Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Среща на випуска

12.07.2018 | sexkupon
Категория: Изневяра

Аз Елена много си я обичах и затова, когато ме покани да отидем на срещата на випуска ѝ, аз веднага се съгласих. Срещата беше банална, спомняха си всякакви майтапи и истории, а когато един от съвипускниците предложи да отидем в дома му и да пийнем, ние веднага приехме. В квартирата се оказахме само четирима – ние с Елена, той и една жена, която беше самичка. Бързо направихме маса от това, което намерихме в хладилника и пристъпихме към развеселяване с алкохол. Беше ни хубаво и весело, Елена прилично се напи, но и другия мъж не изоставаше. Аз се държах, а също и другото момиче – не ясно защо тя не се напиваше. В един момент мъжът, съвсем пиян погледна към жена ми и взе да мърмори, че в десети клас тя му била обещала да му даде, но не била изпълнила обещанието си.
- Много ти е малък! – засмя се Елена, повдигна ръка и с палеца и показалеца показа размера. Другото момиче се поразбуди и се захили.
- На мен ли ми е малък? – възмути се мъжът.
След това стана и започна да си разкопчава панталоните. Олюля се и се хвана за стола. Момичетата се смееха от сърце.
- Е, давай, давай, покажи ни го.
Мъжът най-накрая се справи с гащите си и успя да ги смъкне заедно с бельото си. Погледна ни и победоносно разклати инструмента си.
- О-о! Елена го аплодираше. Е извинявай, съвсем не ти е малък!
Тя, смеейки се, ме погледна и сложи ръка на коляното ми. Онзи както беше без гащи, така и седна. Продължихме да пийваме без да обръщаме внимание на пикантния му вид. Елена се веселеше не преставайки да се шегува, понякога закачайки онзи, но той не реагираше. Само седеше и гледаше изпод вежди. В един момент той стана и разклащайки станалия си член се обърна към жена ми.
- Ти беше обещала да ми дадеш! Обеща! – той заобиколи масата и се запъти към жена ми.
Тя се заливаше от смях. Мъжът я хвана и заедно със стола я завлече до кревата. Дръпна ризката заедно със сутиена и на бял свят излязоха чудесните ѝ гърди. Сърцето ми подскочи и се спусна в гащите с приятен гъдел. По презумпция трябваше веднага да скоча, да му разбия мутрата и да вкарам в ред пияната ми жена, която продължаваше да се хили, но аз седях и безразлично наблюдавах. Междувременно онзи задърпа надолу гащичките на жена ми, Елена се задърпа, но доста бързо остана гола на леглото. Момичето гледаше ту към хилещата се Лена, ту към мен. Очите ѝ се бяха разширили – явно беше в шок и не можеше да разбере, какво става и защо не се намесвам. Омагьоса ме невероятно чувство. Сърцето ми тупкаше силно. За нищо на света не бих прекратил случващото се. Нямаше никаква ревност. В този момент аз обичах жена ми още повече и единственото, което исках беше да видя как онзи ѝ го вкарва, а тя получава удоволствие.
- Мишо! Твоята жена я съблякоха! Виж, аз съм съвсем гола! – тя се захили.
- Направи нещо, иначе ей сега ще ме ... сам знаеш какво! – тя се заля от весел смях и сгъна крака за да се отбранява.
Сладката ѝ катеричка беше налята с влага, срамните ѝ устни бяха излезли навън. Имаше мокро петно от смазка. С мен не ѝ се случваше такова нещо. На мен ми се налагаше дълго да я лижа и да смазвам члена си, за да може да влезе. Мъжът разтвори краката ѝ с ръце, застана на колене и се задвижи напред, прицелвайки се в котето на Елена. Другото момиче се намираше в такова вцепенение, каквото и аз.
- Мишо! – кикотеше се голата Елена, барабанейки с пети по раменете на онзи.
- Той сега ще вкара в мен хуя си! Защити ме! Аз съм гола и беззащитна, моята катеричка не може да се противопостави на напора. Гледай, тя цялата е в сълзи!
Но ето, че края се докосна до жадуващата го дупчица, устните нежно и мокро обгърнаха главичката. Натискайки с бедра той леко се плъзна в моята жена, която веднага млъкна и се подаде насреща му. Боже! Опитвах се да осъзная ставащото – моята жена я ебат, а аз гледам и нищо не правя! Другото момиче ахна и започна да ме гледа. Аз тихо се изпразних направо в гащите си, а двойката набираше обороти, охкайки и пъшкайки. Без значение, че свърших, не ми падна и възбудата ми не премина. Бързо се съблякох и се приближих до жена ми, която вече беше близо до оргазма. Тя хвана с ръка мокрия ми член. Хвана го силно, защото цялото ѝ внимание беше насочено там долу. Мъжът се затресе и се изпразни в жена ми. Елена също се затресе в нескончаем оргазъм. Накрая омекнаха и двамата. Мъжът се отдели и без да ме поглежда се запъти на накъде, а жена ми остана да лежи така със затворени очи. После, като че нищо не беше ставало тя стана и се облече.
- Да си ходим, миличък. Хубава среща се получи. Ти доволен ли си?
Аз премълчах.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен