Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


На почивка

28.08.2018 | sexkupon
Категория: Изневяра

Малкият курортен град беше нажежен от горещото слънце. Морето приемаше в обятията си изморените от зимата туристи. Измина седмица откакто двамата съпрузи бяха дошли на почивка. Хубавият загар вече беше покрил младата им кожа. Безметежни дни на отдих, любов и нежност. Нощта носеше прохлада и наслада, но не и в тази нощ. Денят измина, както винаги: плаж, къпане, спорт – в този ден имаше от всичко по много. Той седеше на балкона отпуснат в креслото и пушеше, загледан в нощните светлини в морето, а тя се беше излегнала на леглото и го гледаше. Чувствайки погледа ѝ той се обърна, а в очите му блесна нежност. На устните ѝ заигра усмивка.
- Какво ме гледаш? – попита той.
- Любувам се на моя мъж! Такъв си ми красив!
- Е престани, един мъж не може да бъде красив.
- Може, ти си красив защото те обичам!
- И аз те обичам!
Той я гледаше с удоволствие, мислейки как му беше провървяло с нея. Красива, сексуална – дългите ѝ коси бяха разхвърлени по възглавницата, сини очи, леко пухкави устни, кръгли рамене, стегнати гърди, плосък корем, гладко избръснато коте, женствени бедра. Той беше гол, затова тя веднага забеляза възбудата му.
- Как е "малкия"? Някак си е неспокоен, не му се почива. – засмя се тя.
- Ако и ти беше женена за такава красива жена и на теб нямаше да ти се почива!
Тя стана от кревата и го приближи, а лицето му се озова срещу котето ѝ.
- Кой е красив – аз?
- Ти да, а "тя" е просто красавица! – усмихна се той.
- Коя, тя ли? – момичето разтвори крака и сложи ръка между тях
- "Тя" може само да се лигави. – пръстът ѝ се плъзна между срамните устни и стана влажен.
- Хайде, целуни я тогава, щом е такава красавица!
Той я хвана за дупето и я притегли към себе си. Езикът му се плъзна между устничките и се спря върху клитора. Тя застена. Ръцете му галеха дупето и бедрата ѝ. Тя разтвори крака, колкото може повече, отдавайки се на целувките и пръстите му. Рязко отблъсквайки главата му тя коленичи и обхвана члена му с устни, стараейки се да го погълне колкото се може по-дълбоко. Той зарови едната си ръка в косите ѝ леко натискайки, а с другата галеше гърдите любувайки се на еластичността им. Устните ѝ оставиха члена и езикът ѝ заигра по топките му. После езикът се плъзна нагоре и членът отново потъна в устата ѝ. Той гледаше отгоре към водопада на косите ѝ, тънката талия и закръгленото дупе. Ръката ѝ се спусна между краката и започна да гали срамните устни. Чувствайки, че той всеки момент ще свърши се опита да се дръпне, но той натисна главата ѝ и топлата течност запълни устата ѝ.
-Фу, противно! – тя се изправи.
- Много е горчива, по-малко кафе и цигари. Отивам в банята неудовлетворена. Какви егоисти сте всички мъже, все за себе си мислите. – тя се спря на вратата на банята и му се изплези.
Той блажено се протегна и отиде при нея. Тя стоеше под душа, заставайки до нея, той се изми и я остави сама да се наслаждава на водата. Тя остана там дълго и когато излезе, той вече спеше. Опита да го събуди, но безполезно. Нещо промърмори, обърна се и диханието му отново стана равно и спокойно. Тя излезе на балкона и се облегна на перилата. Въздухът беше топъл и ухаеше на море, а на нея не ѝ се спеше. От откритата дискотека долиташе музика и тя взе решение. Влизайки в стаята го погледна още веднъж, облече късата рокличка, без дори да слага бельо. Застана пред огледалото и се среса. Зърната на гърдите ѝ прозираха през леката рокля. Сложи си парфюм и излезе. От едната мисъл, че отива да танцува в такъв вид с полупрозрачна рокля и без бельо, вагината ѝ се подмокри. Знаеше, че той ще спи до сутринта и цялата нощ беше пред нея. Още докато щракна вратата, уж спящия мъж се надигна. Облече дънки и тъмна фланелка, той излезе след нея. Видя как тя излезе и се запъти към дискотеката. Бързо тръгна след нея, като гледаше да стои в сянката на дърветата. Бялата ѝ рокля се виждаше отдалече, а при всяка крачка се откриваше ту едното ѝ бедро, ту другото. Стигайки до дансинга тя се огледа, а той застана встрани, за да не го забележи. Прекрасно виждаше как зърната ѝ бяха щръкнали, дали от възбуда, дали от материята на дрехата. Тъмната вдлъбнатина на дупето се очертаваше под рокличката. Тя танцува малко, а хората се веселяха, танцуваха и пиеха. Много мъже я гледаха, и когато тръгна бавна музика един от мъжете стоящи на близко тръгна към нея. Беше висок, тъмен, със светли дънки и бяла фланелка подчертаваща здравото му тяло. Поклони се и я покани на танц, а тя кимна в знак на одобрение. Едната му ръка обхвана талията, а другата хвана ръката ѝ и я повдигна встрани. Той говореше нещо, а тя се усмихваше и отговаряше. Танцът свърши и те седнаха заедно, като тя сложи крак върху крак, при което роклята ѝ се разтвори почти напълно откривайки бедрата ѝ. Продължаваха да си говорят, а неговите очи се шареха по бедрата ѝ. На следващия бавен танц те пак излязоха на дансинга. Той я обхвана с двете си ръце за талията, а тя обви шията му и те танцуваха плътно притиснато един до друг. Ръцете му галеха гърба ѝ и понякога се спускаха и до дупето. Бедрото ѝ беше между краката му, силно притискайки се в чатала му. Той я поведе до края на дансинга, където имаше малко хора и беше доста неосветено. Устните му започнаха да галят шията и ушите ѝ, а моята възлюбена отметна глава и притвори очи отдавайки се мъжките ласки. Ръката му се плъзна надолу към разкопчаната рокля и се притисна до котето ѝ. Тя махна ръката му и го поведе след себе си към пътечката между храстите. Отидоха в най-далечната и тъмна част на парка. Там имаше голямо дърво, към което се подслони момичето ми. Мъжът отново жадно впи устни в нейните, а тя също така му отвръщаше. Ръцете му галеха гърдите през тънката материя, стискаха зърната с пръсти. Те бяха така диви, млади и безумни. Ръцете му разкопчаха всички копчета на роклята, след което я разтвори и направи крачка назад, любувайки се на зрелището. Устните му пак зацелуваха шията и лицето, но този път се спуснаха по-надолу към гърдите. Езикът му се движеше около зърната докосвайки ги леко, като устните му покриха ареолите, а зъбите му се впиха в зърната ѝ. Момичето се изви назад, предоставяйки му гърдите си. Ръцете ѝ смъкнаха фланелката му, а той галеше дупето и бедрата ѝ. Премина към котето ѝ, усещайки влагата там. Наведе се, започна да целува бедрата разтваряйки ги с ръка. Повдигна крака ѝ и устните му се впиха в нежната ѝ влага. Пръстът му се плъзна вътре – един, а после и втори. Безименния му пръст, намокрен от влагата ѝ се плъзна в дупето. Тя леко приклекна, давайки достъп на мъжа до всичките си прелести. Езикът му галеше клитора, пръстите проникваха и в двете дупки, а тя сама се насаждаше на пръстите му все по-бързо. И ето очаквания оргазъм – тя застена силно, стисна бедра и влагата ѝ потече по пръстите му. Тя се спусна на колене, а той се изправи. Ясно се виждаха разтворените ѝ срамни устни, а между тях всичко блестеше от влагата. Мъжът беше силно възбуден, дънките като че ли щяха да се сцепят от напрежението. Момичето започна да гали члена му през плата. На бузите ѝ имаше руменина, а в очите имаше страстен блясък. Започна да целува и да хапе леко члена му през дънките. Тя разкопча ципа му и члена изскочи на свобода. Мъжът даже не я остави да го погледне, хвана я за главата и го вкара в устата ѝ. Влизаше по цялата му дължина и обратно. После бързо я повдигна да се изправи, обърна я и я наведе. Ръцете ѝ се опряха на дървото, а той влезе в нея отзад с бързи, дълбоки, и силни тласъци. Тя с едната си ръка продължаваше да се опира на дървото, а с другата галеше клитора си. След известно време мъжът извади члена си и свърши върху закръгленото ѝ дупе. Когато те се успокоиха тя седна на колене до дървото, опирайки се на него. Мъжът седеше до нея, нещо говореше и я галеше по косата, а тя го помоли да си тръгне и му каза, че ще дойде пак. Той стана, облече се, целуна я по главата и тръгна, а тя остана да седи така. Наблюдаващия излезе и дойде при нея. Когато го видя тя се усмихна и той се съблече, коленичи до нея, започна да я целува по лицето, да вдъхва аромата на косите ѝ, които ухаеха на чужд парфюм. Спусна ръката си под коремчето ѝ, като пръстите му се плъзнаха по срамните устни. Влагата беше толкова много, че се стичаше надолу между полукълбата на дупето ѝ. Той я сложи на хълбок и легна зад нея. Дупето ѝ беше мокро, а двете ѝ отверстия влажни и хлъзгави. Започна да прокарва члена си по срамните устни и ануса. После го намести върху дупенцето ѝ и внимателно проникна в нея, като поради обилното количество влага, всичко стана лесно и безболезнено. Движеше се все по-бързи и все по-бързо, галейки с ръка влагалището и усещайки как се движи члена му през тънката преграда. Така не можеше да продължава дълго, възбудата му беше прекалено голяма. В последния момент той го извади и го насочи към клитора ѝ изстрелвайки струи гореща сперма, които я накараха да застене силно. Тя се напрегна, изпъна се и после се отпусна прилепнала до гърдите му. Така лежаха, наслаждавайки се на близостта си.
- Aз съм лошо момиче, нали любими? – тихо попита тя.
- Не, ти си най-добрата! – отвърна той.
- Направих всичко, както ти искаше, нали?
- Да, благодаря, любима!
- Благодаря и на теб! Обичам те!

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 5 години

super