Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


На море с Деси (част 3)

01.06.2022 | Анонимен
Категория: Аматьори, Групов, Принуда

Тази нощ, след като Наско и Андрей си тръгнаха, се прибрах сам в нашата стая. Деси остана в стаята на Добри, който спомена, че така щяло да бъде по-удобно. Не разбрах за какво, а и бях твърде уморен за да питам. Чувствах се ужасно – за всичко, което се случваше с Деси, а също и с мен. И в същото време не знаех какво да правя. Игрите на Добри ме възбуждаха и в същото време ме караха да се чувствам като парцал. Мисля, че и при Деси беше нещо подобно. На другия ден се събудих доста късно, към единайсет. Станах и звъннах на Деси, но тя не ми вдигна. Слязох долу и видях Дидо, който подреждаше масите в ресторанта. Той се усмихна и ми каза да не се безпокоя. Добри и Деси били излезли преди около час. Първо щели да ходят до Бургас, а след това Добри щял да я подготвя за вечерта.
- Нали се сещаш? – усмихна се Дидо. – Довечера сте при Наско. За голямото парти.
Нещо в стомаха ми се сви, като че ли от мен вече не зависеше нищо. Всичко беше в ръцете на Добри и приятелите му.
- Най-добре е направо да отидеш там довечера. – каза Дидо. - Десет вечерта. Ще ти дам адреса. Наско е на две преки от тук.
Не знам как прекарах следващите часове. Не помня почти нищо. Лежах в задушната стая, въртях се в кревата, после ходих до плажа, изкъпах се в морето, но всъщност нямах желание за нищо. През цялото време мислех, какво ще се случи вечерта. От Дидо разбрах, че Наско също имал малко ресторантче-градина, направено на практика в дома му, така че срещата беше там. Към девет и половина вечерта се приготвих набързо, облякох каквото ми попадна и тръгнах. Навън вече се стъмваше, но домът на Наско наистина не беше труден за намиране. На вратата ме посрещна табелка – “частно парти”, което означаваше, че ресторантът е затворен за посетители, но въпреки това в слабо осветената градина се виждаха няколко човека, които седяха по масите. Виждаха се чашите и бутилките пред тях. Едва когато влязох успях да видя, че Деси също е там и седи на една от масите в дъното между Добри и Наско. В първия момент ми беше трудно да я позная. Лицето ѝ беше силно гримирано, а косата ѝ беше странно пригладена и дръпната назад. Тя поначало не беше с много дълга коса, но изглежда ѝ бяха сложили някакъв гел и това я променяше много. Добри ѝ прошепна нещо, тя ме погледна, изправи се и тръгна към мен. Видях, че е облечена с нова бяла рокля, не беше нейна – две тънки парчета плат минаваха през голите ѝ гърди и се събираха на фльонга на врата ѝ. Надолу роклята стигаше приблизително до средата на бедрата, така че се виждаха ръбовете на белите мрежести чорапи, както и високите токове на обувките, които също не бяха нейни. Явно това беше част от подготовката на Добри.
- Здравей! – каза Деси, прегърна ме през врата, целуна ме по устата и ме поведе към масата на Добри и Наско.
Устните ѝ бяха ярко червени и при целувката усетих вкуса на червилото. Виждах и тежката очна линия, която ограждаше уплашените ѝ очи.
- Сядай! – махна небрежно с ръка Наско и отпи от чашата си. - Ние още загряваме, така че се настанявай!
Добри кимна и също се засмя.
- Помолих Деси да те целуне сега. Повече целувки за теб тази вечер няма да има. Твоето момиче ще бъде заето с нас. Нали така, Деси?
Погледнах към нея, тя беше навела глава и само каза:
- Да.
Добри небрежно сложи ръка на бедрото ѝ и леко дръпна плата на роклята нагоре, за да може да я погали по-хубаво. Деси не реагира на това. Наско, който седеше от другата ѝ страна я наблюдаваше изпитателно. Той постави ръката си на другото ѝ бедро и го дръпна към себе си, разкрачи я още повече.
- Тази вечер ще те направим нашата курва!
Тя не каза нищо, продължаваше да гледа надолу.
- Деси? – повтори Наско.
- Аз ще бъда вашата курва! – тихо повтори тя и уплашено ме стрелна с поглед.
Наско се усмихна и прокара ръка по косата ѝ. Галеше я така, както се гали послушно куче.
- Добро момиче! Хайде сега, разходи се малко. Чакат те.
Деси неуверено го погледна, но той само ѝ кимна с глава. Тя се изправи и заобиколи нашата маса. Едва сега огледах останалите маси в градината. Направи ми впечатление, че повечето светлини в двора бяха угасени, светеха само 3-4 лампи, така че единствено можех да различа силуетите на тримата мъже. Всеки от тях седеше сам на отделна маса. От колоните на уредбата се носеше гръцка музика и донякъде заглушаваше думите. Деси тръгна към най-близкия мъж и седна до него.
- Няма страшно, това са наши приятели! – каза ми Наско. - Те знаят какво да правят с нея. – и Добри и Наско се чукнаха с чашите си.
Добри, както винаги беше облечен небрежно – къси дънкови панталони и разкопчана до пъпа риза. Наско изглеждаше съвсем различно – черен панталон, мокасини и бяла копринена риза, дългата му коса беше хвана на опашка, приличаше на перверзен дърт Дон Жуан. Докато те двамата пиеха, аз се взирах в тъмното. Видях, че мъжът, който беше седнал до Деси, протегна ръка и май започна да опипва и да стиска бедрото под полата ѝ. Тя не се отдръпна, просто гледаше в една точка в масата. Ръката на мъжа бавно отиваше все по-нагоре. Личеше си, че му доставя удоволствие да я докосва. Каза ѝ нещо и видях как тя разтвори по-широко краката си. Той вероятно вече достигаше до вагината ѝ и я потъркваше с пръст по клитора, а може и да проникваше леко в нея. Гърдите на Деси започнаха да се повдигат и отпускат по-бързо. В един момент мъжът спря и дръпна ръката си, Деси стана и тръгна към другата маса, където седна до втория мъж. Той се наведе до ухото ѝ и прошепна нещо. Деси протегна ръка към панталона му. Масата ги скриваше, но по движенията можех да се досетя, че го разкопчава и докосва члена му. Виждах как ръката ѝ започва да се движи нагоре надолу. В това време мъжът прокара показалец по бузата ѝ, докосна устните, разтвори ги леко и пръстът му потъна в устата ѝ. Добри ме наблюдаваше замислено.
- Твоята приятелка се оказа страхотна! – замислено каза той. - Няма много опит, но определено притежава талант да поема курове. Мисля, че ще е добре да пийнеш и ти нещо. Нощта ще бъде дълга за всички.
Протегна се и ми сипа в чаша от стъклената кана на масата. Оказа се, че с Наско пият мастика. Не си падам много по анасона, но надигнах бързо чашата и я изпразних. Не откъсвах очи от Деси, която продължаваше да разтрива члена на непознатия и да смуче старателно пръста му. Добри ми сипа втори път.
- Хубаво е, а?
Не знаех за кое пита, а и ми беше все едно.
- Хубаво е! – казах.
Деси стана и тръгна към третата маса и третия непознат. Той леко дръпна стола си назад и ѝ направи знак да седне в него, на крака му. Тя послушно се настани върху бедрото му. Видях как ръката на мъжа погали едната ѝ гърда през плата на роклята, заигра се със зърното на гърдата ѝ, после слезе надолу, плъзна се по корема и започна да я опипва между краката.
- Май можем да почваме! Ти се заеми с Деси! – допи чашата си Наско и се изправи. - Аз ще се погрижа за младежа!
- Разбира се! – отговори Добри.
Наско ми кимна.
- Хайде, идвай да се погрижим първо за теб.
Погледнах го неразбиращо.
- Ако искаш да видиш какво ще правим с Деси, трябва да си платиш билетчето, моето момче! – засмя се Наско. - Снощи видях що за стока си. Мисля, че ще можем добре да се позабавляваме и с теб! – каза той. - Имам големи планове за тази вечер, да знаеш! Така че е по-добре да си подготвен!
Тръгнах след него. Докато ставах видях, че Деси още седи в скута на третия мъж. Онзи продължаваше да я опипва между краката, като в същото време я целуваше по устата и засмукваше езика ѝ. Едната ѝ гърда се беше показала наполовина навън. Добри ги наблюдаваше и си допиваше мастиката.
Двамата с Наско влязохме вътре в къщата и той ме поведе през тъмното преддверие по едно стълбище надолу. Вървях съвсем близо до него, защото имах усещането, че всеки момент ще се спъна в нещо. Слязохме на подземен етаж, той отвори една врата и ме вкара в доста прилично изглеждаща баня. Беше широка, добре осветена, а в единия ѝ край до вратата бяха подредени няколко бели икейски шкафчета.
- Събличай се! – каза Наско. - Побързай, няма да се занимавам цяла нощ с тебе! Отивай по-бързо под душа!
Съблякох се и застанах под душа, както искаше той. Пуснах водата и го погледнах отново.
- Опри си ръцете на стената, дай дупето назад! – Наско се дръпна малко, за да не го намокря. - Не се мотай, твоето Деси вече мина през процедурата. Приятелката ти има наистина тясно дупенце, харесва ми как се побира цялото в шепите ми. Но така, като гледам и твоето не е лошо.
- Какво да правя? – попитах глупаво.
- Клизма! – кратко отвърна той. - Действай! Развиваш слушалката на душа, пъхаш маркуча в задника и чистиш. Ако не го направиш сега, ще трябва да чистиш лайната си после с език!
Това, което последва, беше унизително. Под указанията на Наско се заех да сапунисвам ануса си, да пъхам края на маркуча в него и да се изпускам клечейки на земята, след което да почиствам изцапаното от плочките. После отново и отново, докато от дупето ми не започна да излиза съвсем чиста вода.
- Достатъчно! – каза той. - Спри водата и ела насам! – метна ми една хавлиена кърпа. - Избърши се!
Видях, че е отворил едно от шкафчетата. Очите ми се разшириха, но не успях да кажа нищо. Вътре беше пълно с въжета, нашийници и камшици. Цял арсенал! Явно Наско наистина си падаше по такива игри.
- Ела, надупи се хубаво!
Накара ме да се наведа над тоалетната и да се опра с ръце над нея, така че дупето ми да се отвори добре. После пъхна пръста си в ануса ми. Беше си сложил някакъв гел, а и след промивката дупето ми бе започнало да се отваря.
- Не мърдай! Само леко напъни халката, за да се отвори по-добре!
Направих, както искаше. Усетих нещо дебело и плътно, но хлъзгаво – явно и то беше намазано с гел. Дупето ми започна да се разтваря от натиска. Отваряше се неестествено, разпъваше се и ми причиняваше болка.
- Това е разширител за девствени дупета! – засмя се Наско. - За да си готов за после. Докато си играем с Деси ти ще седиш с него през цялото време. Казват, че било голямо удоволствие да ти гъделичка простатата. Както и да се извади накрая, като тапа от шампанско, ха-ха!
Напъха разширителя докрай и доволно ме плесна по дупето.
- Обърни се!
В ръцете му имаше нашийник. Закопча го на врата ми бързо и уверено – личеше си, че знае какво прави. После извади тънко и дълго въже, направи примка и я сложи на топките ми. Стегна я така, че да не се измъкне и завърза другия край на въжето за халката на нашийника.
- Ако не слушаш, ще дърпам лекичко въженцето! – предупреди ме той и прокара пръст по опънатото въже.
То веднага опъна, стегна топките ми и ме накара да изпъшкам. Наско се засмя доволно. Обърна се отново към шкафчето и извади следващата играчка – черно топче с каишки.
- Отвори си устатата, точно така!
Натъпка топчето в устатата ми, закопча каишките на тила ми и ме огледа доволно.
- Готов си! – и ме побутна към вратата.
Излязохме в тъмния коридор и той отвори съседната врата, която беше масивна и дебела, като врата на бомбоубежище. Ръката му опираше в гърба ми и ме насочи към светлото петно вътре. Влязох, примигнах няколко пъти и започнах да се оглеждам уплашено. Това беше мазе или поне някога можеше и да е било такова. Сега приличаше на стая за мъчения или за удоволствия – зависи от гледната точка. Беше хладно и миришеше на застояло и на още нещо, леко кисело или сладникаво, не можех да определя. От тавана се спускаха няколко голи крушки – осветяваха центъра и хвърляха сенки по краищата. В средата на подземието имаше празно пространство, в което беше разположена ниска правоъгълна масичка или подиум, беше ми трудно да определя. Масичката беше висока не повече от 40 сантиметра. Върху нея беше сложен бял китеник, по който личаха жълтеникави и кафяви петна. Вместо четири нормални крачета в четирите ѝ ъгъла имаше масивни дървени греди, които стигаха до тавана. Към всяка от колоните на масичката бяха прикрепени по няколко кожени каиша. Вече знаех какво е това – мястото за чукане. Покрай стените на подземието имаше столове, меки дивани и фотьойли. Сега по тях се бяха разположили трима мъже, вероятно тримата, които опипваха Деси горе в градината на ресторанта. Отново всеки седеше сам с бутилка пред себе си. Когато влязох, те ме погледнаха и се захилиха, единият дори подсвирна. Всички бяха на годините на Добри и на Наско, вероятно малко над петдесетте, но се виждаха дебелите им мускулести ръце, татуировките по тях, както и едрите загорели и тренирани тела.
- Рибарите май те харесват! – осведоми ме Наско и ме бутна към другата стена.
Там имаше две дълги дървени дъски, широки по 20-30 сантиметра и заковани на Х към стената. От тях също висяха всякакви въжета и каиши. Наско ме долепи с гръб към дъските, вдигна ръцете ми и ги върза за каишките, които висяха от горната им част. После направи същото и с краката ми. Бях разпънат на нещо като кръст с разтворени крака, вързани ташаци и запушена уста. Наско се усмихна, хвана ме за топките, стисна ги леко и ги притисна към дъските. Не можех да му попреча да прави каквото и да било. Опитах се да извикам през топката в устата, но не успях. За сметка на това, тъй като не можех да преглъщам от топчето, което натискаше езика ми надолу, усещах как от устата ми започват да се стичат лиги и да капят по гърдите и корема ми.
- Ето го твоето място на първия ред! – каза ми Наско. - Мисля, че от тук ще виждаш добре какво правим с малката принцеса. Между другото, благодаря ти, че ни я предостави. Обожавам да си играя с момиченца, като нея!
Когато Наско ме натисна назад усетих отново разширителя в дупето си. Той хвана един ремък и го пристегна през бедрата ми, така че разширителя да е притиснат по-плътно в мен през цялото време. След това ме остави и отиде до една масичка, за да си сипе нещо, вероятно още мастика. Размени няколко думи с един от другите мъже и се обърна към мен.
- Е, мисля, че можем да започваме! – после извика по-силно. - Добри, води я!
Вратата на мазето се отвори. Завъртях глава натам и видях Деси и Добри. Деси имаше превръзка на очите, беше кожена и плътно пристегната към главата ѝ, затова Добри вървеше плътно зад нея, държеше я за раменете и я насочваше. Когато влязоха той затвори вратата, остави я сама на прага и също отиде да си сипе мастика. Деси стоеше права до вратата и се ослушваше. Вероятно нямаше представа къде точно се намира. Личеше, че е притеснена. Все още беше с бялата рокля и изглеждаше много красива в нея.
- Ще правиш точно каквото ти се казва! – каза Наско и отпи от чашата си. - Когато ти се каже да вървиш, ще вървиш! Когато ти се каже да се ебеш, ще се ебеш! Разбра ли?
Деси кимна с глава, преглътна с усилие и тихо каза:
- Да.
- Направи три крачки напред! – нареди Наско.
Тя пристъпи несигурно. Три пъти.
- Още една крачка, Деси! Точно така! Пред теб има масичка. Наведи се, малката, и ще я достигнеш.
Деси предпазливо се наведе и разпери ръце, напипа ръба на масата и едната дървена колона. Хвана ги и се приближи плътно към тях.
- Добре, а сега се качи върху масата, дръж се за колоните, за да не паднеш! – каза Добри.
Деси внимателно се качи на масичката, първо на колене, после се изправи. Знаеше, че ако стъпи встрани ще падне, затова стоеше на едно място и несигурно се поклащаше на токчетата си.
- Чудесно! – каза Наско. - Обърни се към нас!
Деси се завъртя по посока на гласа му.
- Нали… нали сте само двамата? – плахо попита тя.
- Разбира се! – каза Добри и ми намигна. - Да не забравяме и твоето момче. То също е тук и те гледа. Уверявам те, че му е много интересно да види как ще се справиш. Сега устата му е запушена, но аз виждам, че се вълнува за теб.
Измучах през топчето. Деси чу гласа ми и завъртя глава, но не помръдна. Явно не ѝ бяха казали за другите мъже.
- Да видим сега. Коя си ти? – попита я Наско.
- Аз съм вашата курва! – тихо отговори Деси.
Виждах как се изчервява като го произнася, но изглежда го бяха репетирали предварително. Тя знаеше какво трябва да каже.
- Добре! – кимна Наско. - Покажи си гърдите, момиченце! Курвите обичат да си показват гърдите.
Деси с треперещи ръце посегна към връзките на врата си, разхлаби ги и ги спусна надолу. Лентите се свлякоха и гърдите ѝ се показаха в светлината на крушките. Едната беше леко зачервена. След това Деси постави ръцете зад гърба си, така че гърдите ѝ да щръкнат леко напред. Направи го без да ѝ казват. Виждах как тримата непознати започват да потъркват куровете си. Те всъщност я виждаха за първи път и нямаше как Деси да не ги възбужда.
- Какво ни показваш, малката? – попита Наско.
- Циците си. Малките си курвенски цици! – каза със запъване Деси.
Това очевидно също беше репетирано.
- И какво искаш?
- Искам да ме скъсате от чукане! – каза Деси. - Да ми разпорите путката с куровете си!
- И още какво?
- Да ми разтворите курвенското дупе! – с разтреперан глас произнесе тя. - Да го чукате така, както на вас ви харесва!
- Тогава си покажи дупенцето да го видим дали заслужава нашето внимание. Хайде!
Деси внимателно се завъртя и се обърна с гръб към тях, повдигна плата на роклята и го задържа. Не носеше бельо. Белите мрежести чорапи стигаха до средата на бедрата ѝ, по-нагоре се виждаше светлата зона на дупето ѝ, очертана от банския, с който се беше пекла, както и загара по бедрата и корема ѝ.
- Още! Искам да си покажеш хубаво дупето. Наведи се!
Тя се наведе напред, опря се на колоните и завъртя леко дупето си пред Наско и останалите. Роклята беше заметната на кръста ѝ. Виждах как диша на пресекулки с леко отворена уста. Единият от рибарите беше извадил телефона си и я снимаше.
- Чудесно! – каза Наско и се приближи до масичката, която се беше превърнала в подиум за Деси. - Махни роклята и ми я дай!
Деси изпълни заповедта му, като внимаваше да не падне. Тя смъкна парчето плат от себе си, свали го, издърпа го изпод токовете на сандалите и го подаде на Наско. Той взе роклята и я хвърли небрежно на земята. После протегна ръка и хвана лявото зърно на Деси с два пръста, стисна го леко, тя изписка, но той я плесна през лицето и продължи да стиска. Постепенно я накара да коленичи върху масичката-креват, след което да застане на четири крака там. Накрая само масажираше леко гърдата ѝ и аз виждах, че Деси най-малкото е доволна от това, че не ѝ причиняват болка, а вероятно и изпитваше известно удоволствие.
