Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Ран

12.05.2022 | Ran
Категория: Аматьори, Изневяра

Аз съм Ран. Така ми казват всички мои близки и приятели. Имам прошарена коса, висок съм 190 см. Не съм преуспял в бизнеса, но имам високи доходи. Работя като търговски директор в един от водещите клоновете на известна автомобилна компания. Преди много години се разведох. Детето, което имахме остана да живее при майка си. Двамата с детето ми сме много близки и поддържаме постоянен контакт. Беше краят на една слънчева и закъсняла топла есен. Преди четири месеца преживях една кратка, но вълшебна среща с една омъжена жена, която остави дълбоки следи в мен. Много трудно успях да се “изправя” след тази среща. Опитах с алкохол. Наливах се денонощно – не се получи. Опитах с туризъм. Просто исках да се махна от този проклет апартамент, в който всичко ми напомняше за онзи проклет уикенд. През летните отпуски пътувах по света. Стигнах до Фарьорските острови, Гренландия, изкачих се до Мачу Пикчу и посетих много места. Мисля, че това тушира малко онази смазваща сърцето ми болка. Започнах да излизам с приятели на по питие в петъчните вечери. Веднъж, докато се разхождах безцелно по един от булевардите на този огромен град я видях. Тя бе на задната седалка в едно такси, което бавно премина покрай мен. Вече пушех цигари. Опрях се на сградата до мен и запалих безмълвен цигара потънал в мисли. Времето… времето не лекува, то само притъпява болките в нас и приспива демоните ни. В една такава петъчна вечер излязохме приятели да пийнем по нещо и да се повеселим. Изпих едно малко уиски с много лед, но това не бе моята вечер. Вече все по-често предпочитах самотата в моя апартамент. Станах, извиних се на приятелите ми, спрях на улицата едно такси и се прибрах. Влязох, отворих прозореца за да влезе въздух, спуснах тежките завеси и пуснах телевизора. Телевизорът осветяваше хола. Играеше Джокович – чудесен завършек на работната седмица. Съблякох се и захвърлих костюма си в единия край на големият диван, като останах с разкопчана риза и боксерки да гледам тениса. Сипах си едно малко уиски с много лед и качих босите си крака на малката масичка пред мен. Чух как някъде на улицата да спира автомобил и силното трясване на вратата му. “Някой е много ядосан” – помислих си и се усмихнах. Позвъни се на вратата. Не очаквах никого, кой ли можеше да е? Станах и отидох да отворя. Когато отворих вратата пред мен стоеше тя – Карина.
- Добър вечер! – поздравих.
- Здравей! – отсече тя делово, оглеждайки ме от главата до петите.
- Няма ли да ме поканиш да вляза?
Прекрачих прага и притворих вратата зад мен. Беше искряща и ослепителна, но с някаква едва доловима промяна. Излъчваше някаква дързост и арогантност. Тишината между нас бе оглушителна.
- Да разбирам ли, че не си сам? – гневно попита тя, виждайки ме как стоя бос по боксерки и с разкопчана риза.
Карина постави ръка на кръста и втренчи гневено поглед в мен.
- Не съм. – отговорих спокойно.
- И какво сега? – попита дръзко тя и повдигна брадичката си гордо.
- Съществуват два логични варианта… да влезеш и да те запозная с тях или да си тръгнеш? – отговорих аз.
- Копеле мръсно! Повече от една ли са? – избълва и агресивно пристъпи към мен.
- Да. – отговорих аз.
Отворих широко вратата зад мен и я погледнах в очите. Тя завъртя главата си настрани и нагоре, стисна зъби и изсъска:
- Нещастнико долен! В оргията ли ме каниш да се включа, тъпако?
Тръгна заплашително срещу мен, избута ме с ръка за да не ѝ преча и премина пред мен с големите си крачки в следствие от безкрайно дългите си бедра. Докато профучаваше пред мен видях как прекрасния ѝ стегнат бюст чашки D се полюшва. Затворих вратата след нея и я последвах. Потропваше ритмично с високите си токове на стилните си обувки. Връхлетя в хола, изскочи оттам и рязко отвори вратата на спалнята, след това на детската стая, след това на кухнята, акостира отново бясна в коридора, където бях аз. Вихреше се, като тайфун. Втренчи очи в моите, а аз съвсем небрежно ѝ посочих с глава вратата за банята.
- Животно евтино! – просъска и със замах отвори вратата.
Аз вече бях в хола и седнах да догледам тениса. Тя влезе, застана пред мен и телевизора, разкрачи се, постави ръце на кръста и заплашително почти изкрещя:
- Ти ебаваш ли се с мен?
- Извинявай, но това ти ли си? – попитах аз.
- Да, аз съм! Ето в това ме превърна ти нещастнико мизерен! Къде са онези твои мръсници, къде са бе, къде се скриха? И спри веднага тази твоя противна музика! Казах веднага!
Взех бавно дистанционното, спрях музиката, станах спокойно от дивана и тръгнах към спалната. Усетих как е изпълнила целия ми апартамент със своя фин и нежен парфюм, тя присъстваше особено тук:
- Ела… щом толкова държиш, ще ви запозная.
Тръгнах към спалнята и я чух как изсъска зад мен обезумяла:
- Курви ще ми води той тук!
Застанах на прага на отворената врата. Тя влезе и застана в средата на стаята, огледа около себе си и изстреля:
- Тук вече бях… не ме лъжи, мръснико!
- Не те лъжа! Ето, виж, ето там на нощното шкафче до леглото, на тази снимка е прекрасната ми дъщеря. А тук от другата страна върху другото шкафче, което е обсипано с дрънкулки… Карина, след онзи уикенд с теб аз пътувах по целия свят и от всяко място, където бях купувах по една дрънкулка за жената, която обожавам и безумно обичам… По една дрънкулка за теб от всяко едно място, което посетих. Всичко това е твое!
Тя бе пред шкафчето и втренчено гледаше в дрънкулките. Вдигна рязко ръце и вплете дългите си изящни пръсти в гъстата си черна косата, олюля се и за миг рухна на пода. Аз се спуснах към нея, но тя вече седеше с подвити под себе си крака, удряше с ръце по пода, крещеше и ридаеше неистово.
- Чуй, чуй, чуваш ли… аз не исках да изпия онези хапчета на другата сутрин! Когато си тръгнах след теб, аз исках да съм бременна от теб, аз исках да имам дете от теб… чуваш ли, чуваш ли ме, чуваш ли? Ти ме промени, ти събуди една друга жена в мен, ти събуди моето самочувствие, а аз станах арогантна и високомерна, търсена от мъже, мачках ги, мачках всичките… чуваш ли! – ридаеше тя. - Не съм била с друг, чуваш ли! Не съм била с друг! Боже мой, какво съм причинила на теб, защо точно на теб мой миличък, мили мой! Защо-о-о… аз съм те убивала бавно всеки ден! Съжалявам, съжалявам, съжалявам мили мой… – в хрипове говореше тя.
Тя стана рязко, лицето ѝ бе каменно, строго и студено. Изкомандва ме да мълча, отиде в хола, спря телевизора и се върна в спалната при мен. В ръка държеше телефона си. Виждах я как избира някакво име от дисплея, който осветяваше лицето ѝ. Отметна с глава косата си, завъртя се с гръб към мен и постави телефона на ухото си. Чух я да казва делово:
- Ало, виж, аз трябва спешно да замина в командировка. Ще се върна в неделя. Ще ти кажа, като се върна! Да, ще ти се обаждам! Да, ще пиша! Целуни децата от мен! Чао!
Хвърли небрежно телефона на спалнята, отиде в хола, взе си чаша от онези широките, отвори фризера и си сложи лед. Взе бутилката уиски от витрината с алкохолни напитки, строполи се на дивана и наля на себе си. Държеше изправената бутилката с лявата ръка на дивана и отпи от чашата.
- Какво направи ти? – попитах аз.
- Каквото трябваше! – отговори тя студено. - Ще остана тук в този апартамент при теб до неделя!
- А след тези дни аз отново ли трябва да започна да се наливам с алкохол и да пътувам за да притъпя болката от теб в сърцето си. Отново ли трябва да съм безмълвен, когато бавно преминаваш с такси покрай мен по някой булевард? Виж, това е моят живот, моите емоции, моите сантименти. С какво право вземаш еднолични решения? – троснато отвърнах.
- Зная! – каза студено, без да ме поглежда.
Замълчахме и двамата, докато търсех кутията с цигарите.
- Миличък мой… – отрони тя, сълзите се стичаха по бузите ѝ.
Запалих цигара и отпих от вече топлото ми уиски.
- Пушиш? – попита тя.
- Вече да. – отговорих аз.
- Ран, съблечи ме!
- Не съм готов. – отговорих аз.
- Дай и на мен една цигара. – помоли тя.
Подадох ѝ кутията с цигари и запалката, отидох до прозореца, където допуших цигарата си потънал в мислите си. Загасих я в кристалния пепелник, обърнах се към нея и казах:
- Сега ме чуй внимателно и не прави опити да ме прекъсваш! Виж, ти си в моята къща с моите правила. Имам три условия… – казах аз. - Първо! Когато идваш тук в моята къща и прекрачиш прага веднага ще събличаш всичките си дрехи заедно с бельото си в коридора. Ще ги поставяш на пода до входната врата. Ще сваляш брачната си халка и ще я закачаш на закачалката за да не се отърколи нанякъде и да се изгуби. Няма да докосваш нищо с ръцете си. Гола, чисто гола веднага ще влизаш в банята и старателно ще отмиваш от себе си цялата мръсотия от гнусния, слузест и катранен свят извън тази къща, който е полепнал по теб. Второ! Сега ще излезем и ще ти купя колкото поискаш и каквито избереш дрехи, обувки и бельо, от които бутици пожелаеш. Тези дрехи ще те чакат тук, в който гардероб избереш. Ангажимента те винаги да са изпрани и изгладен е за мен. Ако някога поискаш да носиш мои дрехи то просто отваряш гардеробите и си избираш. Трето! Никога няма да носиш бельо под дрехите, докато си в моята къща. Разбра ли ме?
- Обичам те! – отрони тя смирено.
- Хайде сега да излезем и да купим тези неща. – казах аз.
- Ще купим, но не сега! Сега искам твоите дрехи… – замислено отговори тя.
- Марш веднага в банята, веднага! – изкомандвах.
Стана и енергично започна да се съблича, захвърляйки дрехите си върху един от фотьойлите. Съзерцавах я. Тялото ѝ винаги е секвало дъха ми. Малко, стегнато и повдигнато дупе, тънък ханш, който придаваше триъгълна форма на гърбът ѝ, голям стегнат бюст въпреки двете ѝ раждания, изящни ръце и едни безкрайно дълги крака с малки нежни колене, а всичко това облечено в една чувствена матова кожа, мека като кадифе.
- Дрехите на земята в коридора до вратата, моля! – твърдо казах аз.
Тя се наведе събра дрехите и излезе от хола. На излизане ме попита през рамо:
- Ще ме изкъпеш ли?
- Да, но не сега! Да поръчам ли храна? – попитах аз.
- Да, моля… ти знаеш, какво да поръчаш.
Къпа се много дълго време. Влезе в хола и се насочи към дрехите, които бях приготвил. Свали халата от себе си и го захвърли на дивана. Грациозна.
- Ела, седни на дивана до мен. – помолих аз. - Виж, искам да знаеш, че не ме интересува с кого си била… ясно ли ти е!
Клекнах пред нея. Разтворих широко бедрата ѝ и тя стъпи на края на ниската барокова масичка с ходилата си. Разтворих с пръсти слепените ѝ срамни устни. Входът на розовото ѝ влагалище бе напълно сух. Започнах да я целувам. Лизнах нежно клитора ѝ. Тя бе много напрегната. Продължих. Облизах и смуквах устните на вагината ѝ, поемах клитора ѝ с моите устни. Прониквах с език в нея. Продължаваше да е суха. Продължих. Подпъхнах дланите си под стегнато ѝ дупе. Леко мачках с пръсти дупето ѝ. С почуда установих, че бе поставила анален разширител в дупето си. Беше го поставила преди да дойде.
- Само аз имам право да правя това! – просъсках.
- Да, само ти. – отговори тя спокойно.
- Това не се прави по този начин. Искам да знаеш, че аналния лубрикант, който втривах в дупето и вагината ти е със силно болкоуспокояващо… сега разбираш ли?
- Мили мой… – отрони тя в стон.
Вагината ѝ бе започнала леко да се овлажнява. Докато лижех входа на розовата ѝ вагина леко извадих нейния разширител от стегнатия анус. Не го вкарах в нея отново. Бе купила абсолютно същия разширител, който бях ѝ поставил, дори със същия щадящ размер. Захвърлих го на дивана. Лижех нейното пуси, целувах нарасналия ѝ клитор, стимулирах го с език. Отново бях обвил с дланите си стегнатото ѝ дупе. Лижех и целувах много интензивно всичко. Вагиналните сокове и слюнката от мен започнаха да се стичат по дупето ѝ и да се събират в дланите ми положени под него. Усетих как за момент стегна дупето, повдигна го леко и притисна входа на вагината си към моите устни. Смукнах клитора ѝ. Бързо проникнах с език в нея и тя кротко свърши, изливайки върху езика ми соковете на тихия си оргазъм. Скочи рязко и смукна езика ми със своите устни. Позвъняване. Храната пристигна. Бях поръчал голямо количество. Тя стана и започна да се облича. Прекъснах я:
- Искаш ли да отидеш до моя гардероб и да си избереш една от моите изгладени ризи и да останеш така, без бельо… само по риза? Винаги съм те харесвал, когато носиш ризи.
- Но ти винаги си уважавал порядките на масата и не зная… – смутено отговори тя.
- Този ден, като цяло е изключение за мен, така че… – отговорих аз.

Подредихме храната на масата. Извадих свещи, тя ги подреди и ги запали. Седнахме отново един срещу друг. През разкопчаната риза на моменти се виждаха стегнатите ѝ гърди. Настръхналите ѝ зърна се отбелязваха на ризата. Докато вечеряхме слушахме новините от телевизора и ги коментирахме. Неусетно тя започна да ми разказва:
- Знаеш ли, ти ме научи на това как да сядам и да се държа на маса… – каза тя. - Това страшно много ми помогна в моя бизнес. След онази нощ аз винаги сядах срещу опонентите си. Толкова много неща научавах за тях, докато ги наблюдавах. Ти отключи в мен жената. Ти изгради едно ново, като съдържание самочувствие в мен. Когато аз си тръгнах не се качих в асансьора. Имах нужда да вървя и слязох по стълбите. Докато слизах аз знаех, че съм бременна от теб. Исках да родя от теб дете. Да имам дете от теб. Това, за което винаги ще съжалявам и упреквам себе си е, че изпих онези хапчета по-късно същия ден. Когато месечния ми цикълът спря временно в следствие от силните хапчета исках да си прережа вените. Когато осъзнах какво съм направила с тези хапчета исках да се самоубия. Отидох в парка и крещях с цяло гърло. Изпаднах в дълбока депресия. Поставих си спирала. Исках да бъда с всеки един мъж, който ми се изпречи. На пътя ми се изпречваха много мъже, но аз не бях с нито един от тях. Прегазвах и мачках всички тях. Прескачах ги и продължавах напред. Аз исках да бъда само с теб. Все по-дълбоко в себе си заобичах само и единствено теб! Престанах да виждам мъжете около мен, не виждах никой друг освен теб. Разбираш ли? Ти разбираш ли, че всеки път, когато мисля за теб, а това често е по няколко пъти на ден, моята вагина започва да конвулсира. Често така са се овлажнявах, че имах видими мокри петна върху панталоните от скъпите ми костюми. Наложи се да държа в офиса по няколко костюма. Колегите ми си мислят, че аз искам винаги да съм с нови костюми за да съм винаги на ниво.
Аз станах от масата и запалих цигара на отворения прозорец, докато слушах нейния разказ.
- Когато осъзнах себе си, станах арогантна, властна и крайно убедителна. Ти изстреля моето самочувствие в небесата и аз осъзнах и приех това. Ти ме бе превърнал в хищник. Този хищник преуспяваше, покоряваше нови и нови служебни върхове, но не бе до теб, не бе с теб. Не знаех, как протичат дните ти. Не лягаше в леглото ти всяка нощ с теб и не се събуждаше с теб. Не пиеше сутрешното си кафе преди работа с теб. Днес исках да те излъжа и да ти кажа, че случайно съм минала покрай апартамента ти и съм решила да се отбия, защото и аз не зная защо. Не! Истината е, че всеки ден исках да хвана такси и да дойда при теб или да избера номера на телефона си и да ти звънна, но аз знаех, че нямам право на това. Тази вечер осъзнах, че всичко това, което ти разказвам е крайно незначително спрямо неимоверната болка, с която ти е трябвало да живееш всеки един ден. Аз смятах, че просто съм била поредната жена, с която ти си правил секс. Болката, която аз съм причинила на теб. На мъжът, когато обичам и боготворя. Мъж, когото аз съм убивала всеки един ден. Недопустимо е аз да съм причината мъж, като теб да предпочете самотата за да може да съхрани сърцето си и де е принуден да се бори ден и нощ с демоните в себе си.
Хвърлих просташки през прозореца недопушената поредна цигара, която бях запалил. Отидох до масата, разбутах съдовете с храна пред нея, хванах я за ръка, тя стана, съблякох нейната риза, обгърнах дупето ѝ с двете си ръце и я повдигнах да седне на масата. Тя стъпи с босите си ходила на масата, разтвори дългите си бедра и издаде напред таза си между тях. Вагината ѝ бе точно срещу пениса ми. Преплете пръстите на двете си ръце си зад врата ми. Свалих боксерките си и опрях главичката на пениса си на пулсиращия вход на вагината ѝ. Бавно, много бавно с леки тласъци започнах да прониквам в нейната стегната вагина. Целувахме се страстно. Внимателно проникнах с целия си дебел пенис и притиснах входа на матката ѝ плътно. Тя издаде стон, придърпа ме с ръцете си и засмука езика ми. Отпусна мускулите на вагината си и издаде още малко таза си към мен. Движех се в нея бавно и нежно. Имах нужда от тази нежност. Отпусна ръцете си, подпря се с лакти на масата и отметна главата си назад в стонове. Повдигнах бедрата ѝ и започнах мощно и интензивно да прониквам и разтягам вагината ѝ до скъсване. Изваждах го и рязко го вкарвах отново и отново до дъно. Усещах как с върха на главичката си удрям силно входа на матката ѝ. Легна на масата. Разтвори краката си и стъпи върху двата стола между които аз стоях пред нея. Опрях главичката до между разтворените ѝ срамни устни и поставих дланта си върху венериния хълм. Палецът ми започна гали клитора. Докато го вкарвах наблюдавах как срамните устни се разтварят и обгръщат главичката и ствола. Извадих и рязко го вкарах няколко пъти по този начин. Дланите ѝ стискаха краищата на масата от двете страни на тялото, което се гърчеше в неистови стонове. Чух я как изстена:
- Не издържам повече, желая те неистово!
Продължих с бавното изваждане и серия от мощни тласъци отново и отново. Тя ме обви с дългите си бедра през кръста, обути с онези обувки с висок ток и бурно се изпразни върху пениса ми, но аз не спрях и продължих с мощните си тласъци, които безропотно се поемаха от входа на матката. Махна дланта ми от пубиса, скочи от масата и клекна с разтворени крака пред мен. Хвана ме за дупето и пое масивния ми член в устата си. Не спираше да поема главичката ми. Засмукваше я и облизваше с език. Поемаше я отново и отново с дива страст. За миг щях да свърша и го извадих от мокрите ѝ устни.
- Още – промълви тя!
Обърна се, легна на масата с корема си към нея, подпря се с изящните си ръце разтвори широко дългите си бедра, сниши тесния си таз към мен и аз проникнах в нея. Хванах я с ръцете си от двете страни на талията. Тя сваляше все повече и повече таза си надолу, като нанизваше вагината си върху пениса. Аз не спирах да я изпълвам плътно до границата на нейното разкъсване. Сви мускулът на входа на влагалището си в основата на пениса. Останалите ѝ вагинални мускули вибрираха безумно върху плътно изпълнилия я ствол, който се движеше безмилостно в нея. Тялото ѝ не спираше да агонизира. Хванах я с ръцете и я придърпах още повече към мен. Изпъна цялото си тяло и с вик продължително се изпразни отново върху пениса ми. Не спрях дори за миг. Продължавах да я изпълвам. Тя стенеше неистово, трепереше и се гърчеше в екстаз. Още повече разтвори бедрата си настрани, като така снижи вагината си още към мен. Сега целият пенис бе още по-навътре в нея и я изпълваше максимално плътно. Имах усещането, че разкъсвам тясната и гостоприемна, течаща вагина.
- Боли, не спирай! – изкрещя заповедно тя.
Поемаше всеки един от плътните ми тласъци с тялото си. Стегна рязко всеки мускул около главичката, която набъбна още и аз на няколко пъти изстрелях спермата си върху входа на матката ѝ. Изкрещя, хвана ръката ми, която бе върху кръста ѝ и впи изящния си маникюр до кръв в мен. Замря в екстаз. Останах в нея докато конвулсираше. Изчаках я да се отпусне и извадих мокрия пенис. Легна безжизнено върху масата с широко разтворени бедра стъпили върху двата стола. Видях разтворената от дебелия пенис вагина и набъбналите срамни устни. Главата ѝ бе отместена към дясното ѝ рамо, промълви:
- Мили мой… знаеш, че имаш дебел и дълъг пенис с чудовищно огромна главичка, нали?
- Налага ли се да бъда още по-внимателен? попитах.
- Невероятен си и аз те обичам! – отговори тя.
- Знаеш, че този пенис принадлежи на жената, която боготворя, нали? – отвърнах аз.
- Обичам само теб и съм отдала тялото и сърцето си на теб. Запомни го сега и завинаги! – каза тя. - Виж, аз обожавам това, което правиш с тялото ми, така че не променяй нищо. За мен нашия секс не е просто секс, а отношение! – промълви тя.
- Сигурно е така. – отговорих за да прекратя темата. - Искам да ти покажа нещо… – казах ѝ аз.
Взех телефона си и снимах разтворената ѝ вагина, от която изтичаха вагиналните сокове примесени с огромното количество сперма, която бях излял в нея. Тя се изправи и седна на ръба на масата. От стягането на коремните мускули сперма и сокове изригнаха по масата и пода. Пресегна се и взе телефона от ръката ми.
- Моля те, изпрати ми я сега! Искам да мастурбирам, докато я гледам, когато ти си далеч от мен. И още нещо… не искам да ходя в банята. Искам да усещам спермата ти как лепне в мен и по бедрата ми. Позволи ми това… – помоли тя!
Огледа се, взе чашата с уиски и отпи жадно няколко големи глътки. Сякаш за момент успях да доловя присъствието в нея на онази жена, която обичам. С подскок слезе от масата, наведе се и взе захвърлената на пода риза и избърса само мокрото си дупе. Взе кутията с цигари, подложи другата риза под себе си и седна на големият диван. Запали цигара. Подаде и на мен:
- Не, благодаря ти… аз не пуша цигара след секс! – отговорих аз.
- Уф, все забравям, че ти не си, като другите мъже… – отговори онази другата жена в нея.
Отпих от чашата с вече топло уиски и я попитах, дали иска да си легнем, когато допуши цигарата си.
- Да, зверски уморена съм от работата през седмицата.
Хванах я за ръка и отидохме в спалнята. Стъпваше, като газела. Легнахме и тя каза:
- Недей да лягаш! Моля те, седни и се облегни на таблата на леглото. Аз наистина съм много уморена, но имам непреодолимо желание сега да се погрижа за теб преди да заспим.
Тя се свлече надолу, легна по корем между краката ми и се надвеси над пениса ми. Обгърна го с изящните си дълги пръсти и започна да го целува. Пенисът ми много бързо се изправи и вдърви отново в нейната ръка. Бе взела ластика за косата си, прегъна го няколко пъти и го наниза ловко и внимателно в основата на ствола, като много силно го пристегна. Той бързо се изпълни с кръв и нарасна още повече. С палеца и средния си пръст на дясната си ръка образува пръстен, с който обгърна основата на главичката. Бавно и внимателно започна да изтегля кожичката на пениса ми надолу към основата му за да се покаже главичката. Не се получи. Тя бе нараснала неимоверно от нахлулата кръв в него, която се задържаше от ластика. Опита отново и отново – многократно. Кожичката не можеше да премине през набъбналите ръбчета в основата. Обилно наплюнчваше със слюнката си и продължи внимателно да опитва. Пое с шепата си на лявата ръка тестисите ми и внимателно ги притисна, отпусна малко и започна да ме гали с върха на маникюра си в основата им. Настръхнах от удоволствие. Пусна тестисите, надвеси се над мен, целуна ме по устните и прехапа леко долната ми устна. Обви отново пръстите си около ствола на пениса. Започна да се движи нагоре и надолу, притискайки по-силно и уверено тънката кожа. Започнах да усещам лека болка, но спираше да го прави. Постави разтворената си топла длан върху горната част на крака ми. Обви отново двата си пръста около основата на главичката, като придърпваше все по-силно тънката кожа надолу. Целуна главичката с устните. Изправи се и рязко впи нокти в крака ми. В същия миг силно издърпа надолу кожичката от главичката и я разкъса от горната страна на главичката. Изтръпнах и извиках от неистовата болка. Розовата главичка се показа.
- Милият… – отрони тя.
Надигна се и ме целуна няколко пъти с език в основата на стегнатия ми от болката корем. Получих спазъм. Пенисът ми пареше и пулсираше от болката. Видях, как гледаше пениса ми и чух да издава приглушен стон. Тялото ѝ се сгърчи в конвулсии. Изправи отново главата си към пениса, който не спираше да обгръща и стимулира с пръсти. Видях, че по пръстите ѝ имаше кръв. Тя започна да облизва стичащата се кръв по пръстите ѝ бавно с език. Нежно прилепи плътните си устни там, където бе сцепено и течеше кръв. Смучеше кръвта и внимателно лизваше с езика си мястото, докато не престана да кърви. Бавно раздвижи ръката си обвита около ствола, заедно с тънката кожа. Тя бе изключително съсредоточена в това, което прави. Заболя отново и отново при всяко нейно движение. Въпреки тези болки пенисът ми не спадаше поради нахлуваща кръв, която се задържаше в него от ластика стягащ основата му. Не спираше да свличаше все повече кожата надолу и надолу към основата на пениса. Болеше. Отново потече кръв, но тя не я спря. Остави я да тече. Продължи да го облича и съблича интензивно въпреки болката и кръвта, която се стичаше по пръстите ѝ. Всичко в мен крещеше от болка и желание. Всичките ми сетива бяха изострени до краен предел. Кожата от ствола вече не свършваше под ръбчетата на главичката ми, а много по-надолу. Това ново състояние на пениса ми ме изпълни отново с желание. Вече не болеше толкова силно, пареше. Пое отново огромната главичка без да я засмуква и така започна да се движи. Усещах как гали с нежната лигавицата на устните си главичката отделяйки много слюнка. Обви отново пръстите си около ствола на пениса ми и го стисна по-силно и нежно. Започна да движи ръката си нагоре и надолу, докато главичката ми пулсираше в устата ѝ. Извади го и усетих, как наниза втори ластик, но този път в основата на главичката, там където винаги преди това се събираше кожата ми, когато го забелвах. Кожата се бе събрала по-надолу на ствола. Главичката видимо нарасна още повече. Имах чувството, че всеки момент ще експлодира от притока на кръв в нея. Виждах, как наблюдаваше с искрящите си очи този нов дори и за мен пенис. Никога не бях виждал главичката си толкова огромна. Седна с дупето върху преплетените си крака, хвана ствола с двете си отворени длани и промълви:
- О-о-о… не!
Пусна ме и рязко сгърчи тялото си в стоновете на своя оргазъм. Взех го в ръка и започнах да мастурбирам бавно, наслаждавайки се на нейния оргазъм. Когато тя се съвзе, пресегна се, взе бързо телефона си, отмести ръката ми и засне всичко това, след което захвърли телефона нанякъде. Наведе се и започна страстно да го целува навсякъде. Поемаше и засмукваше с устата си тази чудовищна главичка и я обливаше със слюнка. Не спираше да я засмуква и стимулира с език. Поемаше пениса, колкото бе възможно. И двамата знаехме, че вече е невъзможно да проникне гърлото. Даряваше ми цялата си нежност. Не зная колко време продължи. Времето бе спряло. Тя видимо нямаше никакво намерение да престава да го прави. Аз вече не можех да сдържам оргазмът си. Усети това, махна впилия се ластик, който бе поставила в основата на главичката. Обви с длани дупето ми, подпря се на лакти и се надигна леко. Устните ѝ бяха точно срещу пениса. Вдиша дълбоко въздух и ме пое. Без да се движи натисна с главата си главичката ми, която бавно започна да прониква в гърлото ѝ. Усещах как то се отпуска и разширява. Бавно го извади. Всичко бе прогизнало от гърлени сокове и слюнката, които бяха оцветени от червения цвят на засъхналата по него кръв. Започна да го прави отново и отново, но успяваше да поема с гърлото си само част от главичката. Не спираше да го прави. Гърчеше тялото си. Усети моите конвулсии. Извади го, изчака няколко секунди за да премине желанието ми да изригна и тихо промълви:
- Помогни ми!
Изправи се, изпъна ръцете си от двете страни на краката ми и се подпря с длани на леглото. Продължи да го поема в устните си и да го стимулира. Направи няколко безрезултатни опита да поеме цялата главичка в гърлото си. Всичко бе обилно смазано от гърлените ѝ сокове и слюнка. Това ме изстреля в небесата. Хванах я с отворените си длани за главата и вплетох пръсти в гъстата ѝ черна косата. Тя го извади, целуна го с устни и изпълни целите си дробове с въздух. Засмука го внимателно и го насочи с езика си към гърлото. Притиснах главата ѝ леко надолу. Тя не се съпротивляваше. Главичката премина и започна да приплъзва в гърлото все повече и все по-дълбоко. Проникнах дълбоко в гърлото ѝ с целия този чудовищен пенис, който зверски ме болеше. Тя натисна още малко с главата си до основата на ствола и го захапа със зъбите си. Целият бе в нея. Получи силни спазми в разтегнатото гърло и сви раменете си напред, но не го извади. На момента изригнах спермата си с няколко струи. Повдигна глава, извади го и жадно преглътна спермата с малкото останал въздух в дробовете си. Изправи се пред мен на колене, подпираше с длани върху бедрата си и пое няколко пъти дълбоко въздух. Дишаше учестено. Сведе глава надолу. Черните ѝ коси закриха красивото ѝ лице. Разтвори бедрата си и с пръстите на лявата си ръка разтвори срамните си устни. Проникна със средния си пръст на дясната ръка във вагината си за да се навлажни и погали клитора си. В същия миг, в който се докосна изскимтя. Коремните ѝ мускули вибрираха непрекъснато. Раменете ѝ се събраха напред, докато цялото ѝ тяло конвулсираше. Между падналите над гърдите ѝ черни коси се показваха малките набъбналите розови зърна. Оргазмът в нея отшумяваше. Тя вдигна глава, косите ѝ се отметнаха, погледна ме с топлите си очи и каза:
- Сега отново съм жената, с която ти се запозна!
- Добре дошла! – отвърнах.
Тя легна до мен, постави глава на гърдите ми и ме обгърна с другата си ръка.
- Благодаря ти, че изтърпя онази другата жена в мен тази вечер!
- Струваше си! – закачливо отвърнах.
- Е-е-ей, ще те ухапя! – жизнено отвърна с усмивка.
- Аз не бих могъл да обичам другата жена в теб. С нея бих могъл само и единствено да правя еднократно секс, така че приеми онова нещо на масата в кухнята тази вечер за изневяра от моя страна. Нея просто я изчуках стандартно.
- Ах ти мръснико такъв, няма да ти простя, че така стандартно я изчука. Онази умора натрупана от работата ми отшумя неясно… – продължи тя. - Умората ми от това сега е много приятна за мен. Не чувствам челюстта си, а тялото ми е много възбудено. Ако ти имаш сили от това преживяване нека отидем хола. Искам да бъда с теб всяка една секунда.
- Имам сили. Предложих ти след вечеря да си легнем, защото умората в теб бе видима. Надявах се онази жена бързо да заспи, защото не исках отново да правя секс с нея.
- Аз вече имам в себе си от твоята сперма! – с палав поглед каза тя. - Сега искам да отида в банята и да се изкъпя, а след това да се облека с твоите дрехи… без бельо. Аз зная, че ти ще изчакаш аз да вляза под душа преди теб, но искам от теб ти да отидеш сега преди мен. Всъщност, би ли ме отменил в подредбата на масата и да вечеряме?
- Разбира се, че ще я подредя, но не вместо теб, а за теб!
Отидох и се изкъпах. Разгледах пениса си. Бе друг. Главичката ми вече не бе покрита с онази тънка кожа, която сега бе цепната, забелена и много чувствена, дори от обливащата я топла вода. Видях, че наистина беше се сцепила отгоре. Ципата от долната страна на пениса ми продължаваше да придържа тънката кожа на пениса ми. Чух почукването на вратата.
- Да. – отговорих.
Тя отвори вратата и застана гола, с тялото си на газела прага.
- Виж… аз цялата съм лепнеща от сокове. Това е много приятно за мен, но ако аз седна такава пред теб на масата, докато вечеряме съм уверена, че няма да е приятно за теб.
- Ела, влез… – промълвих аз.
Тя влезе под душа при мен.
- Ран, какво ти е?
- Нищо, просто никога не бях виждал мокрото ти тяло.
- Не, не е това. Какво ти е?
Аз не отговорих. Тя ме погледна и коленичи с широко разтворени бедра пред мен. Пое отпуснатия ми пенис в шепата си, огледа го и го целуна нежно. Изправи се прегърна ме, повдигна се на пръсти и прошепна в ухото ми под ромоленето на водата.
- Аз зная, какво направих… зная, че те боли. Направих го заради теб. Един ден ще ме разбереш.
Целуна ме и излезе. Точно тази увереност в тази жена ме грабна, когато се запознахме и вечеряхме за първи път в онзи ресторант. Облякох другия халат, но не спрях водата, защото исках банята за нея да е затоплена и отидох в хола. Тя бързо стана от дивана, остави чашата с уиски на бар плота и ме целуна. Отиде да се къпе. Аз се подсуших, облякох се и се заех с подреждането на масата. Смених свещите с нови и ги запалих. Пуснах отново тихата музика. След миг тя влезе, погледна масата и отрони:
- Боже, какъв мъж си! Благодаря ти, че отново си пуснал своята музика!
Погледнах я с почуда, но замълчах. Тя се облече с моите дрехи и пристъпи към масата. Дръпнах стола ѝ, тя седна и аз го прибутах леко към масата.
- Благодаря! – каза тя.
Започнахме да вечеряме.
- Кажи ми, защо така неочаквано се изтърси на вратата ми тази вечер? – попитах аз?
- Ти не разбираш ли, че след като си тръгнах за мен всеки един изминал ден се превръщаше в кошмар? Имаше сутрини, в които не исках да се събуждам, защото предстоеше поредният ден без теб. И това трябваше да продължи цяла една година до последния петък на следващия юни. Това беше лудост! Дните се заизнизваха един след друг. Ти не позвъняваше. Изтеклите месеци укротиха малко тези демони в мен.
Позвъни се на вратата. Беше малко след десет часа. Тя подскочи и стъпи с краката си на стола, захвърли чашата си с уиски, която държеше на пода и обгърна с ръце бедрата си.
- И все пак си поканил курви! Тръгвам си, няма да участвам в твоите оргии!
- Идея си нямам за какво говориш! – отговорих аз. - Мога ли да видя кой звъни? – попитах.
- Върви да отвориш и си прекарайте чудесно! – изстреля тя.
- Все пак да отворя, а?
- Отваряй бе, отваряй…
Аз станах от масата и отидох да отворя вратата с любопитството, кой може да е в този късен час. Отворих, бяха моите приятели. Подпийнали и весели с бутилки алкохол в ръце.
- Ран, ти си тръгна по никое време и ни изостави. Решихме, че не е редно да си без нас. Все пак тази вечер… – смееха се те.
Милите, просто не са искали да съм самотен за пореден път. Поканих ги, разбира се.
- Влизайте в хола пияндурници такива и се разполагайте!
Те влязоха шумно и весело през вратата. Докато затварях вратата след тях чувах как всеки един от тях замлъкваше, когато влизаше в хола. Тя бе обгърнала сгънатите си бедра на стола и ги наблюдаваше, като зверче. Погледнах тях строени, като войници, погледнах нея.
- Ран, това е една много красива и стилна дама! – каза Матис смутено. - Сега разбирам, защо си я криел от нас! – продължи той.
- Момчета, приятели мои, това е жената, която обичам и боготворя. И още нещо… тя е много чувствена и нежна жена и изисквам от вас да сте много внимателни и деликатни в отношението си към нея. Тя е семейна, но това не променя нищо от това, за което ви помолих. Ако някой от вас се отклони от това, което казах, своевременно ще напусне моята къща. Всички виждаме, колко е красива, нежна и крехка, като кристал. Отсъствието на такт към нея ще бъде наказано от мен своевременно. Всички вие знаете, че съм с черен колан по Айкидо. А сега ми дайте две минути да събера стъклата от чашата
ето там, която бутнах от масата, когато ставах да ви отворя. Междувременно се
разполагайте, както винаги.
Усетих как тя повдигна веждите си, отвори широко очите си, погледна ме каза:
- Сега разбирам, защо ме покани така спокойно на онази среднощна разходка… дивак!
Всички прихнаха да се смеят, освен нея. Тя бе смутена и продължава да притиска с ръце към себе си дългите си крака.
- Наистина ли те е поканил на такава разходка? Ха-ха-ха, просто е бил нервен и е чакал някой да ти намигне за да го набие! – пошегува се Паскал, превивайки се от смях.
Докато аз събирах стъклата от пода, тя стана, отсервира храната, старателно избърса масата и сервира останалата част от поръчаната храна. Сложиха бутилките с алкохол на масата. Седнаха на масата – който, където намери. Те не спираха вече подпийнали да се шегуват и забавляват. Всички бързо намериха общи теми за разговор с нея. Смееха се и постоянно разказваха вицове. Бях забравил, колко широка и мила бе нейната усмивка с двете едва доловими трапчинки над края на горната устна. В един момент тя каза:
- Момчета, от вашите шеги ме заболя челюстта да се смея! – и ме погледна игриво.
Вечерта протичаше весело и в закачки, докато Матис не каза:
- Хайде, време е да си ходим!
Всички станаха, Карина дойде до мен, аз я прегърнах и така изпратихме моите приятели. Затворих вратата и тя се опря на нея с гръб.
- Аз не съм твоята курва и никога няма да бъда, ясно ли ти е! – каза яростно.
- Ти и курва… я, моля ти се!
- Искаш ли да ти покажа, че съм?
- Тръгвай си веднага!
- Няма!
- Отивай да спиш в спалнята. Аз ще спя на дивана в хола! – отсякох аз.
- Ще легна там, където ще легнеш ти! – каза тя.
- Ако легнеш с мен ще те наеба, като курва!
- Аз не искам да съм твоята курва.
- Какво се случва? – попитах аз.
- Ревнувам те от всички! – отговори тя.
- Хайде да лягаме! – отговорих.
Хванах я за ръка и я поведох към спалната.
- Ще ме ебеш ли, като курва? – попита тихо тя.
- От теб зависи! – отговорих многозначно.
Легнахме и я завих със завивките, трепереше.
- Моля те, не ме еби, като курва… – отрони тя. - Благодаря ти, че ме запозна с приятелите си!
- Ти не си курва! Дори не си мръсница. Ти си на светлинни години разстояние от тези понятия. В този момент ти си една слаба жена, готова на всичко.
- Зная! Зная, че и ти си бил слаб пред мен. Искам да знаеш, че мразя и ненавиждам жената, която ще бъде за постоянно с теб в твоя живот. Искам да знаеш, че ще ѝ стоваря всички злини на света. Ще я смачкам.
- Даваш ли си сметка, че след тези твои думи вече няма да има прегради между мен и теб?
- Да!
- Това ще разкъса на хиляди парчета моят и твоят живот, разбираш ли? – попитах.
- Ти си длъжен да ме откриеш в следващия живот! – каза тя. - И във всяка следваща епоха!
- Зная!
Прегърнах я. Тя трепереше в ръцете ми. Прокарах едната си ръка под главата ѝ и обгърнах нейната длан моята. Усещах ритъма на сърцето ѝ.
- Ран, аз…
- Тихо, тихо, замълчи!
Тя се отпусна и заспа в ръцете ми. Аз не можех да заспя и отидох в хола. Легнах на дивана и загледах някакъв филм. След около час чух как босите ѝ стъпала шляпаха в коридора. Влезе, намръщи се от светлината на телевизора. Отиде и пи вода, много, много вода. Къде събра цялото това количество в това крехко тяло?
- Чувствам се толкова отпочинала и толкова свежа. Колко съм спала. Отново ли цял ден?
- Не, малко повече от час! – отговорих.
- Странно… – учуди се тя.
Легна между краката ми, опря се с гърба си върху гърдите ми и загледа филма с мен. След двадесетина минути се обърна, целуна ме и каза:
- Обичам те!
Усещах стегнатите ѝ гърди върху моите. Целувахме се дълго. Тя обичаше да засмуква езика ми и да си играе с нейния, докато е в устата ѝ. Целувах я по врата, по гърдите ѝ. Тези прекрасни гърди. Поемах с устни зърната, галех ги с език, опитвах се да ги обгърна с длани и да ги масажирам внимателно. Усетих забравената болка в пениса ми, когато той се наля с кръв и се вдърви. Разтворих бедрата ѝ и погалих пусито ѝ. Разтворих го с два пръста и проникнах със средния си пръст в нея. Бе отново стегната, топла и много овлажнена. Така разтворена започнах да стимулирам нарасналия ѝ клитор. Тя стенеше в ръцете ми. Дишаше тежко, като повдигаше гърдите си пред устните ми, които аз не спирах да целувам. Легнах бавно върху нея. Тя сложи длани на гърдите ми и отрони:
- Недей, ще те боли!
- За нас двамата болката е нашия спътник! – отговорих многозначно.
- Добре. Аз съм раждала два пъти и зная, че съм широка там долу. Ще се отпусна максимално и ще опитам да намаля болката ти.
- Твоята вагина е точния размер за моя пенис!
- Не ме поучавай! Аз зная по-добре от теб самия кой е нужния ти размер!
Тя обви ръцете си около мен. Притисна ме и отметна с въздишка главата си. Пенисът ми бе опрян на входа на влагалището ѝ. Тя разтвори широко краката си и отпусна таза си. Соковете ѝ навлажняваха главичката. Започнах да прониквам в отпусната ѝ вагина. Усетих как кожата започна бавно да се свлича от главичката към основата на ствола. Болеше ме много. Главичката се заголи малко след входа на влагалището ѝ и проникна в началото на вагината. Тя изстена, но не помръдна. Вагината потръпна в миг, но тя веднага я отпусна. Опитах се да го вкарам още малко. Получи се. Болката не се усили, бе същата. Тя стискаше силно ръцете ми и впиваше маникюра си в тях без да помръдва. Натиснах още малко в препълнената със сокове вагина и започнах да потъвам в нея. Не усещах онова силно притискане на мускулите, а само допира до лигавицата. Потънах още и усетих как притискам входа на матката. Тя изстена отново, но не помръдна. Натиснах още и избутах матката навътре за да направя място и да вляза целия. Стоновете ѝ се учестиха. Аз не смеех да го извадя. Изчаках за секунда и бавно го извадих. Болката намаляваше. Понечих отново да проникна, но тя ме спря с ръце и тялото ѝ конвулсира. Не бе в оргазъм. Успокои се и отпусна отново, хвана с ръце таза ми и ме придърпа към нея за да проникна. Проникнах без да отчитам болката. Пенисът ми сякаш бе станал много по-чувствителен в следствие от свлечената по стъблото кожа и започнах да се движа по-интензивно в нея. Тя бе потънала в стонове, хвана с ръце главата си и изскимтя. Не потрепваше нито един мускул в отпуснатата ѝ течаща вагина. Продължих. В миг пениса ми изстреля сперма в нея, но аз усещах, че това не е моя типичен оргазъм. Тя го усети, хвана ме за рамената и впи устни в моите. Продължих. От спермата ми вагината ѝ бе още по-хлъзгава. Това намали още болката и започнах по-силно да прониквам. Чуваше се онзи звук от шляпане. Пенисът ми рязко надебеля, главичката настръхна и започнах да се празня дълбоко в нея. Струите бяха многократни и по-мощни от преди. Движех се в отпуснатата ѝ вагина безмилостно. Налятата в нея сперма започна да излиза на струи от вагина при всеки мой плътен тласък. Когато го извадих, тя скочи енергично, хвана мокрите ми тестиси, пое с уста мокрия от сперма и сокове пенис и осмука старателно всичко до последната капка. Изправи се, видях как облиза с език останалите капки по устните ѝ. Постави ръка на бузата ми и ме целуна по устните.
- Не свърши? – измрънках аз.
- Не исках да те боли. Бях максимално концентрирана в това да контролирам мускулите на вагината си.
- Ти си повишила чувствителността на пениса ми? – казах аз.
- Така по-често ще получавам от теб така желаната от мен твоя сперма, нали?
Стана, но не отиде до банята. Бе някак си по-жива и пъргава. Сипа уиски и седна с чашите до мен. Аз ѝ разказвах за моите пътешествия. За местата, които съм посетил. За това как в мислите си съм разговарял с нея така задочно. Тя започна да разказва за себе си бавно и с равен глас.
- Когато осъзнах промените в мен след онзи наш уикенд, както и че ти си причината… аз те ненавиждах. Тогава смятах, че никой няма правото да прави това. С времето укротих тези демони в мен. Започнах да търся отговорите на това как и защо ти промени мен. Първо потърсих причината в секса. Търсех в интернет материали за всичко, което тогава ти прави с тялото ми. Четох дни наред. Четох за дълбокото гърло и колко е опасно да се практикува това от мен. Четох за аналният секс. За техниката на акта, за това колко опасен е както за мен, така и за теб, когато не се спазват правилата. Само с теб, когато съм в оргазъм често изстрелвам струя сокове навън. Научих, че това се нарича скуирт, който аз не мога да контролирам, когато съм с теб. В онази нощ аз мислех, че ти просто ще ме изчукаш в дупето, като всеки уважаващ себе си мъж.
- Имаше проблем... – отговорих аз.
- Ужас! Колко голям? – подскочи тя.
- Спокойно, попих навреме антибиотици и нещата се оправиха, всичко е наред!
- А ти защо, след като си научила в последствие, какви проблеми може да има, си купи същия разширител и днес бе с него?
- Защото проучих всичко необходимо за аналния секс и мерките, които трябва да се предприемат преди това, които да не застрашават теб. Бях в командировка в друга държава. Открих там един професор, който бе светило в областта на бактериологията. Когато влязох при него бях вече онази другата жена. Заявих му, че искам да правя анален секс с моя партньор и очаквам от него да ми разясни има ли и какви мерки мога да предприема, така че да не навредя на здравето му. Той моментално ми направи тестове за хепатит и спин. Бяха негативни, разбира се. Аз бях спокойна, защото винаги съм вярвала в теб. Професора ми изнесе дълга и изчерпателна лекция. Платих му колкото поиска и си тръгнах. Научих се как да промивам ректума си и как да го дезинфекцирам. Преди десет дена аз взех решение днес да дойда при теб. Не издържах повече без теб. Всяка сутрин преди да тръгна към офиса и вечер късно промивах и дезинфекцирах ректума си. Дори държа дезинфектанта в дамската си чанта.
- Благодаря! – тихо отговорих и я целунах по косата.
- Научих, че това твое невероятно проникване с твоята ръка в моята вагина се нарича фистинг и колко видове фистинг има, но и какви разкъсвания и трайни поражения е можело да доведе това за мен. Ти ми бе направил пълен фистинг, който тогава ме изстреля в друга галактика и изпитах най-силния, дълбок и продължителен оргазъм.
- Би ли искала пак да ти изживееш този оргазъм? – попитах аз.
- Разбира се! И искам да те помоля да го направиш дори няколко пъти и максимално да ме разшириш, без да се притесняваш ако разкъсаш вагината ми. Имам причина за това. Но искам да знаеш, че след този уикенд никога повече няма да можеш да го направиш.
- Защо? – попитах аз.
- Защото така! Аз вече съм взела решение. Това все пак е моето тяло, нали?
Не я попитах, какво решение е взела. Замълчах и я оставих да продължи разказа си.
- Ти деликатно отклони тогава темите за нашия секс и твоите техники и аз започнах да чета и да се образовам. Мислех си, че е било просто секс. Стъпка по стъпка аз разбрах ти колко си ме пазел. Много по-късно разбрах, каква чувствена емоцията за теб е било за да си позволиш да го направиш така с мен. Едва днес разбрах за обезболяващия ти лубрикант и колко премерен и внимателен си бил с мен. След всичките тези месеци в една късна вечер, в една хотелска стая, при една моя командировка, аз видях отговорът, който винаги е бил пред мен. Това не е секс, това е отношение към жена от мъж, който е безумно влюбен в тази жена. Това е израз на неговата любов. Днес, след твоя лаконичен отговор и онези дрънкулки аз осъзнах, колко дълбоко ме обичаш. Днес разбрах, каква егоцентрична визия съм имала за случилото се между нас. Аз съм мислела само са за себе си и своите емоции. Докато рухвах на земята аз взех решение. Не ме питай, няма да ти отговоря!
- Зная, че няма да ми отговориш. – отговорих аз.
- Ще го научиш, когато преценя. Но няма да е никак скоро!
Стана и направи пред мен пирует с изящното тяло, като на газела. Косата ѝ отхвръкна настрани. Тя сияеше.
- Е-е-ей! – засмя се тя. - Ти няма ли да правиш секс най-сетне с мен? Не ти ли харесва тялото ми, а? Виж колко е гъвкаво? – и направи шпагат върху мекия мокет.
- Ти можеш да правиш това? – шокиран попитах аз.
- Аз мога да правя много неща! – отговори, смеейки се. - Но с теб двамата сме големи нещастници тази вечер… – и отметна главата си назад. - Мен ме боли гърлото, челюстта ми е разчекната, а ти си с нова болезнена пишка! – и
продължи да се смее.
- Никакъв секс с теб! – отговорих закачливо. - Цялата лепнеш от засъхналата сперма.
Кимнах с глава към дамската ѝ чанта и посочих с пръст в посока на банята.
- Перверзник! – засмя се.
Отиде до дамската си чанта, взе аналният дезинфектант и каза:
- Ела да ми отвиеш слушалката от подвижния душ.
Когато излязох от банята видях, че не в хола. Тя бе изгасила осветлението, телевизора и музиката. Беше тихо в цялата къща, но аромата и усещането за нейното присъствие витаеха навсякъде. Влязох в спалната, тя се бе облегнала на таблата на широката спалня, държеше в ръка чаша с уиски и пушеше, и каза:
- Зная, че в спалната не се пуши.
- Не се пуши, но вече ти си стопанката на този дом, така че ти преценяваш! – отговорих.
- Искам да ме запознаеш с дъщеря ти! – отсече рязко и отпи от чашата.
- Само ако ми обещаеш да я пазиш и закриляш! – отговорих.
- Това е в основата на тази моя молба! – отговори убедително.
Отворих гардероба, избрах си едно сако, риза, панталон, бельо, чорапи, които хвърлях на спалнята и започнах да се обличам.
- Къде отиваш? – сепна се тя.
- На разходка.
- Ще се забавиш ли?
- Не зная.
- Ще биеш ли някого?
- Карина. Паскал се пошегува тази вечер. Няма да бия никого. Айкидо е бойно изкуство, в което няма нито един удар. Това е бойно изкуство основано на множество захвати и ключове, които имат за цел единствено да възпират противника използвайки неговата агресия за максимална защита на отбраняващия се. Поради тази основна причина Айкидо е не само изкуство, а философия.
- Ще те чакам! – отрони тя.
Не отговорих. Облякох се, взех ключовете от апартамента и излязох. Разхождах се из пустите и мокри улици от есенният дъжд, който е валял. Взех едно такси:
- Господине, накъде да карам?
- Към центъра.
Движехме се по булевардите изпълнени с хора, всеки със своята съдба, желания, стремежи и мечти. Помолих го да спре:
- Искам да изпия тук едно кафе. Бихте ли ме изчакали? – и оставих пари.
Качих се отново в таксито, прозорецът на вратата до мен бе свален.
- Моля, откарайте ме на този адрес.
- Господине, пушите ли?
- Да.
- Забранено е, но за Вас тази вечер е разрешено.
- Благодаря! – запалих цигара и замислен издишвах димът през прозореца.
Прибрах се. Пълна тишина и тъмнина. Усещах присъствието ѝ. Не знаех, къде е. Нещо дълбоко в мен желаеше тя да е тук и да не си е тръгнала. Влязох в тъмния хол и я видях. Тя бе седнала напълно гола в далечния край на дивана със сгънати пред гърдите си бедра, които бе обгърнала с ръце. Нервно люлееше тялото си напред и назад. Очите ѝ отразяваха уличното осветление, което проникваше през прозореца. Видях до нея препълнения пепелник от цигарите, които бе изпушила. Очите ѝ бяха уплашени, очакващи и напрегнати. Видях бутилките с алкохол, които бяха останали на масата. Взех една и отпих една голяма глътка.
- Утре ти и аз ще обядваме с дъщеря ми в един часа. Тя е пораснало момиче и доста по-умна от връстниците си. Смея да твърдя, че това е от мен. Ти ли ще ѝ кажеш или аз?
- Ти нямаш място в един женски разговор. – плахо отговори тя.
- Но ти си имаш своите деца, съпруг и отговорности?
- Това не те интересува!
- Тогава ти би ли ме запознала с твоите деца? – и отпих от бутилката.
- Те са момчета, близнаци. – отрони тихо тя.
- Това не променя нищо! Близнаци… хм?
- Един ден ще те запозная.
- Но ти искаш всичко от мен и моя живот, а ти дали ще ме запознаеш с тях някога, дали и кога е неясно?
- Ран. Аз искам да бъда стопанката на всеки един твой дом и да пазя този дом. Аз искам да контролирам моите и твоите демони.
- Аз имам една дъщеря, един живот и един дом.
- Аз не искам само теб, аз искам всичко от теб, аз искам да присъствам в твоя живот.
- А твоя живот? Какво си намислила?
Не ми отговори. Потрепваше и не сваляше очи от мен.
- А ако някой ден в моя живот се появи друга жена?
- Казах ти, ще я смачкам и прегазя така, както само аз умея!
- Заплашваш ли ме?
- Не. Обичам те безумно!
- Обичаш ме сега, а утре?
- Аз съм на 41 години и съм в състояние да отговарям за своите чувства и емоции.
- На 41? С това твое тяло на газела и изваяно лице? Не ти личи!
- Мръсник!
- Още дълго ли ще стоиш така свита в края на дивана?
- Ран, страх ме е!
- Мен също ме е страх!
Отидох до бароковият шкаф с много чекмеджета. Отворих едното и взех резервните ключове от апартамента. Върнах се при нея, разплетох ръцете от свитите тънки крака, отворих дланта на дясната ръка и ги поставих в нея. Сведе уплашения си поглед към отворената длани, скочи върху дивана и седна върху краката си. Очите ѝ искряха. Наведе се, целуна ключовете, притисна ги към сърцето си и с така наведена глава промълви тихо:
- Моят мъж!
- Сега вече можеш да влизаш винаги, когато пожелаеш! – отвърнах.
- Винаги, когато пожелая? – плахо попита.
- Винаги, когато пожелаеш!
Стана пъргаво от дивана и прибра ключовете в елегантната си дамска чанта и я затвори. Едва сега забелязах, че е Louis Vuitton. Никак не се учудих.
- Не ми се спи… – каза тя.
- Кой ти е казал, че ще спим?
- Искам да се изпишкам… много стисках, докато те чаках! – отрони тя.
- Имаш ли нужда от помощ?
- Да!
Отидохме в тоалетната. Тя седна с изящното си тяло. Аз клекнах пред нея и плъзнах дясната си длан между отворените ѝ крака. Разтворих с пръсти срамните ѝ устни. Тя ме хвана за тила с дланта си и прилепи устни към моите. Целуваше ме, докато усещах как топлата струя шуртеше и преминава между пръстите ми. Наведе се над ухото ми и прошепна:
- Ран, никой мъж никога не ме е изпишквал…
Оставих я в тоалетната. Отидох в хола и легнах на дивана. Заспал съм. По някое време усетих как ме завива. Не отварях очи, но я чувах как дълго пи вода. След малко се върна, легна пред мен, притисна тялото си към мен, а дупето си до пениса ми. Прегърнах топлото ѝ тяло и така сме се унесли в сън. Не зная, колко време сме спали, но усетих как ме галеше с пръсти по лицето. Отворих очи. Очите ѝ бяха срещу моите.
- Моят мъж! – промълви.
Тялото ѝ потрепваше. Впи устните си в моите. Чух я да прошепва в ухото ми:
- Прави с мен анален секс сега! Сега, моля те!
Целунах я по пресъхналите устни. Станахме и тръгнахме към спалната. Пуснах ръката ѝ и се върнах да взема аналния лубрикант.
- Не търси лубриканта.
- Защо?
- Изхвърлих го в кофата за боклук заедно с моя и твоя анални разширители.
- Защо? – попитах.
- Защото искам моята и твоята болки да се слеят.
- Без лубрикант болката ще нетърпима за теб? – отвърнах.
- Без лубрикант! Искам да изпитам тази болка от теб! Искам да споделя с теб тази болка. Не зная колко много ще боли, но вече зная колко ще ме разшириш. Желая го!
Когато стигна до леглото, легна по корем върху него, изви в грация тялото си и застана на колене на края на леглото с дупето към мен. Аз застанах прав зад нея. Тя се наведе напред, положи глава на спалнята, протегна ръце напред, като така прилепи широките си стегнати рамене върху леглото, разтвори бедрата си и сведе таза си към мен. Обхванах я с ръка за тънкия ѝ таз. С другата си ръка насочих набъбналата главичка към входа на сухия и неимоверно стегнат вход на ануса. Придърпах таза ѝ още към мен. Тя започна да завъртва леко дупето си за да го насочи в правилната посока. Не стимулираше клитора си. Натиснах уверено пениса си. Не можах да проникна. Бях забравил за променения си пенис. Опитах още няколко пъти, но без успех. Наведох се и с езика си овлажних отвора на ануса. Дори и с езика не можах да проникна в него. Опитах със средния си пръсти, но тя отдръпна дупето си. Опитах отново с по-силен натиск и застанах така. В един момент усетих, как входа ануса постепенно започна да съблича тънката кожичка от главичката. Лигавицата на ануса започна постепенно да обгръща главичката плътно. Достигнах пръстеновидния сфинктер. Той властно и упорито се съпротивляваше. Натиснах още малко. Потрепвайки обви още малко от главичката под натиска ми, но не се предаваше. Престанах да се движа за да не го премина и замръзнах така за няколко секунди. Започна да се отпуска. Направих това още много пъти, направлявайки пениса с дясната си ръка. Вече знаех, че този важен мускул е започнал да губи силите си. Стегнах с ръце таза ѝ за да огранича движенията, разтворих с палците си дупето и с къс тласък и преминах сфинктера. Спрях така. Той рязко се сви зад ръбчетата на главичката. Тя изпъна гръбнака си в силен стон. Бавно изтеглих главичката малко назад и отново я вкарах преминавайки го с пренебрежение. Сфинктера отново се опита да се свие зад главичката, но беше слаб. Застанах така, за да отнема съпротивителните му сили изцяло и той се предаде безапелационно. Карина обви с дланите си моите ръце и впи ноктите си до кръв в мен. В стонове извика заповядвайки:
- Не спирай!
- Ако сега продължа ще разкъсам ануса ти!
- Ако не ме разкъсаш, ще се обърна и ще издера очите ти с ноктите си!
Изправи рамене, изпъна ръце напред към леглото и сведе главата си между тях. Наведе кръста си надолу, от което дупето се повдигна. Притиснах с ръце таза, извадих малко главичката и с рязък и мощен тласък вкарах целия си набъбнал пенис докрай в ректума. Тя изкрещя от безумно силната болка и екстаз. Дупето ѝ се притисна силно към основата на пениса. Тестисите ми удряха вагината и се обливаха от соковете, които тя изхвърляше. Проникнах още няколко пъти по този начин. Извадих го. Разтворих с ръцете си невероятното ѝ дупе и на фона на приглушеното осветление видях разцъфналия розов вход на разтворения анус. Нямаше кръв, не бях я разкъсал или поне не видимо. Розовата кожата около входа на ануса бе образувала набъбнал пръстен. Този пръстен приличаше на разцъфнала роза. Ануса бе разтворен вече широко и готов да ме поема. Взех нейния телефон и снимах. Вкарах главичката на пениса и наблюдавах как тази разцъфнала роза обгръща стегнато пениса ми. Снимах отново с телефона и го хвърлих. Тя извади с таза си пениса от нея. Седна на колене пред мен, погледна ме с греещите си очи и каза:
- Завинаги ще бъда твоя!
- Не кървиш? – промълвих аз. - Вътре разкъсал ли съм нещо?
- Не си…
- Много ли боли?
- Това теб не те интересува!
Легнахме на спалнята. Изви гъвкавото си тяло към шкафчето, протегна ръка и взе двата ластика. Обърна се към пениса и докато наблюдавах с неприкрита почуда как започна да ги нанизва в основата на стъблото. Пенисът ми веднага набъбна още повече от кръвта, която не можеше да излезе. Чудовищен! Обърна се с гръб към мен, разтвори коленете си, обгърна с ръце дупето си, разтвори го и отсече:
- Силно! Нека е уиски!
Погалих с наплюнчения си среден пръст разцъфналият, като роза вход. За миг го сви, но бързо се отпусна. Вкарах върха на главичката. Тя продължаваше да разтваря дупето си. Хванах ръцете ѝ над лактите ѝ. Тя леко въздъхна. С цялата си мощ вкарах безапелационно целия чудовищно набъбнал пенис в ректума. Гърбът ѝ се изпъна, тя изви глава назад в безумен стон. Хванах я за таза и започнах яростно да се движа в нея, без да изваждам главичката. Сфинктерът отдавна не бе онзи фактор и бе изгубил невъзвратимо възпиращата си роля. Усещах през тънката стена, която разделяше ректума, спазмите на вагиналните мускули. Нямах никакво намерение да спирам. Тя мяташе главата и косите ѝ се разпиляваха настрани в неспирни стонове. В момента, в който на няколко пъти извадих и вкарах целия пенис, вагината ѝ се сви и отпусна, а веднага след това и ануса ѝ. Вкарах го отново целия до основата и задържах. Мощна струя сокове изхвърча от вагината и обля вече прогизналия чаршаф. Тя изкрещя и тялото ѝ започна да агонизира. Вагиналният и аналният оргазми се бяха слели в един силен и продължителен оргазъм, който удължих с още многократни, плътни и бързи движения в нея. Цялото тяло конвулсираше пред мен. Напипвах с ръце настръхналата ѝ кожа. Когато се успокои ме помоли да легна по гръб и с грациозни движения се покачи над мен с гръб към лицето ми. Видях как поема члена с ануса до дъното на ствола. Разцъфналата кожа на ануса се движеше и разтяга по ствола. Цялото ми тяло настръхна. Тя се наведе напред и обхвана с длани коленете ми. Вирна дупето си и започна много интензивно и плътно да го поема до основата му. Не зная откъде намери сили отново да пристегне мощния ствол, който поемаше. Изпразних спермата си с многократни силни струи. От тихия ѝ стон разбрах, че е свършила заедно с мен. Никога преди това не съм се изпразвал с толкова много струи. Тя намали темпото, но не престана да се движи, докато пениса ми не се отпусна в нея, въпреки ластика. Надигна се, извади го от дупето си и мълчаливо и старателно осмука и изгълта спермата от пениса и тестисите.
- Боли ли те много?
- Обожавам тази болка!
- Много ли е силна?
- Казах ти… не те интересува! Искам всеки път да го правиш така! Благодаря ти, че ме научи да правя анален секс! Този оргазъм е умопомрачителен, а този път беше двоен. Във фитнеса отдавна правя специални тренировки за стягане на дупето. Грижата ми то винаги да бъде стегнато е моя. Знай, че моето дупе винаги ще бъде тясно и стегнато за теб и само за теб!
- Трябва да се контролираме все пак! – отвърнах аз.
- А ти трябва да знаеш, че един ден ще кървя от теб и ще облея с моята кръв пениса ти, а ти няма да бъдеш в състояние да ме спреш!
Стана, взе халата и се насочи към банята.
- Нали ще дезинфекцираш дупето?
- Я си гледай работата! – отвърна гордо.
Видях как полюшва бюста си. Стъпваше на пръсти и кипеше от енергия. Върна се, подскочи на леглото и отново направи онзи неин шпагат до мен. Видях, че срамните ѝ устни се бяха слепили от изсъхналата сперма по тях.
- До изгревът на слънцето има още няколко часа. Аз съм малко гладна и много жадна. Докато съм в банята ще се погрижиш ли за мен?
- Разбира се!
Чух я как излиза от банята. Дойде в хола и пусна музика. Избра смуут джаз, който едва, едва се долавяше. През прозореца влизаше все още топъл и свеж въздух, въпреки късната есен. Понечи да вземе дрехите за да се облече. Спрях я и казах:
- Недей, ела на дивана!
- Само да хапна набързо?
- Ела, ела… – приканих я. - Седни сега тук. Преди да хапнеш трябва се погрижа за теб. Седни така, че да имам достъп до ануса ти и разтвори широко крака.
- Какво си намислил?
- Каквото трябва! Един лекар ми предписа много силен обезболяващ гел. Това не е анален лубрикант. Убеден съм, че сега лигавицата на ануса ти е изключително много протрита.
- Да… – и палаво ме погледна с усмивка. - Ти винаги си много мил с мен!
Свлече тялото си и разтвори широко тънките си крака пред мен. Подпъхна длани под дупето си и го разтвори приветливо. Анусът все още зееше, въпреки че леко бе започнал да се притваря. Образувалият се пръстен от розова кожа около входа продължаваше да придава на ануса ѝ вид на разцъфнала роза. Отворих тубичката и излях гел върху средния си пръст. Много нежно започнах да втривам от него по розовият пръстен на входа. Мускулите ѝ свиха входа. Аз продължих да втривам.
- Сега отпусни мускулите. Трябва да втрия и навътре.
Тя се отпусна и изсипах върху входа още гел и с бавни движения започнах да влизам в нея с пръст, като старателно втривах протритата лигавица. Излях още гел и продължих да втривам в лигавицата на притихналия сфинктер, чийто съпротивителни сили отдавна бях отнел безапелационно. Когато свърших я целунах по срамните устни и тръгнах към банята за да взема душ. Тя стана, изправи се на пръсти и се протегна с високо вдигнати ръце и заяви:
- Чувствам се невероятно!
Отново пи много вода на големи жадни глътки. Облече се и седнахме да се храним. Тя ме помоли да разказвам колкото мога повече за дъщеря ми, за да е подготвена за срещата по-късно през деня. Разговаряхме дълго и спокойно.
- Ран, няма да можем да се виждаме няколко месеца.
Отвърнах мълчаливо глава настрани и стиснах силно зъби.
- И още нещо… ще махна спиралата!
- Ако извадиш тази спирала от теб искам да знаеш, че аз вече не съм в състояние да те пазя. Пък и има ли значение за мен, дали ще си със спирала? Няма да те има месеци наред!
- Но така ще забременея веднага.
- Да.
- Копеле нещастно. Защо не се появи по-рано в живота ми?
- Защото щеше да раждаш всяка година.
- Ненавиждам те! – промълви тя. - Щях да раждам... щях да раждам, но от теб! Утре в десет трябва да съм на фризьор за да оправя косата си преди срещата. Ти ще ме изчакаш и ще ме заведеш да изберем дрехи за мен.
- Чудесно! – отговорих аз. - Зная много хубави бутици, където шият дрехите ръчно. Познавайки твоя елегантен стил на обличане мисля, че ще можеш да направиш своя избор в някой от тях.
- А обувки ще ми купиш ли?
- Естествено!
- Колко чифта? – попита тя и избухна в смях.
- Кучка ненаситна!
Прихнахме и двамата да се смеем. Легнахме, прегърнах я, но тя не можеше да заспи и бе неспокойна. Обърна се към мен и промълви:
- Няма да мога да заспя, ако нямам в себе си от твоята сперма.
Легнах върху нея. Тя направи въздушен шпагат и хвана тънките си глезени с ръце. Това повдигна вагината, която веднага изпълних плътно с новия си пенис. Целувахме се непрекъснато, докато не започна да изтръпва от мощните интензивни прониквания. Започнах да го вадя и да го вкарвам навътре. Прилепи сгънатите си крака отстрани на тялото ми. Хвана с дланите си главата ми и засмука езика. В същия миг главичката ми силно натисна входа на матката, избута я навътре към корема и я обля със сперма. Тялото ѝ потръпна, усилих движенията си и тя започна да изпразва върху пениса лепкавите сокове на оргазмът. Замръзнах така, докато отминат конвулсиите ѝ. Тя се наведе и отпи жадно останалата сперма от пениса. Облиза устни с език, целуна ме, обърна се и мигом заспа. Събуди ме. Бе приседнала на края на спалнята и галеше косата ми. Слънчеви лъчи се прокрадваха през спуснатите дебели завеси на спалната. Седнах ужасно сънен на леглото. Тя подскачаше около мен жизнерадостно. Вече бе облечена в нейните леко омачкани дрехи, които бяха захвърлени на пода в коридора.
- Днес имаме среща с дъщеря ти!
- Всичко ме боли! – измрънках.
- Ехо-о-о! Моята челюст все още е разглобена, гърлото още ме боли, задника ми не се затворил и зее като пещера, а вагината ми е подпухнала от онова чудовище между краката ти. Всъщност, аз се чувствам невероятно… благодаря!
- Кафе? – попитах.
- Кафето е готово и те чака сервирано в кухнята!
- Виж как продадох душата си на теб за едно кафе! – отговорих.
- Ставай, ставай… – жизнено ме подкани тя. - Аз днес трябва да изпразвам банковата ти сметка. Не мързелувай! – весело каза тя.
Аз се усмихнах и станах. Минах през банята и отидох в кухнята по боксерки.
- Забравяй ергенските си навици! – каза строго. - На маса се сяда с дрехи, а не така! Отиди да се облечеш и се върни!
- Но мен ме чака кафе и тези пресни кроасани, които ти си купила тази сутрин, докато аз съм спял?
- Ще те почакат! Да не мислиш, че ми е било лесно, докато съм чакала теб цял живот?
- С такава жена ли ще трябва да прекарам остатъка от дните си?
- О, не! Идея си нямаш какви неща те очакват!
- Деспот! – отговорих.
- Нямаш избор! Започвай да свикваш с жената в мен, която те боготвори!
Закъснявахме. Взех кафето си, което да пия в колата. Отворих нейната врата, тя седна и постави слънчевите си очила. Огледа се в огледалото в сенника, вдигна го, постави си колана, погледна наред и каза:
- Би ли свалил подвижния покрив? Хайде да тръгваме! – изкомандва.
Денят бе слънчев и топъл. Подадох рязко газ и потеглихме, докато таванът се сгъваше автоматично в багажника. Погледнах в ретровизьора и казах:
- Виж зад нас!
Тя се обърна и видя как автомобила завихряше и вдигаше високо нагоре във въздуха окапалите жълти листа от дърветата по тихите улици. Бързо взе телефона си, обърна се и започна да прави снимки. По-късно осъзнах, че докато я чакам пред студиото на коафьора в колата и пия изстиналото си кафе, това ще са най-спокойните ми минути от този ден. Видях я как изхвърча енергично от студиото. Качи се в колата и тросна на седалката грациозното си тяло, захвърли чантата си на задната седалка, постави колана, намести слънчевите очила и изкомандва весело:
- Напред към твоите бутици и си приготви кредитната карта!
Отидохме до моя любим бутик, в който шиеха дрехи от ръчно тъкани платове, изтъкани от най-фината вълна от меринос. Тя влезе, а аз останах да я чакам в автомобила с остатъка от моето кафе. Видях я как делово нахълтва с широките си крачки. След десетина минути звънна телефона ми. Беше тя. Вдигнах:
- Ела веднага тук при мен!
Станах и отидох. Влязох в бутика. Посрещна ме управителя:
- Господин Ран… – погледна ме той напрегнато.
- Етиен! – поздравих. - Предлагам Ви с моя помощ да помогнем на тази дама да не спира да се чувства щастлива.
- Благодаря господин Ран! – отдъхна той.
Профучавайки пред нас с Етиен ведро изкомандва:
- Сядай тук и наблюдавай!
Седнах в един фотьойл и наблюдавах, как тя хвърчи из бутика напред и назад шеметно, като тайфун. Пробваше всевъзможни костюми и рокли и дефилираше пред мен. Хвърляше едни наляво, други надясно. Отново и отново профучаваше пред мен в еуфория облечена в поредния костюм или рокля и дори не ме забелязваше. Стори ми се, че са изминали хилядолетия, когато тя застана пред мен и прекъсна моето отегчение:
- Готово!
Изпратих я до колата, отворих вратата за нея, тя седна и аз се върнах за да заплатя и взема дрехите, които тя бе избрала. Подадох картата си на Етиен. Той повдигна гъстите си вежди, погледна ме и смутено каза:
- Господин Ран, дамата заплати вече!
- Питър, ако искате аз да остана Ваш клиент, сторнирайте предишната транзакция и направете отново плащането на Вашите стоки с моята карта, моля!
- Разбирам, господин Ран.
Когато Питър приключи подаде картата към мен и ме изпрати до вратата на бутика.
- Господин Ран, аз съм длъжен да не изразявам пристрастия, но аз съм възрастен човек, а Вие сте наш стар клиент.
- Етиен?
- Господин Ран, дамата с Вас е невероятно красива, горда и достойна. Такива жени са голяма рядкост. Вие сте щастливец господине!
- Но и крехка, като кристал, Етиен, крехка, като кристал… – замислено отговорих.
- До скоро, Етиен! Благодаря!
- До скоро господин Ран!
Той стисна силно ръката ми, сякаш ми даваше кураж, докато се ръкувахме на тръгване. С усилие намествах голямото количество дрехи на задната седалка, метнах се в колата и бегло отчетох, че е с един от новите си костюми. Винаги е имала изтънчен стил и вкус на обличане. Чух нервния ѝ глас:
- Закъсняваме!
- Обувки и бельо? – попитах спокойно.
- Закъсняваме! Следа това… сега побързай!
Паркирах пред ресторанта. Слязох и отидох от нейната страна, отворих вратата ѝ и подадох ръката ми, а тя я хвана и се изправи. Подадох ключа от автомобила на пиколото. Тя стисна силно ръката ми. Ръката ѝ трепереше в моята, но нищо друго в нея не издаваше тази нейна емоция. Хостесата ни отведе до запазената маса, аз наместих стола ѝ, докато сядаше. Докато разглеждахме подаденото ни меню дъщеря ми дойде. Ние станахме от столовете в приветствие. Прегърнахме се с дъщеря ми, целунах я, обърнах се и посочих с ръка към Карина и казах:
- Карина.
- Аз съм Карина! – и подаде ръка към дъщеря ми.
Дъщеря ми с нескрита неохота се ръкува с нея. Поръчахме храната си и се опитвахме да разговаряме, но всичко бе крайно тягостно. Когато храната дойде започнахме да се храним, но обстановката продължи да бъде напрегната.
- Ран… – каза Карина! - Забравила съм лаптопа си в офиса, който знаеш, че е наблизо. В него има файлове, които трябва да довърша днес и да изпратя в срок. Аз ще се обадя на охраната за да ти осигуря достъп. Би ли го донесъл?
- Разбира се, бързо ще се върна… – отвърнах аз и погледнах дъщеря ми, чието единствено занимание бе храната.
Станах, целунах дъщеря ми, целунах ръката на Карина и нервно излязох от ресторанта. Влязох в първия локал и си поръчах две къси кафета в едно. Идея си нямам колко цигари изпуших, докато отброявах минутите от часовника на стената. Измина един безкрайно дълъг нервен час. Когато влязох в ресторанта и приближих масата видях, че столовете са им един до друг, а дъщеря ми показваше на Карина нещо на телефона си и двете се кикотеха в захлас.
- Мога ли да обядвам с вас? – попитах аз.
Те ме погледнаха почти с насмешка и без да отчитат присъствието ми отговориха:
- Обядвай. – и впериха отново погледите си в телефона на дъщеря ми.
Времето ми за виждане с дъщеря ми изтичаше и попитах:
- Да извикам такси или да те откарам?
- Такси. – лаконично отговори дъщеря ми.
Аз отворих вратата на таксито и докато плащах предварително с периферното си зрение видях как двете се прегърнаха по женски и чух дъщеря ми с широка усмивка да ѝ казва:
- До скоро!
- До скоро! – отвърна Карина.
“Няма да е скоро” – помислих си аз. Карина вече ме бе уведомила, че няма да се виждаме няколко месеца. Неясно колко. Пиколото тъкмо паркира пред нас автомобила ми, качихме с в моята кола и тя замислено помоли:
- Искаш ли да се разходим в някой парк?
Докато пътувахме тя не отрони нито една дума. Аз уважих нейното усамотение. Когато седнахме на една пейка тя каза:
- Твоята дъщеря е изключително красива и умна млада дама. Не прилича на теб. Допускам, че прилича на майка си?
- Да, майка ѝ е много красива жена.
Тя завъртя главата си настрани в другата посока, стисна зъби и едва доловимо изръмжа. Обърна се и каза делово:
- Ран, дъщеря ти поиска от мен телефонният ми номер. Неуместно бе да откажа. Разменихме телефонните си номера. Ще ми разрешиш ли да се чувам с нея?
- Пази ми я! – отсякох.
- Както бдя над моите близнаци! – отвърна уверено.
- Чувствам се много уморена. Искаш ли да се приберем и да се опитаме да поспим?
Прибрахме се и тя бързо съблече новите си дрехи, заедно със старото си бельо, затвори прозореца в спалната, спусна плътно дебелите завеси и рухна върху леглото. Докато успея да я завия тя вече бе заспала. Легнах до нея и я прегърнах. Когато по някое време отворих очи Карина, както всеки път бе станала преди мен. Намерих я легнала на дивана, завита с одеяло и подсмърчаща. Гледаше някакъв филм. Долових аромата на сготвена храна от кухнята и видях, че е подредила празните съдове по масата в хола. Беше някъде около един часа през нощта.
- Ти кога успяваш да почиваш, че и да сготвиш? – попитах.
- Идея си нямаш, какво е с момчета близнаци.
- Защо не поръча храна?
- Защото аз съм стопанката на твоя дом и искам да те нагостя с домашно приготвена храна.
- Благодаря!
- Не зная защо, но в този дом аз много бързо възвръщам силите си. – отвърна.
- Защото е веднъж в годината. – отвърнах, докато се хранех.
- Защото е два пъти, както виждаш! – отвърна тя уверено.
- И двамата сме наясно как се изпълняват семейните задължения. – отвърнах.
- Не мога да събера сили и да разговарям с теб по тази тема. Не съм готова. Наистина те моля да ме разбереш! – смутено отговори.
- Ти трябва да си много добър търговски директор, умееш да се пазариш. А ти наистина ли смяташ, че в отношенията между мъж и жена може да има място за пазарлъци? – отвърнах.
- Смачкваш ме! – отвърна.
- Не те смачквам, мисля на глас.
- Трудно би ми било да преговарям служебно с теб. – отвърна тя.
- За да бъда откровен докрай наистина щеше да ти е трудно. Аз обикновено постигам своето в преговори, но след подписване на договорите аз щях да те свалям със сигурност.
- Как, мръснико долен? – усмихна се тя.
- Щях да те поканя на чаша топъл коняк и силно кафе в моя офис.
- Сега ще отидем в спалнята и ще ми направиш фистинг! Остават няколко часа до зазоряване. – рязко отвърна тя.
- Ще издържиш ли тези няколко часа?
- Винаги ще са ми недостатъчни за това… – замислено отвърна тя.
Стана грациозно от стола, взе обезболяващия лубрикант от чекмеджето, огледа го, хвана ме за ръка, загаси лампите и ме поведе към спалната.
- Защо огледа тубичката? – попитах.
- Притеснявам се, че няма да ти стигне.
Когато затворихме вратата на спалната тя коленичи пред мен, свали и захвърли боксерките. Пое с уста пениса и започна да го стимулира с пръсти и език. Много бързо ме доведе до оргазъм новия ми пенис, но ме прекъсна. Аз вдигнах с ръце нежното ѝ тяло и го хвърлих върху леглото. Легнах върху нея и изпълних влажната и гостоприемна вагина, като страстно целувах настръхналите зърна на гърдите и невероятните ѝ устни. Тя ме целуваше нежно, както никога досега. Наместваше дупето непрекъснато така, че вагината ѝ постоянно да поема изцяло пениса. Имаше някаква много особена страст в нея. Интензивно се движех и пронизвах. Тя не спираше да гали косата ми и да ме целува по устните, сякаш е за последен път. Пенисът ми започна да омеква. Застанах с устните си пред вагината. Обвих онова невероятно дупе с длани. Впих устни в областта, където нейната голямата лява срамна устна достига клитора. Лизнах с език малко надолу по набъбналата устна под нивото на клитора. Гризнах срамната устна с предните си зъби и засмуках. Смуках плътно и силно и стисках със зъби внимателно за да не отхапя в страстта си. С таза си прилепваше устната към мен. Когато вдигнах глава, на това място имаше едно малко кръгло синьо петънце. Чух я да прошепва:
- Мили мой, миличък! Боже, колко те обичам! – промълви тя.
Легнах по гръб, притиснах я към себе си. Тя постави главата си върху гърдите ми и ме прегърна с нежните си ръце.
- Аз не зная как ще понеса твоето отсъствие без теб през тези месеци. – промълвих тихо.
- Не би искал да си на мое място! – отвърна.
- Карина…
- Ран, чувам го от сърцето ти… мили мой!
Придърпах завивката и така сме заспали. Когато се събудих тя си бе тръгнала. В понеделник сутрин, когато тръгнах за офиса видях, че под ключа от колата имаше поставена обикновена бяла салфетка с отпечатък от червилото ѝ. Бяха нейните устни.

Третият разказ от поредицата все още не е готов и ще е със заглавие “Девойката”.

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
olimpo666 | преди 2 години

БРАВО.

Анонимен | преди 2 години

Много добре написано

Анонимен | преди 2 години

Уникаленооооо , Браво Незнам за неговият пенис , но моят беше на кокал почти през цялото време !!!

Анонимен | преди 2 години

Тугарин...Мдаааа...Определено ентусиазъм за писане не ти липсва!И през ден ли ще ти четем разказите?Ами напиши роман и го издай!

Анонимен | преди 2 години

Ммм... възбуждащо. Всички мои сексуални предпочитания и практики събрани в 2 части. Изчетох ги с кеф. Градивната критика ще я запазя за себе си, тъй като не смятам, че писането го мога толкова добре. ЪБ

Анонимен | преди 2 години

гледах тенис и като дойде Карина ми каза да изключа противната музика.

Анонимен | преди 2 години

Ами тази част - ........ стъпи с босите си ходила на масата...... ...... обви с дългите си бедра през кръста обути с онези обувки с висок ток..........

Анонимен | преди 2 години

Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.

Анонимен | преди 2 години

Готин разказ. Продължавай да пишеш.