Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Новогодишно парти с жена ми

11.12.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Изневяра

Жена ми Диди (24 годишна) и аз (26 годишен) бяхме женени от 2 години и доколкото знам, за това време нито аз, нито тя сме имали извънбрачни сексуални връзки. Както и да е, Диди е много хубава жена, висока 170 см., около 45 кг., с дълга тъмнокафява коса, зелени очи и гръдна обиколка 91 см. Аз съм сравнително строен с къса черна коса, кафяви очи, около 190 см. висок и с 16 сантиметров чеп. Тя тъкмо беше започнала работа, като личен асистент на изпълнителния директор в една от най-големите дървообработващи фабрики в града. Заемаше поста вече месец, когато нейния шеф организира новогодишно парти за фабриката. Името на началника ѝ беше Петър. Той беше с прошарена коса, с леко наднормено тегло, около 50 годишен, доколкото можах да предположа. По време на почерпката той ме издърпа настрана и след две-три приказки за това и онова внезапно той зададе въпрос, който ме порази. Помолих го да повтори, защото не бях сигурен дали бях чул правилно, и той каза:
- Помислял ли си си някога да споделиш жена си с други мъже?
Много мисли запрепускаха из главата ми, но всичко което излезе от устата ми, беше:
- Д-да, но т-т-тя никога не реагираше д-добре на идеята, когато аз ѝ я с-споменавах…
Той ми се усмихна, потупа ме по гърба и продължи да ми говори с известна доза сарказъм в гласа как всичко зависело от това как, кога и къде нещо като това е предложено! Той посочи врата в дъното на залата и ми каза, че ако искам да видя как той прелъстява жена ми, трябва да загася лампите в тази стая и да се настаня удобно зад огледалното стъкло. Предложи също да си взема бутилка или две от любимото ми питие, докато той си урежда “малко време” с жена ми. Бях малко раздразнен заради арогантното му поведение и поради факта, че той си мисли, че ще го оставя да направи това, но след това се сетих колко много бих искал това да се случи. Затова минах през бара, после затворих вратата на тайната стая и загасих лампите. Пред мен доста добре се виждаше съседната зала – там беше поставена голяма заседателна маса, заобиколена от 15 стола. Черни кожени дивани за двама човека бяха разположени до всяка от четирите стени. Имаше и няколко хубави саксии с папрати и палми, които разчупваха със зеленината си строгата обстановка на заседателната зала. След около 15 минути Петър и жена ми влязоха в залата и заедно седнаха на масата. Изпълнителният директор сложи купчина с папки пред себе си, а жена ми придърпа стола си по-близо до него, за да види какво има в папките. Видях ги да си говорят и да прелистват страниците на документите. По едно време Петър сложи ръка върху раменете на моята жена, докато двамата се смееха на нещо. Останаха така за малко, после ръката на Петър се плъзна надолу по гърба на Диди и достигна чак до хълбока ѝ. Не знам дали жена ми сметна това за малко неуместно, но по никакъв начин не го показа! Тогава забелязах как Петър говори по мобилния си телефон. Няколко минути по-късно се появи друг мъж, който носеше бутилка шампанско и три чаши, остави ги на масата и седна от другата страна на съпругата ми. Новодошлият мъж беше тъмнокож, висок около 195 см., с мускулесто тяло, с добре оформена козя брадичка и късо подстригана черна коса. Изглеждаше на 25 години. Петър каза нещо и жена ми стана, за да налее шампанско в трите чаши. Забелязах как ръката на началника гали дупето на съпругата ми, наведена над масата. Тя се обърна, усмихна му се и нежно шляпна ръката му, преди да седне отново на стола си и да отпие от питието си. Петър се изправи, отиде до огледалото и се пресегна надолу, където аз не можех да видя. Внезапно чух кликване и тих съскащ звук. Чух и гласа на съпругата си, която питаше Петър какво е намислил. Стана ми ясно, че в заседателната зала е направена звукова инсталация и обратната връзка водеше до стаята, в която се намирах. Ръководителят седна отново на масата и допълни полупразната чаша на жена ми. Знаех, че съпругата ми не трябваше да изпие много, преди алкохолът да я хване и се зачудих дали Петър не се опитваше да я напие, за да се възползва. Той каза на висок глас:
- Диди, мислила ли си си някога да се чукаш с друг мъж, освен със съпруга си?
Видях как жена ми се изчервява и поклаща глава. Тя погледна първо Петър, после чернокожия мъж, след това пак шефа си и отпи голяма глътка от питието си. Петър се изправи и усмихвайки се зададе още един шокиращ въпрос:
- Виждала ли си хуя на друг мъж на живо?
Очите на съпругата ми неволно се насочиха към голямата издутина в панталона на Петър, докато тя поклащаше отново глава. Чернокожият се изсмя зад нея, гледайки Петър в действие.
Изпълнителният директор бавно разкопча копчетата си и бръкна в панталона си. Съпругата ми изрече тихо:
- Петьо, не мисля, че трябва да правиш това…
Той се засмя и каза:
- Права си. Ти трябва да го правиш!
Щом каза това, той сграбчи ръката ѝ и я пъхна в панталона си. Чух жена ми как изпъшка. Но тя не махна ръката си, а я плъзна надолу по дължината на кура на Петър. Гледах как моята съпруга събува панталоните на шефа си и ги оставя да паднат на пода. Тя продължи да разтърква хуя му през боксерките. Не можех да видя колко голям беше чепа на Петър, защото не беше обърнат към мен, но той трябва доста да е впечатлил жена ми, защото тя облизваше устните си. Забелязах как чернокожият се изправи и се съблече. Бях удивен от размера на кура му – приличаше на 25-30-сантиметрова черна змия. Не беше много дебел, но беше покрит с изпъкнали вени. Той пристъпи зад жена ми и я вдигна от стола ѝ. Тя насочи ръце нагоре, за да може Петър да съблече блузата ѝ, оставяйки я само по белия ѝ дантелен сутиен. Зад нея чернокожият промуши палците си под полата ѝ и я повдигна, показвайки на всички нас оскъдните ѝ розови прашки. Тънката прашка беше прилепнала върху задника ѝ. Кадифено-меките бели бузи на нейното дупе бяха стегнати и гладки. Чернокожият разкопча сутиена на жена ми и Петър го махна от гърдите ѝ – те бяха големи, а зърната ѝ се бяха втвърдили и настръхнали, точно каквито стават само когато съпругата ми е много възбудена. Изведнъж тя се наведе напред и свали боксерките на Петър, преди да хване кура му с двете си ръце. Директорът се извъртя и аз за първи път видях огромния му инструмент. Дължината му беше около 20 см., но беше невероятно дебел с голяма издута главичка. Беше дебел колкото китките на съпругата ми, а големите топки висяха тежко под него. Жена ми тъкмо се насочи да оближе големия кур, когато Петър я дръпна, поклати глава и ѝ каза:
– Не скъпа, единственото място, в което искам да го набутам е путката ти!
После се обърна към чернокожия:
– Лижи я хубаво Владо, ще трябва да е много влажна, за да го поеме.
След това бутна жена ми върху масата и вдигна левия ѝ крак върху дървения плот. Циците ѝ се притискаха към масата, а краката ѝ бяха под прав ъгъл. Путката на жена ми беше разтворена, а срамните ѝ устни сочеха към мъжете, които щяха да я чукат. Владо застана на колене зад нея и шумно засмука клитора ѝ, като лижеше и плюеше върху целия вагинален отвор. Съпругата ми се гърчеше на масата и стенеше, докато новодошлият търкаше хуя си нагоре-надолу по вдигнатия ѝ крак. Изведнъж Петър избута Владо от вече навлажнения клитор на жена ми и застана зад нея с дебелия си кур в ръцете си. Съпругата ми се повдигна и погледна назад към Петър със секси усмивка на лицето си и избута задника си нагоре и навън, разтваряйки приканващо путката си. Петър постави главата на кура си срещу гениталиите на жена ми и го разтърка целия около отвора ѝ покривайки огромния си хуй с влагата, която Владо беше предизвикал. Като държеше кура си с едната си ръка, хвана жена ми с другата и започна да го тика в нея. Чух я как изпъшка, щом голямата главичка на чепа на Петър навлезе в тясната ѝ путка, а после простена шумно, докато шефът ѝ плъзгаше дебелия си хуй навътре. Можех да видя путката ѝ разширена около големия му кур, докато той стоеше дълбоко в жена ми сякаш с часове, преди да започне да се движи бавно навътре и навън. Владо се беше качил върху масата и сега лежеше пред съпругата ми, а тя смучеше дългият му хуй с устата си. Петър ускоряваше и вече можех да чуя звуците от ебането, излизащи от изпълнената путка на Диди и от мляскането на устата ѝ върху пулсиращия член на Владо. Петър държеше бедрата на жена ми докато плъзгаше чудовищния си кур навътре и навън от нея. Той ѝ казваше, колко много е искал да я чука, още когато я видял на първото ѝ интервю. Съпругата ми само изсумтя в отговор, все пак устата и беше пълна. Петър изстена шумно и извика, че всеки момент ще свърши, чукайки жена ми с удивителна скорост. Тя започна да смуче лудо хуя на Владо, докато шефът ѝ я блъскаше отзад в хлъзгавата дупка. Изведнъж тя изпусна дълго стенание. Тялото ѝ се тресеше, оргазмът ѝ беше толкова силен. Началникът ѝ сграбчи грубо бедрата ѝ и я издърпа силно към себе си, започвайки да изпомпва спермата си в нея. Видях тънки следи от бяла лепкава течност да се процеждат между отвора на жена ми и големия кур на шефа ѝ. Течността капеше надолу по краката ѝ, докато Петър продължаваше да я чука. Владо скочи от масата и избута Петър от жена ми. Щом все още надървения член на шефа ѝ се изплъзна от нея, аз видях опънатата ѝ широко отворена дупка и големи количества сперма, струящи от вагината ѝ. Петър отстъпи назад и Владо бързо напъха дългия си твърд кур в жена ми и започна да го забива бясно. Диди просто лежеше там, тотално изтощена след оргазма си и позволяваше на този черен мъж да използва путката ѝ. Владо очевидно не харесваше мокри путки, защото изведнъж извади хуя си напълно покрит с кремообразна течност и го пъхна в дупето ѝ. Жена ми просто ахна, щом той започна да блъска задника ѝ. Петър побутна съпругата ми, тя се повдигна и го погледна. Той легна на масата със стърчащ във въздуха кур и ѝ каза да се качи върху него, за да позволи на него и на Владо да я ебат едновременно. Тя се изправи бавно, след като Владо извади хуя си от задника ѝ, възседна шефа си и го остави отново да пъхне чепа си в мократа ѝ путка. После тя легна върху него, като сложи главата си на гърдите му. Владо пак проникна в дупето ѝ. Чернокожият не издържа много, преди да напълни задника на жена ми със сперма. Началникът ѝ я претърколи отново по гръб и продължи да я чука около час, преди да се изпразни отново в путката ѝ. Гледах всичко това с голям интерес и се чудех колко ли пъти щяха да свършват в жена ми. След като Петър напълни съпругата ми за втори път те всички се облякоха, седнаха около масата и довършиха бутилката с шампанско. После мъжете излязоха от стаята, а жена ми отиде до тоалетната, за да се измие. Чух как вратата на стаята се отваря, обърнах се и видях Петър с широка усмивка на уста. Той седна до мен и ме попита дали шоуто ми е харесало. Поклатих глава в знак на съгласие и той каза:
- Виж Ивайло, знам че на теб ти харесва да гледаш как чукат жена ти, и знаеш ли на мен пък много ми харесва да я клатя. Хайде да се споразумеем, аз няма да чукам жена ти, освен ако ти не си наблизо, а ти няма да се бъркаш в нашата малка уговорка, достатъчно честно ли е?
Съгласих се, но после попитах:
- Ами този Владо? Колко пъти ще участва в действието, защото не ми се нрави всеки да чука жена ми, щом му се прииска!
Петър изведнъж се намуси и отговори:
- Това наричам намесване в малката ни уговорка. Аз виждам нещата така: ако на жена ти ѝ харесва да се чука с мен, Владо или който и да е, то изборът е неин.
- Да, но… – започнах да говоря, но Петър ме прекъсна и каза:
- Виж, Иво, предлагам ти тази сделка, поради две причини. Първо, по-благородно е да чукаш чужда жена, щом имаш съгласието на съпруга ѝ. Второ, възбужда ме да знам, че съпругът на жената която еба ме гледа как го правя с нея… – той прекъсна за миг, след това пак продължи:
- Но не ме разбирай погрешно приятел, мога лесно да продължа да чукам Диди, без да те предупреждавам, така че ти избираш. Какво да бъде?
Той беше прав. Или щях да съм част от това и да получавам и аз облаги, или не само щях да изпускам цялото действие, но никога нямаше да знам какво се случва, а това би ме побъркало. Така че се съгласих и с началника си стиснахме ръцете. След като излязохме от тайната стая, аз отидох да седна на бара. Даяна се появи след около 10 мин., усмихна ми се, прегърна ме и ме попита дали се забавлявам. Кимнах и я попитах същия въпрос, тя поклати щастливо глава в знак на одобрение и си поръча чаша вино. Смяхме се заедно, тя флиртуваше с останалите мъже, танцуваше, изкарваше си добре, после се прибрахме вкъщи. Диди си взе душ, след което дойде за да ме целуне за лека нощ. Каза ми колко много ме обича, прегърна ме и заспа с глава на рамото ми. Аз стоях буден спомняйки си всичко, което видях и се чудех какво ли щеше да последва.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 5 години

много добре

Анонимен | преди 2 години

Привет на автора! Историята ти ми напомни един отдавна забравен случай. Бях тогава на 26, жена ми на 19. Вече имах собствен кабинет и практикувах. Жена ми помагаше, но тъй като учеше право- задочен профил, се наложи да постъпи в една правна кантора. Започна като сътрудник, нещо между секретар и водещ текущите досиета на шефът на кантората. Веднъж ми се обади, било е около 17 часа и ми каза, че шефът ѝ е поканил на коктейл сътрудниците си. Но тя не искала да остане. Което довело до силно недоволство от негова страна. Това ме смути и попитах, какво я възпира: - Носи му се славата на женкар. Нещо напоследък се върти доста около мен, вече го знаеш. Две- три преди мен са си отишли, точно след такива коктейли. Наистина ме притесни и казах: - Спокойно, идвам да те взема. Когато пристигнах, попаднах баш на шефа. Беше доста любезен и ме покани да остана. До към 22 часа всичко беше нормално. По едно време дойде една от колежките ѝ и каза, че шефът искал да и говори. Жена ми доста се притесни, но я окуражих да отиде. След около 20 мин вече почнах да се притеснявам сериозно. Тръгнах да я търся, няма я. За мой късмет видях колежката ѝ, веднага я хванах и попитах къде са? Взе нещо да увърта, но аз вече бях бесен и я хванах за гърлото. Каза че с а в съседната сграда. Повлякох я с мен, заведе ме и опита да избяга. Наложи се да ѝ напомня, че ... Не съм груб с жените, но в случая бях бесен. Заведе ме и отвори вратата на стаята. От вътре се чу: - Казах ли да не ме безпокои никой? Изчезвай с... Не можа да си довърши фразата, видя ме и попита: - Вие какво търсите тук? Поканих Ви от уважение към жена Ви, но тук нямате работа! Хайде вървете си с добро! Тонът му беше доста заповеднически, не търпеше възражение, което ме докара до крайност. Набих му един ъперкут и се пльосна като дъска на пода. Колежката на жена ми беше изчезнала, възползва се от ситуацията. Не знаех как ще постъпи, можеше да повика помощ или полиция. Но гласът на жена ми ме изкара от състоянието: - Не се бой, тя няма да повика никого. Едва тогава забелязах, че блузката и е скъсана, съвсем побеснях и я попитах: - Успя ли да те наебе? - Не! Появата Ви го спря. Успя да си вдигне гащите. Чудех се какво да правя, можех да го пребия. Макар и доста едър мъж не можеше да се сравнява с мен. Освен това съм и много добър айкидист. Не знам какво ме прихвана, но го сграбчих пак и накарах жена ми да му свали гащите. Изскочи един доста внушителен кур. Щях да го ударя със саблен удар през хуя, но жена ми ме спря. Такъв удар можеше да го остави без хуй. Не очаквах реакцията ѝ и попитах доста грубо: - Какво бе? Видя му хуят и реши, че ти харесва ли? Прегърна ме и дори взе да ме опипва, целуваше ме и каза: - Не! Просто ми се приеба. - Тогава да го оставя да те наебе? - Неееее! Искам ти! - Тогава да си ходим. - Искам тук пред него! Кретенът все още лежеше по гръб и потръпваше с единия крак конвулсивно. Което ме накара да кажа: - Той е все още в