Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Пътуване със сестричката ми

18.03.2019 | sexkupon
Категория: Инцест

Уморените ми очи с усилие виждаха пътя. След като бях на почивка до морето, аз се прибирах у дома. Майка ми и сестра ми живеят във Варна и всяко лято ги навестявам през отпуската си да си отдъхна при тях. Този път се прибирах към София заедно със сестра ми, която отдавна искаше да види, как живея. Изминаха десет години, откакто се изнесох от жилището на родителите си и за това време сестра ми беше пораснала доста. Никога не я бях възприемал като жена. Като деца се карахме често, а когато бяхме тийнейджъри, всеки си имаше негова си компания. Но минаха години и вече имахме много общи теми, а и тя вече изглеждаше потресаващо. Когато се разхождахме забелязвах, как я гледат мъжете. Приятно ми беше, че се разхождам с такава красавица, пък била тя и моя сестра. Но винаги съм се опитвал да не мисля за нея по друг начин, освен като за сестра. Но въпреки това, понякога ѝ хвърлях едни такива погледи, които никак не бяха братски. Въпреки това, за нещо повече и дума не можеше да става. Трябваше да спря. Очите ми вече съвсем се измориха и трябваше да изпия някое кафе. Сестра ми се беше разположила на задната седалка и спеше, завита с една от кърпите, като предварително беше събула шортите си и беше само по прашки. Оправих огледалото си така, че да не ме заслепяват, идващите отзад коли и видях, че сестричката беше отметнала кърпата и беше представила пред погледа ми стегнатото си, загоряло от слънцето дупе. Бялата, тънка ивица на прашките, подчертаваше апетитните ѝ форми. Спрях встрани от пътя, пуснах аварийните светлини и излязох от колата с термоса с кафето в ръка. Топлия летен вятър, приятно обдухваше лицето ми, носейки аромата на прясно окосена трева. Запалих цигара и надигнах от ободряващата течност. Съвзех се малко, седнах пак в колата и потеглих. Сестра ми се събуди, подгъна крака под себе си, мълчаливо погледа през прозореца и после попита:
- Умори ли се?
- Да, малко, не се притеснявай. Всяка година е така. – отговорих аз.
- Добре, няма ли да хапнеш? – загрижено попита тя.
- Благодаря ти, не съм гладен. – отговорих аз.
Тя отново се загледа през прозореца и се замисли.
- Хубав загар си направил. – каза тя накрая.
- Тази година изглеждаш много добре. Всичките ми приятелки си падат по теб.
- Благодаря, радвам се да го чуя. – усмихнах се аз.
- Ти също си ми красавица, на всичките мъже им текат лигите по теб.
Сестра ми хихикна.
- Братленце, теб какво те привлича в една жена? – неочаквано попита тя.
- Ами да е умна. – започнах аз баналните обяснения.
- Не! Аз не за това! – рязко ме прекъсна тя.
- Интересува ме в сексуален план.
Сестра ми се размърда на седалката, мъчейки се да прикрие притеснението си, но в очите ѝ горяха странни пламъчета, а любопитството ѝ беше съвсем явно. Може би ѝ се е присънило нещо еротично, помислих си аз.
- Хм. Има много неща, които привличат. Може дълго да се говори. – отговорих аз, заобикаляйки въпроса.
- Разкажи де, много ми е интересно! – настояваше тя.
- Ами на първо място, разбира се, е фигурата. Излишната пълнота не ми е по вкуса. После гърдите трябва да са стегнати и не задължително големи. Дупето трябва да е закръглено. – отговорих аз и забелязах с крайчеца на окото си, че сестра ми започна да проверява, дали гърдите ѝ са стегнати.
- Какво друго? – не се умиряваше тя.
- Ами какво? По-подробно ли трябва да разказвам? – шеговито попитах аз.
- То така, като порно ще се получи.
- Ами аз нямам нищо против порното. Разказвай! – с леко треперене в гласа сестра ми продължи да настоява.
- Обичам, когато котето е гладко избръснато. Така мога да виждам добре възбудените, зовящи ме, срамни устни. Големи, твърди зърна с ярко кафяви ареоли. Пухкави устни, които да се сключват около главичката ми... – увлякох се аз в разказа.
И тук, млъквайки за момент, дочух че диханието на сестра ми беше станало малко неравно. Когато погледнах в огледалото, видях, че тя движи ръката си под кърпата, уверена, че аз не виждам нищо. Това ме завладя не на шега и аз реших да видя, какво ще стане по-нататък.
- После, обожавам вкуса на котето, веднага след оргазма. Обичам да прокарвам езика си по срамните устни и да го вкарвам навътре във влагалището. Обичам също да вкарвам пръста си вътре и да го движа там.
- Спри моля те, много ми се доходи до тоалетна. – неочаквано ме прекъсна тя.
- Разбира се, слънчице. Ей сега! – казах аз, отбивайки бързо встрани.
Сестра ми излезе бързо, завита с кърпата. Не знам защо, така и не си обу шортите. Избяга в посока на храстите, а аз излязох с термоса с кафето и запалих цигара. След малко излезе от там и се отправи обратно към колата.
- Налей ми кафе. – помоли тя.
Налях ѝ кафе и тя седна до мен върху капака на колата. Ръцете ѝ трепереха, а дишането ѝ беше много учестено.
- Какво има? Студено ли ти е? – хихикайки попитах аз.
- Не. – отвърна тя с треперещ глас, отпивайки от кафето.
- А защо така дишаш? Да не си бягала от някого? – продължих да ехиднича, предполагайки какво става, но не се решавах да го кажа.
- Престани да задаваш тъпи въпроси! – изведнъж каза тя спокойно.
- Много добре разбираш, какво става. - и тя рязко хвана напрегнатия от фантазиите ми член и впи устните си в моите.
Кърпата ѝ се изхлузи надолу и тя остана по фланелка, под която напираха възбудените ѝ зърна и по прашки. Ръката и мачкаше възбудения ми член, а езикът ѝ шареше в устата ми. Прокарах ръка по апетитното ѝ дупе и после вкарах под фланелката, хващайки напрегнатите ѝ зърна. Отмествайки ластика на шортите ми, тя извади на свобода надървения ми член и започна да го мастурбира, като обаче не се откъсваше от устните ми. Диханието ѝ беше много тежко и пълно с възбуда. Докоснах се до пещеричката ѝ направо през вече мокрите гащички и започнах да галя така зовящата ме цепка. Сестра ми подгъваше коленете си и простенваше. Тогава, аз отметнах тясната ивица плат и проникнах с пръсти в нея. Приятната топлина и многото смазка съвсем ме влудиха. И сам не забелязах, как моето дихание и възбуда също се приближаваха към апогея. Пръстите ми проникваха във влагалището и от време на време масажираха клитора ѝ, като я накарах да стене без да спира. Съблякох фланелката и гащичките ѝ и тя остана гола поред мен. Тялото ѝ потреперваше и се извиваше от желание. Леко приоткритите ѝ устни ме приканваха да ги целуна. Застанах на коляно и допрях устни до възбудения ѝ клитор.
- Искам! Много! Моля те! – хрипливо прошепна тя.
Аз бавно прокарах език по срамните ѝ устни и го задържах на клитора ѝ, без да правя никакви резки движения. После повторих, но вкарах езика си във влагалището ѝ и го задържах там, като започнах да правя постъпателни движения. Жадно засмуках клитора, опъвайки и срамните ѝ устни. Тялото на сестра ми се загърчи. Тя стенеше силно и стискаше главата ми с бедрата си, а устата ми се пълнеше с обилната ѝ смазка. Обезсилена и дишайки тежко, тя се отпусна на капака. Аз се дръпнах леко и загледах тази красива картина. Възбудата ми минаваше всякакви граници и члена ми желаеше завършване на започнатото. Сестричката слезе от капака и коленичи пред мен, като веднага взе члена ми в уста до основата, като в това време нежно галеше топките ми. Започна ритмично да го поглъща, като в това време галеше дупето ми. Изправи се и се обърна с гръб, като подканящо надигна дупето си. Притиснах се към нея и започнах да прокарвам главичката му по хлъзгавата ѝ катеричка. Тя обаче не ми позволи да я мъча така дълго и ловко се насади на члена ми, почти до основата. Почти веднага получи още един оргазъм, а аз започнах със сила да прониквам в нея, като с почти всеки удар достигах до матката ѝ. Сестра ми крещеше с пълен глас и отново обилно свърши. Пред очите ми притъмняваше и аз бях на път да я последвам. Тя се отдръпна само за миг, събра малко смазка в шепичката си, след което намаза тясното си анусче и внимателно насочи на там главичката на члена ми. Тялото ѝ посрещна разгорещения ми пенис и го обви плътно. Момичето само се насаждаше на него, за да не я заболи. Започнах да се движа насреща ѝ, и когато тя започна да трепери от поредния оргазъм аз свърших, като напълних със сперма дебелото ѝ черво. Извадих си го, като се любувах на белите струйки, които потекоха от нея към влагалището и вътрешната страна на бедрата. Сестра ми се обърна, благодарно целуна члена ми и след като ми го избърса със салфетка, отиде пак към храстите. Аз доволно запалих цигара и отпих от забравеното кафе. Само върху полирания капак, останаха следи от нашето безумие. Момичето се върна и забравили за роднинството си, ние се запрегръщахме и зацелувахме. В колата тя заспа, а аз започнах да се боря с мислите и чувствата в главата ми. Беше ми безумно хубаво и ми се искаше още. Сестра ми, удовлетворено спеше на задната седалка, а аз продължавах пътя си към дома. Мислех си, че ще имаме две седмици, в които тя ще ми е на гости. Щеше да трябва да се забавляваме с нещо…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен