Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Семейни афери (част 9)

19.05.2018 | sexkupon
Категория: Групов, Инцест

Странно, но когато се върнахме на плажа мама изобщо не се заинтересува, къде сме били. Влязохме почти веднага във водата и тя скоро се присъедини към нас. След има-няма половин час дойде на плажа и леля Люси, но вече заедно с мъжа си. Май всичко се беше разминало и всички бяхме в чудесно настроение, особено Мишо. По някое време отбелязах сам за себе си, че днес не се виждат никъде нито Иван, нито Оги. Нямах много време да разсъждавам за това, защото към мен доплува сестра ми:
- Вальо давай да поплуваме ей до там! – тя посочи натам, където свършваше плажа.
- За какво? Нали ходихме там, няма нищо интересно.
- Не, искам да поплуваме.
- Стига де, мързи ме.
- Тате! Давайте да поплуваме натам! Мамо, и ти! – тя се обърна към баща ни, който плуваше наблизо.
Мама отказа веднага – не искала да плува на такива дистанции, но тате се съгласи.
- Вальо, хайде с нас! – пак ме бутна Рени и добави тихо.
- Искам да пробваме нещо.
Последното ме заинтригува и аз бързо се съгласих. Доплувахме до края на плажа, но Рени ни накара да плуваме и още по-нататък, докато не се скрихме от погледите на всички. Накрая излязохме на брега, където всъщност нямаше нищо интересно. Малко пясък, малко изсъхнала трева и толкова.
- Уф-ф-ф, уморих се.
Аз също се бях задъхал, само татко изглеждаше сравнително свеж. Той по принцип си беше спортен тип.
- Тренировки ви трябват на двамата! – засмя се той и легна до нас на пясъка.
След като си отдъхнахме, Рени скочи, направи две крачки към водата, но спря и се обърна:
- Знаете ли какво?! Хайде да си направим голо къпане?! Няма никой наблизо!
- Как няма никого? Ами ние? – учуди се баща ни.
- Какво вие?! Че нали сте ме виждали гола едно време?!
- А ти мен?
- Е, ще го преживея, ако те видя. Без това не съм малка, знам какво имате в плувките. Хайде де!
Докато татко мислеше какво да каже, Рени бързо съблече банския си и влезе в морето.
- Какво ще кажеш, Вальо? – татко ме погледна въпросително.
- Ами какво толкова?! Хайде да опитаме.
Свалих си плувките и влязох във водата. Татко помисли още малко, но в крайна сметка също се съблече и прикривайки с ръка слабините си, тръгна към нас. Двамата с Рени се хвърлихме към него опитвайки се да го съборим, но ставаше точно обратното – падахме ние. Над водата се показваха ту малките гърди на сестра ми, ту моят пенис. Татко продължаваше да стои и да отбива атаките ни.
- Така не е честно! Тук дъното е хлъзгаво! Да излезем на брега, там ще те съборим със сигурност! – извика Рени.
- Хайде де! – баща ни също се беше увлякъл, забравил явно че е гол.
На брега отново се нахвърлихме върху него и тук наистина ни беше по-лесно. Понякога, когато сестра ми падаше на земята се виждаха не само гърдите ѝ и слабото окосмяване на слабините, ами и розовата цепка между краката ѝ. Освен това, по време на боричкането в ръцете ми попадаха различни части на тялото ѝ, дори и най-интимните. Резултатът се оказа доста предвидим – скоро членът ми започна да се увеличава, макар и да не стърчеше чак до край. С татко положението беше долу-горе същото – органът му се напрегна и се наля с кръв. Може именно това да го беше увлякло, но най-накрая успяхме да го повалим на тревата. Рени легна на корема му:
- Аха! Успяхме! Казах ти, че ще те повалим накрая!
Аз символично го държах за ръцете, за да не може да отмести сестра ми.
- Да, победихте ме! Хайде сега слизай от мен!
Тя обаче не го слушаше и видях как под нея се показа притиснатата към корема на баща ми, глава на члена му – дебела, някак плоска отпред с почти виолетов цвят. Нищо странно нямаше. Все пак Рени лежеше с разтворени крака върху него! А тя вече не подскачаше, а се движеше напред-назад, триейки слабините си в члена на татко. Той седеше и гледаше тъпо, явно сам не знаеше как да реагира. Това което се случваше несъмнено му харесваше, но от друга страна – това се случваше с дъщеря му! Рени беше отметнала назад глава от блаженство и вече си мислех, че след малко ще свърши и ще слезе от татко, но грешах. Тя се надигна леко, хвана члена на баща ни и след като го намести вертикално, започна да се отпуска върху него!
- Рени. – простена тате.
Той замълча отново, явно не можеше да спори с усещането си от тясното девиче влагалище. Рени се спускаше съсредоточено прехапала долната си устна. Хуят беше доста голям за нея, срамните ѝ устни се разтваряха в някакъв почти правилен кръг. И двамата с татко не можехме да откъснем поглед от слабините ѝ, докато тя със стон на уста се нанизваше почти до долу, като в това време масажираше с пръст клитора си.
- Готово. – въздъхна тя, когато най-после седна върху бедрата на татко.
- Ох, какъв е здрав! Мислех си, че няма да се събере! Харесва ли ти, тате? Такива тесни ли харесваш или по-широки, като на мама?
- Обичам ви всички! – той я дръпна към себе си и я целуна.
Двамата започнаха да се целуват. Бедрата на татко сякаш сами се задвижиха в такт с движението на Рени. Като се нацелуваха тате погали гърдите ѝ, после коремчето и след това я надигна леко нагоре. Членът му излезе малко, карайки сестра ми да потрепери.
- Ох, че хубаво! – произнесе тя, когато се оказа отново надяната на члена до дъно.
Татко започна бавно да я надига и отново да я нанизва на члена си. На има-няма десетото такова движение Рени затрепери силно и явно свърши. След кратка пауза тате продължи да се движи в нея, а тя въртеше доколкото може малкото си дупе. Без да излиза от нея тате я хвана през кръста и я завъртя, полагайки я по гръб на тревата. Започна да я чука отново, възможно най-нежно, стараейки се да не и причини болка. Рени се държеше здраво за него, опитвайки се да прави някакви макар и плахи насрещни движения. Тя стенеше от удоволствие, може би премесено и с болка от разтегнатото ѝ влагалище. Помислих си, че вагината ѝ едва ли някога ще е пак толкова тясна, колкото до сега. Вероятно щеше да стане като на мама, но в крайна сметка да чукам мама си беше доста приятно!
- Дъще, а може ли в теб или не?!
- Не! Искам, но сега не може!
Татко за последен път го извади и заля коремчето на Рени с фонтан от сперма.
- Вальо. – тате ме погледна, държейки все още члена си в ръка.
- Предполагам, че и ти искаш да я пробваш. Ренка, може ли?!
- Може.
След татко членът ми се провали в нея като в яма – почти не усещах влагалището ѝ. Досещайки се за това татко хвана краката ѝ и ги събра. Така стана малко по-добре, но все пак. Ако не беше огромната ми възбуда от случилото се сигурно щях да я чукам доста дълго, но така все пак скоро свърших, добавяйки моята сперма към тази на татко. Обратно се върнахме пеша, просто нямахме сили да плуваме. Рени държа татко за ръка по целия път, пусна го едва преди плажа.
- Е, как беше разходката? – май колкото за приличие се поинтересува мама.
- Нищо интересно. Утре трябва да поплуваме по-нататък, там изглеждаше по-интересно – отвърна татко.
Рени се усмихна, а на мен ми стана ясно че утре двамата отново ще се чукат. А какво можех да направя аз с мама? И аз ли да я водя по брега? Трябваше да измисля нещо. Май щеше да е най-добре, ако някак легализирахме отношенията в семейството, особено след последните събития. Опитах се да започна някакъв разговор с мама в тази посока, надявайки се да чуя от самата нея желаното, но нещата не се случиха точно така.
- Вальо, какво можем да направим?! Ще трябва да пазим това в тайна от баща ти и сестра ти. Нямам нищо против да го правя с теб понякога, но само когато обстоятелствата го позволяват.
- А как мислиш, какво ще стане, ако тате разбере?
- Ох, чак не ми се мисли! Ще стане страшно и за двама ни!
- Ами ако ти разбереш, че той прави с Рени това което ти с мен?
Тя се замисли – май щеше да е лицемерно да се възмути, кой знае колко.
- Ами, Рени е вече голяма. Ако и харесва, аз какво да направя. Макар да е малко.
- Ами на нея и харесва. – потвърдих аз.
- Какво!? Да не искаш да кажеш. – мама с ме погледна с ужас, доказвайки колко теоретичните разсъждения се отличават от практическите реакции.
- Аха, точно това искам да кажа.
- Как!? Кога!?
- Ами преди около два часа, когато ходихме да плуваме.
- И ти беше там!?
- Да, бях. И не преживявай толкова. Рени сама го искаше.
- А ти какво?! Стоя и гледа?!
- Ами какво да правя?! Тя сама се нахвърли върху него.
- Охо-хо, а тя само с баща си ли или?
- Мда, с мен също. След него.
- Боже, какво неща се случват! В началото ние с теб, после баща ти и сестра ти, а накрая и ти с нея. – въздъхна тя.
Не я поправих кое е преди и кое след. Просто си довършихме разговора и успях да я убедя, че не трябва да бърза да говори със сестра ми, преди аз сам да я светна в нещата. Замълчах си за вечерните ни разходки и за оргиите които правехме, щеше да и дойде малко в повече. Когато казах на сестра ми за разговора с мама, тя едва не припадна от изненада. Наложи се да я успокоявам дълго, че мама не иска да я убива, а просто да си поговорят. Шокира я и новината, че с мама сме се чукали. Знаейки за всичко това, тя вече някак по-спокойна се отправи на разговор с мама. Двете обсъждаха нещата доста дълго и накрая с облекчение разбрах, че е минало без възмущения и упреци. Оказа се, че мама е обещала само да поговори с татко, вероятно довечера, след като се изчукат двамата. По-късно, сякаш нищо не е било се появиха Иван и Огнян. Естествено, майка ми посрещна последния доста хладно, явно не му беше простила още. Излязохме на разходка само четиримата, без Миши и Ивка, които се наложи да останат за да помогнат за нещо много важно на леля Люси. Рени беше май леко притеснена по този повод, явно и беше ясно че ще отнесе тя голямото ебане. Така и стана. В първото подходящо място я съблякохме, сложихме я да легне и Оги се намести нетърпеливо между краката ѝ. Още докато и го вкара и на лицето му се изписа учудване:
- Ти да не си се чукала цял ден?! Нещо ми се струваш по-широка там долу?
- Не се отвличай! Давай, всички теб чакат! – скастри го Рени, като явно искаше да спести това, което се беше случило днес.
Младежът хич нямаше нужда от още подканяне. Започна да се движи бързо и след 2-3 минути Рени изпъшка под силата на оргазма. За себе си отбелязах, че днешният ѝ оргазъм с татко беше доста по-силен. След като Огнян свърши, аз заех неговото място. Влагалището ѝ се оказа още по-разтегнато, а при положение че с татко се канеха да се чукат регулярно, явно никога нямаше пак да стане тясно. Нямах от какво да се притеснявам и можеш сега да си я чукам малко по-грубо. Понякога тя чак извикваше, но като цяло явно и харесваше, потвърждение за което беше поредният ѝ оргазъм. След мен вагината ѝ се зае от члена на Иван. Рени си лежеше все така без да обръща внимание кой всъщност я чука. Главното се случваше между краката ѝ, а очите ѝ само се отваряха и след секунда се затваряха отново. Иван я чука най-дълго, и когато и той свърши помогнахме на Рени да стане и да се измие.

Следва продължение...

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен