Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Априлска вещица

27.02.2023 | Fairy
Категория: Аматьори, Художествена литература, Фантастика (Sci-Fi, фентъзи)

Сутрешната мараня се раздипли. Запрозираха отсрещните баири и цветовете им добиха наситеност. Лазурът на небето се уплътни и даже натежа в тюркоазено. Тя вдиша дълбоко със затворени очи, както се бе изправила пред къщурката си и заразплита кълбетата аромати, чийто нишки я поведоха из разпуканата земя през боровите гори, та досами ниското село. Пролетта отдавна се бе нанесла из мократа земя и стволовете на дърветата, но също като пубертетските хормони, не се издаваше допреди наболия мустак и зелените си пъпки. От доста нощи утробата на младата вещица изгаряше от неутолима жар, а гърдите ѝ се пъчеха като ловни кучета в посока на дивеча. Тя добре знаеше какво означава това и се опита да неутрализира процеса с рецепти от сушени билета и изтощителни нощни бдения през очите на совата, но всичко се оказа напълно безуспешно. През цялото време, работи що работи, половината ѝ мисли се въртяха около синът на стария ковач, когото забеляза преди години и се забавляваше да следи през кристалната топка. Срещаше го случайно тук-таме. Пращаше му моми и женички с разни поръчки, само за да наблюдава как твърдия му поглед ги заковава на място, докато изпелтечат желанията си, а после как ръцете му се напрягат над наковалнята и преобръщат желязото по гръб и по корем, докато мощни удари го изчукват. Не беше нещо нечувано вещица да поиска земен мъж, но тя още тъгуваше за погубилия се от мъка по нея младеж, чийто сили не успяха да се възвърнат и той дълго беше сянка, докато накрая се изгуби. Харесваше ѝ да живее встрани от хорските дела, доколкото те самите не я търсеха за услуги. Някои от сестрите ѝ бяха по селата, до други човешки крак не бе доближавал… Но тя не бе крайна. Освен в яда си или в секса.

Днес, обаче, след съня, бузите ѝ горяха, устните ѝ жадно се впиха в хладната утринна роса, а тлеещия огън между краката ѝ се бе опитал да се угаси върху твърдата глава на мечата кожа, но уви. В съзнанието ѝ се разхождаше тромавата походка на мълчалив млад мъж с едри длани. Вещицата вдигна лице, душейки цветните нишки от преплетени аромати и отбеляза наум, че надвечер ще се отбие в кошарите на отсрещния хълм, за да окози проблемната първескиня, ще трябва да навести и берящия душа от последната къща, а блатното кокиче имаше нужда от няколко мига слънце и е готово за бране.

Издиша. Раздвижи ръце, от чиито пръсти блеснаха сини пламъчета и се върна в малката къщурка, чийто мрак я погълна. Не се сдържа. Застана над кълбото. Пак затърси младия ковач. Ето го. Раздухал е вече огъня, мишците му блестят изпотени, намръщил е грубото си лице и трескаво изпилва нещо с бързи отривисти движения. Гръдните му мускули подскачат асиметрично. Челюстта му стиснато поскърцва. От цялото му тяло хвърчат искри. Бързичко разбра нейния радар, че същия огън го пепели, както и нея, и същата тъпа болка в слабините го побърква, точно както и нея.
- Еееее, добре. Така да бъде!
Застана над врящото си гърненце младата вещичка, разфокусира поглед и замълви древен език, чийто напев се нави на спирала и се заизкачва нагоре като дим. Думите добиха ехо, а мелодията зазвънтя и с втори глас, отесня ѝ да кръжи наоколо, покрай кожите по стените, да се оплита зад прашните делвички и да търси спасение в огърлицата сухи билки, висящи над мрака. Ошмули се магията към огнището и се изстреля нагоре към небесния отвор, за да прелети над гори и полета, да се плъзне като облак над селото, да се всмуче в огнището на младия ковач и да го разпали в сини пламъци. Да му внуши натрапчиви мисли и чужда воля, под чиято сила той изостави каквото правеше и бавно и внимателно напусна работното си помещение. Като на сън ходеше младия мъж, а в главата му омаен глас викаше името му, докато краката му превземаха извън селския коларския път, през стърнищата и зелевото поле, речния буков гъсталак и манатарковите баири. Дъхът му излизаше на облаче пред горещите му устни, бедрата му забързваха с необяснима страст, а гърдите му пареха от хладния въздух, заменил горещината край ковашката пещ. Сърцето му препускаше в галоп, усещайки очи да го следят от върхарите на дърветата и ръце да го милват в мъглите из усойните долчинки.

