъглените си от страст очи, към този, който беше казал последното и му каза:
- Какво седиш? Ела да ги подържиш!
Мъжът с готовност приближи и хвана циците на жена ми. "Бре, моята съпруга съвсем полудя, сама взе да си иска!" – премина ми през главата. Щастливецът, да пипне циците на жена ми, продължаваше да мачка податливата им плът. Аз вече мислех, че жена ми ще се отдаде на всички присъстващи, но явно нея не я интересуваше груповия секс. Харесваше ѝ това, което се случва – да я чукат пред всички. Виждах, как жена ми се кефи на мощните тласъци на Владимир, как се опитва да се насади по-здраво на члена му. Когато я споходи поредния оргазъм, краката ѝ се подкосиха и нямайки вече сили да се задържи права, тя се спусна плавно по стената, постепенно освобождавайки се от члена на Владимир. Тя седна на пода и опря гръб на стената, като гърдите ѝ се повдигаха и спускаха ритмично. Очите ѝ бяха блажено затворени.
- Браво, изчукаха курвата! – проговори единия от мъжете.
Владимир се приближи до нея и хвана безволево стоящата ѝ глава. Допря члена си до устните ѝ и каза:
- Отвори уста, курво! Просто отвори, аз сам ще те изчукам там.
Ирина отвори устата си и Владимир вкара члена си в нея. Обхвана главата ѝ за тила и започна да я чука ритмично. Ирина покорно приемаше члена му. След минута Владимир извади члена си от устата ѝ, и като държеше главата ѝ с една ръка, с другата започна да онанира. Всички усетиха, на къде отиват нещата и завикаха:
- Давай, облей я. Изпръскай курвенското ѝ лице!
Членът на Владимир изригна първата струя. Спермата му се лееше като река и се разтичаше по лицето на жена ми. Мъжете гледаха, поразени от обилното семеизпразване. Накрая Владо отръска члена си и пусна жена ми. Тя повдигна ръце и започна да маха спермата от очите и носа си. След като се изтри, тя ни погледна. Изглеждаше доволна и щастлива. Протегнах ѝ ръка, за да се изправи. Тя се огледа и каза към събралите се мъже:
- Какво чакате, представлението свърши.
Те се разотидоха, коментирайки нещо. Жена ми се изми и се облече, а само след малко излязохме от тоалетната, все едно нищо не е станало.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен