Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Разнообразието на Георги (част 3)

23.07.2021 | Анонимен
Категория: Групов, Девствени

Първи се събуди Георги. Беше 10 часа. Погледна към Николай, който се беше обърнал с гръб към него и все още спеше в ембрионална поза. Георги беше възбуден, пресегна се и дръпна чаршафа, с който беше завито младото момче. Отдолу се показа малкото му тяло и перфектният задник, а между двете полукълба се подаваше дебелата основа на черната силиконова тапа. Георги започна да обсипва с леки целувки тялото на Николай. Той от своя страна не реагираше по никакъв начин. Георги леко разтвори бузите на задника му и натисна основата на черния плъг.
- Добро утро! – каза Николай все още сънено, обръщайки глава към Георги, усетил инвазията отзад.
- Добро да е. – отвърна мъжът, който все по-интензивно се заиграваше с тапата.
- Нека да мина първо през банята. – каза Николай в неравномерен тон. Възбудата започваше да го обхваща.
- Не! – отсече Георги и направи опит да извади плъга.
Първото дърпане се оказа без резултат. Аналният пръстен не пропусна широката част на изкуствения предмет. Георги се пресегна, взе лубриканта и започна да маже нежната граница между аналната плът и черния силикон. Николай беше затворил очи и пъшкаше. Отвори краката си, за да даде по-лесен достъп. Пръстите на Георги захванаха цялата основа на аналната тапа и започнаха плавни движения навътре и навън. След няколко минути игра пенисът на Николай се беше втвърдил. Георги издърпа по-силно и започна бавно да изважда силиконовия предмет, който беше нощувал в задника на младото момче. Аналният пръстен се напрегна и дебелата основа на черния разширител напусна тялото му. Николай издаваше стонове на болка и удоволствие. Анусът остана отворен. Мъжът впръска смазващ гел и отново върна тапата. Повтори това действие няколко пъти. Последно остави плъга вътре и се надвеси над момчето, което продължаваше да лежи по гръб със затворени очи. Целуна го страстно и го затисна с мускулестото си тяло.
- Искам да те обладая, да бъда груб. Задникът ти е пълен със сперма от снощи, но искам да добавя още. Ако те заболи просто ми кажи. – след което мъжът погледна Николай директно в очите.
Лек уплах се четеше в тях, но не каза нищо. Георги започна да го целува по цялото тяло, като бавно слизаше надолу. Заигра се със зърната му, плоския корем и пъпа му. Обгърна с ръка пениса му и го налапа. Направи няколко движения с устни, извади достойнството му от устата си и го хвана с ръка. Опъна го рязко надолу и го пусна. Николай толкова се беше втвърдил от възбудата, че пенисът му като пружина се върна и плесна по корема му.
Георги впръска гел в ръката си и намаза колоса си. Направи още една чекия на Николай и сгъна краката му до ниво, в което коленете му се изравниха с гърдите. Дупето му беше изцяло на показ. Внимателно Георги извади аналната тапа и насочи пениса си към отворения анус. Бавно започна да влиза и излиза. Постепенно засили тласъците, като гледаше да не вкарва повече от половината си достойнство. Николай лежеше и стискаше очи, като се опитваше да диша равномерно, но напъните го караха и да стене. На поредното влизане Георги застина. Легна върху момчето с цяло тяло и започна да го целува. Тазът му постепенно започна да се снижава, а пенисът да влиза все по-навътре. Докато топките му не опряха в тялото на момчето, Георги застина. Усети, че и Николай е притаил дъх. Започна плавни и къси движения, като не отделяше устните си от тези на любовника си. Николай обаче не отговаряше на целувките му. Георги се изправи отново. Видя, че лицето на момчето е в болезнена гримаса. Георги размърда пениса си, но не променяше дълбочината. Започна движения с по-голяма амплитуда, като при всяка промяна това се отразяваше чрез мимика на болка или удоволствие и върху лицето на Николай. Отново внушителният му пенис се очертаваше под кожата на корема на притихналото момче, на което сякаш му разместваха вътрешностите. Мъжът се отдръпна и извади пениса си. Забеляза, че върху него освен лубрикант имаше и следи от сперма и слюнка. Явно тялото на Николай не беше абсорбирало всички течности “инжектирани” в ануса му миналата вечер. Това възбуди Георги още повече. С едно движение завъртя Николай по корем и с длани разтвори полукълбата му. Анусът на момчето изглеждаше зачервен и подпухнал. Мъжът опъна по-силно и пръстенът се разтвори.
- Отпусни се! – сякаш изкомандва Георги.
Николай пое въздух и се опита да прогони напрежението. Това бързо пролича и на разтворения му анус, чиито диаметър се увеличи неколкократно. Георги погледна в оформилия се тунел и изплю мазна храчка слюнка върху отвора, която бавно се проточи към разработеното отверстие. Георги се приближи и натисна с палци пениса си, който безпроблемно нахлу в ануса на момчето. Последва нова серия от тласъци, стонове и възклицания. Проникванията бяха къси и бързи или бавни и дълбоки. След няколко минути Георги отказа да се сдържа повече. Тялото му се напрегна, а вените му изскочиха. Усещаше как топките му освобождават сперма, която преминава десетките дълги и дебели сантиметри, докато стигне до отвора на пениса му, който беше притиснат от вътрешностите на Николай. Празнеше се обилно. След преминаването на еуфорията от силния оргазъм се наведе и целуна любовника си без да се отделя от него. Завъртя го на една страна и продължи леко да движи таза си, като не спираше да го целува по врата. След няколко минути на блаженство Николай напъна леко аналните си мускули и омекналият пенис на Георги изскочи. Момчето се обърна с лице към мъжа и започна да го целува, след което го накара да легне по гръб и го обкрачи, като не отлепяше устните си от неговите.
- От толкова много сперма ще ми се подуе корема. – пошегува се Николай.
- Никога не съм свършвал толкова дълбоко, ти си страхотен! – отбеляза Георги.
Момчето присви очи в еротичен поглед и прокара бавно език по устните си. Наведе се и започна да обсипва мускулестото мъжко тяло с целувки. Постепенно слезе надолу до все още омекващия пенис. Пое го с ръка, дръпна надолу, за да се покаже цялата глава, след което я захапа. Обра остатъците от сперма и преглътна, усмихна се и отново се наведе. Започна интензивна свирка. Георги отново започна да се възбужда, като усети как главата на пениса му преминава през тясното гърло на момчето. С увеличаването на размера и втвърдяването на колоса, Николай започваше да изпитва трудности в цялостното му поглъщане. Съсредоточи се върху техника с език и си помагаше с ръце. Когато пенисът на Георги достигна пълни размери, Николай отново направи опит за дълбоко гърло. Явно не му стигна въздух, защото се задави, сълзи избиха в очите му, отдръпна се, пое си въздух и направи втори опит. Отново се задави, когато го пое до корен. Този път обаче не се сдържа и повърна слюнката, която му се беше събрала в устата. Количеството телесни сокове се разля по целия ствол и направи локва в основата на пениса. Тънка струйка започна да се стича към ануса на Георги. Николай се наведе и с език спря капчиците тръгнали надолу, но с това започна и да облизва ануса на Георги. От чекията пръстите му се бяха омазали със слюнка. Пусна пениса и бавно започна да масажира ануса на Георги с показалец, като не спираше и обработката с език. След минута-две на анална стимулация Николай наплюнчи допълнително пръста си. С едно настъпателно движение влезе в девствения анус на Георги. Той повдигна таза си и беше готов да се възпротиви, когато Николай завъртя пръста си и започна да трие простатата му, междувременно с това отново пое пениса му с уста. Николай движеше успоредно аналната стимулация и минета. Отново направи дълбоко гърло и пак задържа, докато слюнката не започне да се стича от устата му. Вдигна рязко глава и пое въздух. Георги беше в екстаз от любовната игра, почти не усети как втори пръст започна да стимулира простата му. Николай интензивно движеше пръстите си, а с другата ръка правеше чекия. Усети, че Георги затвори очи, а дишането му се учести. Тогава Николай пусна пениса му и извади пръстите си от ануса му. Протегна се и взе лубриканта, намаза обилно твърдото си достойнство и се изправи.
- Какво правиш? – попита неразбиращо Георги.
- Ще те довърша с това. – каза Николай, размазвайки гел по парчето си.
- Не, не искам, спри!
- Няма страшно, ще бъда внимателен.
- Но аз не съм го правил така досега.
- Значи е перфектният момент. – ухили се Николай.
- Не, не искам да ме боли.
- Преди 15 минути ме пореше с 30-сантиметровия си кур, стигащ до стомаха ми… да виждаш да ми е станало нещо? – Николай приклекна, опря главата на ануса на мъжа и натисна.
- Не, не! – опита се да протестира Георги.
- Отпусни се, иначе никога няма да разбереш, какво е да имаш кур в задника си. Сигурен съм, че си си го мислил.
Георги не каза нищо, само напъна леко, за да отвори стегнатия анален пръстен. Пенисът на Николай преодоля преградата и влезе, постоя няколко секунди, за да привикне и започна да прави леки тласъци. След известно време натисна по-силно и влезе докрай. Георги изсъска от болка и се опита да го отблъсне с ръце. Николай спря за момент, наведе се и го целуна.
- Сега идва най-приятното. – момчето възобнови тласъците, като промени ъгъла на таза си, за да може максимално да се трие в простата на Георги.
Продължиха в тази поза още известно време, след което активната страна пожела промяна. Георги се изхлузи от пениса и се обърна по корем. Николай го издърпа, така че да застане на колене и натисна кръста му, вирвайки задника му.
- Имаш прекрасно дупе! – отбеляза момчето.
Николай се изправи и вкара отново пениса си в задника на Георги. Напрежението накара мъжът да стене, а любовникът засилваше движенията. Новото усещане успокои Георги и той се поотпусна. Николай продължаваше да помпа задника му, като се опитваше да доставя максимално удоволствие и за двамата. След като разбра, че първичният протест на мъжа е вече минало, момчето също се отпусна и започна да се наслаждава на половия акт. Николай продължаваше с инвазията в кучешка поза, изправен на крака над Георги върху леглото и с интензивни движения само с таза. С отпускането на задръжките, аналният пръстен на Николай също се отпусна и от задника му започнаха да се процеждат струйки сперма, лубрикант и слюнка. Течностите се спускаха по топките му и капеха върху чаршафите. За момент Николай отпусна ръка от хълбоците на Георги и опипа дупката си. Усети, че розовата точка, всъщност не е точка, а от инвазията преди малко и нощуването с плъга, анусът му се беше отпуснал и сега оттам изтичаха соковете събирани последните 10-12 часа. Николай се възбуди допълнително от променената му физиология и вкара пръст в задника си. Допълнителната стимулация засили усещанията и оргазмът му беше предизвестен. Започна да вие от тока, който преминаваше през тялото му, а спермата му пълнеше девствения задник на Георги. Момчето се разтрепери и падна върху тялото на своя по-възрастен любовник. Пареща болка прониза Георги от по-дълбокото проникване и в опит да се измъкне, той легна на леглото. Николай продължаваше да трепери и да диша учестено. От притиснатата му простата и цялостното ново усещане, Георги също започна да се празни без да се докосва. Двамата мъже останаха така за известно време, след което Николай се окопити пръв и внимателно се измъкна от задника на Георги. Пенисът му беше поомекнал и излезе лесно. Николай полюбопитства и разтвори бузите на мъжа. Анусът му се беше затворил след половия акт.
- Напъни! – нареди Николай.
Георги напъна няколко пъти. Аналната халка се запулсира леко и капчици сперма заизлизаха от току що отворения за първи път анус.
- Сега и двамата сме напълнени. – констатира Николай лягайки на леглото до Георги.
Мъже се засмяха.
- Сега разбирам, какво е да си наебан. – усмихна се Георги.
- Мисля, че вече е време за сутрешно кафе.
Георги се усмихна, стана от леглото, дръпна Николай за ръката и го въвлече в банята. След по-малко от час двамата мъже седяха на верандата изкъпани и промити, пушеха цигари и пиеха кафе.
- Не очаквах, че събитията ще се развият така. – каза Георги.
- Как? – погледна го Николай.
- Ами така... не съм си представял, че ще бъда пасивната страна, то аз не си представях и еднополови ласки, но виж докъде се докарах...
- Тоест не ти харесва?
- Не, не, просто знам как се възприемат тези неща в обществото...
- Ако обществото изобщо разбере… – прекъсна го Николай и си дръпна от цигарата.
- Не съм имал такова море досега. Хората мислят за релакс и плаж, аз мисля само за секс.
- Е и аз не съм си представял нещата точно така, но ето че ми се налага да седя на една страна.
Двамата започнаха да се смеят.
- Малко е странно усещането. – констатира Георги.
- С времето ще се промени. – намигна му Николай.
Двамата мъже допиха кафето си и се разделиха. Николай се прибра до квартирата си, а Георги отиде на плаж. Бяха се уговорили да се видят направо в дискотеката, тъй като танцьорът беше на работа тази вечер.

***

Беше около 3 часа след полунощ. Георги пак седеше на познатото мястото до бара, вече беше изпил няколко от неговите водки, беше глътнал и два хапчета. Николай леко отегчено танцуваше, едно че не можеше да пази баланс, защото беше почти пиян, второ хората постепенно си тръгваха и оставаше без публика.
След по-малко от час дискотеката вече беше почти празна. Николай се беше преоблякъл и излезе на бара при Георги, който си даваше поредна наздравица с бармана.
- Да ти налея нещо? – обърна се барманът към танцьора.
- Искам от същото. – смъмри Николай и посочи чашата на Георги.
Барманът вдигна ръка към последните посетители и донесе питието на Николай.
- Не знаех, че се познавате. Като ви гледа човек отстрани би решил, че се праскате. – изкикоти се барманът.
Николай се ококори, но не каза нищо, извърна поглед към Георги и надигна чашата.
- Ами всъщност се запознахме преди три дни... и от тогава не сме спирали да се чукаме. – контрира пияният Георги.
- Ха-ха… – ухили се барманът. - Ако не знаех, какви цицорести мадами забиваше миналото лято, за малко да ти се вържа! – каза невярващо барманът.
- Истина е, прави страхотни свирки и има уникален задник, перфектен любовник е! – отговори мъжът.
- Ваша си работа! – отговори барманът, все още без да вярва на изреченото, и отиде да дооправи бара.
Георги чакаше пред дискотеката Николай, който беше отишъл да си вземе багажа, когато служебният вход се отвори и оттам излезе барманът.
- Да не забрави нещо? – попита го служителят от дискотеката.
- Не, чакам Николай.
- А, да, танцьора... така и не ми каза откъде се познавате?
- Напротив, казах ти, запознахме се преди три дни тук.
- Ама ти кога врътна резбата, не беше такъв?
- Нищо не съм врътнал. Нали знаеш, каквото става на морето си остава тук. – остроумничи Георги.
В този момент излезе и Николай, целуна Георги и чак тогава забеляза бармана, което го смути леко.
- Спокойно момче, разбрах всичко, обещавам да пазя малка ви тайна. – каза барманът.
- Ако искаш може да станеш част от нея. – каза заваляно Георги, който не разбра как точно се изплъзна тази реплика от устата му.
Георги погледна към Николай, като очакваше да му се разсърди или развика, но вместо това танцьорът изтърси.
- Чувал съм, че не си без опит в тези забавления.
Няколко минути по-късно вече пиеха и пушеха на верандата пред бунгалото на Георги. Барманът точно приключваше история за секс с един от сервитьорите преди няколко години, когато Георги го прекъсна.
- Да влезем, че нещо захладня?
Тримата влязоха в бунгалото, като Николай и Георги веднага се награбиха, а барманът седеше отстрани и гледаше леко стреснат.
- Сексът се прави без гащи! – отбеляза Николай, обръщайки се към наблюдаващият ги мъж, протегна ръка и започна да му събува панталоните.
В това време Георги дръпна и свали тениската му. Барманът остана гол. Изглеждаше добре, а татуировките му придаваха допълнителна автентичност. Николай приклекна и хвана пениса му, метален ринг беше заключен зад топките му.
- Явно си падате по забавленията за възрастни? – отбеляза Георги, който наблюдаваше сцената отстрани и потриваш достойнството си през панталона.
Николай налапа пениса на бармана. Мъжът издаде стон на задоволство и се отпусна. Парчето му беше с нормални размери и започна бързо да се втвърдява. Танцьорът приложи коронния си номер, като погълна целия размер до основата и продължи с фантастичната свирка. В този момент Георги съблече тениската си и събу панталона, застана до бармана. Пенисът му стърчеше гордо напред с впечатляващите си размери.
- Уал, мен, какво е това? – погледна изненадан бармана.
- Това е изкормвача! – подхвърли Николай и се заигра с колоса на Георги.
Николай влагаше усилие да достави удоволствие и на двамата мъже, като от време на време, освен игра с език, ги поемаше и дълбоко в гърлото. След няколко минути Георги предложи да се преместят на леглото, което беше със сменени чаршафи и в безупречна форма. Докато двамата мъже се излягаха, върху завивките, миришещи на омекотител. Николай реши да им спретне малко стриптийз шоу. Той започна да танцува, като бавно събличаше дрехите си, докато не остана по изрязания кожен слип от сценичното му облекло. След което се завъртя с гръб към мастурбиращите мъже и се наведе. Бавно започна да сваля кожения слип и да показва наяве малкия си и добре оформен задник. След което се изправи, хвърли облеклото настрани и бавно се обърна. Разкопча клетката, която пречеше пенисът му да се възбужда докато танцува и остави частите ѝ настрани. След това започна да съживява парчето си с ръка и продължи с еротичния танц. Приближи се до мъжете на леглото и започна отново да си играе с пенисите им. Първи се размести Георги, който стана и завъртя Николай към себе си. Разтвори с длани задника му. Личеше, че анусът на момчето не се е затворил напълно след сутрешното забавление, но и изглеждаше мазен.
- О, някой е успял да се подготви! – отбеляза Георги.
- Очаквах, че ще ми го вкараш още на работа. – отговори Николай.
Георги се пресегна, взе тубата с лубрикант и изстиска част от съдържанието върху розовата дупка, след което започна да я масажира, като вкарваше показалеца си, а малко по късно и средния пръст. Николай от своя страна продължаваше да прави историческа свирка на бармана, който дали заради алкохола или не, не вярваше на очите си. Георги отново хвана тубата с гела, намаза пениса си и натисна кръста на танцьора, за да може задника му да се повдигне.
- Ще му го вкараш ли? – попита невярващ барманът.
- Само гледай! – отговори Георги.
Насочи пениса си към мазния анус. Натисна и главата проникна, но тласъкът не спря до тук, а продължи да напира навътре, докато не вкара цялата дължина. Николай беше понечил да извика, но по този начин беше дал възможност парчето на бармана да влезе до корен. Усети, че ще се задуши, отдръпна се и пое въздух. Сълзи избиха в очите му.
- Добро момче, страхотен си! – каза бармана и пое с длани главата му, след което го целуна.
В тази поза продължиха няколко минути. Георги помпаше задника на Николай с различни по дължина и скорост движения, а танцьорът продължаваше с неравномерния минет. Георги излезе от Николай, стана от леглото и взе кутийката с презервативи. Подаде я на бармана и му каза, че е негов ред. Барманът не чака втора покана, нахлузи един кондом и обърна Николай по корем.
- Човече, само по порнофилмите съм виждал така разтворени задници. – отбеляза барманът, докато вкарваше пениса си в разпечатания задник.
Георги седна отстрани и наблюдаваше как барманът вкарва атрибута си в Николай. След малко се разместиха и мъжът обкрачи още повече танцьора. От новата поза, бузите на бармана се раздалечиха и наяве излезе неговото отверстие. Георги се приближи и видя, че не за първи път този задник излизаше наяве. Намаза единия от пръстите си с гел и го допря до кафявата точка на бармана. Постепенно от клатушкащите се движения барманът сам се наниза на показалеца. Георги добави и втори пръст, който бавно потъна навътре, същото се случи и с третия пръст. Масажира простата му няколко минути, след което те бяха заменени от пениса на Георги, чиято глава, опакована в кондом, опря на входа.
- Не, не, много си едър! – обърна се уплашен барманът.
- Само главичката, няма страшно. – усмихна му се Георги.
- И други са ме ебали, но не с такива боздугани! Моля те, ще ме сцепиш! – допълни бармана.
Георги се направи, че не го чува и напъна леко. Мъжът, оказал се по средата в любовната фигура, притихна. Очакваше парещата болка да го отрезви, но вместо това Георги вкара десетина сантиметра от парчето си и започна да излиза. Барманът леко се раздвижи и тримата преминаха в тласъци напред и назад, търсейки перфектния синхрон, в това така импровизирано влакче. След няколко минути Георги се умори да контролира дълбочината на проникване, извади пениса си, свали презерватива и легна до все още обладаващите се мъже. Николай го забеляза и се извъртя, за да налапа парчето му. Барманът гледаше и не можеше да възприеме, как е възможна такава свирка. След още няколко