Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Опасни игри

19.06.2023 | BabaJaga
Категория: Групов, Изневяра, Машина на времето, Фетиш, Художествена литература

- Общата воля! – изграчи графът и стресна лежащите пред балконската врата кучета. - Че те и сега са подчинени на една обща воля! Тази на краля! Или в моето графство… на моята! Кой ще определи, коя е тази обща воля? Нима няма пак отделни индивиди да решават?!
- Точно така! – съгласи се баронеса Етоилет. - Отлични въпроси задавате, графе! Русо може да пише, колкото си иска, но кралят е над всичко.
Графиня Кристо се усмихна леко, прикривайки досадата и презрението си към двуличието на баронесата. Отлично знаеше, че бурното ѝ съгласие с графа е само опит да му се хареса. Графинята лично я беше виждала в Парижката опера да кима утвърдително и се усмихва на същия Русо, когото хулеше в дома ѝ.
- Няма нищо лошо в това, хората да решават сами съдбата си, но обществото като цяло трябва да е узряло за това. Хората в днешно време са толкова озлобени и гладни, че ако им се даде тази свобода, ще настане касапница. – изтъкна графинята.
- Ами, като са гладни, да отидат да работят! – възкликна баронесата и завъртя очи.
Графинята се зачуди, дали има смисъл да обяснява политическата и социална ситуация в държавата на човек, чиято основна цел в живота беше да обикаля баловете и именията на богати роднини. Е, и да флиртува с мъжа ѝ. Графинята разбираше интереса на младата баронеса, омъжена на 14 години за овдовелия 54 годишен барон. Не знаеше, на какво точно се надява с този флирт, но определено започваше да ѝ лази по нервите. А най-много се дразнеше от интереса, който съпругът ѝ обръщаше на тази лекомислена фльорца. Прекрасно знаеше, колко се опияняваше той от вниманието към особата му и как попиваше с наслада хвалбите. И винаги се намираше някой, който решаваше да се възползва от това. Досадно и изнервящо, наистина.

Графът отлично виждаше недоволството на съпругата си, добре прикрито под изисканите ѝ маниери на добра домакиня. Той знаеше, колко ревнива е тя и колко тънък е ръбът на острието, по което вървеше, като раздухваше тази ревност с общуването си с баронесата. Лично на него тя му беше досадна и безлична, но сексът с разгневената от тези флиртове графиня след това беше невероятен. Тази експлозивна смес от гняв, любов, ревност и наранено чувство за собственост беше опияняваща. И все пак, трябваше да пипа внимателно, за да не прекрачи онази граница, отвъд която вместо страстна и ненаситна любовница получаваше луда фурия, която го плашеше.

Баронесата ликуваше вътрешно, виждайки преимуществото, което печелеше в този разговор. Най-накрая графът ѝ обръщаше заслуженото внимание. Тя щеше да разбие мита за ненарушимата връзка на граф и графиня Кристо. В цял Париж историята за тяхната истинска любов беше известна и предизвикваше искрена завист сред дамската част на аристокрацията, основната част от която беше омъжена по принуда, заради династически съюзи, власт и пари. Както и тя самата. На практика, баща ѝ я продаде на дъртия барон, за да си плати дълговете. Той лакомо се бе нахвърлил на 14 годишното момиче, удовлетворявайки всички перверзии, които се раждаха в извратеното му съзнание. За нейна радост тя му омръзна след 6-7 месеца и той отново се върна на прислугата, а нея заряза да се грижи за домакинството. Баронесата се бе надявала, че поне ще забременее и ще има утеха в тежката си съдба. Но щенията на барона бяха основно към дупето ѝ и това не се случи. Сега, самата тя вдовица на 23 години, тя обикаляше от имение на имение, с надеждата да открие нещо истинско и силно. Някой, който да превземе сърцето и ума ѝ. Някой, който да задоволи бушуващите сексуални желания на пращящото ѝ от сила младо тяло. Тя отлично съзнаваше привлекателността на тънката, стегната в корсет талия и преливащите отгоре гърди, над които кокетно размахваше ветрило и разпръскваше аромата на тежкия си парфюм.

