Banner

18
Внимание!

Този сайт не е подходящ за лица под 18 години. Ако сте под тази възраст или не желаете да го разглеждате, моля напуснете!


Разнообразието на Георги (част 2)

09.06.2021 | Анонимен
Категория: Аматьори

Георги посегна, за да натисне дръжката и да влезе в банята, когато вратата внезапно се отвори, а отвътре изскочи Николай с препасана кърпа през кръста. 
- Носех ти шампоан, вдигна несесера Георги.
- Ползвах тези вътре, усмихна се танцьорът. - Хайде влизай и не се бави много, допълни момчето и се запъти към вътрешността на стаята.
Георги влезе, затвори вратата и пусна душа. Набързо изми остатъците от предходното забавление, отдели малко повече внимание на някои зони, които сега бяха в покой и посегна да спре душа. Погледът му попадна върху маркуча на подвижния душ, който не беше на мястото си. Проследи го до мивката и видя, че слушалката е развъртяна и отделена от маркуча. Веднага му светна какво се е случвало тук преди малко.Взе една от кърпите, закачени зад врата, подсуши се и я уви около кръста. Напусна банята, остави несесера на спалнята и влезе в дневната. Николай го нямаше, а врата към верандата беше отворена. Погледна навън и видя момчето, което пушеше, седнало в градинската мебел.
- Да не настинеш, започна Георги.Николай загаси цигарата, изправи се, а кърпата се изду като палатка между краката му.- Май на някой не му е студено, констатира Георги.
Николай не каза нищо, приближи се, повдигна се на пръсти и целуна мъжа.
- Желая да довършим започнатото, каза с почти мъркащ глас танцьорът.
Устните им се сляха отново, но този път доста страстно. Георги хвана през кръста момчето и го понесе към спалнята, като ритна и затвори вратата. Бързо го пренесе през помещенията и го хвърли на леглото като се надвеси над него.
- Какво точно сме започнали, стрелна го с поглед мъжът.
- Това, каза Николай, избутвайки Георги, който се оказа прав пред седналото на леглото момче.
Николай опипа с длани релефното тяло и започна да нанася нежни и влажни целувки около пъпа на своя любовник. Хвана с две ръце и размота хавлиена кърпа. Остави я да падне на земята, а под нея се показа, това, което Николай беше виждал само в порнофилмите. Пенисът на Георги висеше набъбнал към коленете му. Танцьорът го хвана с ръка, направи няколко движения, погледна Георги в очите и облиза голямата розова глава. Мъжът издиша тежко. За втори път тази вечер получаваше това, което никой друг не можеше да му достави - пълно удоволствие. Николай се възползва от все още мекия пенис, облиза го по дължина, пое си въздух и го погълна до основата. Повдигна поглед към Георги, който още не можеше да проумее, как това е възможно.
Възбудата започна отново да нахлува и в двамата, но този път с голяма инерция. Георги премести ръцете си върху главата на момчето и започна леко да движи таза си. Пенисът му се беше втвърдил. Николай извърна глава, предусещайки какво ще последва. Вдиша дълбоко и отново засмука главичката. Георги премести таза си напред, а с ръце приближи главата на момчето към тялото си. Николай отпусна гърлото си и усети как едноокото чудовище преминава през гърлото към шията му. Когато топките опряха в брадичката му и двамата мъже застинаха за секунда. Последваха няколко по-бързи движения с таза. Лицето на момчето се изчерви. Николай затвори очи в опит да се контролира, но инстинктът му, че ще се задуши го накараха да забута с две ръце по бедрата на Георги. Той обаче не отстъпи, а направи още няколко движения с таза в тази хватка и чак тогава се дръпна назад. В стремежа си да не повърне и да си поеме въздух Николай се закашля, докато едрата глава на пениса беше още в устата му. Пръски гърлена слюнка опръскаха основата на едрото парче, сълзи избиха в очите на Николай. Георги веднага пусна хвата си и понечи да даде крачка назад. Танцьорът обаче го беше хванал здраво за достойнството и не му позволи. Само избърса с длан устата си, погледна го с просълзени очи и се усмихна задоволително.
- Искам да те усетя в мен, пожела Николай.
- Сигурен ли си, попита учуден Георги, но вместо отговор момчето просто се отпусна по гръб на леглото, след което се завъртя по корем. Георги се надвеси отново над него. Пенисът му опря в малките заоблени полукълба. Последва серия от целувки по гърба на танцьора, които бавно слизаха надолу. Георги постави дланите си върху задника на момчето. Лапите му се оказаха по-големи от младежките полукълба. Георги ги стисна и разтвори няколко пъти, след което отърка пениса си в тях. Николай измърка леко, повдигна дупето си и свали кръста си. От новата поза, анусът му дойде на преден план. Георги приклекна зад новата гледка. Малък и стегнат задник, розов анус без кафеникав ореол. Мъжът и преди беше виждал отверстия, но за първи път изглеждаше толкова... неупотребяван.
- Някой, а...такова,...нещо влизало ли е тук досега, полюбопитства Георги.
- Хах, нямаш привилегията да ме сефтосаш, ако това питаш, но ще си първият с такъв инструмент, каза заинтригуващо Николай.
Георги целуна нежно едната буза. Пресегна се и придърпа несесера. Извади шишенце с лубрикант и нанесе малко между двете полукълба. Николай потрепери от хладния гел. Георги започна да масажира с пръст малката розова точка. Направи няколко кръгови движения и потупа леко върху отвора. Хвана пениса на Николай и започна да го опъва, розовата халка реагира с лека пулсация. Мъжът отново отвори шишенцето и нанесе втора доза лубрикант. Отново разнесе с пръст, но този път натисна леко. Николай издиша и зарови глава в леглото. Георги потупа пак розовата точка и отново натисна с пръст, като този път показалецът му влезе наполовина. Започна бавно да го движи напред - назад. Усети, че халката поддава и вкара целия си пръст вътре. Леко го прегъна и завъртя, като се опита да намери простатата на момчето. То от своя страна, усещайки тръпките ниско долу, раздвижи леко таза си. Георги изкара показалеца си. Потупа пак, но този път с показалеца, направи няколко кръгови движения, за да омаже пръста и проникна с него. Николай започна да диша на пресекулки, а халката му продължаваше да се отпуска. Георги изкара палеца и хвана с длани полукълбата и ги разтвори настрани. Анусът леко се отвори. Георги се изплю точно в целта. Отпусна с едната ръка дупето, а с другата продължаваше да опъва. Събра показалеца и безименния пръст и започна да прониква едновременно. Николай изскимтя еротично. Дългите пръсти на Георги проникнаха докрай и се раздвижиха. Напред, назад. Последва въртеливо движение и отново потриване на простатата. С лявата си ръка Георги пак започна да масажира пениса на момчето. То от своя страна движеше таза си и се набиваше назад. Мъжът изкара двата пръста, халката вече се беше поотпуснала достатъчно. Взе шишенцето с гела и изстиска част от съдържанието директно в ануса на момчето.
- Продължаваме ли, попита Георги, докато милваше задника на момчето.
- Не спирай, искам те в мен, изскимтя отново Николай.
Мъжът се изправи, бръкна в несесера и извади картонена кутийка с презервативи. Извади един, скъса опаковката, масажира пениса си, за да го втвърди достатъчно, сложи кондома на главата и го разви по основата. Тънкият силикон успя да покрие две трети от ствола, намаза го с гел. След което легна по гръб до Николай, погледна го и го целуна.
- Твой ред е, да видим дали ще се справиш.Николай се усмихна, изправи се върху леглото и обкрачи едрото тяло на Георги. Приклекна и прокара ръка зад гърба си. Хвана твърдия пенис, който едвам се побираше в презерватива и го допря до ануса си. Натисна, но не успя да го вкара. Пробва втори път, като леко напъна аналните си мускули. Този път главата премина през нежния пръстен. Огромно напрежение обхвана Николай, усети пулса в ушите си. Беше стиснал очи и сбръчкал вежди. Така или иначе най-страшното беше преминало. Напъна отново като отпусна тежестта си и успя да поеме още десетина сантиметра. Усещаше как ануса му поддава от тежестта, а смазката спомага приплъзването. Обзе го приятното усещане на пълнота, топла вълна се разля по тялото му, която излезе през устата му под формата на стон. Георги лежеше неподвижно, а стегнатата хватка му доставяше огромно удоволствие, което го караше да диша учестено. Николай постепенно се раздвижи и леко промени ъгъла. Така при всяко нахлуване, пенисът опираше в простата му. Наведе се и целуна Георги. Последваха минути на безумна страст, похот, без задръжки, без мисъл, само чисто удоволствие. Георги също движеше таза си, но не променяше дълбочината на проникването. Триенето го влудяваше, искаше да се изпразни.
Георги сграбчи Николай през кръста и го завъртя по гръб без да излиза от него. Подпря се с длани от двете му страни, изправи се и качи краката на момчето на раменете си. Започна отново да прониква.
- Бавно, бавно, примоли се Николай като изпъна ръце и подпря с длани бедрата му, за да ограничи движението напред.
Георги спря инвазията, беше вкарал половината от пениса си. Дръпна таза си назад, след което отново проникна напред, увеличи скоростта. Двамата мъже дишаха тежко, а от устата на Николай излизаше и по някой гърлен хрип. Пенисът му се бе надул до пръсване от усещанията, които се случваха зад топките му. Момчето хвана достойнството си с ръка и започна интензивна мастурбация. Непрестанните тласъци, триенето и големината на пенса в него - го докараха до кулминация. Стисна очи и устни, веждите му се сбръчкаха, вените по лицето и шията му изпъкнаха, а коремните му мускули се свиха. Започна да се празни на дълги тласъци върху стомаха и гърдите си. Първите 2-3 откоса бяха силни, останалите по-слаби. Анусът му започна да пулсира. От гледката на треперещото и гърчещо се в оргазъм момче - Георги не издържа. Извади пениса си внимателно, с едно движение свали презерватива, хвърли го на земята и започна да лъска пениса си. Беше го хванал с две ръце. С лявата го беше стиснал в основата, а с дясната интензивно биеше чекия, търкайки ръба на главичката. Усети как топките му се стягат, а спермата му излита през едноокото достойнство. Коленете и таза му омекнаха. Силен стон се изплъзна от устата му. Опръска корема и гърдите на Николай за втори път тази вечер. Изхвърли по-малко количество сперма от Николай. Настъпиха секунди на безвремие. И двамата мъже се опитваха да успокоят дишането и пулса си. Георги се претърколи и легна до Николай, последва нова пауза.
- Добре ли си, първи се съвзе Георги.
- Не...страхотно съм, каза Николай подсмихвайки се. -Ще се наложи пак да ползвам банята, допълни момчето.
- Цялата е твоя, каза Георги, който гледаше в точка в тавана.
Николай стана от леглото, опипа ануса си, констатира, че всичко му е наред и се запъти към банята. Георги остана да лежи, като затвори очи, мислейки си какво му се беше случило. Беше ли правилно, беше ли редно и отново почувства топлина в слабините си. Реши, че ще се отдаде на момента, без да мисли за последствията, пък да става каквото ще.
Изведнъж - внезапна и остра болка обхвана слабините му. Георги отвори рязко очи. Беше в леглото и беше завит като в пашкул. Имаше сериозна ерекция, но чаршафът притискаше пениса му. Освободи завивката, а с нея и напрежението. Огледа се, беше сам, а навън грееше слънце. Стана от леглото, за да потърси часовника си или телефона, за да разбере колко е часът. Огледа помещенията в бунгалото, а от Николай нямаше и следа. Намери телефона си и видя, че наближава обед. Върна се в спалнята, за да оправи леглото. Без да иска настъпи презерватива, който беше останал от снощи на пода до една от кърпите. Набързо отиде да го изхвърли, сложи и кърпите за пране. Почисти чашите от холната маса, оправяйки възглавниците на дивана откри частите от пенис клетката на Николай. Отиде да ги остави до кафемашината на плота и да си пусне кафе. До машината намери часовника си и бележка. "Не исках да те будя", надпис последван от телефонен номер. Георги си пусна кафе и се погледна в огледалото, коремът му се беше издул, а главата леко го болеше. Отиде до тоалетната да се освежи. Освободи съдържането на пикочния си мехур, пенисът му вече беше поспаднал и успя да се облекчи. Върна се в спалнята и реши, че ще ходи на плаж. От сака извади синтетични и много изрязани слипове с широк ластик. Беше ги купил онлайн миналата година, за да ги ползва като бандаж под банските. Изрови и едноцветни панталони, който добре очертаваха задника му и бяха достатъчно къси, за да може бедрата му да са на показ - все пак служеха за бански. Наметна една тениска, след което взе кафето, добави му мляко и захар, и излезе да пуши на верандата.
Денят беше слънчев, а морето спокойно. Георги изпи кафето си на спокойствие, върна се вътре, събра си нещата за плаж и тръгна. Преди да затвори вратата взе телефона и бележката.
Избра си чадър с шезлонг, част от къмпинга и се настани. Напръска се със слънцезащитен спрей и се излегна. Наслади се на морските вълни, глъчката на другите плажуващи и лекия вятър, който духаше. Главата му се проветри, а с това го обхвана и приятно настроение. Прегледа съобщенията, имейлите и социалните си мрежи през телефона, увери се, че всичко е наред и изкара бележката. Набра номера в едно от приложенията за комуникация и му зададе да търси. Веднага излезе профила на Николай. Разгледа го и му поиска приятелство. Усети лека тръпка в слабините си, затова остави телефона и вдигна ръка към бара. Поръча си разхлаждаща напитка и лека закуска. Докато хапваше, телефонът издаде звук за известие. Николай беше приел поканата му. Георги се замисли дали да му пише, но първо реши да довърши храната си. Телефонът отново даде сигнал, този път за ново съобщение - от Николай.
''Някой се е събудил'', пишеше на дисплея.
''А някой си е тръгнал без да каже чао'', реши да го провокира Георги.
''Оправданието ми е написано на бележката :) Имах ангажимент тази сутрин в Бургас, нямаше как, но обещавам да се реванширам, ако искаш :)))''''хахахах, чакам те за вечеря в 18и30 в ресторант Русалките?''''приема се'', беше краткия отговор на Николай, а Георги реши да прекрати чата.
Остана още няколко часа на плажа, направи няколко влизания в морето, възползва да преплакне око по загорелите тела и дремна малко. Прибра се час преди уговорката с Николай.
Направи си още едно кафе и влезе да измие солта и слънцезащитния спрей от тялото си. Пусна водата и хигиенизира тялото си. Погледът му отново се спря на маркуча и слушалката на подвижния душ. Любопитно усещане обзе Георги, досега никога не си беше правил промивка, но любопитството надделя. Смени душа от смесителя и взе маркуча. Нагласи температурата на водата и клекна по средата на банята. Допря струята до входа на ануса си. Пенисът му моментално реагира. Георги натисна и водата започна да пълни тялото му. Усещаше тежест, коремът му започна да се издува, плочките му се скриха. Мъжът не можеше да издържа повече и извади маркуча внимателно. Изправи се бавно и се погледна в огледалото. Коремът му се беше подул, а пенисът ми беше придобил исполински размери. Георги погали издутината, след което дланта му се премести върху достойнството. Няколко бързи движения и беше готов да свърши. Седна на тоалетната, продължавайки с мастурбацията. Кулминацията не закъсня и от пениса на Георги започна да се изливат струйки сперма върху плочките. Оргазмът отпусна аналния му пръстен, водата започна да изтича под напрежение. Последваха няколко конвулсии на цялото тяло. Георги се успокои, напъна, за да изкара и последната вода от организма си и отново премести смесителя на основния душ. Изми себе си и плочките, сглоби подвижния душ и го върна на мястото му. Изсипа малко душ гел в ръката си и го нанесе по цялото тяло, като обърна внимание на някои специални зони. Направи още няколко напъна, за да се увери, че всичко е излязло и се изплави. Излезе от банята и започна да се суши. Погледна се пак в огледалото. Коремът му се беше прибрал, релефът отново беше изпъкнал, а пенисът му се поклащаше отпуснато. Георги се почувства странно от експеримента, определено промивката му хареса, въпреки леко смесените чувства от морална гледна точка. Остана доволен и от изпразването, което сякаш го освободи и тонизира.
Отново последва процедурата по сушене, гладене, обличане и правене на прическа. 15 минути преди уговорката Георги беше готов, погледна се за последно в огледалото. Беше избрал синя ленена риза с навити ръкави и впит панталон. Събра необходимите му неща като телефон, пари и документи, заключи и се отправи към ресторанта, който беше в района на къмпинга.
Огледа хората, които вечеряха, но не видя Николай. Попита хостесата за маса за двама и тя го поведе към дъното на една от терасите. Георги се настани, поръча вино и започна да разглежда менюто.
Точно беше избрал, когато видя Николай да се задава. Ходеше бавно, беше облякъл бяла риза с къс ръкав и бежов панталон като шалвари, който рязко се вталяваше под коленете му, глезените му бяха голи.
- Добър вечер, каза Николай и седна срещу Георги.
- Здравей, отговори мъжът.
- Надявам се, че не ме чакаш отдавна?
- Не, имах време да поръчам вино и съм си избрал Цезар с калмари, каза Георги и посочи снимка в менюто.
- Добър избор, отговори Николай.
В този момент сервитьорът донесе охладеното вино и прие останалата част от поръчката.
- Виж за снощи, продължи Николай. - Като излязох от банята беше заспал гол и аз не исках да те будя. Затова те завих и си тръгнах, а и тази сутрин станах рано, защото ходих на лекар.
- Лекар, попита напрегнато  Георги.
- Да, имах час за разчитане на рутинни изследвания. Всичко е на ред, чист съм, уточни Николай.
- И аз ходих преди няколко седмици, така или иначе ми трябваше медицинско и се възползвах и аз, ще се живее, пошегува се Георги.
Двамата си дадоха наздраве и разговорът продължи.
- Как си след снощи, полюбопитства Георги, борейки се с един паниран калмар в чинията си.
- Хъм, много добре, е, малко ме стресира с някои размери, но аз лично съм доволен, а по-точно задоволен, намигна Николай.
- Хаха, този размер винаги предизвиква коментари. Ама аз какво да направя, не съм си го избирал? Пък и нали все размерът имал значение, после много е голям. Честно да си призная, негативите май са повече от позитивите. За първи път чак снощи разбрах, какво е истинско удоволствие от цялостна ''френска целувка''. За първи път някой успява да го поеме целия, разсмя се Георги.
- Какво? Никой досега не го е правил, не мога да повярвам. Факт, че е наднормен, но пък аз нямам почти никакъв опит, каза Николай.
- Чакай, нали снощи каза, че нямам привилегията да съм пръв?- Да, така е, не съм те лъгал. Досега съм имал няколко сексуални контакта, броят се на едната ръка, говоря за момчета нали. Но всички бяха на моята възраст и с нормални размери.
- Тогава как си толкова добър?
- Хахах, ами не знам, учил съм се от филмите. Като искам да направя нещодобре, то се получава от самосебе си. Ти не си ли пробвал, попита Николай.
- Не, никога не съм поемал, нали, нито отпред нито отзад. Е, имал съм 2-3 пиянски изцепки преди години, но винаги съм бил активен, отговори Георги, дояждайки вечерята си и се облегна на стола като запали цигара.
- А не ти ли е било любопитно, поинтересува се Николай.- Любопитно да, но никога не съм имал влечение към този род забавления.
- Тогава това снощи, как се случи?- Хъм, беше импулсивно, не казвам, че не ми е харесало, точно обратното, просто до сега, може би, не е имало подходящ човек, вече съм с различен мироглед, засмя се Георги и попита: - А при теб как стоят нещата?- Ами общо взето по същия начин, с изключението, че като ме хванат лудите и съм готов на всичко. Много ги обичам тези забавления, ухили се Николай.- А и много ми харесва простатната стимулация. Преди няколко години една кака ме отрака за нея и така, но това е само при специални случаи, иначе стандартно, харесвам слаби момичета.
Двамата започнаха да се смеят, в този момент дойде сервитьор да отсервира, а двамата мъже си поръчаха десерт и още една бутилка вино.- Не знам, усмихна се наивно Георги, винаги са ми казвали, че боляло.- Боли, ако си го въобразяваш. Е, в началото е малко некомфортно, но и зависи, ако не знаеш какво да правиш, не си се отпуснал. Сега важна е и големината, но не мисля, че има невъзможни, нали, човешки, отбелязвам! Двамата започнаха да се смеят отново. След малко десертът беше сервиран.
- На работа ли си тази вечер, попита уж небрежно Георги.
- Не, работя през ден, днес почивам, затова ходих и на лекар, планове за вечерта също нямам, усмихна се Николай.
- Значи се очертава интересно.
- Сигурно.
Двамата допиха виното, Георги настоя да плати сметката, последва негативна реакция от страна на Николай, Георги все пак го надви. Двамата станаха и излязоха от ресторанта. Тръгнаха към плажната алея.
- Можем да идем да пием в онзи бар, посочи Николай.
- Мислех да довършим водката от снощи, намекна Георги.
Николай се съгласи и двамата се запътиха към бунгалото. Георги отвори хладилника и изкара бутилката, даде чаши и сок. В това време Николай бръкна в джоба си и изкара пликчето със стимуланти, този път извади три броя.
- Мисля, че това е по-добро от алкохола, отбеляза танцьорът. Счупи едната таблетка на половина и разтвори по хапче и 1/2 в две чаши със сок.
Двамата мъже излязоха на верандата, за да пушат и изпият ''стимулирания'' сок.
- Днес си правих клизма, каза изневиделица Георги. При което Николай избухна в смях.
- И аз, двамата продължиха да се смеят.
- Хахах, звучи тъпо, но за мен е част от новите неща, които ми предоставя това море. Напълно непознато усещане, за което допринасяш и ти, заяви Георги.
- Така ли, Николай стана бавно и седна с лице в скута на Георги, който още пушеше. Хвана с ръце главата му и каза: - Значи аз съм просто нова тръпка?
- Неее, ти си неизвестна земя с много нови тайни, каза Георги и допря устни до тези на Николай.
- Готов ли си да видиш, какви благини и удоволствия има по тази земя, зениците на Николай се разшириха, в погледа му прозираше похот.- Внимавай какво си пожелаваш, каза закачливо Георги, дръпна последно от фаса, протегна се и го загаси в пепелника. Допи на екс сока и отново целуна Николай.
Топлина и емоция обзе телата им. Пенисът на Георги започна да нараства в прилепналия панталон. Отделиха устни, Николай стана, двамата мъже взеха чашите си и влязоха.
Светкавица проблесна в небето, а облаци скриха изгрялата луна, задаваше се дъжд. Оставиха чашите на холната маса и продължиха към спалнята.
- Искам да усетя всяка фибра по теб, каза Николай, разкопчавайки ризата на Георги.
- Искам да се чукаме така, че да ни остане спомен за цял живот, изсъска възбуден през зъби Георги, стиснал ревера на ризата на танцьора. Дръпна го, целуна го страстно с език, след което го отблъсна и изхлузи дрехата му през главата без да я откопчава. Николай започна да опипва пакета на Георги и да го целува по гърдите, като засмукваше зърната му до болка. Георги се остави на действията му. Николай продължи по коремните мускули, продължавайки към слабините му. Захапа леко пениса през опънатата материя на панталона. Разкопча го и го свали изцяло. Георги беше достигнал пълна възбуда, единствената пречка оставаха слиповете, които едвам удържаха напрежението. Николай хвана с показалци плоския ластик и започна да сваля бавно надолу. Пенисът започна да се показва, първо дебелата трапецовидна основа, след това стволът с изпъкнали вени. Накрая ластикът премина и през главичката, освобождавайки го от хвата на трикото, пенисът се отплесна и се удари в коремните мускули на Георги, той изпъшка и премрежи поглед. Николай хвана колосалното достойнство и започна да нанася леки целувки, оставяйки влага по целия ствол. След това захапа главичката, изкара го отново от устата си и продължи с облизването от всички страни. Пусна го, а с ръцете си хвана Георги за задника. След което с едно движение се опита да го погълне докрай. Задави се, сълзи избиха в сините му очи, дръпна леко главата си назад, пое си въздух и повтори движението. Тясното гърло побърка Георги, който леко се наведе напред и с две ръце притисна главата на Николай към себе си. Той от своя страна премести ръцете си на бедрата на Георги и започна да се съпротивлява, защото не му стигаше въздух. Георги отпусна захвата, Николай дръпна главата си назад, за да поеме въздух и отново направи дълбоко гърло. Този път Георги раздвижи таза си. Николай не се сдържа и повърна част от слюнката, която се беше отделила в устата му. Това сякаш на никой не направи впечатление и двамата повториха движението. Николай отдели още слюнка, която покапа по пода. Георги пусна главата и премести ръцете си под мишниците на момчето, за да го изправи. Погледна Николай в очите и започна да облизва лицето му, след което го целуна. Завъртя го с гръб към себе си, като сключи ръце пред гърдите му. Заигра се със зърната му, а с пениса си подпираше момчето отзад. Блъсна го леко на леглото, след което хвана глезените му и ги издърпа така, че тазът му да остане на ръба на спалнята. Опипа подутината му отпред и развърза връзките на бежовия панталон. Издърпа го през глезените, а момчето остана по бельо. Георги свали и него, след което раздалечи бузите на дупето му. Това, което видя го парализира. Николай беше поставил анална тапа с продълговата основа. Това накара емоциите в Георги да забушуват.
- Какво си направил, попита изненадан Георги.
- Това е малката ми изненада, отвърна Николай.
Сефа Георги разбра, защо е избрал толкова широк панталон, който да не очертава раздалечените му бузи. Мъжът хвана леко основата на аналния плъг и натисна. Хрип и въздишка се отделиха от устата на Николай. Георги понечи да извади тапата, започна да опъва внимателно и да я връща обратно. Накрая я хвана с два пръста под силиконовата основа и започна да дърпа. Анусът на Николай започна леко да се разтваря, а отвътре да излиза широката основа на плъга. Момчето дишаше учестено. Георги успя да изкара цялата черна силиконова тапа, беше виждал подобни във порнофилмите, но там бяха по-големи. От изваждането на тапата се чу мляскащ звук и изби малко количество предварително сложена смазка. Мъжът остави плъга настрана и хвана задника на Николай с длани. Опъна настрани, анусът на момчето леко се отвори. Николай отпусна мускулите си, а отворът уголеми диаметъра си. Георги се пресегна до несесера и изкара тубата с анален гел. Впръска известно количество лубрикант директно. Проникна с два пръста и започна да движи и натиска във всички посоки. Николай дишаше и стенеше от аналната стимулация. Георги добави трети пръст и отново започна да натиска. Стоновете на Николай ставах все по ясни. Георги изкара ръката си, плесна леко момчето по едната буза и отново се пресегна към несесера. Извади картонената кутийка с презервативи.
- Искаш ли без, аз съм чист, чу гласа на Николай, който следеше с периферното си зрение всичко, което се случваше зад него. Георги върна кондомите в несесера. Намаза обилно пениса си с гел и застана на аналния вход. Николай задържа дъха си. Усети как пенисът на Георги навлиза през аналния пръстен, а той продължава да се разтяга. Главата на колоса се отърка в простата и продължи да навлиза. Николай изстена. Георги беше проникнал с две трети от достойнството си и започна да тегли навън. Изкара го почти целия, след което започна да навлиза отново, тази инвазия продължи няколко минути. След което излезе изцяло, легна на леглото до Николай и го придърпа на неговото ниво. Започна да го целува по врата и зад ушите. С ръка намести пениса си и отново проникна в ануса на момчето. Този път тласъците бяха плитки и бързи. Николай пъшкаше без да се сдържа. Георги енергично движеше таза си.
- Ще свърша, прошепна Георги в ухото на Николай.- Нека да е в мен, каза момчето.
Георги продължи с интензивните движения. Николай усети топлите струи, които пълнеха отвореният му анус. Георги издиша тежко и замръзна за миг, потрепери.
- Беше страхотно, каза мъжът и извади бавно пениса си, след което легна по гръб. Николай лежеше безмълвно. След момент стана и отиде до банята. Върна се след около минута с усмивка на уста.
- Сега започваме, каза предизвикателно и клекна до леглото.
Започна с нежно фелацио, като облиза остатъците от сперма. Пенисът на Георги седеше в полутвърдо състояние. Николай отново ближеше и засмукваше главичката. Слизаше с език по целия ствол. Повдигна леко краката на Георги и се заигра с топките му. Напипа тубата с лубрикант и незабелязано изстиска малко върху пръстите си. Заигра се с ануса на Георги и с пръст проникна до простатата на мъжа. Георги забели очи и запъшка. Николай продължаваше да стимулира G-точката и да прилага уменията си с уста. От новите усещания и стимулацията, пенисът на Георги отново се втвърди. Мъжът свали краката си, което принуди Николай да изкара пръста от ануса му. Стана, повдигна Николай и го върна на леглото, като остана надвесен над него. Започна да го целува нежно по устните, врата, корема и пъпа. Неочаквано и непредвидено и за двамата, Георги захапа пениса на момчето. Николай се стегна, като всеки мускул по тялото му се очерта. Георги продължи с неумелата свирка, докато пенисът на Николай не достигна пълни размери.
- Не мога повече, изрече Николай и парчето му започна да изхвърля сперма. Първите два откоса опръскаха устата и лицето на Георги, останалите капки паднаха върху корема му. Георги се облиза леко и усети вкуса на белия протеинов сок. С пръсти събра, това което беше останало и ги поднесе към устата на Николай, който облиза всичко. След това дръпна главата на Георги и го целуна по устата.Мъжът се изправи и намаза отново пениса си с гел.
- Заслужаваш наказание, каза леко раздразнено Георги, а Николай му отговори с лека усмивка и еротично облизване на устните.
Георги хвана глезените му, придърпа го до ръба на леглото и вдигна краката на Николай до раменете му. Еластичността на момчето беше завидна. Николай пое с ръце собствените си крака, като по този начин остави всичко на показ. Георги вкара два пръста във все още отворения и мазен анус. Николай изпъшка. Мъжът хвана колоса си и го насочи към очакващата розова и подготвена дупка. Натисна и главата проникна. Георги продължи инвазията, пенисът продължаваше да навлиза в задника на момчето. Две трети вече бяха вътре, но Георги не спря и продължи да го навлиза. Силно напрежение и дискомфорт обзеха Николай, който ококори очи, но не се пресегна, за да спре акта. Финален напън и топките на Георги опряха в задника на Николай, той изхлипа звучно. Усещаше аналния пръстен разпънат докрай, а вътрешните му стени силно притиснати. Георги изчака няколко секунди, за да привикне, след което се раздвижи. Николай пъшкаше неудържимо. Георги се изправи напълно и леко приклекна. Няколко сантиметра над пъпа на Николай вляво - плътта се надигна. Георги се раздвижи, с което и подутината се размести. Мъжът направи няколко тласъка, след което излезе наполовина. Подпря с длани стомаха на Николай и отново влезе изцяло. Погледна към Николай, който беше забелил поглед и затаил дъх. Момчето изстена, а Георги усети собствени я си пенис, забит в дълбините на момчето да опира в дланта му. Това го подлуди, направи още няколко бавни тласъка и се отдръпна, като остави само главата вътре. Надвеси се с цяло тяло над невярващото момче и го целуна, то му отвърна като преплетоха езици. Георги започна нова серия от плитки тласъци. Повдигна се на ръцете си и се изправи. Не му трябваше много и за втори път тази вечер изпита невероятен оргазъм, а той сякаш не беше един. Вълна след вълна заливаше тялото му. Тръпката започваше някъде зад врата му, преминаваше през гръбнака и тестисите и излизаше на бели откоси през върха на пениса му. При всеки импулс тялото му се напрягаше, а мускулите му се стягаха.
След малко повече от минута и двамата мъже дойдоха на себе си. Георги се наведе отново, подпря се на длани, опря нос в носа на Николай, целуна го по устните, гърдите, пъпа, пениса, който лежеше уголемен върху плоския му корем. Прегънал се почти на две, Георги дръпна рязко таза си назад и с мляскаш звук излезе от ануса на Николай. Пое с две длани полукълбата на момчето и разтвори. Николай се отпусна, усети как анусът му пулсира широко отворен. Това, което виждаше Георги се запечата в съзнанието му. Дупето на Николай се беше разтворило до такава степен, че Георги можеше да види собствената си сперма и остатъци от лубрикант в дълбочината. Не издържа на гледката, изплю голяма и мазна храчка, която бавно влезе в широко отвореното отверстие. Отпусна едната си ръка и с пръсти започна да обикаля по подутата и зачервена халка. Вкара два пръста вътре, Николай изстена отново. Георги се надвеси и захапа пениса му. Стимулацията на простатата и фелациото накараха Николай да свърши. Оргазмът беше като светкавица. Тялото на младото момче изпадна в конвулсии. Георги поемаше всичко в уста та си, но без да преглъща. Когато емоционалната и физическа буря на удоволствие утихна. Георги изсмука и последната капка бяла течност от главичката на Николай и изкара пръстите от ануса му. Хвана отново с длани бузите му и ги разтвори. Халката отново се разшири, като даде достъп до вътрешността. Георги изплю голяма бяла храчка от събраната сперма и я остави да влезе сама в момчешкото дупе. След което взе аналната тапа, постави я на входа и натисна. Николай изпъшка изнемощял. Тапата влезе безпроблемно, а аналната халка започна бавно да се затваря и да обгръща черния силикон. Георги помогна на Николай да върне краката си в хоризонтална позиция и легна до него на леглото. Приближи се и го целуна.
- Добре ли си, попита нежно Георги.
- Да...да, изпъшка Николай.
- Боли ли те някъде, поинтересува се мъжът.
- Не, всичко е наред, беше уникално, беше...интензивно, не искам никога да свършва.
Георги целуна нежно Николай, който му отвърна.
- Тази вечер оставаш в това легло и искам утре да те намеря в него, нареди Георги, след което зави и двамата, пресегна се, загаси осветлението и легна до младото момче. Николай се намести, като се сгуши в тялото на своя любовник. Заспаха. Минаваше полунощ, луната успя да пробие отново през облаците, дъждът беше спрял. 

---
Новак
[email protected]

НОВ КОМЕНТАР | Анонимен
КОМЕНТАРИ
Анонимен | преди 3 години

Педалска работа

Анонимен | преди 3 години

Педалска, ама четеш...

Анонимен | преди 3 години

Инстаграм на поне някой от двамат?

Анонимен | преди 3 години

Дали ще ебеш, дали ще те ебът... Няма значение. Ха ха. Важното е секс да има. Честито на младоженците

Анонимен | преди 3 години

Ебете се плодеъе се чеда божии

Анонимен | преди 3 години

Ще има и трета част.

Анонимен | преди 3 години

Супер ще е чакаме с нетърпение

Анонимен | преди 3 години

Елате ми на гости във Варна за да включите и мен после в треия си разказ 0887981874, чакам ви с отворени обятия ....... опс грешка, с отворени полукълба :-)