тласъка се схвана, излезе бавно и се отърколи на спалнята. Гледаше ги и си правеше бавна чекия. Георги подхвана Николай и го издърпа нагоре. Устните им се сляха в целувка. Момчето се пресегна зад гърба си и бавно се наниза на пениса на мъжа под него. Двамата преминаха в диво яздене. Барманът продължаваше да се наслаждава на гледката. След време стана и мина зад тях. Николай беше захапал леко рамото на Георги, който го помпаше интензивно. Мъжът повдигна поглед и разбра, какви са намеренията на бармана. Заключи ръце зад гърба на танцьора, постепенно намали тласъците и остави само главичката в ануса на момчето. Барманът приклекна, хвана с ръка пениса си и го насочи към вече ангажираната с пенис дупка. Натисна силно и успя да вкара главата на пениса си до тази на Георги. Николай изръмжа силно, след което извика. Анусът му за първи път се разтягаше с такъв обем.
- Чакай, бавно, спри! – примоли се танцьорът.
- Отпусни се, дишай... – настояваше Георги в ухото му.
Двата пениса, които сега правеха сандвич, бавно започнаха да се движат, като навлизаха сантиметър след сантиметър. Николай пъшкаше силно в захвата на Георги и всячески опитваше да се отпусне. Барманът добави още лубрикант и продължи да се движи. Беше тясно. Двамата мъже постигнаха синхрон, докато единият влизаше – другият излизаше, като само главата на пениса оставаше вътре. Георги отпусна захвата и целуна Николай, който беше изпаднал в безтегловност от екстаз. Пенисът му се беше надървил до пръсване и се триеше между собствения му корем и този на Георги. След по-малко от 10 минути, танцьорът не издържа и започна да се празни, захапвайки отново рамото на Георги. Аналната му халка започна конвулсивно да се свива. Приклещен, барманът не издържа и започна също да се празни в презерватива. Мъжко ръмжене на задоволство изпълни спалното помещение в бунгалото. Първи се съвзе барманът, който бавно се изниза и отиде да се измие в банята. Николай остана да лежи нанизан върху Георги. Той от своя страна започна да движи таза си енергично. Мляскащи звуци и стенания изпълниха стаята. След няколко секунди Георги изхвърли спермата си в задника на момчето и отново го притисна в страстна целувка. Завъртя го на една страна и бавно излезе от него. В този момент барманът напусна банята и започна да се облича. Георги стана от леглото, пенисът му още полунадървен и омазан със сперма, се люлееше между бедрата му. Наметна един халат и заедно с вече облечения мъж излязоха на верандата да пушат.
- Пич, благодаря ти за преживяванията! – каза барманът.
- Ха-ха, пак заповядай! Следващият път ти ще си по средата. – отговори Георги.
- Доста ще се замисля върху предложението ти, предвид размера на тоя смок! – констатира барманът.
- Всичко е въпрос на нагласа, важно е кеф да става. – отговори Георги и дръпна от цигарата си.
Барманът допуши своята, изгаси угарката в пепелника и каза:
- Момчето го освобождавам до края на седмицата, само не ми го наранявай, че клиентелата му се кефи.
Здрависаха се и се разделиха. Георги се върна при Николай, който още лежеше в ембрионална поза на леглото.
- Е? – попита многозначно Георги.
- Беше невероятно! – каза Николай.
- Освободен си от работа до края на седмицата. – допълни Георги и се надвеси над момчето и го целуна.
- Супер, дано задника ми издържи! – изкикоти се Николай.
- Няма друг избор! – каза Георги, като го шляпна леко по бузите.
След това го целуна първо по едното полукълбо, след това по другото. Дори без да ги разтваря – личеше си, че анусът е преживял доста. Беше зачервен и в елипсовидна форма. Част от спермата беше потекла навън, а халката дори не правеше опит да се свие.
- Утре ще си като нов! – каза Георги, захапвайки го леко по задника.
Двамата мъже влязоха отново в банята, Николай с леко разкрачена походка и стичаща се по бедрата му семенна течност, но все пак доволен. Слънцето навън започваше да изгрява, очертаваше се поредният горещ ден, но не само като температури. Предстоеше едно горещо море, начало за много нови преживявания.

Край

[email protected]

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 2 години

Хубав разказ. Аз също съм гей. От Варна съм. Ще се радвам, ако осъществя контакт с мъже от Варна, чрез този сайт. Естествено можем да разменим имей адрес, като за първа стъпка. Сериозен съм и ще отговоря на всеки, който прояви интерес

Анонимен | преди 2 години

Дай телефон от Варна съм

Анонимен | преди 2 години

Пич... Не мога тук да го дам. Напиши имейл адрес, на който да ти пиша и ще ти дам веднага телефона ми

Анонимен | преди 2 години

Пляс... Пляс.... Педалите.... Водно колело... Много обичам да ми пори дупето, някой мъж с голям пенис. И обожавам да гълтам сперма

Анонимен | преди 2 години

аз съм би от варна 18 годишен някой да му лапам

Анонимен | преди 2 години

Като искаш да лапаш остави имейл. И аз съм от варна

Анонимен | преди 2 години

мейла ми е [email protected]

Анонимен | преди 2 години

Не разбирам защо хората пращат имейл, като изобщо не ги поглеждат. Визирам [email protected].детински истории

Анонимен | преди 2 години

Mnogo iskam da eba pedal ot varna sam iskam da mu palnq ustata

Анонимен | преди 2 години

До последния коментар... Ако желаеш да ебеш, остави имейл за връзка и ще ти пиша.мъж от Варна съм. Или педал, както наричаш мъжете, харесвани мъже. Обичам да духам и гълтам

Анонимен | преди 2 години

Какво стана.... Ебача на педали... Изчезна от ефира. Ха ха. Май си от тези ебачи, дето първи се надупват

Анонимен | преди 2 години

Абе всички ли сте от Варна, няма ли нещо от северозапада :D

Анонимен | преди 2 години

Само активен от варна [email protected]

Анонимен | преди 2 години

Много искам това да ми се случи и на мен. [email protected]

Анонимен | преди 1 година

Харесвам надарени и тройка с жена. Ако има такива да пишат , скайп live:.cid.219fa52578bc5d41