Когато вратичката на къщурката ѝ скръцна, за да го оповести, вещичката бе отдавна готова и се усмихна, спирайки пред новодошлия с метла в ръцете, пола запретната над голите ѝ крака и нахално изражение на котка, миг преди да убие жертвата си.
- Какво те води насам, момко? – попитаха гласовете от мелодията на неговия език и му приказваха направо в главата. - Мога ли да ти помогна с нещо?
В това време косите ѝ се раздвижиха по собствена воля и намагнитени от мъжкия му аромат се заеха да изучават мислите му. Дълбоката тъмнина в стаята прикри плавните изменения, с които лицето ѝ, кожата, ръцете и тялото ѝ се преобразиха според неговите тайни мечти. Тя обичаше мъжете си, също както обичаше най-тлъстата кокошчица преди да я свари на гъста супа.
- Дошъл съм за теб, девойко! – промълви той, най-сетне освободен от хватката на магията ѝ.
Оставен да стърчи прав, да привиква към мрака и към ситуацията, той бързо откри как да действа. Почувства го. Усети това, което следва в слабините си, чрез дебелия молив в панталоните му. В съзнанието му се изписа най-древната дума. Сношение. Мъжът не бе нерешителен. Не бе и разговорлив. Момата пред него го наблюдаваше с открит интерес и апетит. Нахална, от което му се огънаха коленете, а члена му пляснат, плътно под пъпа пулсираше в бойна готовност. Белият ѝ крак, сочно проблясваше в помещение, натежало от мускусни аромати. Гърдите ѝ се повдигаха, сякаш е тичала досега, а румените ѝ бузи, му заприличаха на любимата му кобилка пръхтяща след зимна езда. Ръцете ѝ бяха заети като на работлива девойка, но очите ѝ, очите ѝ светеха с мътни желания, същите като в мъжките му сънища.

Той я доближи и хвана лицето ѝ с две ръце. Устата му се впи в нейната и езика му проби достъпа си до нейния топъл език. Главата му се замая от инстинкта му за опасност. Вкусът ѝ бе сладък като диви ягоди и той я долепи плътно до себе си, за да я изучи по-добре. Тя отговори на страстта му с мощно желание за надмощие, открехвайки краката си, тя качи голото си бедро около неговото. Устните ѝ хапеха и галеха неговите, езикът и се усукваше в танц с неговия, а гърдите ѝ се търкаха настойчиво в издуващия му се гръден кош. Ноктите ѝ драскаха гърба му, което караше талази възбуда да парят в слабините му. Той я повдигна, за да я пренесе до кожите за спане, нахвърлени до огнището, а тя сключи крака около таза му и се зае да лиже и хапе шията му. Дърпаше устните му със зъбите си, стрелваше езика си в ушите му, лижеше устата му като покорно куче, а после нахално го обладаваше с езика си. В един момент даже плю в устата му. Необузданата ѝ страст го изненада и той спря за секунда. Усетила промяната, тя го погледна изучвателно, а после му се случи нещо нечувано и шокът го разтърси из основи. Тя започна да се огъва назад, с очи вперени в неговите и бедра, здраво сключени около кръста му. В един момент тя стърчеше напред като продължение на твърдия му член, а после се огъна надолу, ръцете ѝ се спуснаха към пода, а полите ѝ се захлупиха над главата ѝ. Пред очите му се разкри чудна гледка. Мост от женско тяло. Амазонската ѝ женственост, оголена, пулсираща и войнствена, свободна и достъпна, точно пред дланите му. Той престана да я придържа и насочи изцяло вниманието си да изследва с двете си ръце розовата орхидея, която премляскваше пред слабините му. Първо я погали с длани, за да усети на допир и да се възхити на къдравите венчелисти с невероятна големина. После се зае да рови с пръсти из розовата обител на туй екзотично цвете, да тегли встрани кожите му, лъскави и мокри, да дърпа червения ѝ божур, издул се сам воин, голям почти колкото хуя на селския идиот, който всички блъскаха като ги напъне зора. Младият мъж се осмели да обладава отвора ѝ с грубите си пръсти. Да щипе нежното ѝ място, да вкарва един по един, а после и заедно пръстите си, да потъва навътре в пещера, капеща, хлъзгава и тъмна. Никога преди не му бяха разрешавали да гледа от близо в женската интимност. Сега, окуражаван да бъде изследовател от несекващите ѝ стенания, младежа, досущ като барабанчик биеше здраво по опъната кожа, драскаше, плюваше, мажеше и измъчваше по всевъзможен начин. Ако държиш в ръцете си, омаломощена от страст вещица, със сигурност у теб се възбужда горещо желание да я подчиниш, накажеш и победиш. Колкото по-груби ставаха проучвателните му пръсти, толкова по-силни бяха виковете ѝ на удоволствие. Окуражен от надмощието си, той я плясна през напъпилият ѝ амазонски клитор, тя се разтресе, а ниски гърлени въздишки го подстрекаха да продължи с шамарите. Той заби зверски яки первания, които се смениха в тежък потупващ побой. Ковашката му длан се стоварваше здраво върху тая издръжлива наковалня. Скоро прозрачен фонтан изригна нагоре право пред очите му. Мили боже, вещицата е жена-мъж! Тя отскубна крака и ги преметна назад. Изправи се. Адски блясък светеше в погледа ѝ. Приближи го. Разкопча колана му. Свали панталоните. Свали бельото му. Лицето ѝ на сантиметри от мъжеството му. Носът ѝ го докосваше. Той спря да диша. От страх. Устните ѝ се пресегнаха и го целунаха. Езикът ѝ шавна да го оближе от главичката до дебелите му топки. Мокротата на езика ѝ го надърви още повече, ако изобщо беше възможно. Тая уста така го привлече, че той тъкмо се накани да ѝ го сложи там, когато изоттам излезе струйка зимно дихание и го погали с леден скрежен бриз. Членът му изтръпна в сладка болка. И се обледени. Очите му изскочиха от болка, изненада и перверзна възбуда. Ледени кристалчета го обгориха и караха да тръпне конвулсивно. Мраз покри дедовеца му в снежна дантела, а изпъкналите му вени топяха скрежта на надървения му хуй. Той е в къща на вещица, дявол го взел, защо да очаква, че ще си тръгне цял? Огън и лед. Магии му прави, а?
Тя се изхили зловещо, но това само му подейства като еротичен масаж върху тестисите.
- Тия номера ги прилагай на мощния ми хуй!
Устните ѝ горещи и жадни го поеха в сластно засмукване и предизвикаха гърч от възбуда по целия му заскрежен член. Устата ѝ го притегли в горещите си обятия и той, едва щом се видя хлътнал до дълбините ѝ, усети как цялото му напрежение изригна в нея. Дяволите да го вземат. Искаше му се да има сили да ѝ цепне устните от тласъци, но уви... Целият се разтресе от мощния ток на удоволствие и страх. Изпразни се в гърлото ѝ. Усети, че ноктите ѝ, за които предпочиташе да не мисли, го драскат по празните вече ташаци, а после се плъзват в гънката между тях, минават между краката му и се насочват безпощадно към задното му отверстие. Замря. Пръстите ѝ го галеха, драскаха бузите му и ги разтваряха широко. Държаха ги така, докато той усетеше хладината на стаята да го обладае и после отпускаха захвата. Той седеше като истукан. Усети, че един по-напорист пръст масажира халката му. Стисна се. Изръмжа недоволно. Дяволите да я вземат! С тия нокти къде е тръгнала? Вещицата се изправи бавно и предупредително. Никой няма права да я прекъсва. Никога. Фиксираше го смъртоносно. Застана лице в лице срещу него и отпусна долната си челюст. Из открехнатата ѝ уста се изтече бялата пяна на семенната му течност. Само дето бялата река течеше навън, бавна и пълноводна, разля се по пода в дълъг ручей, но не спираше и не спираше. Из устните ѝ извираше сперма и падаше на несекващ водопад, с аромат на секс и сяра. Очите ѝ добиха сини огнени отблясъци, а хипнотизиращото им втренчване не му разреши да отмести поглед. Възбудата му се надигна като ужасен срамен облак над чистосърдечната му досегашна доброта. Срам, възбуда и страх се смесиха в общо желание. Той се пресегна и хвана гърдите ѝ в железните си шепи. Стисна ги, размачка ги. Обожава цици. Обожава да ги гледа, когато перачките на реката стоят наведени, а пазвите им са широко разкопчани. Той вля живот в тия вещерски цици, роди малки твърди зърна из тях, изду ги, уголеми ги... Устата ѝ се затвори и тя престана да го заблуждава с дребни фокуси. Видимо омекна. Той плъзна пръсти по гърба ѝ, роклята ѝ се свлече на пода от само себе си, после той рязко дръпна косите ѝ назад и захапа оголената шия. Впи зъби в зърната ѝ и я надхитри с нейния номер. Едната му ръка опъваше назад косата ѝ, езикът му мокреше лицето ѝ като бик, скубещ лятна паша, а свободната му ръка се плъзна по гърба ѝ, сграбчи мекия задник и с едно отривисто кратко движение се набучи в аналния ѝ отвор. Рязко и изненадващо чак до основата на пръста. Тя изригна от кеф и пламъци заиграха покрай косите ѝ. Раздвижи таза си в огъващи движения назад, за да се набучи още няколко пъти, преди да се хвърли на пода с лице върху мечата кожа, на колене и длани, разтварящи бузите на дупето ѝ. Дишаше тежко. Мълчеше. Той онемя от гледката. Миг ступор. Втори миг. Метлата реши да помогне. Литна и се приближи към отвореното ѝ дупе и се зае да премита паяжините от цепката. От гъдела вещичката се замята в кръгове като кон необязден. Ковачът, вдигнал мъжествен пенис закапа от неистово желание, но стоеше като парализиран. Метлата се спря, погледна го и реши да пробва втора тактика. Отдалечи се в хоризонтален летеж, обърна се и се насочи с дръжката към отворения задник на господарката си. Няколко съчки припукаха, но в ушите на младия мъж се чуваше само пулс, бумтящ заглушителен пулс. Как само искаше да види какво ще последва, ако не направи нищо. Искаше да види летящата метла да забие дебелата си дръжка в гъза на лудата вещица и в общи стонове да продължи да излиза и да влиза, докато розовия отвор не блесне в черна широка паст.

Ковачът тръсна глава и се пресегна да тупне метлата по главата. Свали я покровителствено на пода. Бавно доближи очакващата го. Насочи напращелия си хуй, окуражи се чрез мощен вълчи вой, който изригна из дълбините на огромните му гърди и приклекна зад нея, в най-старата поза на природата. Да проникне в задник, да го тласка в обилни дълбоки движения, да усеща стягането на халката и да чувства нужда да изплясква вече не само хуя си, но и цялото си тяло, всичката си гравитация върху нея, да я изпълни мощно и покрие изцяло с тялото си, да я притисне в невъзможна хватка за бягство и да я изпълни отвътре с присъствието си в най-деликатното ѝ място. Той изригна отново, в несвяст от опиянение къде се намира и какво му е позволено.

Очите му се открехнаха и той схвана, че вещицата му дава да отпие от лъжица, допряна до устата му. Млясна послушно. Усети прилив на сили. Усети топлите ѝ целувки, почувства се обгрижен, обичан и защитен. Отпусна се назад и отново се намери легнал в най-уютното и сигурно място на света. Заспа. Но надървения му член стърчеше, а вещицата не загуби време и го възседна. Язди го с лице, язди го с гръб, подпря го на стената и го язди полуседнал. Когато тя се умори пусна пиявици на тестисите му и задряма в обятията му. Щом той взе да се разсънва, момата набързо скри любовните помощници, да не го плаши.

Мъжът се разбуди в пълно умопомрачение къде се намира и какво се случва. Видя срещу себе си гола млада жена. Погледна надолу към себе си и видя голия си хуй. Не се иска много да събереш едно и едно. Грабна момата и я положи нежно на кожите, затисната в плътна целувка под тежкото му тяло. Преди да се опомни кой е, как му е името и коя част от деня е, вече беше обладал мократа женственост и я набучваше с бавни настъпателни движения, а от триенето в утроба ѝ, му настръхваше косъма и приятен гъдел галеше слабините му.

Най-после огънят беше прегорял. Жарта тлееше бавно. Ей сега вече е дошъл момента да подчиним горещото тяло върху наковалнята…

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 1 година

Пуснах разказа с предимство. Едно, трябва да се насърчи такава ентусиастка. Второ, това е супер свежо и нещо, което липсваше в страницата. Вече си мислих, че ще ми се наложи да довърша някое от зарязаните си наполовина фентъзита! Fairy, много е добро! Цветущ език, забелязах го още в коментарите. Свежо и ведро, напълни ми душата! Само да знаеш, мома и девойка не са едно и също нещо :D. Ще добавя нова категория, фантастика и фентъзи. Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Благодаря, ДТ , за хубавите думи! Най- горда съм, че влизам с нова категория, което пак по аналогия с реалния живот, ми дава някакви шансове. Целта ми е да открия съспенса като начин да бутнем хормоните нагоре, щот' да си кажем правичката в описанията на порно вие, старите кучета, сте БоГиНьоМояяяяя :))) и аз ич, ама ич не мога да догоня такива нива. Затуй , шси кръжа по тъча.

Анонимен | преди 1 година

Леле, момиче, къде си била! Страхотно е! Нямам думи просто. Едва дочаках да сложа челядта да спят и да го прочета на спокойствие. Страхотно въображение, богат език, стегнато и с добър ритъм- леко за четене. Голямо удоволствие ми достави. Поздрави и чакам с нетърпение още! Лейди

Fairy | преди 1 година

Лейди, след такъв коментар ...направо ми се зави свят :)) Много, ама много ми е приятно, че дебюта ми е така щедро подкрепен. Правилото don't judge and don't expect ми върши чудесна работа и твоя мил отзив ме изненада и напомпи. Запушвам си ушите за последващ хейт и ще си тананиким теб и ДТ :)

Lord | преди 1 година

Fairy, направо ме отвя. Сега още повече завиждам на Торбалан, че успя да прочете другия ти разказ преди да го затриеш. :) Не ти отива тази скромност. Пишеш страхотно. И аз като Лейди с нетърпение чаках да го прочета на спокойствие и като започнах не исках да свършва. Всичко много ми хареса, но най-много ми допадна използването на умалителни думи на няколко много адекватни места. "Младата вещичка" носи такава палава енергия... Поздравления. Заслужаваш и приоритетното публикуване и създаването на нова категория специално за разказа ти. И много повече заслужаваш. Приповдигна ми тъпото сиво настроение, за което ти благодаря. Накара ме да се замисля дали да не довърша един разказ за една палава самодива, който едва не изтрих. Лейди, към теб имам зададен въпрос под резултатите. :)

Fairy | преди 1 година

Дълбоко ви се покланям, Милорд! Ако задържам главата си на нивото на чатала ви, не е случайно! :) Удоволствието е изцяло мое!

Анонимен | преди 1 година

Lord, не видях въпрос, ама ти писах там :) Да не спамя тук разказа, защото със сигурност хубавите отзиви те първа предстоят още много. Лейди

Анонимен | преди 1 година

Не знам аз, едва го дочетох до края- много брътвеж и словесна лакардия достойна я за турска сапунка я за индийски сериал. Човекът с доминото!

Lord | преди 1 година

Маскиран, и другите ти коментари бяха безвкусни, но с този напълно ми затвърди мнението. Не го мъчи този мозък, има и разкази от по 600 думи. Ако и те са ти трудни, има и клипове. Само секс. Без брътвеж и лакардия.

Анонимен | преди 1 година

Гле'й с'а, всеки има право да си каже мнението, аз не те кастря и ти не го прави! Не те съветвам да слагаш подправки на коментарите ми, както ти ме упътваш к'во и по колко да гледам !

Fairy | преди 1 година

Фантоме, аз всъщност ти благодаря , щот определено беше мек :). Постара се в името на добрите обноски. Сигурна съм, че съм попадала на твоя хард почерк из разказите тук и напълно разбирам, че си очаквал ебанье в беззъбата уста на дъртата курва, най - малкото. Още на 2-3ти ред. Тъй е то, улисваме се ний екзотичните, с минорни извивки в увличащи мелодии, барем спасим кожата още една нощ.

Fairy | преди 1 година

Майлорд, много ми е приятно да почуствам присъствието и закрила на мъжка сила, още повече размахваща огрооомен меч. Но , моля ви, в името на дългата ви маса и блестящо сребро, нека изиграем картите си блекфейс. Занимателно е, даже препоръчително да се ползват триковете на покера. Ръсвам си с крилцата си омайни сънища. Кротко, Балкане ! Ъъъ, Лорде мой!

Lord | преди 1 година

Разбрано, Феичка. :) Още веднъж поздравления и хубава вечер.

Анонимен | преди 1 година

Само дивата правилно е разбрала. Тук все пак е сайт за еро истории и трябва да има онождане хайде да не е от 2-3 ред, но поне от втория абзац. Както казваше покойния вече Хачо Бояджиев за новогодишните програми по телевизията: Трябва да има танци, баджаци на Гертрюде..... доминото ала Зоро

Анонимен | преди 1 година

Зоро, умишлено вчера бяха пуснати два разказа, този и "Юбилей". Знаех, че ще има недоволни от символистиката и липсата на откровена физиология и се постарах да има за всеки вкус. Надявам се, да го оцениш и да похвалиш "Юбилей", така както критикуваш Fairy. Нека проявяваме толерантност към чуждия вкус, за да проявяват толерантност към нашия, а? Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Както виждаш нищо педалско и джендърско не коментирам, но прекаленото описание без действия в еро разказите е дразнещо. Въпрос с "А" на края не се задава. ала Зоро

Анонимен | преди 1 година

Аз и не съм задавал въпрос. Но след като се радвам на щедрото ти внимание, ще се възползвам. Какво те провокира да критикуваш този конкретен разказ, а да подминеш всички останали, които са те подразнили? Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Излизах с едно младо момиче. Първият секс беше да се опознаем как сме в леглото. Вторият път се отпуснахме, чукам я аз и казвам, че след малко ще свърша, а тя каза "чакай". Спирам и тя ме пита "ние само така ли, няма ли.." и кимва с глава към задника си. Аз се правя, че не разбирам "как?", а тя "ами няма ли и,... в дупето". Продължавам "ама ти искаш ли там?", и тя "... щом те питам,...". До тогава не бяха ми предлагали още на второто ебане анален секс.

Fairy | преди 1 година

Фантоме, ти ли си тва по- горе, със спомените? Показно даваш как се пише директно, без плява ли :)? Или си учуден от желанието, което е проявила жената, в търсене на кеф? Мерси ти за искреното споделяне. Ще се радваме да видим името ти под текст, вдъхновен от фантазии и лични умения. Табутата в секса отдавна изчезнаха, но все още върлуват заблуди покрай порно клиповете. Никоя нормална мома, например, не иска да лекува гъбички , след вагинално проникване след аналното. Нейсе, да не размивам темата. Пиши, Маскирани, излей всичко което имаш на хартия :) , тъй де, дай да те прочетем.

Fairy | преди 1 година

Торбалане Вездесъщи, през главата ти минава какво ли не, то послевкус имаш да преодолееш, то хорски фантазии далеч от личните ти, моля, съхранявай се, щади се. Всичко си е точно. Кошутка да бех, да рипна и избягам, а тооо.....:)) Виж как си се закача Фантома, лекичко ги пуска в коментари едни идейки, кого напрегне, кого улаби :), нека се опознаем взаимно, да си видим целите и възможностите, акумъразбираш :).

Анонимен | преди 1 година

Тц-тц-тц, лоша работа е това да си душевно болен и да не си приемаш лекарствата. Фантомас

Анонимен | преди 1 година

В разказа има 90% художествена литература, не се връзва с концепцията на сайта. Заглавието на разказа е обещаващо и по това се подведох, а и нали уж чакаме тематично закачливи еро разкази-приказки. А то пак по български - опаковка+пудра в изобилие. Зоро в отговор на Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Zh. Fairy, наистина са прави хората да питат къде си била досега. Разказът блика от оригиналност и секс! Продължавай да пишеш, имаш голям талант!

Анонимен | преди 1 година

Зоро, благодаря за отговора. Чувстваш се измамен и това не е гот. Приемам, че страницата има вина в подвеждане на читателите. Довечера ще направя нова категория, която ясно да обозначава разкази с по-сериозна художествена част. Д.Т.

Анонимен | преди 1 година

Благодарности !!! Зоро

Fairy | преди 1 година

Zh, благодаря за обратната връзка! Това, което целя е да събудя лек гъдел между гънките ерогенни с едно тръпнещо очакване, което още е далеч от правия ток, запратен към органите надолу. Това е като да видиш джапанки пред банята, да чуваш шуртенето на душа и да предвкусиш какво ще видят очите ти, когато влезеш вътре. Дланите ти се намокрят преди да са се плъзнали по нагорещеното от вода и пара, къпещо се тяло. Виждаш струйките вода да се стичат по шията , през гърдите, пъпа и надолу много преди да си отворил вратата. Възможно е и устата ти да трепне полуотворена , очакваща... Такива ми ти работи :) Но ако все пак се отпусна в добрата стара мръснишка вулгарност, е много възможно да прекрачим и в другите категории. Признавам си нещо лично, хиляди пъти по- лесно ми е да пиша така, но на английски. Някъв бъг ми пречи да свържа благородното си излъчване :) с мръснишко поведение. Торбалане, Просто нямам думи за такава чест и не смея да си мисля, че съм причина за такива мъдри идеи. Повод, може би. :) Ейййй, така ме засърбя ....за писане, че си нямате идея!

Анонимен | преди 1 година

Fairy какво по-точно те засърбя, ти нямаш перо.... освен мастилницата да ти създава този дискомфорт ?!? ала Зоро

Анонимен | преди 1 година

Zh. Fairy, на моето кратко коментарче, ти направо ме остави jaw-dropped! Ега ти отговора! Момиче, имаш голям талант и фантазия. Между другото, да не се намираш в САЩ или Великобритания?

Fairy | преди 1 година

Zh, :))) а сега представи си като как е да си носиш тая глава навсякъде и по цял ден... :))) Секс is slipping away from my breath...:))

Fairy | преди 1 година

Ъъъ, бъш у бг съм си С ракията, Да живей Изба Коларово , Боко, Славчо ...и сичкото му колоритство

Zvezda | преди 1 година

Егати красивия език. Майсторица. Сега ми кажи, че никога не си писала в живота си и ще изсумтя. Приказно. Има точната доза пиперливост и хумор, които подправят разказа и образите в него. На моменти се усмихвах, на моменти стисках бедра от копнеж. Много си добра, момиче. Чакам да отвееш цялата конкуренция със същия стил хумористична приказка за новото съревнование. Можеш го! И отново – добре дошла сред най-добрите. Мястото си е било надписано и твое и сега само си го заемаш :). Имаш великолепно въображение без капка свян да го използваш :). То така си и трябва! Вещеричка... ох. Мда. Никаква фея не си! Тифани СБолки от плът и кръв.

Fairy | преди 1 година

Звезда, Не съм мечтала за такава "критика". Облещих се и си глътнах езика двуострий. За днес си бях нарекла да късам синджира на миналото и шси купувам диамантче, да ми блести на вратлето. Сега тъй ще си го нарека аз туй ми ти камъче , че из деколтенцето ми само добри поличби да се разпръскват, из устенцата ми само любоффф да литва. Пиша си аз, тихо и кротко, в телефончето. Пиша, щот ме напъва отвътре. Но дасее*"" у главата, досега не съм си помисляла,че би имало група пишещи найпрекрасниширокиИдушевно хора. Желая ви прекрасен ден, уводен, към вълшебна любовна година!

Zvezda | преди 1 година

Е, как? Как не си подозирала? Че ние си пращим от любов, хумор и забава тука... Само гледай какъв флирт се носи из въздуха :). Не подозирала била... :) Не отговори на деликатно зададения ми въпрос, затова в прав текст: пишеш ли друго извън еротиката?

Fairy | преди 1 година

Звезда, Относно моето писане- то си е едно изливане на емоции чрез малки импресии. Кратки сюжетчета. Не винаги еротични. Повечето пъти дори нямам на ум идеята. Просто почвам с първа дума и след нея ръцете ми сами пишат, а аз чета и следя с интерес накъде отиват работите. По тази причина формат като новела ми е непосилен. Но тези дни ми се пръкна идея за нещо такова, еротично е, та кат рекох да видя какво има из мрежата, да се посравня, да не повторя някого и оп....вий ми лъснахте....:)))

jps | преди 1 година

Браво Fairy! Чудесна приказка! Е, няма да я прочета на децата... Хареса ми, как приказно тръгна да забиваш метлата на вещицата в задника!!! Продължавай , ще те чета с удоволствие!!!

Zvezda | преди 1 година

За три реда нямаш време, ама за коментари имаш... :). Айде, бягай да ги тушираш тия задачи. И дааа... виж как знаеш с какво да ме зарадваш. Някогаш :).

Анонимен | преди 1 година

Едно време си мечтаех за вещица и като всяка мечта и тази се сбъдна, но какво беше разочарованието като разбрах, че за да я доминирам трябва да стана като нея, заболя ме много, защото знаех че не е това моя път. Тя се опитваше да прилича и да се държи като човек, но не ставаше ,това и бе природата. После ме вкамени от кръста на долу и започна да се вижда със съседа ми, който се оказа че е от моя тип, но на по ниско стъпало.Беше и от малцинството. Накрая аз се махнах, защото другия ми избор беше да го лежа този, пък той не беше виновен, беше по голяма шматка отколкото аз си спомнях да съм бил някога. Озъзнах,че в живота,когато преминеш напред,някой като теб заема твоето място. Вещицата е тест. Царски тест. И не го правете два пъти ако сте го взели веднъж. Или поне не със същият тип вещица :) (Това последното е само за най смелите.)

Fairy | преди 1 година

Благодаря за горния коментар! От кафето ли, от искреността му ли, обля ме приятна топлина. Работата е там, че всеки един от нас, абсолютно всеки, има възможността да се превърне в звяр за части от секундата. То, разрушителното, си е в нас. Седи на лявото ни рамо и си шушка. Няма застрахован с глухота. Затуй по пътя си, вървейки сами, няма как да бъде иначе, ще срещаме тоз , оня и независимо от приятността на съпреживяното , трябва да се научим да казваме "Благодаря! Благодаря за времето с мен". Толкоз. И пак напред.

Анонимен | преди 1 година

ми де да знам въпрос на способности и време е, има и други варианти, радвам се че те затоплям

Анонимен | преди 1 година

Fairy, със съжаление изпълних желанието ти. Опивам се да държа някакво ниво на хигиена в страницата, но понякога имам работа и се забавям, а се случва и да пропусна нещо. Надявам се да размислиш и да продължиш да участваш активно в живота на секскупон. Има малоумници и простаци, подминавай ги с презрение, докато се появя с парцала и ги забърша. Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Благодаря, Торбалане, за милото обгрижване и търпение! Пусто, трябва да се науча да не си повдигам чаршафите , където не съм готова да поканя гости. :) Честит женски празник! Наздраве ,както казват грузинците: " Жените , прекосяващи реки, повдигат полите си до колене. Да пием за онези, които прекосяват морета! "

Анонимен | преди 1 година

деба и курвите не ме оставят да спим искат ме, кой викаше живота ме иска много :)

Анонимен | преди 1 година

Я да питам аз нещо да се направя на любопитен щото, не може само връзката да е еднопосочна, та въпроса ми е как се разбира кой какво е правил, имена ... . Например отивам там при някоя такава и тя знае че аз съм ебал снощи некоя с големи цици. Айде, че съм ебал приемам,че може да личи ама за циците? По разказите имената също са с много близка хронология.. Обясни му го само на него.

Анонимен | преди 1 година

Сега като го прочетох пак, всъщност ти много хубаво си обяснила

Fairy | преди 1 година

До последния коментирал мускетар :) Не загрях въпроса, но виждам , че си се оправил вече :) и сам :) Ма, ползвайте ги тия пръсти , бре, туряйте по един инициал, трябва ми нишка, за да ви се докопам до енергията. Инак...нахалос си хвърляте думите. :)

Анонимен | преди 1 година

Ezekiel 25:17 From The Quentin Tarantino Archives "The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of the darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you."

Fairy | преди 1 година

Unpublished wisdom 13:777 Thou, who seek shall find, thou who call me should stop and try Find their way through the darkness In silence , via blind eyes. Believe, is written in your minds, Love, is burnt in your hearts. If you all are son of mines Who shall I kiss and who - punished would die, If you all are son of mine? I am the shepherd of the lost one, I would never put my arm for harm!

Анонимен | преди 1 година

Тия номера на некой друг ще ги правиш! Не ме карай да поискам да го чуя! Това ти е последно предупреждение!

Fairy | преди 1 година

До последния коментар: Какво точно искаш ? Конкретизирай се.

Анонимен | преди 1 година

Това е един несретник, който отколе води безкраен монолог със себе си. Не очаквай отговор от него. Д.Т.

Fairy | преди 1 година

Мдаааа, хубаво щеше да е да имам приятна компания за сутрешното кафе. Уви!

IzkuKurigal | преди 1 година

Дядо Торбалан, няма ли достатъчно подадени разкази, за да бъдат публикувани по два на ден? Само питам :) Малко е странно да изчакват разкази по 3-4 седмици, ми се струва. ♀♂ Fairy, с удоволствие бих ти правил компания, но съм зает :)

Анонимен | преди 1 година

Изку Куригал, от известно време насам одобрението на разкази се извършва от вещите ръце на самия sexkupon :). Аз мога да одобря някой разказ с предимство по изключение, но гледам да го правя само по изключение. Но вече няколко дни, на осми, девети и десети март има одобрени по два разказа на ден. Качеството е друг въпрос, но дори и най-слабите разкази са по своему полезни. Помагат на читателите да оценят по-добрите. А и е честно всеки да има поле за изява, пък може и за развитие. Впрочем тези кратки форми от по +/- 500 думи също си имат своите почитатели. Д.Т.

Giv | преди 1 година

Fairy аз не съм заета с удоволствие се присъединявам към теб:) Ако ме искаш?Как искала 8 март Фейри?Ves

Анонимен | преди 1 година

Всъщност, събота е, защо да не ви поглезя с нещо дълго и качествено? Д.Т.

Giv | преди 1 година

Лейди си ме възбужда с нейните кратки разкази:) всичко си има история, атмосфера, еротика, елегантно мръсно настроение. Как я прави тази магия? Ще ми се да пише повече този сладуранка:)Финални щрихи ми оставят по фентъзи разказа, но ми трябва помощ. Ветеринар да има на линия? Зоофил поне:) Да питам искам нещо. Защо няма категория "Помогни на автор" и там такива като мен заблудени душици да си питат на воля:)Филип забравих найлона вземи ти, а да и таблетка за влагоабсорбатор;) наводнение се задава, на мухъл ще избие:)))Ves

Fairy | преди 1 година

Сладурчета! :))) Юнак Петльо, все някога ще ударим по една биришка, ръсейки простотии :). Вес, радвам се да те чуя бодричка и енергична. Относно купонясването ми, си представи буйството на ленивец и ще добиеш представа :). Мерси, Торбалане за съботния удължен кеф :) , ще се възползваме максимално. Аз хванах Буковски с Жени и се смях с глас, когато ми заприлича на наш Кукуригу: "Всичко й харесвах на тая жена- дългите крака, буйната коса, дори кривогледото й око беше красиво." :)))

Анонимен | преди 1 година

Весела, изобщо нямах пред вид Лейди в горния си коментар. Аз на нея съм ѝ най-големия почитател още от Случките :). Фери, Ваш слуга, мадам! Д.Т.

IzkuKurigal | преди 1 година

Нямах предвид мой разказ, но благодаря, Д.Т.! За кратките разкази съм съгласен. Трябва да има от всичко. ♀♂ Феичке, тази зима свърши, а другата е далече - време за бира има достатъчно ;)

Giv | преди 1 година

Фейри самозаредих се положително:) цъфнала пролет ми е в душичката:) о този стар мръкник за Буковски говоря не за Изку Куригал толкова му се радвах когато бях млада фиданка:)имаше някога в живота ми такъв типаж:) и моя осми март беше лежерен:)Знам, че нямаше Лейди в предвид Торбалане. Стана въпрос за кратките разкази, а Лейди е абсолютния фактор в тях за това я споменах:)Ves

Анонимен | преди 1 година

Обичам докато чукам жена ми отзад, да си го вадя, да разтварям полукълбата и да гледам как ануса и бавно се затваря. Преди да се е затворил напълно, го вкарвам отново. И на жена ми и харесва.

Анонимен | преди 1 година

Я кажете деца знаете ли откъде влиза дявола?

Fairy | преди 1 година

Не, не знаем! Идея си нямаме- измекали козлетата

Onzi75 | преди 11 месеца

Брей....какво съм изтървал, ти да видиш.... След този разказ вече ще гледам по друг начин на сайта, определено! Май трябва да превъртя тая година... Няма да коментирам разказа, защото ще се дублирам с положителните отзиви. Мога само да го озвуча: https://www.youtube.com/watch?v=TQcsLRcSsR8 Но Авторката.... Авторката е те това е жена за хубав секс. Практиката ми е, че с интелигентни жени , жени с такава фантазия и секса е фантазия, отвяващ, изтриващ времето и изкривяващ пространството. Поздравления!

Fairy | преди 11 месеца

Onzi, бягай докато е време. Още можеш да се спасиш. Мрежите й са убийствени. Храни се с мъжка енергия. Нищо не отдава. Само взема. Момче, поне се поогледай, умен си, сам ще прецениш. Недей с двата крака .....че лошо. Ум, сърце и воля. Събери ги. Сам ще се убедиш, че совите не са това, което са.

Анонимен | преди 11 месеца

Никъде не скачам с двата крака. После няма да мога да избягам! Всички са на хуй дистанция ха-ха-ха О-75