- Завърти си дупенцето! Нали искаш да те ебем в него? – попита я Наско.
- Да. – послушно отговори тя и както беше на четири крака започна да поклаща и да върти леко дупето си.
В този момент Деси изглеждаше наистина възбуждащо – само по чорапи и токчета, с пригладена назад и лъскава от гела коса, с червени, леко разтворени устни и превръзка на очите. Бялото ѝ дупе се поклащаше, открояваше се, приличаше на малък, красив експонат върху масичката. Само китеникът не пасваше, защото изглеждаше просташки, но вече ми ставаше ясно защо е там. В кревата трябваше да е меко. Добри също стана и се приближи. Прокара длан по гърба на Деси, погали дупето ѝ, плесна едната му буза. След това я хвана за бедрата и я накара да ги разтвори повече.
- Отвори си устата! – нареди той. - Широко! Курвите винаги трябва да са готови да поемат кур в устата си!
Деси послушно отвори уста и изплези езика си. Наско разкопча панталона си, извади члена си и застана пред нея. Хвана лицето ѝ с две ръце и започна да я насочва към члена си.
- Ближи го! – каза той. - И не спирай да си въртиш дупето!
Тя започна да го облизва. Езикът ѝ търсеше кура, докосваше го, устните ѝ се събираха при главичката и леко го поемаха. Наско постави ръката си на тила ѝ и започна да направлява движенията на главата ѝ. В това време Добри се събличаше и наблюдаваше свирката, която Деси правеше на Наско. След като остана гол той се приближи към нея, хвана едната ѝ ръка и я върза за колоната на около 20-на сантиметра над повърхността на масичката. После направи същото и с другата ѝ ръка. В това време Деси продължаваше да поема кура на Наско, но вече с доста по-голямо усилие. Ръцете ѝ висяха от колоните и в същото време поемаха тежестта на тялото ѝ така, че тя не можеше да противостои на члена, който проникваше в устатата ѝ. Щеше да е трудно дори да си дръпне главата назад. Беше изцяло във властта на Добри и Наско. В най-добрия случай можеше да се опре леко на лактите си, но това не променяше с нищо положението, тогава дупето ѝ щръкваше още по-предизвикателно нагоре.
Добри се качи на масичката зад нея, намести се между разтворените ѝ крака, проплъзна длани по бедрата ѝ, погледна ме, изплю се на дланта си и размаза плюнката по путката ѝ. След това я плесна няколко пъти с пръсти по вагината, така че Деси се сви и изскимтя, но той само се намести по-удобно между краката ѝ. После хвана с ръка надървения си кур и проникна в нея. Макар и бавно вкара целия си член докрай.
- Точно така, малката! – каза Добри, като продължаваше да ме гледа в очите. - Ето така се чукат малките курви. Знам, че обичаш големи курове. А малките момиченца като теб си падат по чичковци като мен, нали така? Чичковци, които знаят как да ебат и които могат да те научат на много неща.
Деси не можа да отговори нищо. Наско вече притискаше плътно главата ѝ към себе си и тя се давеше на кура му, опитваше се да го изплюе, слюнката течеше от устата ѝ. Добри плесна силно дупето на Деси и започна да я чука интензивно и дълбоко.
- Ох… – каза той. - Още е тясна! Въпреки всичкото ебане тази седмица, още е тясна!
- Скоро няма да бъде! – спокойно отговори Наско.
Той извади члена си от устата ѝ и се приведе към нея.
- Тази вечер ще те разтворим, малката! – каза ѝ той. - Путката и дупето ти ще зеят и вече никога няма да бъдат същите. Разбра ли ме?
Деси само поклати глава, опитваше се да си поеме дъх след давенето. От устата ѝ се стичаше слюнка и капеше по китеника.

Автор: бб

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

Определено подобрение в сравнение с втора част! Радвам се, че разказ с такъв потенциал градира. Имам привилегията да прочета и последна част и бб, поздравления. Справил си се чудесно, образите са развити, сексуалните сцени - детайлни, имаш още работа по техническата част, но граматиката и стила не са най-важното в този жанр, стига да покриват някакво елементарно ниво. Д.Т.

Анонимен | преди 2 години

Браво на теб и на Деси!!!! Най-възбуждащият разказ, който съм чел. Дано да сте го изживели найстина.

Анонимен | преди 2 години

Първите 2 части бяха уникално добри, едни от най-възбуждащите разкази, които съм чел въобще. Тази част определено е стъпка надолу, започна добре, и после се изгуби .. но явно все пак е прелюдия към 4тата част. Поздравления за автора. Чакаме следващата част :).

Анонимен | преди 2 години

И аз съм голям фен на поредицата и с нетърпение чаках следващата част. Единственото нещо, което ми липсва във всички части (е, поне в първата и втората го имаше малко) е комуникацията между главния герой и Деси. За мен лично диалога между тях и обсъждането на случките биха били не по-малко възбуждащи от секс сцените. Като фен на cuckolding, sharing и т.н., съм имал подобни връзки и от опит знам, че разговорите относно случилото се (особено пък ако се борят емоционално с това) биха могли да са адски възбуждащи. Примерно, хареса ми в първа част невинния диалог между Деси и приятеля й, точно преди да я прати при Добри и Дидо. Даже ми се ще да имаше и още малко разговор в стаята, преди тя просто да излезе и да отиде при тях. Даже може би част от реализма се губи така. Някакво неопитно 19 годишно момиче, просто ей така да отиде да се чука.....в живота не се случват така нещата. Че и след като я опънаха, нямаше никакъв коментар между нея и приятеля й. Във втората част имаше по-скоро споделяне на мислите им и описване на диалога им (който така и не беше представен особено), което също ми хареса. Описването на смесените емоции, които участниците изпитват. Това е голяма тръпка за участниците, а е почти пропуснато. В тази част пък изобщо няма общуване между Деси и приятеля й (макар че това е покрито с обяснението, че Добри я задържал да спи при него). Значи....Деси, която е невинна, неправила анален секс, била само с приятеля си и тийнка, изведнъж става супер подчинена на някакви чичаци, които й обясняват, че ще й разпорят задника (след като тя имаше силна негативна реакция, когато Добри я пробва с пръст в първа част). Във втората част даже разказва на приятеля си как Добри й обяснил под душа, че ще й "разпечатат задника" на партито, и тя продължава просто да си седи там, без даже да го изкоментират. Не би ли било малко по-адекватно да има някакъв диалог между тях относно това дали да останат там или не. Да се види мотивацията на единия, на другия, какви чувства изпитват, и как и какво очакват да се случи. Ясно, че е художествен разказ, но в живота такива катарзиси (като този на Деси) не се случват в рамките на 2-3 дена. То тя направо скочи от 0 до 200 в рамките на 2 минути. Ясно и че не гоним тотален реализъм, но е хубаво поне да има последователна логика дори и само в света на разказа. Като цяло и трите части ме кефят (макар че тази третата ме остави малко blue ball-нат хаха), но ми се ще да имахме малко по-дълбок поглед във вътрешния свят на главните герои, предвид екстремните ситуации, в които се озовават.

Анонимен | преди 2 години

Бази! Аз ще му пускам отзад, а той ще ми каже "клизма". Ще го оставя на сухо, да лъска бастуна. Нещастник!

Анонимен | преди 2 години

Значи пак някой не е в час. Когато ебачите чукат, те обичат да се празнят във всички възможни дупки (ако може), но има предварителни уговорки, ако има проблем с дупето, ако не е направена клизма, ако е в неразположение... Нещата са такива, че ако мацката не се е изакала и не си е направила клизма, после рикошира върху нея, защото като я хванат за косата и ѝ натикат лайняния хуй в устата ще си оповръща червата после. Затова се прави клизма, за да може като я ебнат в дупето, да си извърти и да му го лапне и да не ѝ е кофти, защото има жени има и жени. Познавам едни, дето ще лапнат и фекалии и няма да им мигне очото, но знам и такива, които се кефят на спермата, но не ги кефят техните сокове. Въпрос на гледна точка, разбирате ли ме? ;) ПС. Мацката се обръща и захапва хуя и после му бърка в гъза. Представете си колко е тъпо, когато започва да смърди на лайна, след тази "операция" и направо си издрайфва черволака.

Анонимен | преди 2 години

Защо имам чувство че съм на литературно четене и анализ на главния герой с описание на реалистичен и не реалистичен подход към действията на автора на творбата. Пичове и мацки това е порно разказ, а хората пишещи тук не са Балзак или Умберто Еко. Извинявай те.

Анонимен | преди 2 години

Разказа си е добър, има фантазия твореца, наистина трабва да обърне внимание на диалога между главните герои Робин Шприц

Анонимен | преди 2 години

Моля, моля! Балзак си е пишел порно и то по поръчка :D Д.Т.

Анонимен | преди 2 години

Разказа е супер, но пак някакви комплекси се появяват в коментарите

Анонимен | преди 2 години

Еле па Маркиз дьо Сад ;) Че и цяло течение в литературата и в секса е създал. На мен, признавам, ми беше отвратително да чета "Жюстин", но крайно любопитно. Че си я взех и и библиотеката даже, а нямах 18. Така че... не, нищо ново под слънцето. Нито пък има нещо лошо в това читателите да имат предпочитания, отзиви и оценка. Разказът си го бива, ще прочета и другите. Звезда.

Анонимен | преди 2 години

Какво стана с продължението?????

Анонимен | преди 2 години

Продължението е подадено, но има други разкази очакващи одобрение преди него. Д.Т.