несвяст. - Нищо, нали ще се оправи, давай. Това бе ново за мен. Нямах понятие кое я кара да го прави. Но тя взе че се съблече гола, заключи вратата и се хвърли на мен. Беше истински възбудена, за отбелязване, много по- различно от друг път. Това ми подейства и на мен. За 9- те години в които я познавам, за първи път я виждам такава. Предлагал съм и още преди да се оженим, да правим тройка или групов, но винаги е отказвала. На 15 забременя, по понятни причини се оженихме, когато навърши 16. Връзката ни беше доста по- различна от повечето. Изненадата ми беше голяма. Онзи се размърда и седна на пода. Изглежда ударът ми е бил доста рязък, опитваше се да си оправи врата, клатейки глава на ляво- дясно. Чух жена ми да му казва: - Не си падам по такива ебачи като теб, сега ще гледаш как ме ебът. Онзи се облещи, но аз бях по- облещения след това, което жена ми продължи: - Ако мръднеш, ще го накарам да те пребие! Ще ни гледаш! Ако реша и той е съгласен, после може и да ти дам. Разбра ли ме? Онзи само поклати глава в знак на съгласие. Все пак аз съм перде и съм я ебал пред хора, но в този момент бе друго. Усещах в нея нещо ново, което ме интригува и в същото време провокира интерес към последиците. По дяволите, представих си онзи хуй на пода как ѝ влиза. Нещо в мен се прекатури, разтреперих се доста, вълнението ми стигна горната граница. Жена ми се подпря на масата и си подаде дупето. Просто и го забих. Окото ми не изпускаше реакциите на шефът ѝ. Видях как му стана курът. Веднага отправих поглед към жена ми. Макар и с гръб към мен главата и бе леко в посока на шефът ѝ, което значеше, че го наблюдава. Бог знае защо, това засили възбудата ми и изтърсих: - Искаш ли и той да ти го начука? - Еби ме сега, после ще реша! Продължих да я чукам, беше необичайно възбудена. Оргазмите ѝ бяха като верижна реакция. Изведнъж каза: - Сега! Викни го! Докато реагирам я чух: - Ставай от там, ела да видя какво можеш! Онзи ме гледаше въпросително. Явно беше и той в шах. Несъзнателно се отдръпнах от жена ми, тогава онзи се надигна. Доста плахо се приближи, следейки мен. Все пак заслужава овации, вкара ѝ го. Забелязах, че жена ми прави жестове с ръка. В началото не схващах. Онзи беше доста набрал енерция, отидох и почнах да я целувам, тогава ми пошепна доста неразбираемо: - Наеби го. Доста се чудех, дали съм схванал правилно думите ѝ. Не си падам по мъже и това малко ме смути. Тогава реших, че тя иска по този начин да го накаже. Минах зад него и опитах да му го вкарам. Но не стана. Той се опита да се покрие с ръка. Това ме ядоса малко. В чантата на жена ми има крем за лице, извадих ги си намазах хуя, след което намазах и задникът на онзи. Опита се да се изкопчи, но жена ми се развика: - Ще ме ебеш ли или искаш пак да си на пода? Беше се подпряла с една ръка на масата, а с другата го държеше за задника. Вторият ми опит даде резултат. Набих си целият кур в него. Онзи се разкрещя, опита се да се измъкне, но аз му извих ръката така, че или я чупех или той продължаваше действието. Поуспокои се. Не след дълго чухме жена ми да казва: - О, така е супер! Сега хуят ти е като краставица и е твърд. Онзи не знам, но аз доста се изненадах. Изведнъж онзи свърши с рев. Довърших жена ми и си тръгнахме. Тя го предупреди, че ако опита да прави мръсно, лично тя ще го ликвидира. Като я слушах и аз го повярвах. Така приключи тази авантюра. Жена ми продължи да работи там до завършването си. След което стана консултант в една фирма интернационал и две години след това си отвори, по- точно купи кабинета на един адвокат, който се пенсионира. Кабинетът ѝ все още съществува, но на името на синът ни, а тя е прокурор сега. След този случай доста се двоумих, дали станалото не бе грешка. Дори вярвах, че жена ми го измисли с цел да се наебе с друг. Един ден се прибра от работа и влезна в банята. Чух я да ме вика. Пожела да влезна и аз с нея. Поиграх ме си и по време на ебането я попитах: - Днес си по- възбудена. Да не си си харесала нещо? Тогава беше на 42. Доста активна в секса. Имам този навик да подхвърлям разни небивалици. А и беше време, след 30-на години да настъпи малко рутинност. Продължи безмълвно да се върти на хуят ми. После се свлече в краката ми, налапа го и ме изпразни. След което ме целуна и каза: - Днес един сладур ми предложи директно секс. - Не съм изненадан. Прие ли? - Не! Казах му, че ако иска да ме ебе, ще трябва да го направи в твое присъствие, при условие, че си съгласен. - Как реагира? - Навит е. - Тогава го покани. Уредиха си среща в нас. Но когато кандидат ебача дойде, не бе сам. С него беше една доста млада дама, на не повече от 20-22, която ни представи като своя съпруга и младеж на около 25, който нарече свой шурей. И двамата бяха хубавци. Самият той бе на около 30-33 години. Жената наистина се оказа негова съпруга. Помолих жена ми да се облече подходящо, по- оскъдно. Тя бе сложила на голо нещо като туника, която едва покриваше дупето ѝ. Най- малкото навеждане, приклякване или сядане и излагаше на показ всички прелести. Предложих им нещо за пиене, отказаха алкохол. Това ми допадна много, но и изненада. Рядко се срещат такива хора. Все пак пихме по кафе, разговорът се въртеше около собствените ни личности. По понятни причини единствената истина която споделихме с тях за нас беше образованието ни и собствеността на колите в двора. Мераклията се оказа полицейски служител, съпругата му студентка по право, а брат ѝ Chef d’ entreprise- електро. Беше ми интересно да науча той семеен ли е. Оказа се, че е, но съпругата му току що беше родила. Чакаше да го повикат да ги прибере с новороденото от болницата. Жена ми беше доста активна, водеше някакъв разговор с главният поканен. Аз и „шуреят” продължихме разговора в посока секс, сестра му участваше и тя. Бе седнала до мен, позволих си да сложа ръка на бедрото ѝ. Чувствах как възбудата ме обзема постепенно. Посочих жена ми и попитах: - Как я намирате? - Чудесна е! Едвам се въздържам да не и скоча.- отвърна „шурея”. - Сега само ще гледаш! – отвърна сестра му и продължи- Нека той я оправи, после ще видим, нали така? Не знам към кого бе това „нали така”, но отвърнах аз: - Така е! Тя си го е поканила, нека се оправят. После от нея зависи. - Не смятам, че трябва ние да скучаем и да им се възбуждаме докато те си го... – добави сестрата. Притиснах леко бедрото ѝ, после плъзнах ръка по него в посока на вулвата ѝ казвайки: - Права си! Ние също можем да се забавляваме. - Някой трябва да даде тон. Нещо май много се унасят в приказки. – отвърна „шурея” Това ме осмели, придърпах сестрата към мен и почнах да я събличам. Не се противи, просто изхлузи роклята си на пода, остана гола. Забелязах погледа на жена ми. Даде ми знак да продължа, на което и посочих компаньонът ѝ. Тя не е от тези които взимат инициативата, поради което казах на висок глас: - Зайко, защо не свалиш това от теб? А и госта, помогни му да се съблече. След секунда беше вече гола и го събличаше. Аз направих един кунилингус на сестрата, докарах я до оргазъм. Тогава тя каза: - Искам Ви в мен! Не се двоумих и я качих на хуят си. Но в съзнанието ми остана фразата ѝ- искам Ви в мен. Множествено число, което ме наведе на мисълта за сандвич. Опънах се максимално назад и дадох възможност да и се открие дупето. Което даде веднага резултат. Брат ѝ и го заби веднага. Ето така започна първият ни групов секс. След него случай, жена ми се чудеше, дали наистина са били брат и сестра. В по- късен период се уверихме, че са. Така един ден ме попита: - Ти нямаш ли мераци към сестра си? Аз бих го направила с брат ми. Това малко ме провокира и аз отвърнах: - А не искаш ли господин началника да ти го начука? Господин началника наричахме баща ѝ. Последва зашеметяващ отговор: - И още как, само ако знаеш, от кога му го мисля. Но за това друг път.