Графинята стана рязко.
- Ще отида да подишам малко чист въздух. – заяви тя, натъртвайки на думата чист.
- Отлична идея! – похвали я графът, но сам не се помръдна от стола. Графинята усети, как кръвта бързо се качва в главата ѝ и гневът я залива, затова побърза да излезе през балкона към обширната градина преди баронесата да е видяла покриващата я червенина.

Въпреки тегнещата горещина въздухът в градината носеше известна прохлада. Дали това щеше да охлади бушуващата ревност и гняв в сърцето ѝ, графинята не беше сигурна. Тя пое с отмерени крачки към кокетната беседка в далечния край на градината, където атмосферата от малкото езерце и розите ѝ беше давала утеха много пъти. Следобедното слънце осветяваше пътя ѝ към този оазис на спокойствието, далеч от неверния ѝ съпруг и досадната баронеса. Когато наближи, усети ароматът на розите, който я примамваше и опияняваше и сякаш я пренесе в едно по-хубаво време, когато с графа се отдаваха един на друг и сплитаха телата си точно тук, край езерото.

Тъмният силует на загледан в езерото мъж в беседката я стресна. Не бе възможно графът да пристигне преди нея. Графинята забави леко крачка, не толкова от страх (все пак, тя беше в собственото си имение), а по-скоро от изненада, че някой друг може да си позволи да дойде тук. Тя пристъпи решително към беседката и стресна седящия вътре.
- Добър вечер, графиньо! – градинарят скочи в миг, наведе се несръчен поклон, спъна се на стълбите и се пльосна в краката на графинята.
- Простете! – смотолеви той и продължи да лежи в краката ѝ.
Смях се надигна в гърдите на графинята, но трябваше да се държи на положение.
- Изправи се. – нареди му тя и градинарят се надигна пъргаво.
Младото му тяло се изпъна пред графинята и тя го загледа с интерес. Беше виждала младия помощник на главния градинар и преди, разбира се. Сините му очи я бяха пронизали веднъж, но тя го изгледа толкова яростно, че той не си позволи да я погледне в очите отново. Все пак, той беше просто работник в имението, а тя беше графинята. Всеки трябваше да си знае мястото. Сега тя обърна внимание и на напращелите през навитите ръкави на ризата му мускули, на голите гърди, показващи се от отворената му риза и на широките рамене, които закриваха беседката. Познатата тръпка ниско в корема ѝ подсказа, че тялото ѝ също отчита привлекателността на младия мъж. Обичайно, тя не би обърнала подобно внимание на градинаря, но страстите, разбунени от съпруга ѝ, получиха нова насока и проявление. Изведнъж ѝ се прииска да му даде да опита горчивия вкус на ревността, да познае болката от недоверието и измяната, да го нарани така, както той нараняваше нея с всеки флирт и с всеки аванс, който даваше на обожателките си.

Ръката ѝ се протегна и пръстите ѝ докоснаха младата гръд. Градинарят потрепна, но не се отдръпна. Графинята беше красива и елегантна жена, която привличаше мъжките погледи, въпреки че беше минала 40-те. А и беше графинята – как да ѝ противоречиш! Беше виждал слуги да се сгърчват от страх само от погледа ѝ. Не можеше да отрече, че леко се надуваше от мисълта, че е привлякъл вниманието ѝ. Пръстите ѝ продължиха изследването си надолу до стегнатите мускули на корема му. Физическата работа на открито и разискването на Русо и Волтер определено не пораждаха една и съща форма на корема, подсмихна се вътрешно графинята. Но очите ѝ не се отделяха от лицето на градинаря и се наслаждаваха на въздействието, което тя му оказваше. Да пораждаш желание и страст беше сила, на която графинята с особено задоволство се наслаждаваше. Тя бавно приближи градинаря, а ръката ѝ премина през връзката на панталоните му и бавно пое мъжествеността му. Градинарят изтръпна и се вкамени, но опитните пръсти на графинята го погалиха с такава нежност, че от главата му изчезнаха мигновено всякакви забрани и класови ограничения. Той хвана с двете си ръце кръста на графинята и я притисна в себе си. Краткото възклицание от страна на графинята не го възпря и той впи устни в нейните. Устните му опитно търсеха и нежно приласкаваха тези на графинята. Неспособна да се противи повече на поривите на тялото си, тя със страст откликна на меките му устни, на любопитния език, който я вкусваше и междувременно нежно галеше нейния.

Ръката на графинята беше затисната между двете тела, но не спираше движението си по ствола на члена, който отвръщаше на ласките и с ентусиазъм. Градинарят насочи своите ръце към дупето ѝ, за да я притисне още повече към себе си, но кринолинът спря устрема му. Задъхана и трепереща, графинята се отдръпна леко от него и разкопча горната си рокля. Бавно я отвори и свлече от раменете си. Долната рокля стягаше с корсет тънката ѝ, въпреки трите деца, талия. Тя бавно се завъртя с гръб.
- Развържи ги! – заповяда графинята с леко прегракнал глас.
Градинарят не беше сигурен, дали правилно я разбира, но напомпания му от желание пенис не му остави друг избор освен да протегне ръце и с треперещи пръсти да започне да отпуска връзките на корсета. Графинята нетърпеливо пристъпваше и се наслаждаваше на младежката неопитност. Най-накрая той успя да отпусне толкова връзките, че тя да свали и долната си рокля. Под нея беше само с една тънка риза. Когато се завъртя обратно към него настръхналите от желание гърди привлякоха вниманието на градинаря и той хищно ги сграбчи. Графинята се изпъна в наслада и на свой ред се зае да освобождава от стеснилите се панталони градинаря. Набъбналият му член се изпъна нетърпеливо на свобода и примамливо се поклати пред графинята. Тя бутна градинаря да седне на пейката на беседката и с отработено движение го възседна. Задържа се леко над пениса, потърквайки леко главичката с влажните си и тръпнещи в очакване срамни устни, наслаждавайки се на този миг на власт и преимущество. Градинарят все още не вярваше на това, което му се случва, но и желанието вече беше толкова силно, че той не можеше да чака повече. Ръцете му надигнаха ризата, хванаха заоблените задни форми на графинята и я привлякоха към стърчащия чеп. Той се наниза без съпротива и проникна в графинята, изтръгвайки вик на наслада от устите и на двамата. Графинята се задвижи с устрем и ненаситност върху младия, завидно надървен и дебел член. Усещаше го дълбоко вътре в себе си да я изпълва и да носи онази сладост на превземащия тялото наближаващ оргазъм. Движенията ѝ развалиха стегнатата прическа и къдриците се разсипаха по гърба ѝ чак до цепката на дупето ѝ. Двамата се движеха в страстен унес, неговите ръце мачкаха пухкавите полумесеци на дупето ѝ и галеха отвора на ануса ѝ, а тя беше стиснала косите му и палците ѝ милваха врата му.

***

- Аз, разбира се, бих бил ценен ресурс като съветник на краля и както казва мосю Волтер, можем да имаме едно прогресивно управление и при една монархия. – продължаваше монолога си графът.
Баронесата отговори с ръкопляскане и усмивка. Графът се огледа и се зачуди, къде ли се дяна съпругата му. Трябваше досега да се е върнала и да го спаси от баронесата. Както и да го отведе в спалнята, където да се отдадат на бурен и страстен секс.
- Мисля да отида да се облекча. – надигна се той от креслото.
- Да дойда ли с вас? – стана ентусиазирано баронесата.
Графът не издържа:
- Не, благодаря. Мога да си го държа и сам! – и той излезе към градината, а трите хрътки покорно го последваха.
- Е, аз нямам нищо против да го подържа. – тихо си каза баронесата и седна обратно.
Графът вървеше с яростни стъпки по главната алея и се чудеше, къде ли може да се губи графинята. Сигурно беше до езерото, където обикновено се оттегляше, когато беше в лошо настроение. Може би беше прекалил този път. Трябваше да внимава повече с тези опасни семейни игри. Немислимо бе да я загуби. Тя беше по-добрата му половина. Улисан в тези мисли не разбра, кога е наближил езерото и до слуха му достигнаха звуците на двама души във вихъра на необуздано сексуално преживяване. Той спря, скрит отчасти от един розов храст, и видя мъж и жена вплели тела на беседката. Дългите коси на жената се поклащаха в такт с движенията на извиващите се в наслада тела, а стоновете им недвусмислено показваха, че върховното удоволствие и за двамата не е далече. На пътеката пред беседката графът видя лилавата рокля, с която съпругата му беше днес, и кръвта скорострелно се качи в главата му. Усети, как ушите му пламват, а ръцете му се свиват до болка в юмруци. Сякаш невидима ръка стегна гърлото му и му пречеше да диша. И в същото време в слабините му се зараждаха съвсем други чувства и усещания. Членът му започна да набъбва и да изпълва панталоните му. Гледката на извилата назад гръб негова жена, която достига до оргазъм в ръцете на друг мъж и в тялото на която се движи чужд член; викът на двамата свършващи едновременно; мисълта за спермата му, която в този миг се изливаше в утробата ѝ го връхлетя като метеорит и всички чувства на ревност, страст, болка, ярост и любов избухнаха в главата му и изпратиха нова порция кръв към и без това надървения му до краен предел член.

Двамата любовници стояха примрели в прегръдка наслаждаващи се на отминаващите последни трепети от оргазма и не усетиха приближаващия се към беседката граф. Пръв градинарят видя движението и се опита да се освободи от ръцете на графинята, но беше късно. Разбрала, че нещо се случва зад нея, тя се обърна и видя разкривеното от ярост и болка лице на графа. Откопчи се от ръцете на градинаря и застана леко трепереща, но и тържествуваща пред съпруга си. Дали му хареса да опита от собственото си лекарство?

Секундите се движеха бавно и напрежението между двамата растеше. Никой не смееше да каже нещо от страх, че това ще разруши всичко помежду им. Изведнъж графът пристъпи към нея и впи хищно устни в нейните. Графинята му отвърна подобаващо. Целувката беше страстна и необуздана, а ръцете им бързо намериха другия и търсеха желания допир до гола плът като че за първи път. Графът възбудено хвана ризата на жена си и настървено я разкъса и свлече от нея. Тя потрепна, но не от студ, а от желание към мъжа до нея със сила, която не беше усещала от много време. Ръцете му се плъзнаха по голата кожа до гърдите и той хвана напърчените зърна и гневно ги дръпна. Сладка болка изпълни графинята и тя простена. Той продължи обхода надолу по тялото ѝ, като едната му ръка се протегна и насочи към ануса ѝ, а другата се потопи в сместа от сперма и мъзга, които изтичаха от вагината ѝ. Пръстите му едновременно проникнаха в двата отвора и въздишка на очакване и наслада се изтръгна от графинята.
- Аз не ти стигам, а? – прошепна през стиснати зъби графът. - Искаш още нещо, а?
Графинята погледна похотливо графа.
- Хареса ти да ме видиш с друг, нали? – отвърна му тя на въпроса с въпрос. - Искаш ли да те включа? – прошепна в ухото му и зъбите ѝ леко го захапаха.
Графът изръмжа. Ароматът на задоволената му съпруга се смесваше с този на другия мъж във взривоопасна комбинация за графското му его.

Градинарят гледаше с ужас сцената пред него. Щяха да му отрежат главата. И то горната. Долната още не можеше да се нарадва на късмета си и стоеше навирена в очакване.

Графинята леко пристъпи назад и го прекрачи, леко клекна и главата на члена му опря в навлажнения от соковете на секса анус. Единият ѝ крак стъпи на беседката и тя леко натисна главичката в дупето си. Градинарят усети, как членът му е готов за нови подвизи и мислено се прокле, но реши, че ако ще мре, поне да е за нещо такова и лека се хлъзна надолу, за да влезе по-удобно в задната дупка на графинята.

Графът гледаше натопорчения чеп на градинаря да прониква бавно в дупето на жена му и от една страна, това я правеше най-долна курва, която се чука с прислугата, а от друга изстрелваше желанието му и любовта му до луната и обратно. Той рязко развърза връзките на панталона си и извади изтръпналия и изпълнен с кръв и желание член. Пристъпи към жена си и вдигна и другия ѝ крак. Загубила равновесие, графинята се наниза отведнъж и докрай на чепа на градинаря и извика от изненада и болка. Дебелото тяло беше проникнало дълбоко в червото ѝ и я разпъваше до краен предел. Вдигнал здраво двата ѝ крака, графът не се бави повече и сам проникна между гостоприемно разтворените ѝ срамни устни. Усещаше избутващия го член на другия мъж, но с настървение напъваше и влизаше все по-навътре в жена си. Започна да се движи бавно в нея, за да удължи удоволствието. С всеки тласък беше по-близо до победата над тялото ѝ и над другия в тялото ѝ.

Графинята от своя страна, притисната между двамата и натъпкана и от двамата, стенеше в захлас и се наслаждаваше на удоволствието. А то идваше на вълни, като цунами с всеки порив на мъжа ѝ навътре в нея. И всяка следваща беше по-силна от предишната. Всеки тласък навътре, с който усещаше, как двата хуя се блъскат в надпревара за нея и я препълват, беше още една вълна по-близо до умопомрачителния оргазъм, който последва. Графът усети, как жена му се тресе в ръцете му от удоволствие и, сам достигайки до връхната точка, пенисът му мощно заизстрелва сперма в нея. Никой от двамата не се интересуваше от градинаря.

Нито от баронесата, която стоеше в сянката на розите и плачеше. Колко наивна е била! Да си мисли, че би могла да застане помежду им. Беше видяла страстта и любовта, с която двама се гледаха по време на тази оргия на душите и телата. Нищо друго и никой друг не съществуваха в този момент за тях. Дори участващия с члена си мъж под графинята. Той беше играчка в тяхната игра. Както може би и тя самата.

Баронесата побягна обратно към къщата, но сълзите в очите ѝ замъгляваха погледа и след няколко крачки тя се спъна и се просна на чакъла. Кринолинът ѝ се обърна и захлюпи на главата ѝ. Опита се да се надигне, но някой натискаше кринолина надолу. Докато се въртеше в опит да се измъкне, усети грапав език между краката си. Застина в ужас и същевременно набъбналия ѝ след гледането на секса на беседката клитор откликна с надежда и трепет на бързия език. Какво беше това? Баронесата се опита да стане и надигна дупето си, подпряна на ръце. В този момента остра болка на проникналия в ануса ѝ хуй я прониза. Започна да пищи и се дърпа, но лапите на хрътката я затискаха надолу, а някой дърпаше наобратно полите на роклята ѝ.

***

Старият градинар гледаше тъжно заминаващия си помощник. Ах тези господари! Трети път само за тази година трябваше да си търси нов помощник. Не можеше ли да си играят и с конярчето, или с дърваря, а все на неговите градинари налитаха?!

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Майсторска история, то да нямаш желание да ги критикуваш, не ми се случва често, дори изобщо.

Giv | преди 1 година

Г-жа Яга дали не яхнала метлата? От прочетените до момента този ми е фаворит. Отлично му го сипа с големия черпак. Съпруга на близка приятелка е същия дразнител като Графът от разказа не Влади Балади https://youtu.be/UBsvNkYdaJw. Защо го правите мъжете това да провокирате ревност? Нямате ли инстинкт за самосъхранение? А и ако съпругата е кибритлийка бонус точки трупате. Топ разказ. Но за тревните площи ми е притеснено. Кой сега ще ги обгрижва? Ооо ма как се заблудих.  Автор е Фейри тя в предишното предизвикателство участваше с разказ "Градинарят". Весела

Анонимен | преди 1 година

Търсена и дори заявена в заглавието заигравка с "Опасни връзки". Който не е гледал този шедьовър с Глен Клоуз, Джон Малкович, Ума Търман и Киану Рийвз веднага да се поправи. Сексът е описан картинно и мнооого възбуждащо, но най-ценно е показана любовта в едно екстремно измерение. Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Яжкеееееее, чудо на природата! Велико! Ефирно, гладко и чуствено ни хлъзна до най- дълбока похот. Торбалане, пукаш се от гордост, сигурна съм! Това четиво е абсолютна наслада за сетивата и ума. Чиста наслада!

IzkuKurigal | преди 1 година

Най-вероятният автор е Баба Яга, но може и да е Дядо Торбалан. Разказът е написан наистина майсторски и е доста възбуждащ.

Zvezda | преди 1 година

Аворството е лесно: Баба Яга. Ако не е тя, имаме дебют на Строгата господарка :). Детайлът с кучето ме накара да се усмихна. Точно така си представям писателската отмъстителност, съчетана с личностна :).

jps | преди 1 година

Майсторски изказ, чувственост и фантазия! Подкрепям предно-коментиращите - разказът е на Баба Яга!

Анонимен | преди 1 година

Знаете кой нарича, ДАРТАНЯН майстор на перото надявам се? Може много да го критикувам и нареждам, както и той мен и да ме трие когато не му изнася, но в разказите е майстор. ИМАШЕ още един такъв автор ДЪРТИЯТ ПРЪЧ се зовеше, но от 3-4г. не се е подписвал.

glup4omorski | преди 1 година

Много добро попадение - поздравления за автора.... и отново кучетата в действие!

Giv | преди 1 година

Този разказ незаслужено  стой необслужен. Ще полазим ли автора? Много ефирен аристократизъм се усеща от Графиня Кристо. Без снобарски претенции. Интересно женско мнение имаше от потребителка титулувана като Строга Господарка относно изневярата. Иска ми се с нея да си образуване диалог относно изневярата под някой разказ. Хареса ми нейната директност.От другата страна на барикадите съм. Любовница съм. Мога ли да се откажа от тази връзка? ДА МОГА. Ще е трудно, но не е нещо което ще ме събори. Ще се откажа ли от тази връзка? НЕ. Защо? ОТ ЧИСТ ЕГОИЗЪМ НЕ СЪМ БЛАГОРОДНА И ХРИСИМА ДУШИЧКА. Адекватно и осъзнато сексуално и социално поведение имам. Задала съм си правилните въпроси. Отговорила съм си искрено. Поемам отговорностите от избора си. БОНУС ИНФОРМАЦИЯ: Той е бил искрен от началото на връзката им, че няма да е верен. Тя е приела положението. СТРУКТУРА: Йерархия основана върху ДРАКОНОВИ правила между него, нея , любовница N1, любовница N2(Весела). Да го разгледаме така участвам в нещо като съвременен харем. В разказа ситуацията е друга. Аз виждам натрапено женско поведение с цел оспорване мястото на съпругата. В харема в който аз участвам това е НЕДОПУСТИМО. Ще взема да напиша един разказ "Правила за поведение на любовницата". И пусто тия тревни площи още ги мисля:) Весела

jps | преди 1 година

Моля, моля! Той ми е един от фаворитите! Впрочем, Вес, от преди обяд имаш поща!

Giv | преди 1 година

Ще погледна Jps и ще върна отговор по- късно, че утре малкото детенце има рожден ден. Трябва да тичам по задачи. Допивам си кафето и действам като Blitzkrieg. Но до тогава малко да си коментираме по разказите. Ти дразниш ли Jps съпругата си така, че да провокираш ревност? Весела

Fairy | преди 1 година

Така е, Вес! Цялата разлика при теб е, че всичко е открито и честно. И аз бих била така. Или не. Може пък да се окажа псилют свободна. Всъщност, на гърба на брачното ни, собственоръчно сме се подписали, че го разтрогваме. Незнам дали има легална тежест, но морална - да. :)

jps | преди 1 година

Да ти е живо и здраво, детенце, Вес! Нека много да те радва и ти него също!!! Ами дразня съпругата си определено, виновен съм за всичко: Гошо го прави, като хората... На Иван не му е толкова мек... Пешо от долния етаж, ако го изправи, ще ни наниже и двамата... Не Вес, не дразня съпругата си. Тя е друга, не, като нас, няма да обсъждам, но я обичам повече от всичко! И съм тук, защото я обичам! По добре да поговорим, да отпуснем , да излеем на белия лист, това което ни липсва и да запазим, това, което имаме! Защото, Вес сме за миг тук! Впочем за останалите читатели, Веси, Ина, Петлето и Звезда знаят...

jps | преди 1 година

Последното го написах, заради новия призив да се опознаем в сайта. Ами опознаваме се и както каза Феята, нужно е старание!

Giv | преди 1 година

Докато съм била семейна не съм изневерявала. Но съпруга ми доволно ми беше окачил рога не лопатар. Години напед ревност, изневери, борба за надмощие, манипулации цялата палитра. И двамата си дадохме за душичките. Почват се житейските гадости. Открит разговор. Ще го бъде ли ще се борим ли за този брак. Много работа както каза Строгата Господарка. Много диалози, много компромиси. Двупосочен процес беше. Отворихме се един за друг. Това си беше моя човек на всички нива. Бам ново 20. И сега временно разделени... в този живот. Не си търся Фейри оправдания за ситуация ми с Филип. Историята ни разказана на романтични души е много красива. Обстоятелства пък съвпадения ехее къде отиваш ти може би? Но през очите на реалисти каквито сме и двамата сме клише. БОКЛУЦИ сме. За развод мислила ли си някога Фейри? Да си я обичаш jps още много години. За мен бяха точно 15. Ще ми оправят Jps цвета на косата връщам се на диво зелено. Не мога да го търпим това змийско зелено. Толкова ме е яд значи, че не намерих подходяща зелена змия за Гестаповския ми разказ. Ту недоглеждане за го евЪ. Весела

Fairy | преди 1 година

Ах, Компасе, Север и Нагоре, как хубаво го каза. Но и Строгата Господарка напълно я разбрахме, нейното е друго, различно е на всякъде, та ...Ендес гут, алес гут. :) Няма гафове, всичко е точно. Освен че Шепота е подъл наглец и ме остави, също като Италианеца - seen& ignore. Всичко е ясно, но ней хуманно, нееееййй. В един момент се обясняваш красиво, в следващия- шут. Като как ми отказва туй Око всевиждащо напоследък....баси уя . :))) Игра на думи. :)))) Only :)))

jps | преди 1 година

Разбрахте ли най-накрая!!! Хайде, дъще, прекрасна майчице, елате да ви гушна!

Fairy | преди 1 година

Вес, тая тема дет ме питаш е на масата от поне 15 години. Следваща крачка чакаме. И малкото да стане пълнолетно пътуващ човек, да ритна тогаз демек шерпската си дейност вече и да си хвана посоката и аз. Иде, иде интересното. Нямам идея какво ще направя със себе си. Но и никой за нищо не ме е спирал , нито спира сега. Имам пълна свобода. Всичко. Само да остана. А де?

Scor510n | преди 1 година

Весело и секси, много добра история! Има пренасяне в средните векове, много секс, еротика и емоции, определено заявка за моя топ три. Ще е тежко!

Giv | преди 1 година

Jps от "окопите" ме ръчкат да те питам:) как бе аджаба ти издържат колената на тоя напън некакви само да ти се чучурат:) От целия сайр най- впечатлени са "окопите" от колената ти. Скорпион от вчера те гоня по разказите спри за 2 минути наборе. Ти участваш ли в надпреварата. Мислим, че си в купона. Весела

Giv | преди 1 година

Не съм се замисляла разказа от кой историческия период е Скорпион. Айде Jps покани я тая Фея на танц. Виж каква песен съм ви избрала https://youtu.be/b03y1uvi9VI . Весела

Анонимен | преди 1 година

Весела, епохата е лесно определима. Споменат е Русо, но явно революцията още не наближила :) Д.Т.

Giv | преди 1 година

Торбалан баба ми казваше, че умната жена трябва да знае кога да се прави на глупачка;) Заспалия клас( сайта) в час по история да ви питам коя ви е любимата историческа епоха? Весела

IzkuKurigal | преди 1 година

Дядо Торбалан, да не би полето с авторите вдясно да е с ограничен брой имена, че накрая след Milady ту виждам silver, ту - jps? Не че има значение, просто се намирам на лаф :) ♀♂ jps, имаш поща.

IzkuKurigal | преди 1 година

Всъщност четиримата след Ludetini постоянно се сменят. Явно заради еднаквия брой разкази.

Анонимен | преди 1 година

Хаха! Изку Куригал, то по тая логика аз нямам нито един разказ :)). Даже не знам, какво виждаш, защото аз виждам единствено административния панел. Има някаква причудлива особеност на страницата, която ми забранява да бъда потребител :). Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Виж тиии, кви неща виждате вие с големите ....екранчета. Тук пак уй, не излитаме. Някъв сив, американо, тумбавокоремест самолет ни зае тайм слота ли, що ли... Ама се запознах с един сладур 40++++ и си лафим за ваксини и кемтрейлс. Лети си дома за две погребения...Уф че съм и аз, ма поне му разнообразявам мисълта с мини уискита, винаги си нося :)))

IzkuKurigal | преди 1 година

Че ти пък откъде ще имаш разкази? Може да ги крадеш от бившия блог на Дядо Торбалан ;) Преди време ме бяха обвинили в другия сайт, дето вече го няма, че тамошния Изку Куригал краде разказите от тукашния Изку Куригал :)

Анонимен | преди 1 година

Баси филма! Убил съм Дядо Торбалан, пускам разказите от непубликувания му архив, спя с жена му... Хичкок току що се вдигна от гроба да прави нов филм! Сядам. Салата и троянска сливова, наздраве! Д.Т.

IzkuKurigal | преди 1 година

Знаех си, че не ти е чиста работата. Чак и жена му? Тц,тц, тц, тц. ♀♂ Този път само на бира съм. Наздраве!

Анонимен | преди 1 година

Наздраве! Или по С. Кинг, аз съм дебела мед. сестра, държа Дядо Торбалан прикован на легло и го карам да пише разкази. Откога ми е мерак да направим един конкурс по популярни мотиви, Хичкок, Кинг, Шекли (за да има комичен елемент)... Д.Т.

jps | преди 1 година

Май следващата тема, ще е ужаси!? Кукуригов, писах. Вес, тайната ми е , че коленете ми са изкуствени, както и повечето от мозъка! Шрапнел от първата световна...

Анонимен | преди 1 година

О, майн год! Какви истории се оформят. Бавят ни и държах под мишка един сляп турчин Маахир, май каза. Голям лаф и с него. Наздраве, момчета. Да ви казвам ли как се преоблякох на препълнения гейт :)))

Анонимен | преди 1 година

А! Нова тема... авторите предполагат, победителят разполага! Чакайте да го видим! Д.Т.

Giv | преди 1 година

Ако спечеля:)))Еротичен разказ със сериен убиец ви се пече на гъза. За мене Ед Гейн. И ще си участвам само аз. Жегувам се Темата беше страхотна. История има във всичко и във всеки. Не ми остана време иначе исках да напиша Хипи разказ. Но по- добре, че сигурно щях да се залудея с Чарлс Менсън. "Окопите" са възхитени от колената ти Jps. Весела

Анонимен | преди 1 година

Весела, Весела! Стои ми наполовина разказа за центуриона и Първо копие Гай Аврелий :). Да не говорим за двора на халифа Харун алРашид... да сме живи, да сме здрави. Д.Т.

Giv | преди 1 година

И да имаме късмет Торбалане, че и тия на Титаник са били живи и здрави ама без късмет. Весела

IzkuKurigal | преди 1 година

... и най вече да сме живи, че много здрави си заминаха... ;)

amans | преди 1 година

Браво! И пак браво!! Историята много ми хареса. Много добре описана и и динамично развита сцена - направо се усетих все едно съм там!

Lady | преди 1 година

Този разказ е моя фаворит! Страхотен е! Може би ми хареса толкова, защото в аналогична ситуация вероятно бих постъпила по същия начин :D. Шегата настрана - приятно разказана случка, горещи еротични сцени, заслужено наказание накрая - истинско удоволствие. Поздравления!